BOGPROPELLER

Bogpropeller

Bogpropeller, instrumentpaneler, kablar, säkringar och aktermonteringstunnlar. Vi har alla nödvändiga delar för fullständig installation av bogpropellrar. Craftsman marins bogpropellrar har visat sig att vara en av de bästa på marknaden, de blev testade i tyska seglen (test utförd i Vetus anläggning). Det visade sig att Craftsmans bogpropellrar var bäst i test. Det visade sig i samma test att de flesta bogpropellrar inte levererar vad de lovar.

Vid montering är det viktigt att tänka på att effektiviteten påverkas av var du placerar bogpropellern, ju längre fram ju mer effekt. Därför kan det vara så att vid val av en mindre rör-/tunneldiameter, kan placeringen bli så pass mycket bättre (längre fram i båten) att det inte lönar sig att ta den stora modellen.

Att välja rätt bogpropeller

Att välja rätt bogpropeller för din båt kan vara en utmaning i sig. Det är många faktorer som spelar en viktig roll i urvalet. Inte nog med att man måste tänka på båtens längd och höjd. Man bör även ta hänsyn till vilken sorts av båt det handlar om. En lätt deplacementbåt kräver mindre kraft att manövrera än en tung. En annan viktigt faktor är väderförhållandet - När har du tänkt använda din bogpropeller? Vid starka vindar kan det på båten upplevas fyra gånger så kraftigt. Vid detta tillfälle kan det vara bra med en kraftfull bogpropeller. Om du däremot har för avsikt att använda bogpropellern vid mer stabila väderlekar är en bogpropeller med mindre effekt ett bra alternativ.

Vi har gjort en guide för val av bogpropeller för att ge dig en uppfattning om vilken bogpropeller som passar din båt. Du hittar denna guide under våra blogginlägg här på vår hemsida.

Dessa punkter används för att läsa av diagrammet:

 • Välj din båttyp - I diagrammet finns tre båttyper: lätt-, medium. och tung deplacement.
 • Välj längden på din båt.
 • Välj under vilka vindförhållanden du vill kunna manövrera din båt. Du kan välja mellan 4bft, 5bft eller 6bft. (bft = beaufort). 4bft = 5,5-7,9m/s. 5bft = 8,0-10,7m/s. 6bft = 10,8-13m/s.

Typen av bogpropeller variera mellan tre typer beroende på de valda väderförhållande. Tänk på att manövrering oftast sker i en skyddad hamn. Manövrering med vinden rakt framifrån kommer kräva mindre kraft än med vind från sidan. För installation av de kraftfullaste modellerna krävs det batterier med högre kapacitet, tjockare kablar och större säkringar.

För hjälp att hitta korrekt bogpropeller för din situation kan du kontakta oss.

Våra bogpropellrar har mer kraft än utlovat till skillnad från andra tillverkares som ligger något under utlovat.

Varför köpa hos Dintra?

Att köpa bogpropellrar eller andra båtrelaterade produkter från oss på Dintra AB går smidigt med korta leveranstider och experthjälp för just ditt och din båts behov samt även rådgivning när det gäller vårt andra sortiment. Utöver bogpropellrar har vi på Dintra AB ett brett utbud av olika sorters marina tillbehör för din båt så som bland annat motorer, både diesel och elektriska motorer, propelleraxlar och reglage samt även många andra produkter som du kan tänkas behöva i ditt båtliv. För mer information om vårt utbud utöver bogpropellrar kan du kolla runt här på vår hemsida och för rådgivning för din situation och vad du kan tänkas behöva hjälp med kan du kontakta oss via mejl eller telefon så ska vi göra vårt yttersta för att hitta en lösning tillsammans för dina behov.

Utöver bogpropellrar och tillbehör för dem har vi andra produkter såsom impellerpumpar och antivibrationssystem.

Bogpropeller och tillbehör för installation av bogpropeller hos Dintra

Underkategorier

 • Bogpropeller 12 & 24V
  Bogpropeller 12 & 24V

  Bogpropeller 12 & 24V

  En bogpropeller, också känt som tunnelpropeller eller azimuth-propeller, är en typ av propeller som används på fartyg och båtar för att ge manövrerbarhet. Till skillnad från en vanlig propeller som bara kan driva båten i en riktning, kan en bogpropeller rotera 360 grader, vilket gör att båten kan manövreras i vilken riktning som helst. Craftsman marins bogpropellrar är enkla att installera och ger med sina syntetiska propellrar ingen korrosion, vilket gör de mycket beständiga. Det är vanligt att använda flera bogpropellrar på större fartyg för att uppnå maximal manövrerbarhet.

  Fördelar

  Bogpropellrar har flera fördelar jämfört med konventionella propellrar. En av de främsta fördelarna är att de ger hög manövrerbarhet, vilket gör det enklare att manövrera fartyget eller båten i trånga hamnar och i begränsade utrymmen. En annan fördel med bogpropellrar är att de kan användas för att minska rörelserna på fartyget i sidled, vilket kan bidra till att minska obehagliga rörelser och öka komforten ombord. Dessa bogpropellrar har också fördelen att de kan användas till att kontrollera båten i exempelvis strömmar, de kan även användas vid sidan av en kaj för att hålla båten på plats. Bogpropellrar har den stora fördelen att de kan användas tillsammans med andra propellrar och roder för att ge ytterligare manövrerbarhet och flexibilitet.

