ELEKTRONIK

Här hittar du vårt utbud av PureAcell batterier. Här finns även våra andra elektronikbaserade produkter.

Elektronik till din båt - Säkringar, kablar, elmotorer m.m - Dintra AB

Underkategorier

 • PureAcell batterier
  PureAcell batterier

  Här hittar du vårt utbud av PureAcell batterier.

 • Elmotorer WaterWorld
  Elmotorer WaterWorld

  Eldrift WaterWorld framdrivning

  I takt med att efterfrågan ökar på elektrisk framdrivning har vi nu utökat vårt sortiment och kan erbjuda elektriska framdrivningssystem. Här finns ett utbud av WaterWorlds elektriska framdrivningssystem.

  WaterWorld erbjuder en serie elektriska motorer från 4 till 15 kW i effekt, som är lämpliga för motor- och segelbåtar upp till 12 meter. 

  Fördelar

  Eldrift för framdrivning av båtar är ett växande område. Eldrift använder elenergi istället för traditionella bränslen som bensin eller diesel för att driva båten. Här är några fördelar med eldrift i jämförelse med konventionella bränslen:

  • Miljövänlig: Eldrift producerar ingen direkt luftförorening eller utsläpp av växthusgaser, vilket bidrar till att minska den negativa påverkan på miljön och bidrar till bättre luftkvalitet.
  • Tyst & vibrationsfri drift: Eldrivna båtar är betydligt tystare och genererar färre vibrationer jämfört med båtar som drivs av förbränningsmotorer. Detta leder till en förbättrad upplevelse och minskar störningen för människor och ljud i området där båten används.
  • Lägre driftskostnader: Elpriser är oftast stabilare än bensin- och dieselpriser vilket leder till lägre driftskostnader under en längre tid. Även underhållskostnaderna är vanligtvis lägre på grund av färre rörliga delar och mindre slitage.

  Information om WaterWorld-systemen:

  • Elektriska motorer: WaterWorld tillhandahåller högpresterande elektriska motorer som är utformade för att vara effektiva och pålitliga. Dessa motorer är optimerade för marina förhållanden och kan användas på både små och stora båtar.
  • Laddning & räckvidd: WaterWorlds eldrivningssystem kan laddas via landström eller andra alternativa energikällor. Räckvidden för en eldriven båt beror på flera olika faktorer, inklusive batterikapacitet, båtens vikt, hastighet och navigeringsmönster.
  • Integration & styrning: WaterWorlds eldrivningssystem kan integreras med befintliga båtsystem och kontroller. 
  • Miljövänlig drift: Genom att använda eldrivningssystem från WaterWorld minskas beroendet av fossila bränslen och utsläppen av koldioxid och föroreningar.

  Vilken motor ska jag ha för min båt? 

  WaterWorld modell Liknande förbränningsmotor Lämplig för båtar (längd, vikt)
  WW 4.0 I 8 hk Upp till 6m, 3 ton
  WW 7.5 I 15 hk Upp till 8m, 5 ton
  WW 10.0 I 20 hk Upp till 10m, 7,5 ton
  WW 15.0 I 30 hk Upp till 12m, 10 ton

  Hur snabbt kan jag köra?

  Båtlängd på vattenlinjen 6m 8m 10m 12m
  Skrovhastighet (km/h) 11 12.5 14 15.5
  Marschhastighet (km/h) 8 9 10 11

  Specifikationer

  WaterWorld modell WW 4.0 I WW 7.5 I WW 10.0 I WW 15.0 I
  Kontinuerlig kraft 4,0 kW 7,5 kW 10 kW 15 kW
  Toppeffekt 4,8 kW 9 kW 12 kW 20 kW
  Spänning 48 Volt 48 Volt 48 Volt 48 Volt
  Maxhastighet 1450 rpm. 1350 rpm. 1450 rpm.
  Mått (LxBxH) 55,8 x 22,5 x 22,1 cm 68,1 x 29,0 x 27,1 cm 68,1 x 29,0 x 27,1 cm 76,2 x 30,7 x 30,0 cm
  Vikt 39 kg  76 kg 76 kg

  Varför köpa hos Dintra?

