FRAMDRIVNING

Framdrivning

Framdrivning för båtar kan ske på olika sätt. Här hittar du allt från trebladiga propellrar till propelleraxeltätningar, men också produkter som cutlesslager. Valet av framdrivningssystem för båten beror på flera faktorer, inklusive båttyp, storlek, syfte och personliga preferenser. Det är viktigt att välja en metod som passar båten och dess användningsområde.

Trebladiga fasta propellrar

En trebladig propeller är en typ av propeller som har tre blad istället för två. En trebladig propeller ger högre prestanda och bättre effektivitet jämfört med en tvåbladig propeller. Trebladiga fasta propellrar används vanligtvis på båtar som har höga krav på prestanda och manövrerbarhet, som motorbåtar och segelbåtar. En fast propeller har en fast pitch, vilket betyder att bladens vinkel inte kan ändras. Detta innebär att propellern är mindre komplicerad än justerbara propellrar.

Propelleraxlar

En propelleraxel är en viktig del av en båts drivsystem och används för att överföra kraften från båtens motor till propellern som driver båten framåt. Propelleraxlar är vanligtvis tillverkade av rostfritt stål eller brons och finns i olika storlekar och längder beroende på båtens storlek och motorstyrka. En propelleraxel består oftast av en roterande stång som monteras i båtens skriv med hjälp av lager och packningar för att hålla vatten ute.

Hylsrör & innerlager

Hylsrör till båtar är en typ av rör som används för att skydda elektriska ledningar, hydrauliska system och andra rörliga komponenter ombord. Hylsrören som vi säljer är tillverkade i mässing och är utformade för att klara av de påfrestningar som uppstår vid användning i marina miljöer. Innerlager används för att underlätta rotation av axlar och hjul på en båt. De används av största vikt för att säkerställa en smidig och effektiv drift av båtens rörliga delar, som propellrar, vattenpumpar och styrsystem.

Propelleraxeltätning

Propelleraxeltätningar används för att förhindra vatten från att tränga in i båtens skrov genom axelhålet där propellern sitter. En korrekt fungerande tätning är avgörande för att båten ska förbli torr och för att skydda motorn från vattenintrång.

Det finns olika typer av propelleraxeltätningar, men de vanligaste är packningstätningar och mekaniska tätningar. Packningstätningar använder en packning som pressas mot axeln för att skapa en tätning, medan mekaniska tätningar använder en kombination av tätningar och fjädrar för att upprätthålla en tätning.

Detta är bara några av alla produkter vi erbjuder. För mer information om våra resterande produkter, titta under respektive rubrik.

Varför köpa hos Dintra?

Att köpa produkter inom kategorin framdrivning eller andra båtrelaterade produkter från oss på Dintra AB går smidigt med korta leveranstider och experthjälp för just ditt och din båts behov samt även rådgivning när det gäller vårt andra sortiment. Utöver artiklar för framdrivning har vi på Dintra AB ett brett utbud av olika sorters marina tillbehör för din båt så som bland annat motorer, både diesel och elektriska motorer, vattenlås och reglage samt även många andra produkter som du kan tänkas behöva i ditt båtliv. För mer information om vårt utbud utöver vad du hittar här kan du besöka vår hemsida och för rådgivning för din situation och vad du kan tänkas behöva hjälp med kan du kontakta oss via mejl eller telefon så ska vi göra vårt yttersta för att hitta en lösning tillsammans för dina behov.

Utöver produkter för framdrivning har vi andra produkter för din båt som till exempel backslag och marindieselmotorer.

Framdrivningssystem hos Dintra AB - Vi har allt du behöver för din båt

Underkategorier

 • PROPELLRAR 3-BLADIGA FAST
  PROPELLRAR 3-BLADIGA FAST

  Trebladiga fasta propellrar

  En trebladig propeller är en typ av propeller som har tre blad istället för två. En trebladig propeller ger högre prestanda och bättre effektivitet jämfört med en tvåbladig propeller. Trebladiga fasta propellrar används vanligtvis på båtar som har höga krav på prestanda och manövrerbarhet, som motorbåtar och segelbåtar. En fast propeller har en fast pitch, vilket betyder att bladens vinkel inte kan ändras. Detta innebär att propellern är mindre komplicerad än justerbara propellrar.

  Fördelarna med en trebladig propeller:

  • Bättre acceleration: Eftersom en trebladig propeller har fler blad, skapar den mer drag och kan därför accelerera båten snabbare.
  • Bättre prestanda vid högre hastigheter: En trebladig propeller är också bättre lämpad för högre hastigheter, eftersom den kan hantera högre belastningar utan att förlora effektiviteten.
  • Bättre manövrerbarhet: Trebladiga propellrar ger också bättre manövrerbarhet och stabilitet, vilket gör det lättare att manövrera båten i trånga utrymmen.

  Att tänka på vid val av propeller

  När du väljer en trebladig fast propeller till din båt är det viktigt att tänka på faktorer som båtens vikt, motorns effekt och båtens användningsområde. En propeller som är för stor eller för liten kan orsaka överbelastning på motorn och ge sämre prestanda. Det finns även andra faktorer att tänka på som:

  • Båttyp & storlek: Propellern måste rätt storlek för din båt. En för liten propeller kan orsaka överbelastning på motorn, medan en för stor kan minska hastigheten och öka bränsleförbrukningen.
  • Motoreffekt: Propellern måste matcha motorns effekt för att ge optimal prestanda. Det finns en rekommenderad propellerstorlek till varje motoreffekt.
  • Båtvikt & last: Tyngre båtar kräver en större propeller för att få tillräcklig dragkraft och acceleration. Om din båt har en stor last, tänk på att det också kan påverka propellerns prestanda.
  • Användningsområde: Om du använder din båt för fiske, cruising eller vattensporter kan det påverka valet av propellerstorlek.