  Installation & underhåll

  Installation av bogpropellrar på en båt kan vara en komplex process som kräver noggrann planering och expertis. Här är några steg som är involverade i installationen av bogpropellrar på en båt:

  1. Välj rätt storlek: Storleken på bogpropellern som installeras beror på båtens storlek, vikt och användning. Det är viktigt att välja rätt storlek för att säkerställa optimal prestanda.
  2. Bestäm bästa placeringen: Det är viktigt att hitta den bästa placeringen för bogpropellrarna på båten för att säkerställa optimal prestanda. Placeringen beror på båttyp och storlek samt användning. Bogpropellrar kan placeras i en tunnel under vattenlinjen eller på en roterande plattform. 
  3. Installera bogpropellern: Bogpropellern installeras genom att skära ett hål i båtens skrov och montera bogpropellern på plats. Installationen kräver noggrannhet och precision för att säkerställa att den är ordentligt monterad och fungerar korrekt.
  4. Testa bogpropellern: När installationen är klar, testa bogpropellern för att säkerställa att den fungerar som den ska och att manövrerbarheten på båten har ökat.

  Precis som alla andra mekaniska system kräver bogpropellrar regelbundet underhåll för att säkerställa optimal prestanda och livslängd. Här är några viktiga punkter att tänka på när det gäller underhåll av bogpropellrar:

  • Rengöring: Bogpropellern bör rengöras regelbundet för att undvika uppbyggnad av smuts, korrosion och andra föroreningar som kan skada komponenterna och minska prestandan. Det är viktigt att använda lämpliga rengöringsmedel och att undvika starka kemikalier som kan skada materialet.
  • Smörjning: Bogpropellern bör smörjas regelbundet för att undvika friktion och slitage på komponenterna. Smörjmedlet bör väljas med omsorg för att matcha de specifika kraven för bogpropellrarna.
  • Inspektion: Det är viktigt att regelbundet inspektera bogpropellern för att identifiera eventuella tecken på slitage eller skador. Eventuella problem problem bör åtgärdas snabbt för att undvika större problem och för att säkerställa optimal prestanda.
  • Testning: Bogpropellern bör testas regelbundet för att säkerställa att den fungerar korrekt och att manövrerbarheten på båten inte påverkas negativt.
  • Service: Bogpropellern bör regelbundet servas av en kvalificerad tekniker för att säkerställa optimal prestanda och livslängd. 

  För mer information om installation och service kan du kontakta oss via mejl eller telefon. 

  Vårt utbud

  Hos Dintra AB har vi ett brett utbud av elektriska bogpropellrar av märket Craftsman marin. Dessa pålitliga bogpropellrar är mycket högeffektiva och tystgående. Bogpropellrar finns i olika storlekar och kapaciteter och kan leverera olika effekter beroende på applikationen. Vi har bogpropellrar från 28kgf upp till 170kgf.

  Varför köpa hos Dintra?

  Att köpa bogpropellrar eller andra båtrelaterade produkter från oss på Dintra AB går smidigt med korta leveranstider och experthjälp för att få rätt bogpropeller som passar för just ditt och din båts behov samt även rådgivning när det gäller vårt andra utbud. Utöver bogpropellrar har vi på Dintra AB ett brett sortiment av olika sorters marina tillbehör för din båt såsom bland annat backslag och mekaniska reglage samt även många andra produkter som du kan tänkas behöva i ditt båtliv. För mer information om vårt utbud kan du kika runt på vår hemsida och för rådgivning för din situation och vad du kan tänkas behöva hjälp med kan du kontakta oss via mejl eller telefon så ska vi göra vårt yttersta för att hitta en lösning tillsammans för dina behov.

 • Bogpropeller hydraulisk
  Bogpropeller hydraulisk

  Hydraulisk bogpropeller

  Hydrauliska bogpropellrar är ett vanligt förekommande system på båtar. Dessa propellrar används för att ge båten en extra rörelseförmåga genom att styra strömmen av vatten runt båtens stäv. En hydraulisk bogpropeller består vanligtvis av en propeller som är monterad på en horisontell axel som i sin tur är monterad på en hydraulisk motor. Hydrauliska bogpropellrar är vanligtvis monterade fören på båten och är i allmänhet mer kraftfulla än akterpropellrar, vilket ger bättre manövrerbarhet och manövreringsegenskaper.