  Att köpa elektriska framdrivningssystem till axel eller andra båtrelaterade produkter från oss på Dintra AB går smidigt med korta leveranstider och experthjälp för just ditt och din båts behov samt även rådgivning när det gäller vårt andra sortiment. Utöver elektriska framdrivningssystem har vi på Dintra AB ett brett utbud av olika sorters marina tillbehör för din båt så som bland annat dieselmotorer, propelleraxlar och reglage samt även många andra produkter som du kan tänkas behöva i ditt båtliv. För mer information om vårt utbud utöver dessa framdrivningssystem kan du kolla runt här på vår hemsida och för rådgivning för din situation och vad du kan tänkas behöva hjälp med kan du kontakta oss via mejl eller telefon så ska vi göra vårt yttersta för att hitta en lösning tillsammans för dina behov.

  Utöver dessa eldrivna framdrivningssystem har vi även marindieslar och trebladiga propellrar.

 • Batterikablar
  Batterikablar

  Batterikablar

  Batterikabeln på en båt är en elektrisk kabel som används för att ansluta batteriet till båtens elsystem. Batterikabeln har hög kapacitet för att kunna hantera höga strömmar som krävs för att driva båtens elektriska utrustning såsom belysning, navigeringssystem, laddningssystem. Utöver detta används även dessa kablar till bogpropellrar och startmotorer. När du väljer en batterikabel för din båt är det viktigt att välja rätt storlek och längd på kabeln baserat på båtens batteri och elsystem. Kabeln ska vara tillräckligt tjock för att minimera spänningsfall och ge tillräcklig strömförsörjning till båtens elsystem. För att välja rätt kabelstorlek bör du först bestämma den maximala strömstyrkan som dina elektriska enheter kan dra samtidigt. Sedan bör du välja en kabel med tillräckligt stor diameter för att hantera den strömstyrkan utan att överhettas eller tappa spänning. Våra kablar är brukbara i ett temperaturområde på -40°C upp till +70°C.

  Installation av batterikabel

  Innan du installerar kabeln, se till så att batteriet är avstängt och koppla från eventuella andra strömkällor för att undvika olyckor och skador, Det är också viktigt att säkerställa att kabeln är ordentligt skyddad och säkrad för att undvika kortslutningar. Det är viktigt att säkerställa att batterikabeln är korrekt installerad och ansluten. Använd dig av korrekta kabelklämmor och se till att kabeln är ordentligt fastsatt för att förhindra skador. Det är även viktigt att kabeln är skyddad mot vatten och korrosion genom att använda kabelskor och skyddskåpor. Batterikabeln behöver regelbunden kontroll för att upptäcka eventuella tecken på skador, slitning eller korrosion, om detta upptäcks är det viktigt att byta ut den. En dåligt installerad eller skadad kabel kan orsaka allvarliga problem som kortslutning, brand eller explosion, detta gör att det är väldigt viktigt med regelbundna inspektioner på batterikabeln.

  Vårt utbud

  Batterikablarna som vi på Dintra säljer är av mycket hög kvalitet. Kablarna är dubbelmantlade samt även mångtrådiga och extremt flexibla. Vår utbud i storlekar utgår från 10mm² upp till 120mm². Kablarna beställs i meterlängder och levereras i ett stycke. De kan levereras med eller utan pressade kabelskor. Med hjälp av våra kabelskor och vulktejp blir kabeln 100% vattentät och vattenintrång blir helt uteslutet, detta leder till att kabeln inte behöver vara förtennad.

  Varför köpa hos Dintra?

  Att köpa batterikablar eller andra båtrelaterade produkter från oss på Dintra AB går smidigt med korta leveranstider och experthjälp och mer information om batterikablarna samt även rådgivning när det gäller vårt andra sortiment. Utöver batterikablar har vi på Dintra AB ett brett utbud av olika sorters marina tillbehör för din båt så som bland annat motorer, både diesel och elektriska motorer, backslag och reglage samt även många andra produkter som du kan tänkas behöva i ditt båtliv. För mer information om vårt utbud utöver batterikablar kan du besöka vår hemsida och för rådgivning för din situation och vad du kan tänkas behöva hjälp med kan du kontakta oss via mejl eller telefon så ska vi göra vårt yttersta för att hitta en lösning tillsammans för dina behov.

