Bio Protect 2

För dämpning av högfrekvent brus

BIO-PROTECT 2

Specialmedel för bekämpning av bakterier i diesel.

Bio-Protect 2 är mycket effektivt för att förebygga och bekämpa bakterier i dieselsystem och används inom offshoreverksam och yrkesförare över hela världen. Bio-Protect 2 är registrerad och godkänd i CHEMS databas för offshore kemikalier.

 

Hur uppstår dieselbakterier ?

 

Oljeprodukter, likasom annat organiskt material bryts ner av mikroorganismer som är

naturligt förekommande i mark och luft. De kommer in i bränslet under hantering och

förvaring.

 

Samma typ av bakterier använder oljebolagen för att neutralisera de små mängder

olja som kommer med ut i kondensvattenbassängerna. Mikroorganismer lever dels i

kondensvattnet i botten av tanken och dels i de mikroskopiska vattendroppar som

svävar fritt i bränslet. Mikroberna använder kolet i bränslet som föda för sin tillväxt

och förökar sig snabbt under gynnsamma förhållanden.

 

Alla diesel som säljs idag innehåller 5% FAME (fettsyrametylestrar) en biologisk

tillsats som är lätt nedbrytbar och därmed mer tillgänglig för olika mikroorganismer. I

ett stillastående bränsle sjunker både vatten och Fame-tillsatsen till botten och ger

optimala förhållande för en mycket snabb tillväxt, som så småningom kommer att

fylla botten av tanken med ett brun/svart, klibbigt, slemmigt lager.

Husbilar, fritidsbåtar och olika typer av lantbruksmaskiner som står oanvända under längre perioder är speciellt utsatta. Konsekvensen kan bli igensatta filter och bränsleledningar, samt motorproblem med frät och rostskador skador på spridare och pumpar.

Förebyggande behandling

 

Genom att tillsätta Bio-Protect 2 i förhållandet 1:5000 får man en förebyggande behandlingen som förhindrar tillväxt av mikroorganismer.

 

25 ml räcker till 125 liter diesel

 

100 ml räcker till 500 liter diesel

 

250 ml räcker till 1250 liter diesel

 

500 ml räcker till 2500 liter diesel

 

Dubbel dosering vid bekämpning

 

 

Egenskaper Bio-Protect 2

 

  • Bryter ner hela mikrofloran i diesel/vatten blandningar
  • Blandar sig fullt ut i dieseln och kondensvattnet
  • Förbränns helt
  • Förorsakar inga skador i motorer eller andra maskindelar
  • Miljövänlig
  • Ej transportfarlig, kan flygfraktas över hela världen
  • Obegränsad hållbarhetr.

Dintra AB

Send mail to info@dintra.se with questions or comments about this web site.

Copyright © 2015 DINTRA AB

 

Vi reserverar oss för ev. felskrivningar och övriga fel i texter och annat material.