  Fördelar

  Hydrauliska bogpropellrar har flera fördelar jämfört med andra typer av bogpropellrar, här är några:

  • Kraftfull prestanda: Hydrauliska bogpropellrar är kraftfulla och kan generera högt vridmoment, vilket ger en utmärkt manövrerbarhet och enkel styrning även i starka strömmar eller vindar. De är också lämpliga för stora båtar med högre motoreffektivitet.
  • Snabb respons: Eftersom hydrauliska bogpropellrar drivs av hydraulisk kraft, kan de svara snabbt på styrkommandon och ger därför en snabb respons vid manövrering.
  • Enkel att använda: Hydrauliska bogpropellrar är lätta att använda och kontrollera. De kan utrustas med en styrspak eller joystick, vilket gör att båtens förare enkelt kan manövrera båten.
  • Låg bullernivå: Hydrauliska bogpropellrar producerar mindre ljud än andra typer av bogpropellrar, vilket minskar ljudnivån ombord och förbättrar båtens komfort.
  • Lång livslängd: Hydrauliska bogpropellrar har en lång livslängd och kräver vanligtvis mindre underhåll än andra typer av bogpropellrar. De är också konstruerade för att vara hållbara och tåla tuffa förhållanden.
  • Anpassningsbarhet: Hydrauliska bogpropellrar kan anpassas till olika typer av båtar och motorer, vilket gör dem mångsidiga och lämpliga för olika användningsområden.

  Sammanfattningsvis är hydrauliska bogpropellrar kraftfulla, pålitliga och lätta att använda, vilket gör dem till ett utmärkt val för båtar som behöver förbättrad manövrerbarhet och prestanda.

  Installation

  Installation av en hydraulisk bogpropeller kan vara en ganska komplex process som bör utföras av en kvalificerad och erfaren tekniker. En installation bör innehålla dessa steg:

  • Planering: Innan installationen av en hydraulisk bogpropeller börjar, är det viktigt att planera arbetet noggrant. Detta inkluderar att bestämma den bästa placeringen av propellern på båten och att bestämma den nödvändiga utrustningen och materialen för installationen.
  • Montering av utrustning: En hydraulisk bogpropeller består av flera delar, inklusive en motor, propeller och en hydraulisk pump. Alla dessa delar måste monteras korrekt och anslutas till hydraulsystemet på båten.
  • Installation av rörledningar: För att hydraulsystemet ska fungera korrekt, måste rörledningarna installeras för att ansluta de olika delarna av systemet. Dessa rörledningar bör vara av hög kvalitet och monterade korrekt för att undvika läckage.
  • Elektrisk anslutning: En hydraulisk bogpropeller kräver elektrisk anslutning för att styra propellern och pumpen. Detta inkluderar installation av strömkällor, kablar och kontrollpaneler.
  • Testning: När installationen är klar, bör systemet testas noggrant för att säkerställa att det fungerar korrekt. Detta inkluderar en kontroll av hydraulsystemet och propellerns rörelse för att säkerställa att allt fungerar som det ska.

  Det är viktigt att notera att installation av en hydraulisk bogpropeller kan variera beroende på båtens storlek, konstruktion och motor. Därför bör installationen alltid utföras av en erfaren tekniker som kan anpassa installationen till de specifika kraven på båten.

  Vårt utbud

  Hydraulisk propeller för kontinuerlig bog- och akterbruk. Finns i olika storlekar för olika typer av båtar. Vi har hydrauliska bogpropellrar från 50kgf upp till 180kgf. Kontakta oss via mejl eller telefon för mer information. 

  Varför köpa hos Dintra?

  Att köpa bogpropellrar eller andra båtrelaterade produkter från oss på Dintra AB går smidigt med korta leveranstider och experthjälp för att få rätt bogpropeller som passar för just ditt och din båts behov samt även rådgivning när det gäller vårt andra utbud. Utöver bogpropellrar har vi på Dintra AB ett brett sortiment av olika sorters marina tillbehör för din båt såsom bland annat backslag och drivskivor samt även många andra produkter som du kan tänkas behöva i ditt båtliv. För mer information om vårt utbud kan du kika runt på vår hemsida och för rådgivning för din situation och vad du kan tänkas behöva hjälp med kan du kontakta oss via mejl eller telefon så ska vi göra vårt yttersta för att hitta en lösning tillsammans för dina behov.

 • Tunnel/Rör för bogpropeller installation
  Tunnel/Rör för...

  Tunnel/Rör för bogpropeller installation

  Tunnlar för installation av bogpropellrar är vanliga på fartyg, och de används för att skydda bogpropellern från skador och erosion som kan uppstå genom vattenströmmen runt fartyget. Tunnlarna tillverkas vanligtvis av glasfiberarmerad plast eller stål och monteras på skrovet på ett sådant sätt att bogpropellern kan installeras i slutet av tunneln. Vårt utbud av tunnlar finns i material som plast/stål/aluminium.

  Fördelar

  Fördelarna med att använda en tunnel för bogpropellern är många, till exempel att den ger högre effektivitet och mindre vibrationer än en bogpropeller som monteras direkt på skrovet. Tunnlarna ger också bättre manövrerbarhet i trånga vatten och gör det möjligt för fartyget att komma närmare i hamnar och kajer utan risk för skador på bogpropellern. En annan fördel är att den skyddar mot marina organismer som kan fastna på propellern och orsaka skador. Tunnlarna kan även bidra till att minska bränsleförbrukningen genom att optimera vattenflödet runt fartyget och därmed minska motståndet i vattnet. Detta kan sänka bränslekostnaderna och minska miljöpåverkan genom att minska utsläppen av koldioxid och andra förorenade ämnen.

