PYTHON DRIVE KOMPLETT

Python Drive komplett

Python Drive är ett antivibrationssystem som används i båtar för att förbättra komforten och minska vibrationer och oljud. Detta system leder även till ökad driftsäkerhet och effektivitet. Genom att integrera komponenter som CV-axlar och trycklager, arbetar en Python-Drive-enhet för att absorbera och dämpa vibrationer som uppstår under drift. Detta leder till en jämnare körning och minskar belastningen på båtens struktur, vilket kan förlänga livslängden på båten och minska risken för skador. Systemet kan installeras i olika typer av båtar, inklusive motorbåtar, segelbåtar och yachter. Ett Python Drive-system är särskilt användbart i större och kraftfullare båtar där motorer och drivlinjer kan generera betydande vibrationer och ljud. Ett komplett system innehåller trycklagerenhet, CV-axel och adapterfläns.

Vid önskemål kan vi tillverka axlar i önskvärd längd. Kostnaden för en måttbeställd axel ligger runt 1700kr och leveranstid omkring två veckor.

Fördelar

En Python Drive-enhet kommer med flera fördelar som bidrar till att förbättra båtens prestanda, komfort och tillförlitlighet:

 • Minskade vibrationer & buller: En av de främsta fördelarna med Python Drive-systemet är dess förmåga att på ett effektivt sätt absorbera och dämpa vibrationer och buller som genereras av båtens motorer och drivlinjer. Detta leder till en jämnare och tystare körupplevelse för både besättning och passagerare.
 • Ökad komfort: Genom att minska vibrationer och buller ombord förbättrar Python Drive-systemet komforten för alla ombord, särskilt under längre resor.
 • Förbättrad prestanda: Python-Drive-systemet bidrar till att optimera kraftöverföringen och minska energiförluster som kan uppstå till följd av vibrationer. Detta kan resultera i förbättrad bränsleekonomi ch ökad effektivitet hos båtens motorer och drivlinjer.
 • Ökad driftsäkerhet: Minskat buller och vibrationer ombord på en båt kan inte bara öka komforten ombord utan också bidra till ökad säkerhet och tillförlitlighet. Genom att minska störningar och avleda fokus från besättningen kan systemet göra det lättare att upptäcka varningssignaler och reagera på eventuella nödsituationer.
 • Miljövänligare alternativ: Genom att optimera kraftöverföringen och minska bränsleförbrukningen kan ett sådant här system bidra till att minska båtens miljöpåverkan.

Installation

Installationen av Python Drive antivibrationssystemet kräver noggrann planering och korrekt utförande för att säkerställa korrekt prestanda och optimal tillförlitlighet. Här går vi igenom hur en installation kan se ut:

1. Förberedelser & planering

 • Identifiera den bästa placeringen för Python Drive-systemet på båten, vanligtvis nära motorerna och drivlinjerna.
 • Kontrollera att alla nödvändiga verktyg och utrustning är tillgängliga för installationen

2. Montering av komponenter

 • Montera Python Drive-systemets komponenter enligt tillverkarens instruktioner.
 • Se till att alla komponenter är ordentligt fastsatta och säkrade för att förhindra lösa delar under drift.

3. Anslutningar & anpassningar

 • Anslut Python Drive-systemet till båtens motorer och drivlinjer.
 • Justera systemet för att passa båtens specifika krav och behov, inklusive justering av trycklagret.

4. Elektrisk & mekanisk anslutning

 • Om systemet har elektriska komponenter, se till att dessa är korrekt anslutna till båtens elsystem och att alla kablar är säkrade och isolerade.
 • Kontrollera att mekaniska anslutningar är ordentligt installerade och att det inte finns några obalanser som kan påverka systemets funktion.

5. Testning & justering

 • Utför en noggrann testning av systemet för att säkerställa att det fungerar korrekt.
 • Justera systemet vid behov för att optimera prestanda och minska vibrationer och buller.

Observera att detta bara är en generell guide för installation. Det är viktigt att följa de anvisningar som kommer från tillverkaren.

Underhåll

För att säkerställa att systemet fortsätter att fungera med optimal prestanda och bibehåller sin tillförlitlighet är regelbundet underhåll avgörande. Här går vi igenom några underhållstips som kan vara användbara:

Smörjning

 • Regelbunden smörjning av rörliga delar, såsom CV-axlar och trycklager, är avgörande för att säkerställa smidig drift och minska friktion. 

Inspektion av komponenter

 • Utför regelbundna inspektioner av alla komponenter i systemet för att upptäcka eventuella tecken på slitage, korrosion eller andra skador.
 • Inspektera CV-axeln och trycklagren extra noga för att säkerställa att de är i gott skick.

Justering & kalibrering

 • Kontrollera och justera trycklagret och andra komponenter vid behov för att säkerställa optimal prestanda och korrekt kraftöverföring.
 • Kalibrera systemet enligt tillverkarens instruktioner för att säkerställa korrekt funktion.

Rengöring & underhåll av omgivande område

 • Håll området runt enheten rent och fritt från smuts, skräp eller andra föroreningar som kan påverka dess funktion.
 • Rengör och underhåll även båtens motorrum och andra intilliggande områden för att minska risken för skador på systemet.

Testning & provkörning

 • Utför regelbundna tester och provkörningar av systemet för att säkerställa att det fungerar korrekt.
 • Observera eventuella oregelbundenheter eller problem med drift och åtgärda dem så snabbt som möjligt för att förhindra ytterligare skador eller fel.

Regelbundet underhåll på Python Drive-systemet säkerställer optimal och korrekt prestanda. Detta bidrar till en säkrare och behagligare upplevelse.

Varför köpa hos Dintra?

Att köpa kompletta Python Drive-system eller andra båtrelaterade produkter från oss på Dintra AB går smidigt med korta leveranstider och experthjälp för att få rätt produkt som passar för just ditt och din båts behov samt även rådgivning när det gäller vårt andra sortiment. Utöver antivibrationssystem har vi på Dintra AB ett brett utbud av olika sorters marina tillbehör för din båt så som bland annat motorer, både diesel och elektriska motorer, backslag och reglage samt även många andra produkter som du kan tänkas behöva i ditt båtliv. För mer information om vårt utbud utöver antivibrationssystem kan du kolla runt här på vår hemsida och för rådgivning för din situation och vad du kan tänkas behöva hjälp med kan du kontakta oss via mejl eller telefon så ska vi göra vårt yttersta för att hitta en lösning tillsammans för dina behov.

Vi har även separata produkter för Python-Drive, såsom cv-axlar och trycklager, utöver detta har vi ännu bredare sortiment av motortillbehör för din båt.

Python Drive komplett finns hos oss på Dintra - Antivibrationssystem

Aktiva filter