PROPELLERAXELTÄTNING

Propelleraxeltätning

Propelleraxeltätningar används för att förhindra vatten från att tränga in i båtens skrov genom axelhålet där propellern sitter. En korrekt fungerande tätning är avgörande för att båten ska förbli torr och för att skydda motorn från vattenintrång.

Det finns olika typer av propelleraxeltätningar, men de vanligaste är packningstätningar och mekaniska tätningar. Packningstätningar använder en packning som pressas mot axeln för att skapa en tätning, medan mekaniska tätningar använder en kombination av tätningar och fjädrar för att upprätthålla en tätning.

Här finns Packboxar med och utan vattenintag tillverkade i gummi och brons/mässing.

Val av propelleraxeltätning

När du väljer en propelleraxeltätning är det några faktorer du behöver ta hänsyn till:

 • Båttyp: Tätningen måste vara kompatibel med båttypen. Till exempel finns det olika tätningar för stora fartyg och mindre båtar.
 • Motorstorlek: Tätningen måste vara kompatibel med motorns storlek. Större motorer kräver oftast starkare tätningar.
 • Förhållanden: Vilka förhållanden kommer båten att användas i? Om du till exempel ska använda båten i saltvatten behöver du en tätning som kan klara saltvatten.
 • Material: Vilket material är tätningen tillverkad av? Tätningar kan tillverkas av olika material, till exempel gummi, silikon, teflon och keramik. Materialvalet kan påverka tätningens livslängd och prestanda.
 • Underhåll: Hur lätt är det att underhålla tätningen? Vissa tätningar kräver mer underhåll än andra och det är viktigt att välja en tätning som passar din underhållsrutin.
 • Kvalitet: Kvaliteten på tätningen är också viktig. En högkvalitativ tätning kommer att hålla längre och fungera bättre än en billigare tätning.

Installation & underhåll

Installationen av en propelleraxeltätning kan vara en komplex process. Här är några steg som normalt ingår i en installation av en propelleraxeltätning:

 1. Ta bort den gamla tätningen: Ta bort den gamla tätningen från axelhålet. Se till att rengöra axelhålet noggrant efter att den gamla tätningen är borttagen.
 2. Förbered den nya tätningen: Beroende på vilken typ av tätning du har valt kan det vara nödvändigt att montera delar eller justera fjädrar.
 3. Placera tätningen på axeln: Placera tätningen på axeln och se till att den är centrerad på axelhålet.
 4. Fäst tätningen på plats: Fäst tätningen på plats enligt tillverkarens instruktioner.
 5. Testa tätningen: När tätningen är på plats, rotera axeln för att se till att tätningen fungerar som den ska och att det inte finns några läckor. Du kan också prova tätningen genom att köra båten i vattnet en kort period.

Regelbundet underhåll av propelleraxeltätningar är avgörande för att säkerställa deras prestanda och livslängd. Här är några användbara tips för underhåll:

 • Kontrollera tätningen regelbundet: Inspektera tätningen regelbundet för att se till att den inte har några sprickor, nötning eller andra skador. Kontrollera också om det finns några tecken på läckage eller vattenintrång.
 • Smörj tätningen: Se till att smörja tätningen regelbundet enligt tillverkarens rekommendationer. En bra smörjning hjälper till att minska friktionen och förlänger tätningens livslängd.
 • Skölj tätningen med sötvatten: Efter användning av båten i saltvatten är det viktigt att sölja tätningen med sötvatten för att ta bort eventuella saltrester och undvika korrosion.
 • Använd rätt smörjmedel: Använd endast smörjmedel som rekommenderas av tillverkaren. Fel smörjmedel kan orsaka skador på tätningen och minska dess prestanda.
 • Kontrollera monteringen: Kontrollera monteringen av tätningen regelbundet och se till att den är korrekt installerad och justerad enligt tillverkarens instruktioner.
 • Byt ut tätningen i tid: Om tätningen visar tecken på skador eller börjar läcka är det viktigt att byta ut den i tid. Att fortsätta använda en skadad tätning kan orsaka allvarliga skador på båten och dess motor.

Genom att följa dessa steg kan du hjälpa till att förlänga livslängden på din propelleraxeltätning.

Varför köpa hos Dintra?