  Installation

  Installation av en tunnel för bogpropeller på ett fartyg utförs vanligen av en specificerad tekniker. Vanliga steg som ingår i en sådan installation är dessa:

  1. Typ av tunnel: Först behöver man bestämma vilken typ av tunnel som ska användas, baserat på fartygets design och användningsområde.
  2. Placering av tunneln: Placeringen av tunneln beror på fartygets design och användningsområde. Vanligtvis placeras tunneln i för- eller akterändan av fartyget, beroende på vilken typ av manövrerbarhet som önskas. Tunneln måste också placeras så att den inte påverkar fartygets stabilitet.
  3. Förberedelse av skrovet: Innan tunneln kan monteras behöver skrovet förberedas. Detta kan innebära att skära ut en öppning i skrovet och förstärka området runt öppningen för att säkerställa att tunneln sitter fast på ett säkert sätt.
  4. Montering av tunneln: Tunneln monteras i öppningen i skrovet och säkras på plats med bultar eller genom att svetsas fast. Bogpropellern monteras sedan i tunneln och kopplas till fartygets elsystem och kontrollsystem.
  5. Testning & justering: Efter installationen behöver tunneln och bogpropellern testas och justeras för att säkerställa att de fungerar korrekt. Detta inkluderar att testa bogpropellern vid olika hastigheter och manövrera fartyget i olika riktningar.

  Här kan du se bilder på hur en installation går till.

  Underhåll

  För att tunneln för bogpropellrar till fartyg ska fungera optimalt och hålla länge krävs regelbundet underhåll. Här följer några punkter som kan vara användbara:

  • Rengöring: Tunneln behöver rengöras regelbundet för att undvika att marina organismer och smuts byggs upp på insidan av tunneln. Detta kan påverka bogpropellerns prestanda och öka bränsleförbrukningen. Tunneln kan rengöras med hjälp av högtryckstvätt och specialiserade rengöringsmedel.
  • Inspektion: Tunneln behöver inspekteras regelbundet för att upptäcka eventuella skador eller slitage. Detta kan inkludera inspektion av svetsar, bultar och andra delar som kan påverka tunnelns säkerhet och prestanda. Inspektion kan utföras visuellt eller med hjälp av olika typer av utrustning, såsom kameror och ultraljud.
  • Skydd: Tunneln kan skyddas från skador genom att montera ett skyddande nät eller galler runt tunneln. Detta kan hindra större föremål från att fastna i tunneln och orsaka skador.
  • Smörjning: Tunneln kan behöva smörjas regelbundet för att undvika friktion och slitage. Smörjmedel kan appliceras på propellern och tunneln för att minska friktionen och öka livslängden.
  • Användning: För att undvika onödigt slitage på tunneln och bogpropellern är det viktigt att använda dem på ett korrekt sätt. Detta inkluderar att undvika att använda bogpropellern när fartyget rör sig i höga hastigheter och att undvika att köra propellern mot botten eller andra fasta föremål.
  • Reparation: Om tunneln skadas eller slits ut behöver den repareras eller bytas ut. Det är viktigt att reparera skador så snabbt som möjligt för att undvika att skadorna sprids och påverkar tunnels prestanda och säkerhet.
  Varför köpa hos Dintra?

  Att köpa tunnlar för bogpropeller installation eller andra båtrelaterade produkter från oss på Dintra AB går smidigt med korta leveranstider och experthjälp för att få rätt tunnel som passar för just ditt och din båts behov samt även rådgivning när det gäller vårt andra utbud. Utöver tunnlar för bogpropeller installation har vi på Dintra AB ett brett sortiment av olika sorters marina tillbehör för din båt såsom bland annat backslag och batterikablar samt även många andra produkter som du kan tänkas behöva i ditt båtliv. För mer information om vårt utbud kan du kika runt på vår hemsida och för rådgivning för din situation och vad du kan tänkas behöva hjälp med kan du kontakta oss via mejl eller telefon så ska vi göra vårt yttersta för att hitta en lösning tillsammans för dina behov.

 • Kablar & instrumentpaneler
  Kablar &...

  Kablar & instrumentpaneler

  Instrumentpaneler och kablar till Craftsman bogpropeller, även kompatibelt med andra märken. Här finns bland annat olika paneler från ALFA och anslutningskablar i olika längder för att ansluta instrumentpaneler. Utöver detta har vi även huvudströmbrytare och dockingpaneler. Dessa produkter kan användas i samband med våra bogpropellrar.