  Installation

  Installation av en trebladig fast propeller är en relativt enkel process, men det är viktigt att följa tillverkarens instruktioner noggrant och att ha rätt verktyg och utrustning till hands.

  Här är några generella steg att följa vid installation av en trebladig fast propeller:

  1. Ta bort den gamla propellern: Börja med att ta bort den gamla propellern från båtens motoraxel. Beroende på typ av propeller kan det krävas specialverktyg för att ta bort den.
  2. Kontrollera motoraxeln: Kontrollera motoraxeln för eventuella skador eller korrosion innan du installerar den nya propellern. Om det finns några skador eller korrosion bör de åtgärdas innan installationen av den nya propellern.
  3. Applicera propellertätning: Applicera propellertätning på båtens motoraxel för att säkerställa en vattentät tätning mellan motoraxeln och propellern.
  4. Placera propellern på axeln: Placera den nya propellern på båtens motoraxel och justera den så att den sitter i rätt position.
  5. Dra åt propellern: Dra åt propellerns mutter eller bultar med hjälp av rätt verktyg och en monteringsnyckel. Se till att dra åt enligt tillverkarens specifikationer för att undvika skador på båten eller motorn.
  6. Kontrollera rotationen: Kontrollera att propellern roterar fritt och att inga delar kommer i kontakt med båten eller motorutrustningen.
  7. Testa propellern: Gör en testkörning för att säkerställa att propellern fungerar som den ska. Observera propellerns prestanda och justera om det är nödvändigt.

  Vårt utbud

  Här finns höger- och vänsterdrivande 3 bladiga propellrar i storlekarna 12" - 21". Dessa propellrar är tillverkade av manganbrons. De är även välbalanserade och fina vid kanterna för att motverka propellersång. Propellrarna har en bladarea på 0,52 (52% bladyta). Alla våra trebladiga propellrar levereras med ISO KONA 1:10.

  Varför köpa hos Dintra?

  Att köpa propellrar eller andra båtrelaterade produkter från oss på Dintra AB går smidigt med korta leveranstider och experthjälp för just ditt och din båts behov samt även rådgivning när det gäller vårt andra sortiment. Utöver propellrar har vi på Dintra AB ett brett utbud av olika sorters marina tillbehör för din båt så som bland annat motorer, både diesel och elektriska motorer, propelleraxlar och reglage samt även många andra produkter som du kan tänkas behöva i ditt båtliv. För mer information om vårt utbud utöver propellrar kan du kolla runt här på vår hemsida och för rådgivning för din situation och vad du kan tänkas behöva hjälp med kan du kontakta oss via mejl eller telefon så ska vi göra vårt yttersta för att hitta en lösning tillsammans för dina behov.

  Utöver trebladiga propellrar har vi andra produkter inom framdrivning såsom propelleraxlar och propelleraxeltätningar.

 • PROPELLERAXLAR
  PROPELLERAXLAR

  Propelleraxlar

  En propelleraxel är en viktig del av en båts drivsystem och används för att överföra kraften från båtens motor till propellern som driver båten framåt. Propelleraxlar är vanligtvis tillverkade av rostfritt stål eller brons och finns i olika storlekar och längder beroende på båtens storlek och motorstyrka. En propelleraxel består oftast av en roterande stång som monteras i båtens skriv med hjälp av lager och packningar för att hålla vatten ute.

  Förutom att överföra kraften från motorn till propellern, har propelleraxlar också en annan viktig funktion, att upprätthålla propellerns korrekta position under vattnet. Propellerns placering i förhållande till båtens skrov kan påverka båtens prestanda och stabilitet. Därför är det viktigt att propelleraxeln är rätt placerad och att propellern är rätt dimensionerad och utformad för båtens storlek och användning.

  Dimensionering

  Det är viktigt att propelleraxeln är ordentligt dimensionerad för båtens storlek och motoreffekt för att uppnå optimal prestanda och undvika skador på drivsystemet.

  Här finns propelleraxlar tillverkade i rostfritt duplex 1.4462 kvalitet. En propelleraxel används för att överföra motorns kraft till propellern. Vårt utbud i olika dimensioner:

  25mm: L: 1000mm - 2500mm.

  30mm: L: 1000mm - 3000mm.

  35mm: L: 1000mm - 3000mm.

  Installation

  Installationen av en propelleraxel kan vara en relativt komplicerad process som kräver noggrannhet och precision. Några allmänna steg som ingår i en installation är dessa:

  1. Förbered båten: Innan du installerar propelleraxeln, måste du först förbereda båten. Detta innefattar att placera båten på en säker plats, lossa och avlägsna eventuella befintliga axlar eller propellrar, och säkerställa att båten är helt stabil.
  2. Montera propelleraxeln: När båten är förberedd, kan du börja montera propelleraxeln. Detta innebär att fästa axeln på båtens motor eller växellåda, och se till att den är ordentligt fastsatt.
  3. Installera propellern: När axeln är på plats, kan du montera propellern. Detta innebär att montera propellern på änden av axeln och se till att den är ordentligt fastsatt.
  4. Justera propelleraxeln: När propellern är installerad, måste du justera axeln för att säkerställa att den roterar jämnt och rakt. Detta kan innebära att justera propellerns pitch, eller att justera axeln för att rätta upp eventuella ojämnheter.
  5. Testa propelleraxeln: När axeln är monterad och justerad, måste du testa den för att säkerställa att den fungerar korrekt. Detta innefattar att köra båten och kontrollera att propelleraxeln fungerar utan problem.

