Porthål

Porthål

Porthål är fönster som monteras i skrovet eller däcket på en båt och används för att ge ventilation och ljus till insidan av båten. Den släta yttre ramen förhindrar att vatten samlas på ramen och droppar in i kabinen när porthålet öppnas. Dessa porthål är utformade för vattentät skrovmontering. Porthålen tillverkas som standard med grå rökakryl. 

Porthål finns i olika storlekar och former beroende på vilken båttyp de ska installeras på och vilket användningsområde de har. Mindre båtar kanske utrustas med ett eller två porthål medans större båtar kan ha många fler. De finns också i olika former som cirkulära eller kvadratiska.

När man väljer porthål är det viktigt att ta hänsyn till båtens storlek, användning och miljöförhållanden. Till exempel kan båtar som används för segling eller långfärdssegling behöva större och mer robusta porthål än mindre båtar som används för dagsutflykter på lugnt vatten. 

Öppningsbara

Öppningsbara porthål är fönster som monteras på skrovet och kan öppnas för att ventilera båten och släppa in ljus. De är tillverkade av glas och finns tillgängliga i olika former såsom kvadratiska, rektangulära och cirkulära.

Stängda

Stängda porthål, även kallade fasta porthål, används på båtar för att ge en öppen känsla i båten och för att släppa in naturligt ljus. Fasta porthål finns i olika storlekar och former. De kan monteras på båtens skrov eller i dess överbyggnad, och placeras vanligtvis på områden där det finns behov av ljus och ventilation.

Läs mer om våra öppningsbara och stängda porthål under respektive rubrik.

Installation

När du installerar porthål på din båt är det viktigt att tänka på säkerheten och att se till att porthålet skadar någon eller något på båten. Du bör också vara medveten om eventuella risker som kan li farliga om de inte stängs ordentligt vid tuffa förhållanden. 

Underhåll

Underhåll av porthål är en viktig del av båtvården. Rengöring och smörjning av porthålens gångjärn och tätningar bör göras regelbundet för att förhindra korrosion och säkerställa att porthålens funktion inte påverkas. Inspektion av porthålen innan båtsäsongen kan också vara klokt för att säkerställa att de fortfarande är i gott skick och inte behöver bytas ut.

Varför köpa hos Dintra?

Att köpa porthål eller andra båtrelaterade produkter från oss på Dintra AB går smidigt med korta leveranstider och experthjälp för att få rätt porthål som passar för just ditt och din båts behov samt även rådgivning när det gäller vårt andra sortiment. Utöver porthål har vi på Dintra AB ett brett utbud av olika sorters marina tillbehör för din båt så som bland annat motorer, både diesel och elektriska motorer, backslag och reglage samt även många andra produkter som du kan tänkas behöva i ditt båtliv. För mer information om vårt utbud utöver porthål kan du kolla runt här på vår hemsida och för rådgivning för din situation och vad du kan tänkas behöva hjälp med kan du kontakta oss via mejl eller telefon så ska vi göra vårt yttersta för att hitta en lösning tillsammans för dina behov.

Vi har även andra produkter, så som sidoluckor och däcksluckor utan fläns, utöver detta har vi ännu bredare sortiment av motortillbehör för din båt.

Porthål - Öppningsbara och stängda - Hittar du hos oss på Dintra AB

Underkategorier

 • Öppningsbar
  Öppningsbar

  Öppningsbara porthål

  Öppningsbara porthål är fönster som monteras på skrovet och kan öppnas för att ventilera båten och släppa in ljus. De är tillverkade av glas och finns tillgängliga i olika former såsom kvadratiska, rektangulära och cirkulära. Några fördelar med att installera öppningsbara porthål är:

  • Ventilation: En av de största fördelarna med öppningsbara porthål är att de ger ventilation till båten, vilket kan hjälpa till att förhindra fukt- och mögelskador. Genom att öppna porthålen kan du släppa in frisk luft och låta fuktig luft och ånga från matlagning, duschning och annan aktivitet i båten, försvinna ut.
  • Ljus: Öppningsbara porthål ger också ljusinsläpp i båten, vilket kan bidra till en ljusare och mer öppen känsla i båten.
  • Flexibilitet: Öppningsbara porthål ger en flexibilitet för att öppna och stänga dem när det behövs, så att du kan anpassa ventilationen och ljusinsläppet efter behov.