  ALFA

  ALFA är en välkänd tillverkare av motorpaneler och styrsystem för båtar. Deras motorpaneler används ofta för att övervaka och kontrollera båtmotorer och relaterade system ombord. Här är några grundläggande fakta om ALFA motorpaneler:

  • Funktioner & kompatibilitet: ALFA motorpaneler är utformade för att ge en användarvänlig och tillförlitlig lösning för att övervaka och styra båtmotorer. De kan visa viktig information som motorvarvtal, bränslenivå, motorstatus, batterispänning och mycket mer. Vissa paneler kan även integreras med andra båtsystem som GPS och navigationsenheter.
  • Design & användargränssnitt: ALFA motorpaneler är vanligtvis ergonomiskt utformade med intuitiva kontroller och en lättläst display. Deras användargränssnitt är utformat för att vara enkelt att använda även under krävande förhållanden på sjön.
  • Anslutningsmöjligheter: ALFA motorpaneler kan vara kompatibla med olika typer av båtmotorer, inklusive inombordsmotorer, utombordsmotorer och styrsystem för flera motorer. De kan också ha anslutningsmöjligheter för externa enheter som joystickkontroller eller fjärrkontroller.
  • Tillförlitlighet & hållbarhet: ALFA är känt för att tillverka robusta och hållbara motorpaneler som klarar av de tuffa förhållandena ombord på en båt. Deras paneler är ofta vattentåliga eller vattentäta för att skydda mot fukt och korrosion.

  Vårt utbud av ALFA paneler: ALFA10H, ALFA20H, ALFA30H, ALFA10T, ALFA20T, ALFA30T. 

  Fly Bridge splitterkabel

  En Fly Bridge splitterkabel används vanligtvis för att fördela signaler från en instrumentpanel till olika enheter. En splitterkabel gör det möjligt att koppla samman och distribuera elektriska signaler eller data från en central enhet till flera utgångar. Det kan vara användbart för att ansluta och kontrollera olika funktioner och instrument, som motorpaneler, navigationssystem, radar, VHF-radio, ljudsystem och annan båtelektronik.

  Anslutningskabel

  En anslutningskabel är en kabel som används för att skapa en fysisk koppling mellan olika enheter, komponenter eller system. Dessa kablar kan användas för att ansluta och överföra signaler, ström eller data mellan båtelektronik. Våra anslutningskablar till instrumentpaneler finns i längder från sju meter upp till 20 meter.

  Varför köpa hos Dintra?

  Att köpa instrumentpaneler eller andra båtrelaterade produkter från oss på Dintra AB går smidigt med korta leveranstider och experthjälp för just ditt och din båts behov samt även rådgivning när det gäller vårt andra sortiment. Utöver instrumentpaneler och anslutningskablar har vi på Dintra AB ett brett utbud av olika sorters marina tillbehör för din båt så som bland annat motorer, både diesel och elektriska motorer, propelleraxlar och reglage samt även många andra produkter som du kan tänkas behöva i ditt båtliv. För mer information om vårt utbud utöver dessa instrumentpaneler och kablar kan du kolla runt här på vår hemsida och för rådgivning för din situation och vad du kan tänkas behöva hjälp med kan du kontakta oss via mejl eller telefon så ska vi göra vårt yttersta för att hitta en lösning tillsammans för dina behov.

  Utöver dessa instrumentpaneler och kablar har vi andra produkter såsom batterikablar och aktermonteringssatser.

 • Batterikabel
  Batterikabel

  Batterikabel

  Batterikabeln på en båt är en elektrisk kabel som används för att ansluta batteriet till båtens elsystem. Batterikabeln har hög kapacitet för att kunna hantera höga strömmar som krävs för att driva båtens elektriska utrustning såsom belysning, navigeringssystem, laddningssystem. Utöver detta används även dessa kablar till bogpropellrar och startmotorer. När du väljer en batterikabel för din båt är det viktigt att välja rätt storlek och längd på kabeln baserat på båtens batteri och elsystem. Kabeln ska vara tillräckligt tjock för att minimera spänningsfall och ge tillräcklig strömförsörjning till båtens elsystem. För att välja rätt kabelstorlek bör du först bestämma den maximala strömstyrkan som dina elektriska enheter kan dra samtidigt. Sedan bör du välja en kabel med tillräckligt stor diameter för att hantera den strömstyrkan utan att överhettas eller tappa spänning. Våra kablar är brukbara i ett temperaturområde på -40°C upp till +70°C.

  Installation av batterikabel

  Innan du installerar kabeln, se till så att batteriet är avstängt och koppla från eventuella andra strömkällor för att undvika olyckor och skador, Det är också viktigt att säkerställa att kabeln är ordentligt skyddad och säkrad för att undvika kortslutningar. Det är viktigt att säkerställa att batterikabeln är korrekt installerad och ansluten. Använd dig av korrekta kabelskor och se till att kabeln är ordentligt fastsatt för att förhindra skador. Det är även viktigt att kabeln är skyddad mot vatten och korrosion genom att använda kabelskor och skyddskåpor. Batterikabeln behöver regelbunden kontroll för att upptäcka eventuella tecken på skador, slitning eller korrosion, om detta upptäcks är det viktigt att byta ut den. En dåligt installerad eller skadad kabel kan orsaka allvarliga problem som kortslutning, brand eller explosion, detta gör att det är väldigt viktigt med regelbundna inspektioner på batterikabeln.