  Notera att installationen av en propelleraxel kan skilja sig åt beroende på båtens modell och typ av motor eller drivsystem.

  Underhåll

  Att utföra regelbundet underhåll på propelleraxlar är avgörande för att säkerställa att de fungerar korrekt och inte blir skadade på grund av slitage eller korrosion. Här är några tips som kan vara användbara vid underhåll:

  • Inspektera axeln regelbundet: En av de viktigaste åtgärderna du kan vidta för att upprätthålla propelleraxeln är att inspektera den regelbundet. Detta innebär att undersöka axeln för tecken på slitage eller skador, såsom repor, bucklor eller korrosion.
  • Smörj axel & propeller: För att undvika överdriven friktion och för att hålla axeln smidig, är det viktigt att smörja axeln och propellern regelbundet med lämpligt smörjmedel.
  • Rengör axeln: Du bör regelbundet rengöra propelleraxeln och propellern för att avlägsna eventuellt smuts eller andra föremål som kan ha fastnat. Använd en mild tvållösning och skölj noggrant med rent vatten för att undvika skador på axeln eller propellern.

  Genom att följa dessa steg kan du säkerställa att din propelleraxel håller länge och fungerar smidigt.

  Varför köpa hos Dintra?

  Att köpa propelleraxlar eller andra båtrelaterade produkter från oss på Dintra AB går smidigt med korta leveranstider och experthjälp för just ditt och din båts behov samt även rådgivning när det gäller vårt andra sortiment. Utöver propelleraxlar har vi på Dintra AB ett brett utbud av olika sorters marina tillbehör för din båt så som bland annat motorer, både diesel och elektriska motorer, propellrar och reglage samt även många andra produkter som du kan tänkas behöva i ditt båtliv. För mer information om vårt utbud utöver propelleraxlar kan du kolla runt här på vår hemsida och för rådgivning för din situation och vad du kan tänkas behöva hjälp med kan du kontakta oss via mejl eller telefon så ska vi göra vårt yttersta för att hitta en lösning tillsammans för dina behov.

  Utöver propelleraxlar har vi andra produkter inom framdrivning såsom propellrar och propelleraxeltätningar.

 • HYLSRÖR + INNERLAGER
  HYLSRÖR + INNERLAGER

  Hylsrör

  Hylsrör till båtar är en typ av rör som används för att skydda elektriska ledningar, hydrauliska system och andra rörliga komponenter ombord. Hylsrören som vi säljer är tillverkade i mässing och är utformade för att klara av de påfrestningar som uppstår vid användning i marina miljöer.

  Utöver de grundläggande funktionerna att skydda kablar och slangar, kan hylsrör också ha andra fördelar. Till exempel kan de bidra till att förbättra utseendet på båten genom att dölja kabeldragningar och slangar. De kan också göra det lättare att rengöra båten genom att minska antalet svåråtkomliga utrymmen där smuts och damm kan samlas.

  Val av hylsrör

  När man väljer hylsrör är det viktigt att ta hänsyn till faktorer som storlek, material och montering. Hylsröret måste ha rätt dimension för de kablar och slangar som ska skyddas, och det måste vara tillverkat av ett material som är lämpligt för de förhållanden som det kommer att utsättas för. Det är också viktigt att välja en monteringsmetod som är säker och som inte riskerar att skada kablar eller slangar.

  Installation & underhåll

  När man installerar hylsrör är det viktigt att se till att de monteras på ett säkert sätt och att det inte finns några skarpa kanter eller andra hinder som kan skada kablar och slangar som passerar genom dem. Det är också viktigt att se till att hylsrören är ordentligt fastsatta och att de inte löper risk att skadas vid vibrationer.

  Här följer några allmänna steg som kan vara bra att följa vid en installation:

  1. Planera placeringen av hylsröret: Innan du börjar installationen måste du bestämma var du vill ha röret. Tänk på var kablar och slangar behöver skyddas och var hylsröret kommer att vara mest effektivt.
  2. Montera hylsröret: Placera hylsröret så kablar och slangar är helt skyddade.
  3. Anslut kablar & slangar: Anslut kablar och slangar som ska skyddas till sina respektive anslutningar.
  4. Fäst hylsröret på båten: Fäst hylsröret på båten med hjälp av monteringsbeslag eller klämmor. Se till att hylsröret är ordentligt fastsatt och inte riskerar att skadas vid vibrationer.
  5. Testa funktionen: Testa att kablar och slangar fungerar korrekt och att hylsröret ger tillräckligt mycket skydd.

  För att säkerställa optimal prestanda och skydd av kablar och slangar bör hylsrör underhållas regelbundet. Här tar vi upp några punkter som kan vara bra att tänka på.

  • Inspektera hylsrören: Kontrollera regelbundet hylsröret för skador, slitage eller sprickor. Om något av dessa uppstår, byt ut hylsröret omedelbart.
  • Rengör hylsröret: Hylsrör kan samla på sig smuts och damm över tid, vilket kan påverka deras funktion. Rengör hylsrören regelbundet med en trasa eller borste och ett milt rengöringsmedel.
  • Kontrollera kablar & slangar: Underhåll inte bara hylsröret, utan även kablar och slangar som det skyddar. Kontrollera kablar och slangar för eventuella sprickor eller andra tecken på slitage.
  • Kontrollera montering: Kontrollera också monteringen av hylsröret med jämna mellanrum och se till att det sitter ordentligt fast.

  Innerlager

  Innerlager används för att underlätta rotation av axlar och hjul på en båt. De används av största vikt för att säkerställa en smidig och effektiv drift av båtens rörliga delar, som propellrar, vattenpumpar och styrsystem.

