PYTHON DRIVE CV-AXLAR

Python Drive - CV-axlar

Python Drive är ett antivibrationssystem som är utformat för att minska vibrationsstörningar och ljudnivåer hos bland annat båtar. CV-axlar, eller kontinuerliga variationsaxlar, är en del av detta system och spelar en nyckelroll för att upprätthålla en jämn kraftöverföring och minska vibrationer.

Här finns Python Drive CV axlar/drivaxlar i flera utföranden.

Funktion: CV-axlar används för att överföra kraft från en roterande källa, såsom en motor, till en annan del av utrustningen.

Konstruktion: CV-axlar består vanligtvis av flera leder eller kardanleder som är anslutna med hjälp av kulleder eller liknande mekanismer.

Minskning av vibrationer: Genom att an vända CV-axlar i Python Drive-system kan vibrationer som genereras minskas betydligt. Detta är avgörande för att förhindra skador på komponenter, förbättra prestanda och minska störande ljudnivåer.

Fördelar: Utöver att minska vibrationer och ljudnivåer är dessa axlar en del av en förbättrad bränsleekonomi, minskad slitage och ökad komfort ombord.

Installation

Installationen av en CV-axel i ett Python Drive-antivibrationssystem kräver noggrannhet och följsamhet. Nedan går vi igenom hur en generell installation av en CV-axel kan se ut:

1. Förberedelse & planering:

 • Identifiera de exakta positionerna där CV-axeln kommer att installeras och se till att det finns med utrymme för dess rörelse.
 • Se till att du har tillgång till alla nödvändiga verktyg och utrustning för installationen.

2. Montering av CV-axeln:

 • Förbered CV -axeln genom att smörja leder och kontrollera deras integritet.
 • Anslut CV-axeln till drivkomponenterna, såsom bland annat motorn.
 • Se till att axelns rörelse är friktionsfri.

3. Justering & provkörning:

 • Justera axeln efter behov för att säkerställa att axeln är korrekt placerad och deras vinkel och sträckning är lämpliga för den specifika applikationen.
 • Utför en provkörning av systemet för att kontrollera att axeln fungerar korrekt och att vibrationer och ljudnivåer har minskat enligt förväntningarna.

4. Justering & finjustering:

 • Om det behövs, gör ytterligare justeringar för att optimera prestanda och minska vibrationer ytterligare.
 • Se till att alla fästen och anslutningar är ordentligt säkrade och att det inte finns några lösa eller överdrivet spända delar.

Observera att dessa steg enbart är en generell installationsguide. Det kan tillkomma ytterligare steg. Det är viktigt att följa tillverkarens installationsinstruktioner.

Underhåll

Att utföra regelbundet underhåll av CV-axlar i ett Python Drive-system är avgörande för att säkerställa långvarig och pålitlig drift. Här är några aspekter som kan vara användbara när det gäller underhållsarbete:

1. Inspektion

 • Utför regelbundna visuella inspektioner av CV-axlarna för att identifiera eventuella tecken på slitage, korrosion eller andra skador.
 • Kontrollera även anslutningar, fästen och skydd för att säkerställa att de är säkra och i gott skick.

2. Smörjning

 • Smörj leder och rörliga delar regelbundet för att minska friktion och slitage.

3. Justering

 • Kontrollera och justera CV-axeln vinkel vid behov för att säkerställa optimal prestanda och minskad vibration.
 • Se till att axeln är korrekt monterad och att dess rörelse är friktionsfri.

4. Kontroll av komponenter

 • Inspektera regelbundet kardanleder, kopplingar och andra komponenter på CV-axeln för att upptäcka eventuella slitage eller skador.
 • Byt ut slitna eller skadade komponenter så snart som möjligt för att förhindra ytterligare skador på systemet.

5. Balansering

 • Om CV-axeln blir obalanserad kan det leda till ökade vibrationer och slitage på komponenterna.
 • Utför balansering av axlarna vid behov för att säkerställa en jämn rotation och minska belastningen på drivlinjen.

6. Miljökontroll

 • Kontrollera driftsförhållandena och miljön där CV-axeln används för att säkerställa att de inte exponeras för skadliga element som fukt, kemikalier eller extrema temperaturer.
 • Vid behov, skydda axeln med lämpliga skydd för att förlänga dess livslängd.

Varför köpa hos Dintra?

Att köpa delar till Python Drive-system eller andra båtrelaterade produkter från oss på Dintra AB går smidigt med korta leveranstider och experthjälp för att få rätt produkt som passar för just ditt och din båts behov samt även rådgivning när det gäller vårt andra sortiment. Utöver antivibrationssystem har vi på Dintra AB ett brett utbud av olika sorters marina tillbehör för din båt så som bland annat motorer, både diesel och elektriska motorer, backslag och reglage samt även många andra produkter som du kan tänkas behöva i ditt båtliv. För mer information om vårt utbud utöver antivibrationssystem kan du kolla runt här på vår hemsida och för rådgivning för din situation och vad du kan tänkas behöva hjälp med kan du kontakta oss via mejl eller telefon så ska vi göra vårt yttersta för att hitta en lösning tillsammans för dina behov.

Vi har även andra produkter för Python-Drive, så som trycklager och kompletta system, utöver detta har vi ännu bredare sortiment av motortillbehör för din båt.

Python Drive CV-axel finns hos oss på Dintra AB - Antivibrationssystem

Aktiva filter