  Vårt utbud

  Batterikablarna som vi på Dintra säljer är av mycket hög kvalitet. Kablarna är dubbelmantlade samt även mångtrådiga och extremt flexibla. Vår utbud i storlekar utgår från 10mm² upp till 120mm². Kablarna beställs i meterlängder och levereras i ett stycke. De kan levereras med eller utan pressade kabelskor. Med hjälp av våra kabelskor och vulktejp blir kabeln 100% vattentät och vattenintrång blir helt uteslutet, detta leder till att kabeln inte behöver vara förtennad.

  Varför köpa hos Dintra?

  Att köpa batterikablar eller andra båtrelaterade produkter från oss på Dintra AB går smidigt med korta leveranstider och experthjälp och mer information om batterikablarna samt även rådgivning när det gäller vårt andra sortiment. Utöver batterikablar har vi på Dintra AB ett brett utbud av olika sorters marina tillbehör för din båt så som bland annat motorer, både diesel och elektriska motorer, backslag och reglage samt även många andra produkter som du kan tänkas behöva i ditt båtliv. För mer information om vårt utbud utöver batterikablar kan du besöka vår hemsida och för rådgivning för din situation och vad du kan tänkas behöva hjälp med kan du kontakta oss via mejl eller telefon så ska vi göra vårt yttersta för att hitta en lösning tillsammans för dina behov.

  Vi har även ett stort utbud av andra produkter inom bogpropellerkategorin såsom bogpropellrar 12 & 24 volt och aktermonteringssatser, utöver detta har vi ännu bredare sortiment av produkter för din båt.

 • Aktermonteringssats
  Aktermonteringssats

  Aktermonteringssats

  En aktertunnel är en konstruktion som används för att installera en bogpropeller i aktern på en båt. En bogpropeller är en propeller som används för att ge sidostyrning och är särskilt användbar när man manövrerar i trånga utrymmen eller vid låga hastigheter. Genom att installera bogpropellern i en tunnel kan man förbättra propellerns effektivitet och minska störningar i vattnet.

  Aktermonteringssats för installation av propellrar. Vi har aktertunnlar i storlekar 110mm - 250mm.

  Installation

  Installationen av en aktertunnel för bogpropellrar kräver normalt en specificerad utförare. Arbetet kan innebära att man skär ut en öppning i skrovet på båten och monterar den runt bogpropellern. En korrekt installerad aktertunnel kan bidra till en mer effektiv och lättmanövrerad båt. Det är viktigt att noggrant planera och utvärdera behoven av en bogpropeller och en aktertunnel och se till så att installationen sker på ett korrekt sätt. En installation av en aktertunnel kan följa dessa steg:

  1. Planering: Innan installationen börjar, är det viktigt att noggrant planera och utvärdera behoven av en bogpropeller och en aktertunnel. Detta innefattar att bestämma vilken typ av bogpropeller som passar för din båt, och utvärdera var aktertunneln ska placeras.
  2. Förberedelser: För att installera aktertunneln, måste man skära ett hål i skrovet på båten och ta bort allt material runt hålet. Om skrovet är förstärkt med stålplåtar kan det krävas särskilda verktyg och utrustning.
  3. Installation av aktertunnel: Aktertunneln monteras sedan runt hålet och fästs på plats med hjälp av bultar och muttrar. Tunneln kan behöva justeras eller anpassas för att passa optimalt i hålet.
  4. Installation av bogpropellern: När aktertunneln är på plats, installera bogpropellern i tunneln och anslut till båtens styrsystem. Bogpropellern kan behöva justeras för att säkerställa optimal prestanda och manövrerbarhet.
  5. Testning: Efter att installationen är klar, är det viktigt att testa systemet noggrant för att säkerställa att allt fungerar som det ska. Detta kan innebära att man testar bogpropellerns manövrerbarhet och styrning, och att man kontrollerar att allt är anslutet och fungerar korrekt.

  Det är viktigt att installationen utförs av en kvalificerads och erfaren person för att säkerställa en korrekt installation och optimal prestanda.

  Underhåll

  Underhåll av en aktertunnel för en bogpropeller är viktigt för att säkerställa optimal prestanda och hållbarhet. Här är några allmänna tips för underhåll av en aktertunnel:

  • Rengöring: Reguljär rengöring av aktertunneln är viktigt för att förebygga ackumulering av smuts och skräp som kan orsaka störningar i bogpropellerns prestanda. Använd en mjuk borste och mild tvål för att rengöra tunneln noggrant.
  • Inspektion: Reguljär inspektion av aktertunneln är viktigt för att identifiera eventuella skador eller slitage som kan orsaka problem. Var noga med att inspektera tunneln för sprickor, bucklor eller andra skador som kan behöva repareras eller bytas ut.
  • Smörjning: Det är viktigt att smörja bogpropellern och aktertunnelns lager och anslutningar regelbundet för att förebygga korrosion och slitage.
  • Skydd: Skydda aktertunneln från yttre skador genom att undvika kollisioner med andra föremål. Det kan också vara lämpligt att täcka aktertunneln med en skyddande beläggning för att förebygga korrosion och slitage.
  • Reparation & byte: Om det finns tecken på skador eller slitage på aktertunneln, är det viktigt att reparera eller byta ut den så snart som möjligt för att undvika problem med bogpropellerns prestanda och manövrerbarhet.