  Val av innerlager

  För att välja rätt innerlager för din båt måste du ta hänsyn till flera faktorer, inklusive belastning, hastighet, miljöförhållanden och underhållskrav. Att välja fel typ av innerlager kan leda till ökad friktion, slitage och korrosion, vilket kan leda till högre underhållskostnader och kortare livslängd för utrustningen.

  Installation & underhåll

  Installationen av innerlager kan vara en ganska avancerad process, beroende på båttyp. Här är några allmänna steg som kan vara bra att följa vid installationen:

  1. Förbered båtskrovet: Innan du installerar innerlagret måste båtskrovet vara förberett. Detta innebär att alla gamla lager måste avlägsnas och ytan där de gamla lagren var monterade måste rengöras ordentligt. Se till att ytan är fri från smuts, olja eller annat som kan förhindra en korrekt installation.
  2. Mät & markera: Mät ut och markera på båtskrovet var innerlagret ska monteras. Se till att mäta noga och att placeringen av innerlagret är jämn på båtskrovet.
  3. Förbered innerlagret: Se till att innerlagret är förberett för installation. Detta kan innebära att det ska monteras på specifika fästen, eller att det behöver justeras för att passa båtskrovet. 
  4. Montera innerlagret: När du har förberett båtskrovet och innerlagret kan du börja montera det på båten.
  5. Justera innerlagret: När innerlagret är monterat måste du justera det för att säkerställa att det fungerar som det ska.
  6. Testa innerlagret: När du har installerat och justerat innerlagret, testa det genom att rotera propellern eller axeln för att säkerställa att det fungerar som det ska. Om du märker några problem, justera eller reparera innerlagret så snart som möjligt.

  Regelbundet underhåll av innerlager är viktigt för att säkerställa att de fungerar korrekt och att din båt är säker att använda på vattnet. Här följer några allmänna tips som kan vara användbara vid underhåll av innerlager på båtar.

  • Inspektion: Inspektera innerlagret regelbundet för att se till att det inte har några skador eller tecken på slitage. Kontrollera att fästpunkterna är på plats och att inga delar är lösa eller skadade.
  • Rengöring: Rengör innerlagret regelbundet för att hålla det i gott skick. Använd en mjuk borste och en mild tvållösning för att ta bort smuts och grus från lagret. Se till att du inte använder några hårda eller slipande rengöringsmedel som kan skada lagret.
  • Smörjning: Smörj innerlagren regelbundet med ett högkvalitativt smörjmedel. Detta hjälper till att minska friktionen och slitage på lagret. Använd alltid ett smörjmedel som är lämpligt för dina specifika innerlager.
  • Justering: Om du märker att innerlagret inte fungerar korrekt, justera det så snart som möjligt. Detta kan innebära att du behöver justera höjden eller lutningen på lagret för att minska friktionen och öka prestandan.
  • Ersättning: Om innerlagret är slitet eller skadat måste det bytas ut så snart som möjligt. Att använda ett skadat eller slitet innerlager kan leda till allvarliga problem och skador på din båt.

  Genom att följa dessa tips kan du säkerställa att innerlagret håller sig i gott skick och att din båt fungerar smidigt och säkert. 

  Varför köpa hos Dintra?

  Att köpa hylsrör och innerlager eller andra båtrelaterade produkter från oss på Dintra AB går smidigt med korta leveranstider och experthjälp för just ditt och din båts behov samt även rådgivning när det gäller vårt andra sortiment. Utöver hylsrör och innerlager har vi på Dintra AB ett brett utbud av olika sorters marina tillbehör för din båt så som bland annat motorer, både diesel och elektriska motorer, propelleraxlar och reglage samt även många andra produkter som du kan tänkas behöva i ditt båtliv. För mer information om vårt utbud utöver hylsrör och innerlager kan du kolla runt här på vår hemsida och för rådgivning för din situation och vad du kan tänkas behöva hjälp med kan du kontakta oss via mejl eller telefon så ska vi göra vårt yttersta för att hitta en lösning tillsammans för dina behov.

  Utöver hylsrör och innerlager har vi andra produkter inom framdrivning såsom propelleraxlar och propelleraxeltätningar.

 • PROPELLERAXELTÄTNING
  PROPELLERAXELTÄTNING

  Propelleraxeltätning

  Propelleraxeltätningar används för att förhindra vatten från att tränga in i båtens skrov genom axelhålet där propellern sitter. En korrekt fungerande tätning är avgörande för att båten ska förbli torr och för att skydda motorn från vattenintrång.

  Det finns olika typer av propelleraxeltätningar, men de vanligaste är packningstätningar och mekaniska tätningar. Packningstätningar använder en packning som pressas mot axeln för att skapa en tätning, medan mekaniska tätningar använder en kombination av tätningar och fjädrar för att upprätthålla en tätning.

  Här finns Packboxar med och utan vattenintag tillverkade i gummi och brons/mässing.

  Val av propelleraxeltätning

  När du väljer en propelleraxeltätning är det några faktorer du behöver ta hänsyn till:

  • Båttyp: Tätningen måste vara kompatibel med båttypen. Till exempel finns det olika tätningar för stora fartyg och mindre båtar.
  • Motorstorlek: Tätningen måste vara kompatibel med motorns storlek. Större motorer kräver oftast starkare tätningar.
  • Förhållanden: Vilka förhållanden kommer båten att användas i? Om du till exempel ska använda båten i saltvatten behöver du en tätning som kan klara saltvatten.
  • Material: Vilket material är tätningen tillverkad av? Tätningar kan tillverkas av olika material, till exempel gummi, silikon, teflon och keramik. Materialvalet kan påverka tätningens livslängd och prestanda.
  • Underhåll: Hur lätt är det att underhålla tätningen? Vissa tätningar kräver mer underhåll än andra och det är viktigt att välja en tätning som passar din underhållsrutin.
  • Kvalitet: Kvaliteten på tätningen är också viktig. En högkvalitativ tätning kommer att hålla längre och fungera bättre än en billigare tätning.