  Installation

  Installation av öppningsbara porthål kan variera beroende på vilken typ av porthål som ska installeras och båtens konstruktion. Här är några allmänna steg som ingår i en installation:

  1. Välj rätt porthål: Först och främst måste du välja rätt typ av porthål för din båt. Det är viktigt att välja porthål som är av rätt storlek och som passar båtens material och konstruktion.
  2. Placera porthålet: Bestäm var du vill placera porthålet på båten. Placeringen ska vara strategiskt vald för att ge tillräckligt med ventilation och ljusinsläpp, samtidigt som den inte påverkar båtens stabilitet eller strukturella integritet.
  3. Mät & markera: Mät och markera var porthålet ska placeras på båten, inklusive storlek och form på öppningen.
  4. Gör öppningen: Använd lämpliga verktyg för att skära ut hålet som krävs för att porthålet ska kunna installeras.
  5. Montera porthålet: Placera porthålet i öppningen och fäst det med hjälp av fästen, skruvar och tätningar.
  6. Anslutning av ventilationsslang: Om porthålet ska användas för ventilation kan det krävas anslutning av en ventilationsslang.
  7. Testa porthålet: När installationen är klar, testa porthålet genom att öppna och stänga det för att se till att det fungerar som det ska och att det inte finns några läckor.

  Underhåll

  För att bibehålla och förlänga livslängden på dessa porthål behöver du regelbundet underhålla dem. Här följer några användbara tips:

  • Rengöring: Porthål behöver rengöras regelbundet för att undvika ansamling av smuts och saltvatten. Använd en mild tvållösning eller ett specialrengöringsmedel för att rengöra både insidan och utsidan av porthålet.
  • Smörjning: De rörliga delarna av porthålet behöver smörjas regelbundet för att säkerställa att det öppnas och stängs smidigt.
  • Inspektion: Inspektera regelbundet porthålets tätningar för sprickor eller andra skador. Om tätningarna ser skadade ut måste de bytas ut.
  • Uppmärksamhet på korrosion: Öppningsbara porthål utsätts för mycket vatten och salt, vilket kan leda till korrosion. Inspektera regelbundet porthålets ram och beslag för tecken på korrosion. Om korrosion upptäcks, bör området slipas och målas om i lämplig färg.
  • Kontrollera att porthålet är väl stängt: Det är viktigt att se till att öppningsbara porthål är ordentligt stängda och förseglade när de inte används. Detta skyddar båten från vatteninträngning och minskar risken för skador.

  Varför köpa hos Dintra?

  Att köpa porthål eller andra båtrelaterade produkter från oss på Dintra AB går smidigt med korta leveranstider och experthjälp för att få rätt porthål som passar för just ditt och din båts behov samt även rådgivning när det gäller vårt andra sortiment. Utöver porthål har vi på Dintra AB ett brett utbud av olika sorters marina tillbehör för din båt så som bland annat motorer, både diesel och elektriska motorer, backslag och reglage samt även många andra produkter som du kan tänkas behöva i ditt båtliv. För mer information om vårt utbud utöver porthål kan du kolla runt här på vår hemsida och för rådgivning för din situation och vad du kan tänkas behöva hjälp med kan du kontakta oss via mejl eller telefon så ska vi göra vårt yttersta för att hitta en lösning tillsammans för dina behov.

  Vi har även andra produkter, så som sidoluckor och Flushline däcksluckor, utöver detta har vi ännu bredare sortiment av motortillbehör för din båt.

 • Stängd
  Stängd

  Stängda porthål

  Stängda porthål, även kallade fasta porthål, används på båtar för att ge en öppen känsla i båten och för att släppa in naturligt ljus. Fasta porthål finns i olika storlekar och former. De kan monteras på båtens skrov eller i dess överbyggnad, och placeras vanligtvis på områden där det finns behov av ljus och ventilation.

