Vattenpump JMP

KYLVATTENPUMPAR

Den flexibla impellerpumpen ger en effektiv lösning på de flesta marina pumpbehov. Den främsta fördelen med en flexibel impellerpump är dess självsugande kapacitet. Som bladen på impellern ärminskade och rebound, de skapar sitt egen vakuum när de suger vätska in i pumparna (se bild)

 

Pumpar med torr sug lyfter direkt upp till 3 meter, upp till 9,5 meter vid vätning. Därför kan en flexibel impellerpump används i kölsvinet, vid däckstvätt, eller motorkylning. Den behöver inte placeras under vattenlinjen eller manuellt primas. En extra funktion på de flexibla impellerpumparna är att det kan passera ganska stora partiklar utan att täppa till eller skada pumpen. Detta minskar behovet av filtrering av det inkommande flödet.

 

Gemensamt för alla flexibla impellerpumpar är att de inte kan tillåtas att gå torra i mer än 30 sekunder. Både impellern och tätningarna behöver vattnet för smörjning och torkar snart ut om de inte blöts ner. Förslitningsdelar är lätt utbytbara och reservdelssatser finns för alla modeller.

Användning

Bestäm inlopps och utlopps port beroende på rotationsriktning

 

I pumpar som tillverkas av JMP är rotationsriktningen moturs, höger bild, sett från ändlock (impellerhus)

För effektiv användning

 

Rördragningar ska alltid hållas så korta och raka som möjligt, undvik stigningar och över hinder, eftersom detta kan skapa luftfickor.Rören börstärkas, stabil slang av den rekommenderade storleken. Flexibla impellerpumpar får inte köras torra (mer än 30 sekunder). Blige pumpar och vattenpumpar i synnerhet bör alltid fästas till båtens struktur för att säkerställa deras permanenta läge. Montera den flexibla impellerpumpen så att en del vatten är kvar i pumphuset när pumpen är avstängd. Detta förlänger impellerns livslängd och hastighet. Pumpar måste installeras så utsläppet är väl över vattenlinjen för att undvika att vatten rinner tillbaka in i kärlet.

 

Egenskaper

Dintra AB

Send mail to info@dintra.se with questions or comments about this web site.

Copyright © 2015 DINTRA AB

 

Vi reserverar oss för ev. felskrivningar och övriga fel i texter och annat material.