Säkringar

Säkringar

Säkringar för båtar används för att skydda elektriska kretsar och utrustning ombord mot överbelastning och kortslutning. Här är några grundläggande fakta om säkringar för båtar:

 • Syftet med säkringar: Säkringar används för att avbryta strömmen i en krets om strömmen överskrider en säker nivå. Detta skyddar utrustningen från skador och minimerar risken för eldsvådor ombord på båten.
 • Nominell strömstyrka: Varje säkring har en nominell strömstyrka som anger den maximala strömstyrka som säkringen kan hantera utan att lösa ut. Det är viktigt att välja säkringar med rätt nominell strömstyrka för att matcha den elektriska belastningen på kretsen. Att använda för låga säkringar kan leda till att de löser ut ofta, medan för höga säkringar kan orsaka överbelastning och risk för skador eller brand.
 • Placering av säkringar: Säkringar på båtar är vanligtvis placerade i en elektrisk panel eller säkringsbox. Denna panel är oftast belägen i båtens motorutrymme eller styrhytt. Säkringar kan vara individuellt märkta för olika kretsar eller system ombord, till exempel motorstart, belysning eller navigationsinstrument.
 • Kontroll: Det är viktigt att regelbundet kontrollera säkringarna ombord på en båt för att säkerställa att de är i gott skick och fungerar korrekt. Om en säkring löser ut upprepade gånger kan det indikera en underliggande problemkälla som bör undersökas och åtgärdas.

Det är viktigt att notera att elektricitet ombord på en båt kan vara farligt om det inte hanteras på rätt sätt. Om du är osäker på hur säkringar eller annan båtelektricitet fungerar eller om du behöver utföra reparationer eller installationer ombord, är det alltid bäst att kontakta en professionell båtmekaniker eller elektriker med erfarenhet av elektricitet på båtar.

Installation

Installation av säkringar i en båt kräver noggrannhet och kunskap om båtelektricitet Här är några allmänna steg att följa vid installation av säkringar i en båt:

 1. Planering & förberedelse: Innan du börjar, ta dig tid att planera vart säkringarna ska placeras och vilka kretsar de ska skydda. Identifiera de olika elektriska systemen ombord, såsom motorstart, belysning, navigationsinstrument, länspump och liknande. Det är också viktigt att bestämma vilken typ och storlek på säkringarna som behövs för varje krets.
 2. Säkringspanel: Välj en lämplig plats för din säkringspanel eller säkringsbox. Detta kan vara i båtens motorutrymme eller styrhytt, och det bör vara lättåtkomligt och skyddat från vatten och fukt. Se till att du har rätt verktyg och material tillgängliga, inklusive säkringshållare, säkringar och kopplingskablar.
 3. Koppla av strömkällan: Innan du ansluter säkringarna måste du koppla av strömmen i båtens elektriska system. Detta kan göras genom att stänga av huvudströmbrytaren eller koppla bort båtens batteri. Det är viktigt att arbeta säkert och undvika risker för elchocker eller kortslutningar.
 4. Anslutning av säkringar: För varje krets, koppla in en säkringshållare till strömkällan med hjälp av kopplingskablar. Säkringshållaren bör vara placerad så nära strömkällan som möjligt. Se till att matcha den nominella strömstyrkan på säkringen med den elektriska belastningen på kretsen.
 5. Märkning: Märk varje säkring och dess tillhörande krets för att underlätta framtida identifiering och felsökning. Detta kan göras med hjälp av etiketter eller märkpennor.
 6. Testning: När installationen är klar, återställ strömmen till båtens elektriska system och testa varje krets genom att slå på eller ansluta de respektive apparaterna. Kontrollera att säkringarna fungerar korrekt genom att se till att de inte löser ut när strömmen är inom det normala driftförhållandet.

Observera att detta enbart är en allmän guide för installation av säkringar i en båt. Beroende på båtens specifika elektriska system kan det finnas ytterligare steg eller rekommendationer att följa. Det är alltid bäst att konsultera tillverkarens dokumentation eller ta hjälp av en professionell för att säkerställa att installationen görs på ett korrekt och säkert sätt.

Underhåll

Underhåll av säkringar ombord på en båt är viktigt för att säkerställa att de fungerar korrekt och ger tillförlitligt skydd för båtens elektriska system. Här är några riktlinjer för underhåll av säkringar:

 • Inspektion: Regelbunden inspektion av säkringarna är viktigt för att identifiera eventuella skador, slitage eller korrosion. Kontrollera säkringarnas skick och se till att de är hela och inte har sprickor.
 • Byte vid skada: Om du upptäcker någon skadad säkring, oavsett om den är trasig, smält eller skadad på något sätt, bör du byta ut den omedelbart. Använd inte säkringar som är i dåligt skick, eftersom de inte kommer ge korrekt skydd.
 • Rätt ersättning: När du byter ut en säkring, se till att använda en säkring med exakt samma nominella strömstyrka som den ursprungliga säkringen. Använd inte säkringar med högre eller lägre strömstyrka än rekommenderat, eftersom det kan påverka skyddet och orsaka skador på utrustningen.
 • Kontroll av anslutningar: Inspektera säkringshållarna och anslutningarna för eventuell korrosion eller lösa kontakter. Korrosion kan försämra säkringens funktion och ge dålig elektrisk kontakt. Rengör kontakterna vid behov.
 • Testning: Periodisk testning av säkringarna är viktigt för att se till att de löser ut vid rätt strömstyrka. Detta kan göras med hjälp av en säkringstestare eller multimeter med säkringstestfunktion. Kontrollera att säkringarna löser ut när strömmen överstiger deras nominella strömstyrka.

Det är också viktigt att notera att säkringar är en del av det övergripande elektriska systemet ombord på en båt. För att säkerställa korrekt och säker funktion, bör du även regelbundet inspektera och underhålla andra delar av båtens elektriska system, såsom batterier, ledningar anslutningar och elektriska apparater.

Varför köpa hos Dintra?

Att köpa säkringar eller andra båtrelaterade produkter från oss på Dintra AB går smidigt med korta leveranstider och experthjälp och mer information om batterikablarna samt även rådgivning när det gäller vårt andra sortiment. Utöver säkringar har vi på Dintra AB ett brett utbud av olika sorters marina tillbehör för din båt så som bland annat motorer, både diesel och elektriska motorer, backslag och reglage samt även många andra produkter som du kan tänkas behöva i ditt båtliv. För mer information om vårt utbud utöver säkringar kan du besöka vår hemsida och för rådgivning för din situation och vad du kan tänkas behöva hjälp med kan du kontakta oss via mejl eller telefon så ska vi göra vårt yttersta för att hitta en lösning tillsammans för dina behov.

Vi har även ett stort utbud av andra produkter såsom batterikablar och kabelskor utöver detta har vi ännu bredare sortiment av produkter för din båt.

ANL säkringar med tillbehör finns hos oss på Dintra.se - För din båt.

Aktiva filter