  Fasta porthål har flera fördelar, inklusive dessa:

  • Ljusinsläpp: Fasta porthål kan släppa in naturligt ljus och skapa en ljus och öppen känsla. Detta kan förbättra båtens utseende och göra interiören mer bekväm och inbjudande.
  • Minimerar vatteninträngning: Eftersom fasta porthål inte går att öppna, minskar risken för vatteninträngning i båten. Detta gör dem till en bra lösning för områden där båten är mer utsatt för vågor.
  • Säkerhet: Fasta porthål kan ge en högre nivå av säkerhet eftersom de inte kan öppnas. Detta kan vara en fördel för båtar som används i tuffare vädermiljöer.
  • Isolering: Fasta porthål kan också ge en högre grad av isolering från ljud och temperaturer. De kan hjälpa till att hålla båten svalare eller varmare beroende på omgivande temperaturer och kan också minska ljudnivåerna från omgivande ljudkällor.

  Installation

  Installation av fasta porthål kan skilja sig från installationen av öppningsbara porthål eftersom de inte har några rörliga delar eller mekanismer. Här är några steg som följs vid installationen:

  1. Förberedelse: Innan du installerar fasta porthål, se till att du har valt rätt storlek och form för det område där det ska placeras. Kontrollera också att båtens struktur är tillräckligt stark för att stödja porthålet.
  2. Markering: Markera placeringen av det fasta porthålet på båtens struktur. Kontrollera noggrant att positionen är korrekt innan du fortsätter med installationen.
  3. Skärning: Använd en borr, såg eller annat lämpligt verktyg för att skära ut ett hål i båtens struktur för det fasta porthålet. Var noga med att skära ut endast den plats som krävs för installationen.
  4. Försegling: Placera det fasta porthålet i det skurna hålet och se till att det är ordentligt placerat. Försegla sedan runt kanten av porthålet med tätningssilikon för att förhindra vatteninträngning och läckage.
  5. Fästning: Fasta porthål behöver oftast inte fästas med skruvar eller bultar eftersom de inte har några rörliga delar. Men om det behövs kan du använda skruvar eller bultar för att säkra porthålet på plats.
  6. Rengöring: Rengör porthålet noggrant efter installationen för att se till så att det är rent och ordentligt förseglat.

  Underhåll

  Fasta porthål kräver inte lika mycket underhåll som öppningsbara porthål eftersom de inte har rörliga delar och mekanismer. Men de behöver fortfarande underhåll för att hållas i gott skick. Här är några tips som kan vara användbara:

  • Rengöring: Rengör fasta porthål regelbundet med färskvatten och mild tvål för att ta bort smuts och saltavlagringar som kan skada ytan.
  • Inspektion: inspektera fasta porthål regelbundet för sprickor, skador eller tecken på vatteninträngning. Om du hittar några problem, åtgärda dem omedelbart för att förhindra ytterliga skador eller problem.
  • Tätning: Kontrollera tätningssilikonen runt fasta porthål regelbundet för att se till att den fortfarande är i gott skick. Om det behövs, byt ut den för att förhindra läckage och vatteninträngning.
  • Skydd: Använd skydd för att skydda fasta porthål från direkt solljus och andra yttre påfrestningar
  • Reparation: Om porthålet visar tecken på skada, reparera det omedelbart för att förhindra att skadan förvärras.

  Varför köpa hos Dintra?

  Att köpa porthål eller andra båtrelaterade produkter från oss på Dintra AB går smidigt med korta leveranstider och experthjälp för att få rätt porthål som passar för just ditt och din båts behov samt även rådgivning när det gäller vårt andra sortiment. Utöver porthål har vi på Dintra AB ett brett utbud av olika sorters marina tillbehör för din båt så som bland annat motorer, både diesel och elektriska motorer, backslag och reglage samt även många andra produkter som du kan tänkas behöva i ditt båtliv. För mer information om vårt utbud utöver porthål kan du kolla runt här på vår hemsida och för rådgivning för din situation och vad du kan tänkas behöva hjälp med kan du kontakta oss via mejl eller telefon så ska vi göra vårt yttersta för att hitta en lösning tillsammans för dina behov.

  Vi har även andra produkter, så som däcksluckor utan fläns och Flushline däcksluckor, utöver detta har vi ännu bredare sortiment av motortillbehör för din båt.

Aktiva filter