Ercem & PSS seal

Ercem & PSS seal

En Ercem-tätning är en typ av tätning som används i båtar för att förhindra vattenläckage genom propelleraxeln. Dessa tätningar används ofta som en pålitlig lösning för att hålla vatten utanför båten. Ercem-tätningarna fungerar genom att skapa en vattenbarriär runt propelleraxeln med hjälp av en mekanisk tätning. Tätningen består av två huvudkomponenter: en kolfiberpackning och en vatteninjektor. Kolfiberpackningen är monterad runt propelleraxeln och pressas mot en roterande keramisk yta när axeln roterar. Detta skapar en friktionsbarriär som hindrar vatten från att läcka in. Samtidigt injiceras en liten mängd vatten i tätningen genom vatteninjektorn för att smörja och kyla tätningen.

Här finns Ercem propelleraxeltätning, med eller utan vattenintag. Dessa kan jämföras med PSS seal.

Installation

Installation av en Ercem-tätning involverar flera steg och kan variera beroende på båtens specifika konfiguration. Här är en allmän guide för installation av en Ercem-tätning:

 1. Förberedelse: Stäng av båtens motor och placera båten så att du har tillgång till propelleraxeln. Det är också viktigt att ha tillgång till rätt verktyg för installationen.
 2. Ta bort den gamla tätningen: Om det finns en befintlig tätning på propelleraxeln, måste den försiktigt avlägsnas. Det kan kräva att man tar bort packningar, mekaniska tätningar eller lip seals, beroende på vilken typ av tätning som tidigare används.
 3. Förbered tätningen: Kontrollera tätningen och tillhörande komponenter för eventuella skador eller defekter. Se till att alla delar är rena och fria från smuts eller föroreningar.
 4. Montera tätningen: Placera tätningen över propelleraxeln och följ tillverkarens anvisningar för korrekt montering. Det kan innebära justering av spänningsringar eller muttrar för att säkerställa rätt passform.
 5. Anslutning av vatteninjektorn: Ercem-tätningen kräver en vatteninjektor för smörjning och kylning. Anslut vatteninjektorn till båtens vattensystem. Se till att det finns tillräckligt med vattenflöde för att smörja tätningen ordentligt.
 6. Justering & provkörning: Kontrollera och justera tätningen för att säkerställa att den är korrekt installerad och ordentligt justerad. Det kan innebära att man justerar spänningsringar eller muttrar för att uppnå rätt komprimering av packningen. provkör båten och övervaka tätningen för eventuella vattenläckage runt propelleraxeln.

Underhåll

För att säkerställa att en Ercem-tätning fungerar korrekt och behåller sin effektivitet över tiden är regelbundet underhåll viktigt. Här följer några generella underhållstips för tätningen:

 • Rengöring: Håll tätningen ren från smuts och avlagringar. Tvätta regelbundet propelleraxeln och tätningen med färskvatten för att avlägsna saltvatten, alger eller andra föroreningar. Undvik användning av starka kemikalier som kan skada tätningen.
 • Smörjning: Ercem-tätningen använder vatteninjektion för smörjning. Se till att vattenflödet till tätningen är ordentligt justerat. Kontrollera regelbundet att vatteninjektorn är ren och inte blockerad. Eventuella avvikelser i vattenflödet eller smörjning bör åtgärdas.
 • Inspektion: Regelbundna inspektioner av Ercem-tätningen är viktiga för att upptäcka eventuella skador eller slitage i tid. Kontrollera tätningen visuellt och leta efter tecken på sprickor, förslitning eller andra skador på packningsmaterial eller andra komponenter. Om du märker några problem bör du åtgärda dem så snart som möjligt.
 • Packningsspänning: Ercem-tätningen har en spänningsskruv eller mutter som används för att justera packningsspänningen. Kontrollera regelbundet att spänningen är korrekt. Överdriven spänning kan orsaka onödigt slitage, medan otillräcklig spänning kan leda till vattenläckage.
 • Ersättning av packning: Vid behov kan packningen behöva bytas ut. Det kan bero på förslitning, skador eller om tätningen inte längre håller tätt.
 • Regelbunden service: För att säkerställa optimal prestanda av tätningen kan det vara fördelaktigt att planera regelbundna serviceintervaller med en utbildad båtmekaniker. De kan utföra mer avancerad och detaljerad inspektion, justering och underhåll av tätningen.

Varför köpa hos Dintra?

Att köpa Ercem propelleraxeltätningar eller andra båtrelaterade produkter från oss på Dintra AB går smidigt med korta leveranstider och experthjälp för just ditt och din båts behov samt även rådgivning när det gäller vårt andra sortiment. Utöver Ercem propelleraxeltätningar har vi på Dintra AB ett brett utbud av olika sorters marina tillbehör för din båt så som bland annat motorer, både diesel och elektriska motorer, propelleraxlar och reglage samt även många andra produkter som du kan tänkas behöva i ditt båtliv. För mer information om vårt utbud utöver Ercem propelleraxeltätningar kan du kolla runt här på vår vår hemsida och för rådgivning för din situation och vad du kan tänkas behöva hjälp med kan du kontakta oss via mejl eller telefon så ska vi göra vårt yttersta för att hitta en lösning tillsammans för dina behov.

Utöver propelleraxeltätningar har vi andra produkter inom framdrivning såsom propelleraxlar och motorkuddar.

Ercem eller Pss propelleraxeltätningar - finns hos oss på Dintra AB

Aktiva filter