  Installation & underhåll

  Installationen av en propelleraxeltätning kan vara en komplex process. Här är några steg som normalt ingår i en installation av en propelleraxeltätning:

  1. Ta bort den gamla tätningen: Ta bort den gamla tätningen från axelhålet. Se till att rengöra axelhålet noggrant efter att den gamla tätningen är borttagen.
  2. Förbered den nya tätningen: Beroende på vilken typ av tätning du har valt kan det vara nödvändigt att montera delar eller justera fjädrar.
  3. Placera tätningen på axeln: Placera tätningen på axeln och se till att den är centrerad på axelhålet.
  4. Fäst tätningen på plats: Fäst tätningen på plats enligt tillverkarens instruktioner.
  5. Testa tätningen: När tätningen är på plats, rotera axeln för att se till att tätningen fungerar som den ska och att det inte finns några läckor. Du kan också prova tätningen genom att köra båten i vattnet en kort period.

  Regelbundet underhåll av propelleraxeltätningar är avgörande för att säkerställa deras prestanda och livslängd. Här är några användbara tips för underhåll:

  • Kontrollera tätningen regelbundet: Inspektera tätningen regelbundet för att se till att den inte har några sprickor, nötning eller andra skador. Kontrollera också om det finns några tecken på läckage eller vattenintrång.
  • Smörj tätningen: Se till att smörja tätningen regelbundet enligt tillverkarens rekommendationer. En bra smörjning hjälper till att minska friktionen och förlänger tätningens livslängd.
  • Skölj tätningen med sötvatten: Efter användning av båten i saltvatten är det viktigt att sölja tätningen med sötvatten för att ta bort eventuella saltrester och undvika korrosion.
  • Använd rätt smörjmedel: Använd endast smörjmedel som rekommenderas av tillverkaren. Fel smörjmedel kan orsaka skador på tätningen och minska dess prestanda.
  • Kontrollera monteringen: Kontrollera monteringen av tätningen regelbundet och se till att den är korrekt installerad och justerad enligt tillverkarens instruktioner.
  • Byt ut tätningen i tid: Om tätningen visar tecken på skador eller börjar läcka är det viktigt att byta ut den i tid. Att fortsätta använda en skadad tätning kan orsaka allvarliga skador på båten och dess motor.

  Genom att följa dessa steg kan du hjälpa till att förlänga livslängden på din propelleraxeltätning.

  Varför köpa hos Dintra?

  Att köpa propelleraxeltätningar eller andra båtrelaterade produkter från oss på Dintra AB går smidigt med korta leveranstider och experthjälp för just ditt och din båts behov samt även rådgivning när det gäller vårt andra sortiment. Utöver propelleraxeltätningar har vi på Dintra AB ett brett utbud av olika sorters marina tillbehör för din båt så som bland annat motorer, både diesel och elektriska motorer, propelleraxlar och reglage samt även många andra produkter som du kan tänkas behöva i ditt båtliv. För mer information om vårt utbud utöver propelleraxeltätningar kan du kolla runt här på vår hemsida och för rådgivning för din situation och vad du kan tänkas behöva hjälp med kan du kontakta oss via mejl eller telefon så ska vi göra vårt yttersta för att hitta en lösning tillsammans för dina behov.

  Utöver propelleraxeltätningar har vi andra produkter inom framdrivning såsom propellrar och cutlesslager.

 • MOTORKUDDAR
  MOTORKUDDAR

  Motorkuddar

  Motorkuddar är gummi- eller polyuetanbaserade och används för att stödja båtmotorer och dämpa vibrationer. Dessa kuddar monteras mellan båtmotorn och båtens skrov och fungerar som ett fjädringssystem som skyddar båten från skador orsakade av vibrationer och stötar från motorn.

  Dessa antivibrationsfästen har följande egenskaper och fördelar:

  • Förspänt gummi för att förkorta sättningsprocessen och indragningen.
  • En funktion i dessa vibrationsdämpare håller motorn på plats vid oförutsägbara situationer.
  • Motorisolatorena klarar ett "roll-over" test utan problem.
  • Alla motorkuddar är justerbara i höjdled för enklare anpassning.
  • Alla motorkuddar har slitsade hål i monteringsbasen för att underlätta anpassningen.
  • Lämpliga för att absorbera mottryck.
  • Alla delar tillverkade av stål är galvaniserade.

  Val av motorkuddar

  När du väljer motorkuddar för din båt är det viktigt att välja rätt storlek och styvhet. Motorkuddar finns i olika storlekar och styvheter för att passa olika typer av båtmotorer och båtar. För tunga motorer eller höga hastigheter behövs vanligtvis starkare kuddar för att hantera de högre vibrationerna.

  Här finns motorkuddar som ersätter alla andra kuddar som finns på marknaden. Vi har ett brett sortiment.

  För att hitta rätt vibrationsdämpare krävs följande information: 

  • Motortyp och antal cylindrar.
  • Typ av backslag och reduktionsförhållandet.
  • Motorns och backslagets sammanlagda vikt.
  • Svänghjulsläge (är svänghjulet monterat i det konventionella läget mellan motor och backslag?).
  • Placering av stöden som vibrationsdämparen ska placeras på.
  • Placering av motorns tyngdpunkt.

