BRÄNSLESLANG

Bränsleslang

Bränsleslangar är viktiga komponenter i båtar som används för att transportera bränsle från bränsletanken till motorn eller motordrivna apparater ombord. Denna bränsleslang har ISO7840:2013 A1 märkningen. Här är några allmänna fakta om bränsleslangar:

 • Material: Bränsleslangar till båtar är vanligtvis tillverkade av specifika material som är resistenta mot bränsle och dess ångor. Vanliga material inkluderar gummi, nitril, fluorkol, eller högdensitetspolyeten (HDPE).
 • Storlek: Bränsleslangar finns i olika storlekar och dimensioner. Det är viktigt att välja en bränsleslang med rätt innerdiameter och ytterdiameter som passar din båts bränslesystem och motor.
 • Slangkopplingar: Bränsleslangar kan ha olika typer av slangkopplingar för att ansluta dem till bränsletanken, motorn och andra delar av bränslesystemet. Säkerställ att du har de rätta slangkopplingarna för att säkert ansluta bränsleslangen i din båt.

ISO7840:2013 A1

ISO7840:2013 A1 är en internationell standard som specificerar kraven på bränsleslangar för båtar. Här är några punkter som är bra att ha koll på när det gäller standarden:

 • Syfte: ISO7840:2013 A1 syftar till att fastställa standarder för bränsleslangar som används i båtar för att säkerställa att de uppfyller säkerhets- och prestandakraven. Standarden är utformad för att minimera risken för bränsleläckage och brand ombord på båtar.
 • Tillämpning: Standarden gäller för bränsleslangar som används för att transportera bensin eller diesel från tanken till motorn eller motordrivna apparater i båten. Den omfattar både slangar som används för trycksatta bränslesystem och slangar som används för att leda bränsle från tankar till förbränningsmotorer i bränsleinjektionssystem.
 • Krav & tester: ISO7840:2013 A1 fastställer specifika krav på bränsleslangar för båtar. Dessa krav omfattar dimensionella toleranser, beständighet mot bränsle och dess ångor, motståndskraft mot låg och hög temperatur, motståndskraft mot väderförhållanden och UV-strålning, och elektrisk ledningsförmåga. Standarden omfattar även tester för att bedöma slangarnas prestanda och kvalitet, inklusive tester för bränsletålighet, tryckbeständighet och åldrande under påverkan av värme och väderförhållanden.
 • Certifiering: Bränsleslangarna är även certifierade vilket bekräftar att de uppfyller standardens krav och är lämplig för användning i båtar.

Installation

Installation av en bränsleslang på båtar är en viktig process för att säkerställa en säker och effektiv bränsletillförsel till båtens motor. Här följer några steg som kan vara behjälpliga vid installation:

 1. Bestäm lämplig placering: Välj en lämplig plats för installera bränsleslangen. Det rekommenderas att placera den på en plats som är lättillgänglig men samtidigt skyddad från mekanisk skada och värmekällor.
 2. Förbered båten: Innan du börjar installationen, stäng av båtens huvudströmbrytare och töm eventuellt bränslesystem på tryck genom att öppna tanken och låta trycket släppas ut.
 3. Ta bort den gamla slangen: Om du ersätter en befintlig bränsleslang, se till att du på ett säkert sätt avlägsnar den gamla slangen från båten och motorn.
 4. Anslut slangklämmor: Placera slangklämmor på båda ändarna av slangen. Slangklämmor hjälper till att säkra och försegla slanganslutningarna.
 5. Anslut bränsleslangen: Anslut den ena änden av bränsleslangen till bränsletanken och den andra änden till motorns bränsleanslutning. Se till att anslutningarna är säkra och täta genom att dra åt slangklämmorna ordentligt.
 6. Testa & inspektera: Efter installationen, se till att testa bränslesystemet genom att öppna bränsleventilen och kontrollera att det inte finns några läckor. Inspektera också regelbundet bränsleslangen för tecken på slitage. Vid minsta misstanke om skada eller läckage, byt ut bränsleslangen omedelbart.

Underhåll

Att utföra regelbundet underhåll av bränsleslangen på din båt är viktigt för att säkerställa dess långsiktiga hållbarhet och tillförlitlighet. Här är några allmänna tips som kan vara användbara vid underhållsarbetet:

 • Inspektion: Inspektera regelbundet bränsleslangen visuellt för att leta efter eventuella tecken på slitage, sprickor, skador eller andra defekter. Kontrollera särskilt anslutningarna och slangklämmorna för tätning och korrekt säkerhet.
 • Byt ut vid behov: Om du upptäcker några tecken på slitage, sprickor eller andra skador på slangen, är det viktigt att byta ut den omedelbart. Att använda en skadad slang kan leda till bränsleläckage oh farliga situationer.
 • Kontrollera slangklämmor: Se till att slangklämmorna är ordentligt åtdragna och säkra. Om du märker att slangklämmorna har lossnat eller blivit lösa, dra åt dem ordentligt eller byt ut dem vid behov.
 • Undvik översträckning: Undvik att översträcka eller böja bränsleslangen onödigt mycket, eftersom det kan orsaka skador på slangens struktur och resultera i läckage.
 • Skydda mot mekanisk skada: Se till att bränsleslangen är väl skyddad mot mekanisk skada. Undvik att placera tunga föremål på eller runt slangen och se till att den inte kommer i kontakt med vassa kanter eller andra delar som kan nöta den.
 • Rengöring: Vid behov, rengör bränsleslangen med mild tvållösning och vatten för att ta bort smuts eller oljeflöde. Torka av den noggrant innan slangen återansluts.
Varför köpa hos Dintra?

Att köpa bränsleslangar eller andra båtrelaterade produkter från oss på Dintra AB går smidigt med korta leveranstider och experthjälp för att få rätt bränsleslang som passar för just ditt och din båts behov samt även rådgivning när det gäller vårt andra sortiment. Utöver bränsleslangar har vi på Dintra AB ett brett utbud av olika sorters marina tillbehör för din båt så som bland annat motorer, både diesel och elektriska motorer, backslag och reglage samt även många andra produkter som du kan tänkas behöva i ditt båtliv. För mer information om vårt utbud utöver bränsleslangar kan du kolla runt här på vår hemsida och för rådgivning för din situation och vad du kan tänkas behöva hjälp med kan du kontakta oss via mejl eller telefon så ska vi göra vårt yttersta för att hitta en lösning tillsammans för dina behov.

Vi har även andra produkter, såsom avgasslangar och marindieslar, utöver detta har vi ännu bredare sortiment av produkter för din båt.

Bränsleslang - För bensin, diesel samt biodiesel finns hos Dintra AB

Aktiva filter