Att köpa propelleraxeltätningar eller andra båtrelaterade produkter från oss på Dintra AB går smidigt med korta leveranstider och experthjälp för just ditt och din båts behov samt även rådgivning när det gäller vårt andra sortiment. Utöver propelleraxeltätningar har vi på Dintra AB ett brett utbud av olika sorters marina tillbehör för din båt så som bland annat motorer, både diesel och elektriska motorer, propelleraxlar och reglage samt även många andra produkter som du kan tänkas behöva i ditt båtliv. För mer information om vårt utbud utöver propelleraxeltätningar kan du kolla runt här på vår hemsida och för rådgivning för din situation och vad du kan tänkas behöva hjälp med kan du kontakta oss via mejl eller telefon så ska vi göra vårt yttersta för att hitta en lösning tillsammans för dina behov.

Utöver propelleraxeltätningar har vi andra produkter inom framdrivning såsom propellrar och cutlesslager.

Propelleraxeltätning - med eller utan vattenintag - Finns hos Dintra

Underkategorier

 • Med vattenintag
  Med vattenintag

  Propelleraxeltätning med vattenintag

  En propelleraxeltätning med vattenintag är en typ av tätning som används för att förhindra läckage av vatten in i en båt eller ett fartygs motorrum genom propelleraxeln. Denna typ av tätning används vanligtvis på fartyg där axeln går genom botten av skrovet och är ansluten till en propeller under vattnet. Funktionen hos en propelleraxeltätning med vattenintag är att skapa en barriär mellan det omgivande vattnet och motorrummet. Tätningen består av flera komponenter, inklusive en vattensäker försegling runt axeln och en mekanism för att leda bort eventuellt inträngande vatten.

  Här hittar du axeltätningar med vattenintag. Vi tillhandahåller axeltätningar i storlekarna 25mm - 50mm.

  Installation

  Installationen av en propelleraxeltätning med vattenintag kan vara en komplex process och kräver noggrannhet och kunskap om båtens eller fartygets konstruktion. Här är en generell översikt över installationsproceduren:

  1. Förberedelse: Innan installationen påbörjas är det viktigt att ha rätt verktyg och utrustning tillgängliga. Kontrollera också att du har rätt tätningssatser för den specifika tätningen.
  2. Tillgång till propelleraxeln: Båten eller fartyget måste hissas upp eller placeras på torr mark för att få tillgång till propelleraxeln. Det kan vara nödvändigt att ta bort propellern och eventuella andra komponenter som blockerar åtkomsten.
  3. Ta bort den gamla tätningen: Om det redan finns en propelleraxeltätning på plats måste den tas bort försiktigt. Det kan kräva att du lossar fästskruvar eller muttrar och sedan försiktigt drar bort tätningen från axeln.
  4. Förbered tätningen: Beroende på tätningens konstruktion kan det vara nödvändigt att förbereda den genom att installera packningar eller andra tätningselement enligt tillverkarens anvisningar.
  5. Placera tätningen: Placera den nya tätningen runt propelleraxeln och se till att den sitter ordentligt på plats. Kontrollera att eventuella packningar är jämnt fördelade runt axeln för att säkerställa en jämn tätning.
  6. Justera tätningen: Följ tillverkarens anvisningar för att justera tätningen korrekt. Det kan innebära att dra åt fästskruvar eller muttrar på rätt sätt för att uppnå rätt tätningstryck.
  7. Installera vattenintagsanordningen: Om det inte redan finns en vattenintagsanordning på plats måste den installeras enligt tillverkarens anvisningar. Det kan innebära att montera en vattenintagspump och ansluta den till en avloppsledning som leder ut vattnet från motorrummet.
  8. Testning & inspektion: Efter installationen är det viktigt att testa tätningen och säkerställa att den fungerar som avsett. Kontrollera noggrant för eventuella vattenläckor och se till att vattenintagsanordningen fungerar korrekt genom att simulera läckage och kontrollera att vattnet leds bort på rätt sätt.