   

  Om tyngdpunkten inte kan avgöras kan en viktfördelning på 60% på bakre stöden och 40% på främre stöden göras (förutsatt att de bakre stöden är monterade i nivå med svänghjulet).

  Installation & underhåll

  Installation av motorkuddar på din båt kan variera beroende på typen av motor och båt. Här följer några allmänna steg som kan följas i installationen:

  1. Ta bort den gamla motorkudden genom att lossa monteringsbultarna och ta bort den gamla kudden från motorn och båten.
  2. Placera den nya motorkudden på plats på båten. Du bör placera så att monteringshålen på kudden matchar monteringshålen på båten och motorn. 
  3. Använd monteringsbultarna för att fästa motorkudden på plats. Dra åt bultarna ordentligt men se till att du inte överdrar, eftersom överdriven spänning kan orsaka att kudden spricker eller skadas.
  4. Upprepa stegen för varje motorkudde på din båt. Se till att du har tillräckligt med kuddar för att stödja motorns vikt och hantera vibrationer.
  5. När installationen är klar, starta motorn och kontrollera att den är jämn och inte vibrerar onormalt. Om du märker några problem med vibration eller brus, se till att du justerar kuddarnas position eller väljer en annan kuddstyrka.
  6. Kontrollera regelbundet motorkuddarna för tecken på skador eller slitning och byt ut dem vid behov för att undvika skador på båten eller motorn.

  Kontroll efter montering kan ske genom att jämföra höjderna på skyddskåporna på gummit med avseende på fundamentet. Försök att hålla skillnaden i kompression/höjd mellan vänster och höger vibrationsdämpare så liten som möjligt. Maximal skillnad är 1mm, skillnaden kan vara större mellan främre och bakre vibrationsdämpare. Som en tumregel bör den nedre justeringsmuttern vara i den nedre tredjedelen av den gängade änden.

  Att underhålla motorkuddar på din båt är viktigt för att se till att de fungerar korrekt och för att förlänga livslängden på både kuddar och motor. Här följer några råd som kan vara bra att följa för att underhålla motorkuddar:

  • Kontrollera regelbundet motorkuddarna för tecken på slitage och skador. Om kuddarna är slitna eller skadade kan de inte längre absorbera vibrationer som de ska, vilket kan orsaka skador på båten eller motorn.
  • Byt ut motorkuddar vid behov. Om kuddarna är allvarligt slitna eller skadade måste de bytas ut omedelbart. Kontrollera tillverkarens rekommendationer för att avgöra när det är dags att byta ut kuddarna.
  • Kontrollera monteringsskruvarna. Se till att monteringsskruvarna är ordentligt åtdragna för att förhindra att kuddarna rör sig eller lossnar under drift.
  • Undvik att utsätta motorkuddar för överdrivna belastningar. För tunga motorer eller höga hastigheter behöver du vanligtvis starkare kuddar för att hantera de högre vibrationerna.
  • Rengör motorkuddarna regelbundet. Använd en mild tvål och vatten för att rengöra kuddarna och ta bort smuts och fett som kan ha fastnat på dem. Se till att du inte använder starka kemikalier som kan skada kuddarna.

  Varför köpa hos Dintra?

  Att köpa motorkuddar eller andra båtrelaterade produkter från oss på Dintra AB går smidigt med korta leveranstider och experthjälp för just ditt och din båts behov samt även rådgivning när det gäller vårt andra sortiment. Utöver motorkuddar har vi på Dintra AB ett brett utbud av olika sorters marina tillbehör för din båt så som bland annat motorer, både diesel och elektriska motorer, propelleraxlar och reglage samt även många andra produkter som du kan tänkas behöva i ditt båtliv. För mer information om vårt utbud utöver propellrar kan du besöka vår hemsida och för rådgivning för din situation och vad du kan tänkas behöva hjälp med kan du kontakta oss via mejl eller telefon så ska vi göra vårt yttersta för att hitta en lösning tillsammans för dina behov.

  Utöver motorkuddar har vi andra produkter inom framdrivning såsom propelleraxlar och propellrar.

 • CUTLESSLAGER
  CUTLESSLAGER

  Cutlesslager

  Cutlesslager är en typ av lager som används på båtar för att stödja propelleraxeln när den roterar genom skrovet. Lagret består vanligtvis av en rörformad kropp gjord av slitstarka polymer som vanligtvis är impregnerad med smörjmedel för att minska friktionen.

  Cutlesslager är vanligtvis självsmörjande, vilket betyder att de inte behöver smörjas manuellt. De är också konstruerade för att motstå höga belastningar och korrosion, vilket gör dem lämpliga för användning i marina miljöer.

  Val av cutlesslager

  När man väljer ett cutlesslager för en båt är det viktigt att välja rätt storlek och typ av lager för att passa propelleraxelns dimensioner och båtens typ och storlek. Det är viktigt att överväga ett antal faktorer när du väljer ett cutlesslager:

  • Storlek: Storleken på lagret ska matcha propelleraxelns yttre diameter. Att välja rätt storlek är viktigt för att säkerställa att lagret fungerar som det ska och för att undvika skador på axeln eller skrovet.
  • Material: Cutlesslager kan tillverkas av olika material, inklusive brons, nylon och PTFE (polytetrafluoretylen). Brons är det mest traditionella valet för båtar på grund av dess hållbarhet och korrosionsbeständighet, men nylon och PTFE har blivit allt vanligare på grund av deras självsmörjande egenskaper och låga friktion.
  • Användning: Båtens typ och storlek kommer att påverka vilken typ av cutlesslager som behövs. Till exempel kan en mindre båt med en mindre propelleraxel klara sig med en mindre och billigare variant av cutlesslager medan en större båt eller ett kommersiellt fartyg kan kräva ett större och mer robust lager.