  Vi har även ett stort utbud av andra produkter inom elektronik så som PureAcell batterier och säkringar, utöver detta har vi ännu bredare sortiment av produkter för din båt.

 • Kabelskor
  Kabelskor

  Kabelskor

  Kabelskor är elektriska anslutningskomponenter som används för att ansluta kablar till elektriska anslutningspunkter, som till exempel kontakter, terminaler eller andra kablar. På båtar används kabelskor för att säkert ansluta elektriska kablar till olika enheter såsom batterier, eluttag, belysningssystem och elektroniska apparater.

  När du väljer kabelskor till din båt är det viktigt att ta hänsyn till faktorer som strömstyrka, kabeldiameter och miljöförhållanden. Det är också viktigt att använda högkvalitativa kabelskor och att installera dem korrekt för att säkerställa en säker och tillförlitlig elektrisk anslutning ombord.

  Installation

  Installationen av kabelskor på kablar ombord på en båt är en viktig process för att säkerställa pålitliga elektriska anslutningar. Här är några steg att följa vid installationen av kabelskor:

  1. Förberedelse: Se till att ha rätt verktyg och utrustning tillgängliga. Kontrollera även att du har korrekta kabelskor för den specifika kabelstorleken och applikationen.
  2. Förbered kabeln: Om kabeln har en yttre isolering, använd en kabelavskalare för att avlägsna en lämplig längd längd av isoleringen från änden av kabeln. Var noga med att inte skada de inre ledarna under avskalningsprocessen. Avlägsna tillräckligt med isolering för att ge plats åt kabelskon att passa på kabeländen.
  3. Förbered kabelskon: Kontrollera att kabelskon är ren och fri från eventuell smuts eller oxidation. Om det behövs kan du rengöra den med lämpliga rengöringsmedel eller en borste.
  4. Montera kabelskon: Placera kabelskon över den avskalade änden av kabeln, så att de inre ledarna når ända fram till kabelskons ände. Se till att kabelskon passar ordentligt och täcker alla exponerade ledare.
  5. Använd rätt teknik: Beroende på vilken typ av kabelskor du använder, kan du behöva använda olika tekniker. Om du ska pressa kabelskor, placera kabelskon i en kabelskopress och pressa sedan åt för att skapa en säker anslutning. Om du ska löda kabelskor, applicera lämplig mängd lödtenn på de exponerade ledarna och värm sedan kabelskon med lödkolven tills löden smälter och skapar en stark anslutning.
  6. Upprepa processen: Upprepa installationsprocessen för varje kabelsko och kabelanslutning. Var noggrann och metodisk för att säkerställa att alla anslutningar är korrekt installerade.

  Underhåll

  Underhåll av kabelskor och kabelanslutningar är viktigt för att säkerställa deras tillförlitlighet och förhindra problem som korrosion, lösa anslutningar eller elektriska fel. Här är några tips för att underhålla kabelskor:

  • Inspektion: Regelbunden visuell inspektion av kabelskor och kabelanslutningar är viktigt för att identifiera eventuella tecken på slitage, korrosion eller skador. Kontrollera att kabelskorna är ordentligt fastsatta och att inga trådar är lösa.
  • Rengöring: Håll kabelskor och kabelanslutningar rena från smuts, korrosion och oxidation. Använd en ren trasa eller en mjuk borste för att ta bort eventuell smuts eller korrosion från kabelskorna. Vid behov kan du använda lämpliga rengöringsmedel eller kontaktrenare för att avlägsna envis smuts eller oxidation. Se till att skölja och torka kabelskorna ordentligt efter rengöring.
  • Korrosionsskydd: För att skydda kabelskor och kabelanslutningar från korrosion kan du applicera en skyddande beläggning eller använda korrosionsinhibitorer. Det finns olika korrosionsskyddsprodukter som kan hjälpa till att förebygga korrosion och skydda kabelanslutningarna under marin miljö.
  • Åtdragning: Kontrollera regelbundet att kabelskorna är ordentligt åtdragna på kablarna och att inga lösa anslutningar uppstår. Vid behov kan du använda en skruvmejsel eller annat lämpligt verktyg för att säkerställa att kabelskorna sitter fast och inte lossnar med tiden.
  • Ersättning: Om du märker att en kabelsko är skadad, sliten eller korroderad bör du överväga att byta ut den.