  Regelbundet underhåll på aktertunnlar kan leda till längre livslängd och säkerställer optimal prestanda och manövrerbarhet.

  Varför köpa hos Dintra?

  Att köpa aktertunnlar eller andra båtrelaterade produkter från oss på Dintra AB går smidigt med korta leveranstider och experthjälp för att få rätt tunnel som passar för just ditt och din båts behov samt även rådgivning när det gäller vårt andra utbud. Utöver aktermonteringssatser har vi på Dintra AB ett brett sortiment av olika sorters marina tillbehör för din båt såsom bland annat batterikablar och mekaniska reglage samt även många andra produkter som du kan tänkas behöva i ditt båtliv. För mer information om vårt utbud kan du kika runt på vår hemsida och för rådgivning för din situation och vad du kan tänkas behöva hjälp med kan du kontakta oss via mejl eller telefon så ska vi göra vårt yttersta för att hitta en lösning tillsammans för dina behov.

 • Säkring & hållare
  Säkring & hållare

  Säkring & hållare

  En bogpropeller kan ha en säkring för att skydda mot överbelastning eller kortslutning. Säkringens syfte är att bryta strömmen och förhindra eventuella skador på bogpropellern eller det elektriska systemet ombord på båten. Valet av säkring beror på den specifika bogpropellerns strömförbrukning och krav. Det är viktigt att välja en säkring som är korrekt dimensionerad för att passa den maximala strömstyrkan som bogpropellern kan dra. 

  Här finns säkringar och hållare till bogpropeller.

  Installation

  Installationen av en säkring för bogpropellern kan variera beroende på den specifika båtmodellen och bogpropellerns design. Här är en allmän guide för installation av en säkring:

  1. Leta upp befintlig säkring eller anslutningspunkt: Beroende på hur båtens elektriska system är utformat, kan det finnas en befintlig säkring för bogpropellern eller en särskild anslutningspunkt där säkringen kan installeras. Det kan vara en säkringshållare eller en säkringspanel.
  2. Avlägsna strömförsörjningen: Koppla loss eller avlägsna strömförsörjningen till bogpropellern. Det kan kräva att du kopplar ur anslutningskablarna eller lossar terminalskruvarna.
  3. Installera säkringen: Sätt säkringen i säkringshållaren eller säkringspanelen. Kontrollera att säkringen är ordentligt säkrad och att den är korrekt inriktad enligt polariteten.
  4. Anslut strömförsörjningen: Återanslut strömförsörjningen till bogpropellern genom att ansluta kablarna eller åtdra terminalskruvarna. Se till att anslutningarna är ordentligt åtdragna för att säkerställa en säker och pålitlig anslutning.
  5. Testa systemet: Slå på strömmen till båtens elektriska system och testa bogpropellern för att se till att den fungerar korrekt. Kontrollera också att säkringen inte löser ut omedelbart, om detta sker kan det tyda på eventuella problem som behöver åtgärdas.

  Observera att detta bara är en allmän guide. Det är viktigt att följa instruktioner och råd för din specifika båtmodell och bogpropeller.

  Underhåll

  Att regelbundet utföra underhåll på säkringen är viktigt för att säkerställa dess korrekta funktion och för att upprätthålla den elektriska säkerheten ombord på båten. Här följer några användbara underhållstips för säkringen:

  • Inspektion: Kontrollera regelbundet säkringen för eventuella synliga skador, såsom sprickor, brännskador eller korrosion. Om du upptäcker några skador bör du omedelbart byta ut säkringen.
  • Spänning & amperekontroll: Säkerställ att säkringen är rätt dimensionerad för bogpropellerns strömförbrukning. Dubbelkolla att den angivna spänningen och amperetilldelningen på säkringen överensstämmer med båtens elektriska system och bogpropellerns krav.
  • Rengöring: Vid behov kan säkringshållaren eller säkringspanelen rengöras för att avlägsna smuts eller korrosion. Använd en lämplig kontaktrengörare eller en ren trasa för att försiktigt torka av anslutningspunkterna.
  • Reservsäkringar: Ha alltid några reservsäkringar tillgängliga ombord på båten. Om en säkring löser ut behöver du kunna byta ut den omedelbart för att återställa strömförsörjningen till bogpropellern.
  • Kontroll efter drift: Efter att ha använt bogpropellern, kontrollera säkringen för att se om den har lösts ut. Om säkringen löser ut upprepade gånger kan det vara ett tecken på problem med bogpropellern eller det elektriska systemet.

  Varför köpa hos Dintra?

  Att köpa säkringar och hållare eller andra båtrelaterade produkter från oss på Dintra AB går smidigt med korta leveranstider och experthjälp och mer information om våra säkringar samt även rådgivning när det gäller vårt andra sortiment. Utöver säkringar och hållare har vi på Dintra AB ett brett utbud av olika sorters marina tillbehör för din båt så som bland annat motorer, både diesel och elektriska motorer, backslag och reglage samt även många andra produkter som du kan tänkas behöva i ditt båtliv. För mer information om vårt utbud utöver säkringar och hållare kan du kolla runt här på vår hemsida och för rådgivning för din situation och vad du kan tänkas behöva hjälp med kan du kontakta oss via mejl eller telefon så ska vi göra vårt yttersta för att hitta en lösning tillsammans för dina behov.