  Våra cutlesslager tillverkas i mässing/plast på utsidan och nitrilgummi på insidan.

  Installation & underhåll

  Installation av cutlesslager kan vara en komplex process, och det är viktigt att göra det på rätt sätt för att säkerställa lagrets funktion. Här följer några allmänna steg för att installationen:

  1. Förbered båten: Innan du installerar det nya lagret, måste du först ta bort det gamla lagret och förbereda skrovet för det nya. Ta bort det gamla lagret genom att skära av det från propelleraxeln eller genom att dra ut det med en dragare. Rengör sedan lagerfickan i skrovet genom att ta bort alla röda föreningar, gammalt smörjmedel eller andra materialrester.
  2. Förbered lagret: Innan du installerar lagret, måste du förbereda det genom att applicera smörjmedel på insidan av lagerkroppen. Smörjmedlet bör appliceras jämnt runt hela insidan av lagerkroppen.
  3. Installera lagret: När du har förberett båten och lagret, är det dags att installera lagret. Placera lagret i lagerfickan och tryck det försiktigt på plats. Se till att lagret är riktigt inriktat med propelleraxeln och att det sitter fast ordentligt i lagerfickan.
  4. Justera lagret: När lagret är på plats, är det dags att justera det för att säkerställa att det fungerar optimalt. Justera lagret så att det har tillräckligt med spänning runt propelleraxeln, men inte så mycket att det orsakar friktion eller överbelastning. Se till att lagret är i rätt position så att propelleraxeln roterar fritt.
  5. Kontrollera & testa: När du har installerat lagret och justerat det, kontrollera det noggrant för att säkerställa att det fungerar korrekt. Det kan även vara en bra idé att se till så att lagret fungerar korrekt i vattnet genom att köra med båten.

  Underhåll av cutlesslager är viktigt för att hålla det i god form och fungerande optimalt. Att underhålla cutlesslager regelbundet kommer att hjälpa till att förlänga dess livslängds och säkerställa att det fungerar optimalt för att minska friktionen och förhindra skador på propelleraxeln och skrovet. Här är några steg som kan vara användbara för underhåll:

  • Inspektion: Inspektera lagret regelbundet för att se till att det inte finns några skador, korrosion eller andra problem som kan påverka dess prestanda. Om du upptäcker några problem eller byta ut lagret så snart som möjligt.
  • Smörjning: Cutlesslager är självsmörjande, men det är fortfarande viktigt att applicera smörjmedel på lagret regelbundet för att säkerställa att det fungerar optimalt.
  • Kontroll av position: Se till att lagret är i rätt position runt propelleraxeln och att det inte har flyttat sig från sin plats. Justera lagret om det behövs för att säkerställa att det har tillräckligt med spänning runt propelleraxeln, men inte så mycket så att det orsakar friktion eller överbelastning.
  • Kontroll av skrovgapet: Se till att skrovgapet runt propelleraxeln är tillräckligt för att lagret ska fungera optimalt. Om skrovgapet är för stort eller för litet kan det påverka lagrets prestanda och leda till skador på propelleraxeln eller skrovet.
  • Rengöring: Rengör lagret regelbundet för att ta bort smuts och sediment som kan fastna runt lagret. Använd en mjuk borste och mild tvål och vatten för att rengöra lagret och skrovgapet runt propelleraxeln.

  Varför köpa hos Dintra?

  Att köpa cutlesslager eller andra båtrelaterade produkter från oss på Dintra AB går smidigt med korta leveranstider och experthjälp för just ditt och din båts behov samt även rådgivning när det gäller vårt andra sortiment. Utöver cutlesslager har vi på Dintra AB ett brett utbud av olika sorters marina tillbehör för din båt så som bland annat motorer, både diesel och elektriska motorer, propelleraxlar och reglage samt även många andra produkter som du kan tänkas behöva i ditt båtliv. För mer information om vårt utbud utöver cutlesslager kan du besöka vår hemsida och för rådgivning för din situation och vad du kan tänkas behöva hjälp med kan du kontakta oss via mejl eller telefon så ska vi göra vårt yttersta för att hitta en lösning tillsammans för dina behov.

  Utöver cutlesslager har vi andra produkter inom framdrivning såsom motorkuddar och propellrar.

 • FOLDINGPROPELLRAR
  FOLDINGPROPELLRAR

  Foldingpropellrar

  Foldingpropellrar är en typ av propeller som används på båtar. Dessa propellrar har blad som kan fällas ihop eller ut när de inte används eller när de behöver justeras för att passa de rådande förhållandena. Foldingpropellrar är vanligtvis tillverkade av metall eller kompositmaterial och består av två blad som är fästa vid ett nav.

  Olika utföranden

  Foldingpropellrar används vanligtvis på segelbåtar, där de ger en fördel när båten seglar genom vattnet utan att använda motorn. Propellrarna finns i olika storlekar och utföranden för att passa olika båttyper och motorer. Vi tillhandahåller 2-bladiga foldingpropellrar till både S-drev och axlar.

  Vid val av foldingpropellrar för S-drev och axel är det viktigt att välja en propeller som är specifik designad för motorstorleken. Det är även viktigt att tänka på dessa faktorer för att kunna välja rätt propeller och få bästa möjliga prestanda:

  • Storlek på propellern: Det är viktigt att välja en foldingpropeller med rätt storlek för din båt och motor. En propeller som är för stor eller för liten kan påverka prestandan negativt.
  • Prestanda: Foldingpropellrar skiljer sig åt i prestanda och kan ha olika egenskaper beroende på tillverkare och modell. 

