HYLSRÖR + INNERLAGER

Hylsrör

Hylsrör till båtar är en typ av rör som används för att skydda elektriska ledningar, hydrauliska system och andra rörliga komponenter ombord. Hylsrören som vi säljer är tillverkade i mässing och är utformade för att klara av de påfrestningar som uppstår vid användning i marina miljöer.

Utöver de grundläggande funktionerna att skydda kablar och slangar, kan hylsrör också ha andra fördelar. Till exempel kan de bidra till att förbättra utseendet på båten genom att dölja kabeldragningar och slangar. De kan också göra det lättare att rengöra båten genom att minska antalet svåråtkomliga utrymmen där smuts och damm kan samlas.

Val av hylsrör

När man väljer hylsrör är det viktigt att ta hänsyn till faktorer som storlek, material och montering. Hylsröret måste ha rätt dimension för de kablar och slangar som ska skyddas, och det måste vara tillverkat av ett material som är lämpligt för de förhållanden som det kommer att utsättas för. Det är också viktigt att välja en monteringsmetod som är säker och som inte riskerar att skada kablar eller slangar.

Installation & underhåll

När man installerar hylsrör är det viktigt att se till att de monteras på ett säkert sätt och att det inte finns några skarpa kanter eller andra hinder som kan skada kablar och slangar som passerar genom dem. Det är också viktigt att se till att hylsrören är ordentligt fastsatta och att de inte löper risk att skadas vid vibrationer.

Här följer några allmänna steg som kan vara bra att följa vid en installation:

 1. Planera placeringen av hylsröret: Innan du börjar installationen måste du bestämma var du vill ha röret. Tänk på var kablar och slangar behöver skyddas och var hylsröret kommer att vara mest effektivt.
 2. Montera hylsröret: Placera hylsröret så kablar och slangar är helt skyddade.
 3. Anslut kablar & slangar: Anslut kablar och slangar som ska skyddas till sina respektive anslutningar.
 4. Fäst hylsröret på båten: Fäst hylsröret på båten med hjälp av monteringsbeslag eller klämmor. Se till att hylsröret är ordentligt fastsatt och inte riskerar att skadas vid vibrationer.
 5. Testa funktionen: Testa att kablar och slangar fungerar korrekt och att hylsröret ger tillräckligt mycket skydd.

För att säkerställa optimal prestanda och skydd av kablar och slangar bör hylsrör underhållas regelbundet. Här tar vi upp några punkter som kan vara bra att tänka på.

 • Inspektera hylsrören: Kontrollera regelbundet hylsröret för skador, slitage eller sprickor. Om något av dessa uppstår, byt ut hylsröret omedelbart.
 • Rengör hylsröret: Hylsrör kan samla på sig smuts och damm över tid, vilket kan påverka deras funktion. Rengör hylsrören regelbundet med en trasa eller borste och ett milt rengöringsmedel.
 • Kontrollera kablar & slangar: Underhåll inte bara hylsröret, utan även kablar och slangar som det skyddar. Kontrollera kablar och slangar för eventuella sprickor eller andra tecken på slitage.
 • Kontrollera montering: Kontrollera också monteringen av hylsröret med jämna mellanrum och se till att det sitter ordentligt fast.

Innerlager

Innerlager används för att underlätta rotation av axlar och hjul på en båt. De används av största vikt för att säkerställa en smidig och effektiv drift av båtens rörliga delar, som propellrar, vattenpumpar och styrsystem.

Val av innerlager

För att välja rätt innerlager för din båt måste du ta hänsyn till flera faktorer, inklusive belastning, hastighet, miljöförhållanden och underhållskrav. Att välja fel typ av innerlager kan leda till ökad friktion, slitage och korrosion, vilket kan leda till högre underhållskostnader och kortare livslängd för utrustningen.

Installation & underhåll

Installationen av innerlager kan vara en ganska avancerad process, beroende på båttyp. Här är några allmänna steg som kan vara bra att följa vid installationen:

 1. Förbered båtskrovet: Innan du installerar innerlagret måste båtskrovet vara förberett. Detta innebär att alla gamla lager måste avlägsnas och ytan där de gamla lagren var monterade måste rengöras ordentligt. Se till att ytan är fri från smuts, olja eller annat som kan förhindra en korrekt installation.
 2. Mät & markera: Mät ut och markera på båtskrovet var innerlagret ska monteras. Se till att mäta noga och att placeringen av innerlagret är jämn på båtskrovet.
 3. Förbered innerlagret: Se till att innerlagret är förberett för installation. Detta kan innebära att det ska monteras på specifika fästen, eller att det behöver justeras för att passa båtskrovet. 
 4. Montera innerlagret: När du har förberett båtskrovet och innerlagret kan du börja montera det på båten.
 5. Justera innerlagret: När innerlagret är monterat måste du justera det för att säkerställa att det fungerar som det ska.
 6. Testa innerlagret: När du har installerat och justerat innerlagret, testa det genom att rotera propellern eller axeln för att säkerställa att det fungerar som det ska. Om du märker några problem, justera eller reparera innerlagret så snart som möjligt.

Regelbundet underhåll av innerlager är viktigt för att säkerställa att de fungerar korrekt och att din båt är säker att använda på vattnet. Här följer några allmänna tips som kan vara användbara vid underhåll av innerlager på båtar.

 • Inspektion: Inspektera innerlagret regelbundet för att se till att det inte har några skador eller tecken på slitage. Kontrollera att fästpunkterna är på plats och att inga delar är lösa eller skadade.
 • Rengöring: Rengör innerlagret regelbundet för att hålla det i gott skick. Använd en mjuk borste och en mild tvållösning för att ta bort smuts och grus från lagret. Se till att du inte använder några hårda eller slipande rengöringsmedel som kan skada lagret.
 • Smörjning: Smörj innerlagren regelbundet med ett högkvalitativt smörjmedel. Detta hjälper till att minska friktionen och slitage på lagret. Använd alltid ett smörjmedel som är lämpligt för dina specifika innerlager.
 • Justering: Om du märker att innerlagret inte fungerar korrekt, justera det så snart som möjligt. Detta kan innebära att du behöver justera höjden eller lutningen på lagret för att minska friktionen och öka prestandan.
 • Ersättning: Om innerlagret är slitet eller skadat måste det bytas ut så snart som möjligt. Att använda ett skadat eller slitet innerlager kan leda till allvarliga problem och skador på din båt.

Genom att följa dessa tips kan du säkerställa att innerlagret håller sig i gott skick och att din båt fungerar smidigt och säkert. 

Varför köpa hos Dintra?

Att köpa hylsrör och innerlager eller andra båtrelaterade produkter från oss på Dintra AB går smidigt med korta leveranstider och experthjälp för just ditt och din båts behov samt även rådgivning när det gäller vårt andra sortiment. Utöver hylsrör och innerlager har vi på Dintra AB ett brett utbud av olika sorters marina tillbehör för din båt så som bland annat motorer, både diesel och elektriska motorer, propelleraxlar och reglage samt även många andra produkter som du kan tänkas behöva i ditt båtliv. För mer information om vårt utbud utöver hylsrör och innerlager kan du kolla runt här på vår hemsida och för rådgivning för din situation och vad du kan tänkas behöva hjälp med kan du kontakta oss via mejl eller telefon så ska vi göra vårt yttersta för att hitta en lösning tillsammans för dina behov.

Utöver hylsrör och innerlager har vi andra produkter inom framdrivning såsom propelleraxlar och propelleraxeltätningar.

Hylsrör och Innerlager för framdrivning - Finns hos oss på Dintra  AB

Aktiva filter