  Underhåll

  För att bibehålla optimal funktion och förlänga livslängden på propelleraxeltätningen är regelbundet underhåll viktigt. Här är några tips som kan vara användbara:

  • Inspektion: Utför regelbundna visuella inspektioner av tätningen för att upptäcka eventuella tecken på slitage, skador eller läckage. Kontrollera också tätningens montering, fästskruvar eller muttrar för att säkerställa att de är ordentligt åtdragna.
  • Smörjning: Följ tillverkarens riktlinjer för smörjning av tätningen. Vissa tätningar kan kräva regelbunden smörjning med lämpligt smörjmedel för att minska friktionen och slitage på tätningselementen.
  • Packningsbyte: Om du upptäcker att packningarna har blivit slitna eller skadade bör de bytas ut omedelbart. Följ tillverkarens rekommendationer för att välja rätt packningar och följ korrekt installationsutförande.
  • Kontrollera vattenintagsanordningen: Inspektera och testa regelbundet vattenintagsanordningen för att säkerställa att den fungerar korrekt. Kontrollera att pumpen är i gott skick och att eventuella avloppsledningar är fria från blockeringar. 
  • Vattentätningstest: Utför regelbunden vattentätningstest genom att simulera läckage och kontrollera att tätningen fungerar som avsett. Detta kan göras genom att spruta vatten mot tätningen och inspektera om det finns några tecken på läckage.

  Varför köpa hos Dintra?

  Att köpa propelleraxeltätningar med vattenintag eller andra båtrelaterade produkter från oss på Dintra AB går smidigt med korta leveranstider och experthjälp för just ditt och din båts behov samt även rådgivning när det gäller vårt andra sortiment. Utöver propelleraxeltätningar med vattenintag har vi på Dintra AB ett brett utbud av olika sorters marina tillbehör för din båt så som bland annat motorer, både diesel och elektriska motorer, propelleraxlar och reglage samt även många andra produkter som du kan tänkas behöva i ditt båtliv. För mer information om vårt utbud utöver propelleraxeltätningar med vattenintag kan du kolla runt här på vår vår hemsida och för rådgivning för din situation och vad du kan tänkas behöva hjälp med kan du kontakta oss via mejl eller telefon så ska vi göra vårt yttersta för att hitta en lösning tillsammans för dina behov.

  Utöver propelleraxeltätningar har vi andra produkter inom framdrivning såsom trebladiga propellrar och motorkuddar.

 • Utan vattenintag
  Utan vattenintag

  Propelleraxeltätning utan vattenintag

  En propelleraxeltätning utan vattenintag kallas vanligtvis för en torr axeltätning eller en vattentät axeltätning. Denna typ av tätning möjliggör att propelleraxeln roterar utan att behöva använda sig av vatten för att smörja eller kyla tätningen. Istället använder den sig av andra metoder för att förhindra läckage och minska friktionen. Fördelarna med en torr axeltätning inkluderar minskad vattenförbrukning och miljöpåverkan, eftersom inget vatten behövs användas för att smörja tätningen. Dessutom minskar risken för att vatten läcker in i båten, vilket kan minska risken för skador och korrosion.

  Här hittar du axeltätningar utan vattenintag. Vi tillhandahåller axeltätningar i storlekarna 25mm - 50mm.

  Installation

  Att installera en propelleraxeltätning utan vattenintag är en viktig process för att förhindra vattenläckage in i båtskrovet. Här är en allmän guide som kan vara behjälplig vid installationen:

  1. Förberedelser:

  • Ta reda på vilken typ av propelleraxeltätning som är lämplig för din båtmodell och motor.
  • Se till att du har rätt verktyg för installationen, till exempel skruvmejslar, insexnycklar, skiftnycklar och momentnyckel.
  • Se till att båten är på land för enklare åtkomst till propelleraxeln.

  2. Ta bort den gamla tätningen:

  • Stäng av båtens huvudström och ta bort propellern från axeln.
  • Lokalisera den befintliga tätningen vid båtskrovet där propelleraxeln kommer in.
  • Ta bort eventuella fästskruvar eller klämmor som håller tätningen på plats.
  • Dra försiktigt bort den gamla tätningen från axeln och rengör området noggrant.

  3. Förbered den nya tätningen:

  • Kontrollera den nya tätningen och se till att den är rätt storlek och typ för din båt.
  • Applicera medföljande tätningssmörjmedel på tätningens yta för att underlätta installationen och minska friktionen.