  Regelbundet underhåll av dina kabelskor bidrar till ett tillförlitligt och säkert elektriskt anslutningssystem.

  Varför köpa hos Dintra?

  Att köpa kabelskor eller andra båtrelaterade produkter från oss på Dintra AB går smidigt med korta leveranstider och experthjälp och mer information om kabelskorna samt även rådgivning när det gäller vårt andra sortiment. Utöver kabelskor har vi på Dintra AB ett brett utbud av olika sorters marina tillbehör för din båt så som bland annat motorer, både diesel och elektriska motorer, backslag och reglage samt även många andra produkter som du kan tänkas behöva i ditt båtliv. För mer information om vårt utbud utöver kabelskor kan du besöka vår hemsida och för rådgivning för din situation och vad du kan tänkas behöva hjälp med kan du kontakta oss via mejl eller telefon så ska vi göra vårt yttersta för att hitta en lösning tillsammans för dina behov.

  Vi har även ett stort utbud av andra produkter inom elektronik så som batterikablar och säkringar, utöver detta har vi ännu bredare sortiment av produkter för din båt.

 • Säkringar
  Säkringar

  Säkringar

  Säkringar för båtar används för att skydda elektriska kretsar och utrustning ombord mot överbelastning och kortslutning. Här är några grundläggande fakta om säkringar för båtar:

  • Syftet med säkringar: Säkringar används för att avbryta strömmen i en krets om strömmen överskrider en säker nivå. Detta skyddar utrustningen från skador och minimerar risken för eldsvådor ombord på båten.
  • Nominell strömstyrka: Varje säkring har en nominell strömstyrka som anger den maximala strömstyrka som säkringen kan hantera utan att lösa ut. Det är viktigt att välja säkringar med rätt nominell strömstyrka för att matcha den elektriska belastningen på kretsen. Att använda för låga säkringar kan leda till att de löser ut ofta, medan för höga säkringar kan orsaka överbelastning och risk för skador eller brand.
  • Placering av säkringar: Säkringar på båtar är vanligtvis placerade i en elektrisk panel eller säkringsbox. Denna panel är oftast belägen i båtens motorutrymme eller styrhytt. Säkringar kan vara individuellt märkta för olika kretsar eller system ombord, till exempel motorstart, belysning eller navigationsinstrument.
  • Kontroll: Det är viktigt att regelbundet kontrollera säkringarna ombord på en båt för att säkerställa att de är i gott skick och fungerar korrekt. Om en säkring löser ut upprepade gånger kan det indikera en underliggande problemkälla som bör undersökas och åtgärdas.

  Det är viktigt att notera att elektricitet ombord på en båt kan vara farligt om det inte hanteras på rätt sätt. Om du är osäker på hur säkringar eller annan båtelektricitet fungerar eller om du behöver utföra reparationer eller installationer ombord, är det alltid bäst att kontakta en professionell båtmekaniker eller elektriker med erfarenhet av elektricitet på båtar.

  Installation

  Installation av säkringar i en båt kräver noggrannhet och kunskap om båtelektricitet Här är några allmänna steg att följa vid installation av säkringar i en båt:

  1. Planering & förberedelse: Innan du börjar, ta dig tid att planera vart säkringarna ska placeras och vilka kretsar de ska skydda. Identifiera de olika elektriska systemen ombord, såsom motorstart, belysning, navigationsinstrument, länspump och liknande. Det är också viktigt att bestämma vilken typ och storlek på säkringarna som behövs för varje krets.
  2. Säkringspanel: Välj en lämplig plats för din säkringspanel eller säkringsbox. Detta kan vara i båtens motorutrymme eller styrhytt, och det bör vara lättåtkomligt och skyddat från vatten och fukt. Se till att du har rätt verktyg och material tillgängliga, inklusive säkringshållare, säkringar och kopplingskablar.
  3. Koppla av strömkällan: Innan du ansluter säkringarna måste du koppla av strömmen i båtens elektriska system. Detta kan göras genom att stänga av huvudströmbrytaren eller koppla bort båtens batteri. Det är viktigt att arbeta säkert och undvika risker för elchocker eller kortslutningar.
  4. Anslutning av säkringar: För varje krets, koppla in en säkringshållare till strömkällan med hjälp av kopplingskablar. Säkringshållaren bör vara placerad så nära strömkällan som möjligt. Se till att matcha den nominella strömstyrkan på säkringen med den elektriska belastningen på kretsen.
  5. Märkning: Märk varje säkring och dess tillhörande krets för att underlätta framtida identifiering och felsökning. Detta kan göras med hjälp av etiketter eller märkpennor.
  6. Testning: När installationen är klar, återställ strömmen till båtens elektriska system och testa varje krets genom att slå på eller ansluta de respektive apparaterna. Kontrollera att säkringarna fungerar korrekt genom att se till att de inte löser ut när strömmen är inom det normala driftförhållandet.

  Observera att detta enbart är en allmän guide för installation av säkringar i en båt. Beroende på båtens specifika elektriska system kan det finnas ytterligare steg eller rekommendationer att följa. Det är alltid bäst att konsultera tillverkarens dokumentation eller ta hjälp av en professionell för att säkerställa att installationen görs på ett korrekt och säkert sätt.

  Underhåll

  Underhåll av säkringar ombord på en båt är viktigt för att säkerställa att de fungerar korrekt och ger tillförlitligt skydd för båtens elektriska system. Här är några riktlinjer för underhåll av säkringar:

  • Inspektion: Regelbunden inspektion av säkringarna är viktigt för att identifiera eventuella skador, slitage eller korrosion. Kontrollera säkringarnas skick och se till att de är hela och inte har sprickor.
  • Byte vid skada: Om du upptäcker någon skadad säkring, oavsett om den är trasig, smält eller skadad på något sätt, bör du byta ut den omedelbart. Använd inte säkringar som är i dåligt skick, eftersom de inte kommer ge korrekt skydd.
  • Rätt ersättning: När du byter ut en säkring, se till att använda en säkring med exakt samma nominella strömstyrka som den ursprungliga säkringen. Använd inte säkringar med högre eller lägre strömstyrka än rekommenderat, eftersom det kan påverka skyddet och orsaka skador på utrustningen.
  • Kontroll av anslutningar: Inspektera säkringshållarna och anslutningarna för eventuell korrosion eller lösa kontakter. Korrosion kan försämra säkringens funktion och ge dålig elektrisk kontakt. Rengör kontakterna vid behov.
  • Testning: Periodisk testning av säkringarna är viktigt för att se till att de löser ut vid rätt strömstyrka. Detta kan göras med hjälp av en säkringstestare eller multimeter med säkringstestfunktion. Kontrollera att säkringarna löser ut när strömmen överstiger deras nominella strömstyrka.

  Det är också viktigt att notera att säkringar är en del av det övergripande elektriska systemet ombord på en båt. För att säkerställa korrekt och säker funktion, bör du även regelbundet inspektera och underhålla andra delar av båtens elektriska system, såsom batterier, ledningar anslutningar och elektriska apparater.

  Varför köpa hos Dintra?

  Att köpa säkringar eller andra båtrelaterade produkter från oss på Dintra AB går smidigt med korta leveranstider och experthjälp och mer information om batterikablarna samt även rådgivning när det gäller vårt andra sortiment. Utöver säkringar har vi på Dintra AB ett brett utbud av olika sorters marina tillbehör för din båt så som bland annat motorer, både diesel och elektriska motorer, backslag och reglage samt även många andra produkter som du kan tänkas behöva i ditt båtliv. För mer information om vårt utbud utöver säkringar kan du besöka vår hemsida och för rådgivning för din situation och vad du kan tänkas behöva hjälp med kan du kontakta oss via mejl eller telefon så ska vi göra vårt yttersta för att hitta en lösning tillsammans för dina behov.

  Vi har även ett stort utbud av andra produkter såsom batterikablar och kabelskor utöver detta har vi ännu bredare sortiment av produkter för din båt.

Aktiva filter