  Fördelar

  Foldingpropellrar har den stora fördelen att bladen kan fällas ihop under segling. Detta för att minimera seglingsmotståndet. Fördelarna med foldingpropellrar till båtar inkluderar en förbättrad bränsleeffektivitet, ökad hastighet och minskad risk för skador på propellern vid sjösättning eller grundstötning. Dessutom minskar risken för att bladen fastnar i fiskenät eller andra föremål i vattnet.

  S-drev

  En fördel med att använda en foldingpropeller på en båt med S-drev är att det kan minska risken för skador på propellern vid sjösättning eller vid grundstötning. Dessutom minskar det också risken för att propellern ska skadas av andra föremål. Foldingpropellrar för S-drev kan också ge en förbättrad bränsleeffektivitet och högre hastighet på båten, särskilt när båten seglar utan att motorn används. Detta beror på att foldingpropellrar för S-drev är utformade för att minimera motståndet och maximera kraftöverföringen mellan motorn och propellern. 

  Axel

  Här följer några fördelar med att använda en foldingpropeller till axel på en båt:

  • Effektivitet: Foldingpropellrar är konstruerade för att minimera motståndet när de inte används, vilket kan öka båtens hastighet och minska bränsleförbrukningen.
  • Manövrerbarhet: Foldingpropellrar ger bättre manövrerbarhet än fasta propellrar, eftersom de lättare kan justeras för att optimera båtens rörelse.
  • Hållbarhet: Foldingpropellrar är oftast tillverkade av högkvalitativa material som är starka och hållbara, vilket minskar risken för skador och behovet av reparationer.
  • Minskat slitage: Genom att minimera motståndet och öka effektiviteten kan foldingpropellrar minska slitage på både båt och motor, vilket i sin tur kan förlänga livslängden.
  • Mindre risk för skador: När en foldingpropeller inte används, fälls bladen ihop och minskar risken för att propellern ska fastna i hinder eller skada båten.
  • Enklare installation: Foldingpropellrar är oftast lätta att installera och kan ersätta befintliga propellrar på båtar med axelmonterade propellrar.

  Installation & underhåll

  För att installera en foldingpropeller på en båt behöver du följa dessa steg:

  1. Välj rätt propeller: Först måste du välja rätt foldingpropeller för din båt. Det finns olika storlekar och typer av propellrar som passar olika båtar kontrollera båtens dokumentation för att hitta information om vilken storlek som typ av propeller som rekommenderas för din båt.
  2. Ta bort den gamla propellern: Innan du kan installera den nya propellern, måste du ta bort den gamla propellern. Lossa propellern från axeln och ta bort den från båten. Var noga med att märka upp på vilket sätt propellern sitter på axeln så att du kan montera den nya på samma sätt.
  3. Förbered båtens axel: Kontrollera axeln och se till att den är i gott skick. Om det finns skador eller korrosion, bör du ta itu med dem innan du installerar den nya foldingpropellern. Rengör också axeln så att det inte finns något smuts eller annat material som kan påverka monteringen av den nya propellern.
  4. Montera foldingpropellern: Fäst den nya propellern på axeln enligt tillverkarens anvisningar. Se till att den sitter fast och inte rör sig på axeln.
  5. Testa propellern: Efter att foldingpropellern har installerats, måste du testa den för att se till att den fungerar korrekt. Kontrollera att propellern snurrar lätt och att det inte finns några onormala vibrationer eller ljud. Gör också en testkörning på vattnet för att säkerställa funktionen.

  Att underhålla en foldingpropeller är viktigt för att säkerställa att den fungerar korrekt och för att förlänga dess livslängd. Här är några steg för att underhålla en foldingpropeller:

  • Rengöring: Efter varje användning av båten och propellern är det viktigt att rengöra propellern. Använd en mjuk borste för att avlägsna smuts och gräs från propellern.
  • Inspektion: Reguljär inspektion av foldingpropellern är viktigt för att upptäcka eventuella skador eller defekter. Inspektera propellern noggrant efter varje användning och leta efter eventuella tecken på skador eller korrosion. Kontrollera också att propellern är ordentligt monterad och att inga delar lossnar eller blir skadade under användning.
  • Smörjning: Foldingpropellern behöver smörjas regelbundet för att fungera korrekt. Använd ett lämpligt smörjmedel och applicera det på axeln och andra rörliga delar på propellern.
  • Lagring: När båten inte används, är det viktigt att propellern förvaras på ett torrt och säkert ställe. Förvara propellern i en propellerpåse eller låda för att skydda den från damm och smuts.
  • Service: Om foldingpropellern behöver reparation eller service, bör du söka professionell hjälp från en kvalificerad tekniker eller reparationsverkstad. Det är viktigt att endast använda auktoriserade servicecentra för att säkerställa att propellern repareras på rätt sätt.
  Varför köpa hos Dintra?

  Att köpa foldingpropellrar eller andra båtrelaterade produkter från oss på Dintra AB går smidigt med korta leveranstider och experthjälp för just ditt och din båts behov samt även rådgivning när det gäller vårt andra sortiment. Utöver foldingpropellrar har vi på Dintra AB ett brett utbud av olika sorters marina tillbehör för din båt så som bland annat motorer, både diesel och elektriska motorer, propelleraxlar och reglage samt även många andra produkter som du kan tänkas behöva i ditt båtliv. För mer information om vårt utbud utöver foldingpropellrar kan du besöka vår hemsida och för rådgivning för din situation och vad du kan tänkas behöva hjälp med kan du kontakta oss via mejl eller telefon så ska vi göra vårt yttersta för att hitta en lösning tillsammans för dina behov.

  Utöver foldingpropellrar har vi andra produkter inom framdrivning såsom motorkuddar och propelleraxeltätningar.

Aktiva filter