  4. Installera den nya tätningen:

  • Placera den nya tätningen över propelleraxeln och skjut den försiktigt på plats i båtskrovet.
  • Se till att tätningen är jämnt placerad runt axeln och inte snedvriden
  • Använd fästskruvar eller klämmor för att säkra tätningen ordentligt på plats. Dra åt skruvarna jämnt för att undvika ojämn fördelning av tryck.

  5. Testa tätningen:

  • Kontrollera noga att tätningen sitter ordentligt och att det inte finns några tecken på läckage eller felaktig montering.
  • För att vara extra söker kan du fylla området runt tätningen med vatten och övervaka det efter eventuella läckage.

  6. Återmontera propellern:

  • När tätningen är korrekt installerad och testad kan du återmontera propellern på propelleraxeln.
  • Se till att propellern är ordentligt fastsatt och att eventuella fästskruvar är åtdragna enligt tillverkarens instruktioner.

  Det är viktigt att komma ihåg att installationen av en propelleraxeltätning kan variera något beroende på båtmodell.

  Underhåll

  Underhåll av en propelleraxeltätning är viktigt för att säkerställa dess effektivitet och förhindra potentiella läckage. Här är några allmänna tips som kan vara användbara när du gör underhållsarbete på din axeltätning:

  • Regelbunden inspektion: Kontrollera tätningen för att identifiera eventuella tecken på slitage eller skador. Inspektera området runt tätningen för läckage eller fukt. Om du märker några avvikelser eller problem bör du åtgärda dem omedelbart.
  • Smörjning: Vissa propelleraxeltätningar kräver smörjning för att minska friktionen och förhindra överhettning. Se till att smörjmedlet du använder är kompatibelt med tätningens material.
  • Rengöring: Håll tätningen och området runt den rent från smuts, alger och annan ansamling. Använd en mjuk borste eller trasa och rengör noggrant för att undvika att skada tätningen eller dess monteringsytor.
  • Kontroll av vattenfiltrering: Var uppmärksam på eventuella tecken på vatteninfiltrering genom tätningen. Om du märker att det tränger in vatten eller om du upplever ökad fuktighet, kan det vara ett tecken på att tätningen behöver justeras eller bytas ut.

  Varför köpa hos Dintra?

  Att köpa propelleraxeltätningar utan vattenintag eller andra båtrelaterade produkter från oss på Dintra AB går smidigt med korta leveranstider och experthjälp för just ditt och din båts behov samt även rådgivning när det gäller vårt andra sortiment. Utöver propelleraxeltätningar utan vattenintag har vi på Dintra AB ett brett utbud av olika sorters marina tillbehör för din båt så som bland annat motorer, både diesel och elektriska motorer, propelleraxlar och reglage samt även många andra produkter som du kan tänkas behöva i ditt båtliv. För mer information om vårt utbud utöver propelleraxeltätningar utan vattenintag kan du kolla runt här på vår vår hemsida och för rådgivning för din situation och vad du kan tänkas behöva hjälp med kan du kontakta oss via mejl eller telefon så ska vi göra vårt yttersta för att hitta en lösning tillsammans för dina behov.

  Utöver propelleraxeltätningar har vi andra produkter inom framdrivning såsom propelleraxlar och cutlesslager.

 • Ercem & PSS seal
  Ercem & PSS seal

  Ercem & PSS seal

  En Ercem-tätning är en typ av tätning som används i båtar för att förhindra vattenläckage genom propelleraxeln. Dessa tätningar används ofta som en pålitlig lösning för att hålla vatten utanför båten. Ercem-tätningarna fungerar genom att skapa en vattenbarriär runt propelleraxeln med hjälp av en mekanisk tätning. Tätningen består av två huvudkomponenter: en kolfiberpackning och en vatteninjektor. Kolfiberpackningen är monterad runt propelleraxeln och pressas mot en roterande keramisk yta när axeln roterar. Detta skapar en friktionsbarriär som hindrar vatten från att läcka in. Samtidigt injiceras en liten mängd vatten i tätningen genom vatteninjektorn för att smörja och kyla tätningen.

  Här finns Ercem propelleraxeltätning, med eller utan vattenintag. Dessa kan jämföras med PSS seal.