  Vi har även ett stort utbud av andra produkter inom bogpropellerkategorin såsom batterikablar och anoder i aluminium eller zink, utöver detta har vi ännu bredare sortiment av produkter för din båt.

 • Aluminium- & zinkanoder
  Aluminium- & zinkanoder

  Aluminium- & zinkanoder

  Här finns aluminium- och zinkanoder till Craftsmans bogpropellrar. Här hittar du även reservpropellrar för olika krafter.

  Aluminum- och zinkanoder är både vanliga anoder som används för att skydda bogpropellrar och andra marina metallkomponenter från korrosion. Aluminumanoder är tillverkade av en aluminiumlegering och är lämpliga för användning i både saltvatten och sötvatten. När aluminiumanoden utsätts för saltvatten bildas en skyddande oxidbeläggning på ytan av anoden som hjälper till att skydda bogpropellern och andra metallkomponenter. Aluminumanoder är också lätta och enkla installera, vilket gör dem till ett populärt val för många båtägare. Zinkanoder är tillverkade av zinklegering och är också lämpliga för användning i både saltvatten och sötvatten. När zinkanoden utsätts för saltvatten, upplever den en kemisk reaktion som gör att zinken i anoden löser upp sig istället för bogpropellern. Denna process kallas för galvanisk korrosion, och det är det som skyddar bogpropellern och andra metallkomponenter från korrosion.

  Valet mellan aluminium- och zinkanoder beror på flera faktorer, inklusive typen av vatten där båten används, båtens konstruktion och vilken typ av metallkomponenter som ska skyddas.

  Installation

  Installationen av en aluminium- eller zinkanod för bogpropellrar är en relativt enkel process, men det är viktigt att det görs korrekt för att anoden ska fungera effektivt. Här är en allmän guide för hur en installation av en anod går till:

  1. Först måste du hitta det lämpliga stället för att montera anoden. Vanligtvis fästs anoden direkt på bogpropellern eller på propelleraxeln
  2. Innan du monterar anoden är det viktigt att rengöra området där anoden ska monteras. Använd en borste eller trasa för att ta bort all smuts och korrosion från ytan.
  3. Skruva sedan fast anoden på det förberedda området. Se till att anoden sitter ordentligt och är säkert fastsatt.
  4. Kontrollera anoden regelbundet för att säkerställa att den fortfarande är i gott skick och fungerar korrekt. Om anoden börjar se sliten ut eller om det finns tecken på korrosion, är det dags att byta ut den.

  Det är viktigt att notera att anoder är en förbrukningsvara och att de måste bytas ut regelbundet för att fortsätta ge skydd mot korrosion. Frekvensen för byte av anod beror på flera faktorer, såsom bland annat typen av vatten där båten används och båtens konstruktion.

  Underhåll

  För att aluminium- och zinkanoder ska fortsätta fungera effektivt och skydda båten från korrosion är det viktigt att de underhålls regelbundet. Här är några användbara tips för underhåll av en anod:

  • Kontrollera anoden regelbundet för att se till att den är i gott skick och fungerar korrekt. Inspektera anoderna för tecken på korrosion, slitage eller andra skador. Byt ut anoden om det finns tecken på att den inte fungerar längre.
  • Rengör anoden regelbundet. Anoden kan täckas av ett lager av smuts och korrosion som kan minska dess effektivitet. Använd en borste eller trasa för att ta bort smuts och korrosion från anoden och se till att den är ren.
  • Byt ut anoden. Frekvensen för byte beror på flera faktorer, såsom typen av vatten där båten används och båtens konstruktion.
  • Skydda anoden från skador. Se till att den är säkert fastsatt och skyddad mot stötar och skador. Om anoden skadas kan dens effektivitet minska och den kan behöva bytas ut oftare än nödvändigt.

  Genom att följa dessa tips gällande underhåll av anoder kan du hjälpa till att hjälpa till att skydda din båt från korrosion och förlänga livslängden på bogpropellern på din båt.

  Varför köpa hos Dintra?

  Att köpa anoder eller andra båtrelaterade produkter från oss på Dintra AB går smidigt med korta leveranstider och experthjälp för att få rätt bogpropeller som passar för just ditt och din båts behov samt även rådgivning när det gäller vårt andra utbud. Utöver anoder har vi på Dintra AB ett brett sortiment av olika sorters marina tillbehör för din båt såsom bland annat bogpropellrar 12 och 24V och mekaniska reglage samt även många andra produkter som du kan tänkas behöva i ditt båtliv. För mer information om vårt utbud kan du kika runt på vår hemsida och för rådgivning för din situation och vad du kan tänkas behöva hjälp med kan du kontakta oss via mejl eller telefon så ska vi göra vårt yttersta för att hitta en lösning tillsammans för dina behov.

 • Elektroniktillbehör
  Elektroniktillbehör

  Här hittar du vårt utbud av PureAcell batterier. Här finns även våra andra elektronikbaserade produkter.

Aktiva filter