Tunnel/Rör för bogpropeller installation

Tunnel/Rör för bogpropeller installation

Tunnlar för installation av bogpropellrar är vanliga på fartyg, och de används för att skydda bogpropellern från skador och erosion som kan uppstå genom vattenströmmen runt fartyget. Tunnlarna tillverkas vanligtvis av glasfiberarmerad plast eller stål och monteras på skrovet på ett sådant sätt att bogpropellern kan installeras i slutet av tunneln. Vårt utbud av tunnlar finns i material som plast/stål/aluminium.

Fördelar

Fördelarna med att använda en tunnel för bogpropellern är många, till exempel att den ger högre effektivitet och mindre vibrationer än en bogpropeller som monteras direkt på skrovet. Tunnlarna ger också bättre manövrerbarhet i trånga vatten och gör det möjligt för fartyget att komma närmare i hamnar och kajer utan risk för skador på bogpropellern. En annan fördel är att den skyddar mot marina organismer som kan fastna på propellern och orsaka skador. Tunnlarna kan även bidra till att minska bränsleförbrukningen genom att optimera vattenflödet runt fartyget och därmed minska motståndet i vattnet. Detta kan sänka bränslekostnaderna och minska miljöpåverkan genom att minska utsläppen av koldioxid och andra förorenade ämnen.

Installation

Installation av en tunnel för bogpropeller på ett fartyg utförs vanligen av en specificerad tekniker. Vanliga steg som ingår i en sådan installation är dessa:

 1. Typ av tunnel: Först behöver man bestämma vilken typ av tunnel som ska användas, baserat på fartygets design och användningsområde.
 2. Placering av tunneln: Placeringen av tunneln beror på fartygets design och användningsområde. Vanligtvis placeras tunneln i för- eller akterändan av fartyget, beroende på vilken typ av manövrerbarhet som önskas. Tunneln måste också placeras så att den inte påverkar fartygets stabilitet.
 3. Förberedelse av skrovet: Innan tunneln kan monteras behöver skrovet förberedas. Detta kan innebära att skära ut en öppning i skrovet och förstärka området runt öppningen för att säkerställa att tunneln sitter fast på ett säkert sätt.
 4. Montering av tunneln: Tunneln monteras i öppningen i skrovet och säkras på plats med bultar eller genom att svetsas fast. Bogpropellern monteras sedan i tunneln och kopplas till fartygets elsystem och kontrollsystem.
 5. Testning & justering: Efter installationen behöver tunneln och bogpropellern testas och justeras för att säkerställa att de fungerar korrekt. Detta inkluderar att testa bogpropellern vid olika hastigheter och manövrera fartyget i olika riktningar.

Här kan du se bilder på hur en installation går till.

Underhåll

För att tunneln för bogpropellrar till fartyg ska fungera optimalt och hålla länge krävs regelbundet underhåll. Här följer några punkter som kan vara användbara:

 • Rengöring: Tunneln behöver rengöras regelbundet för att undvika att marina organismer och smuts byggs upp på insidan av tunneln. Detta kan påverka bogpropellerns prestanda och öka bränsleförbrukningen. Tunneln kan rengöras med hjälp av högtryckstvätt och specialiserade rengöringsmedel.
 • Inspektion: Tunneln behöver inspekteras regelbundet för att upptäcka eventuella skador eller slitage. Detta kan inkludera inspektion av svetsar, bultar och andra delar som kan påverka tunnelns säkerhet och prestanda. Inspektion kan utföras visuellt eller med hjälp av olika typer av utrustning, såsom kameror och ultraljud.
 • Skydd: Tunneln kan skyddas från skador genom att montera ett skyddande nät eller galler runt tunneln. Detta kan hindra större föremål från att fastna i tunneln och orsaka skador.
 • Smörjning: Tunneln kan behöva smörjas regelbundet för att undvika friktion och slitage. Smörjmedel kan appliceras på propellern och tunneln för att minska friktionen och öka livslängden.
 • Användning: För att undvika onödigt slitage på tunneln och bogpropellern är det viktigt att använda dem på ett korrekt sätt. Detta inkluderar att undvika att använda bogpropellern när fartyget rör sig i höga hastigheter och att undvika att köra propellern mot botten eller andra fasta föremål.
 • Reparation: Om tunneln skadas eller slits ut behöver den repareras eller bytas ut. Det är viktigt att reparera skador så snabbt som möjligt för att undvika att skadorna sprids och påverkar tunnels prestanda och säkerhet.
Varför köpa hos Dintra?

Att köpa tunnlar för bogpropeller installation eller andra båtrelaterade produkter från oss på Dintra AB går smidigt med korta leveranstider och experthjälp för att få rätt tunnel som passar för just ditt och din båts behov samt även rådgivning när det gäller vårt andra utbud. Utöver tunnlar för bogpropeller installation har vi på Dintra AB ett brett sortiment av olika sorters marina tillbehör för din båt såsom bland annat backslag och batterikablar samt även många andra produkter som du kan tänkas behöva i ditt båtliv. För mer information om vårt utbud kan du kika runt på vår hemsida och för rådgivning för din situation och vad du kan tänkas behöva hjälp med kan du kontakta oss via mejl eller telefon så ska vi göra vårt yttersta för att hitta en lösning tillsammans för dina behov.

Tunnel/Rör för bogpropeller installation - Finns hos oss på Dintra AB

Aktiva filter