  Installation

  Installation av en Ercem-tätning involverar flera steg och kan variera beroende på båtens specifika konfiguration. Här är en allmän guide för installation av en Ercem-tätning:

  1. Förberedelse: Stäng av båtens motor och placera båten så att du har tillgång till propelleraxeln. Det är också viktigt att ha tillgång till rätt verktyg för installationen.
  2. Ta bort den gamla tätningen: Om det finns en befintlig tätning på propelleraxeln, måste den försiktigt avlägsnas. Det kan kräva att man tar bort packningar, mekaniska tätningar eller lip seals, beroende på vilken typ av tätning som tidigare används.
  3. Förbered tätningen: Kontrollera tätningen och tillhörande komponenter för eventuella skador eller defekter. Se till att alla delar är rena och fria från smuts eller föroreningar.
  4. Montera tätningen: Placera tätningen över propelleraxeln och följ tillverkarens anvisningar för korrekt montering. Det kan innebära justering av spänningsringar eller muttrar för att säkerställa rätt passform.
  5. Anslutning av vatteninjektorn: Ercem-tätningen kräver en vatteninjektor för smörjning och kylning. Anslut vatteninjektorn till båtens vattensystem. Se till att det finns tillräckligt med vattenflöde för att smörja tätningen ordentligt.
  6. Justering & provkörning: Kontrollera och justera tätningen för att säkerställa att den är korrekt installerad och ordentligt justerad. Det kan innebära att man justerar spänningsringar eller muttrar för att uppnå rätt komprimering av packningen. provkör båten och övervaka tätningen för eventuella vattenläckage runt propelleraxeln.

  Underhåll

  För att säkerställa att en Ercem-tätning fungerar korrekt och behåller sin effektivitet över tiden är regelbundet underhåll viktigt. Här följer några generella underhållstips för tätningen:

  • Rengöring: Håll tätningen ren från smuts och avlagringar. Tvätta regelbundet propelleraxeln och tätningen med färskvatten för att avlägsna saltvatten, alger eller andra föroreningar. Undvik användning av starka kemikalier som kan skada tätningen.
  • Smörjning: Ercem-tätningen använder vatteninjektion för smörjning. Se till att vattenflödet till tätningen är ordentligt justerat. Kontrollera regelbundet att vatteninjektorn är ren och inte blockerad. Eventuella avvikelser i vattenflödet eller smörjning bör åtgärdas.
  • Inspektion: Regelbundna inspektioner av Ercem-tätningen är viktiga för att upptäcka eventuella skador eller slitage i tid. Kontrollera tätningen visuellt och leta efter tecken på sprickor, förslitning eller andra skador på packningsmaterial eller andra komponenter. Om du märker några problem bör du åtgärda dem så snart som möjligt.
  • Packningsspänning: Ercem-tätningen har en spänningsskruv eller mutter som används för att justera packningsspänningen. Kontrollera regelbundet att spänningen är korrekt. Överdriven spänning kan orsaka onödigt slitage, medan otillräcklig spänning kan leda till vattenläckage.
  • Ersättning av packning: Vid behov kan packningen behöva bytas ut. Det kan bero på förslitning, skador eller om tätningen inte längre håller tätt.
  • Regelbunden service: För att säkerställa optimal prestanda av tätningen kan det vara fördelaktigt att planera regelbundna serviceintervaller med en utbildad båtmekaniker. De kan utföra mer avancerad och detaljerad inspektion, justering och underhåll av tätningen.

  Varför köpa hos Dintra?

  Att köpa Ercem propelleraxeltätningar eller andra båtrelaterade produkter från oss på Dintra AB går smidigt med korta leveranstider och experthjälp för just ditt och din båts behov samt även rådgivning när det gäller vårt andra sortiment. Utöver Ercem propelleraxeltätningar har vi på Dintra AB ett brett utbud av olika sorters marina tillbehör för din båt så som bland annat motorer, både diesel och elektriska motorer, propelleraxlar och reglage samt även många andra produkter som du kan tänkas behöva i ditt båtliv. För mer information om vårt utbud utöver Ercem propelleraxeltätningar kan du kolla runt här på vår vår hemsida och för rådgivning för din situation och vad du kan tänkas behöva hjälp med kan du kontakta oss via mejl eller telefon så ska vi göra vårt yttersta för att hitta en lösning tillsammans för dina behov.

  Utöver propelleraxeltätningar har vi andra produkter inom framdrivning såsom propelleraxlar och motorkuddar.

Aktiva filter