Med vattenintag

Propelleraxeltätning med vattenintag

En propelleraxeltätning med vattenintag är en typ av tätning som används för att förhindra läckage av vatten in i en båt eller ett fartygs motorrum genom propelleraxeln. Denna typ av tätning används vanligtvis på fartyg där axeln går genom botten av skrovet och är ansluten till en propeller under vattnet. Funktionen hos en propelleraxeltätning med vattenintag är att skapa en barriär mellan det omgivande vattnet och motorrummet. Tätningen består av flera komponenter, inklusive en vattensäker försegling runt axeln och en mekanism för att leda bort eventuellt inträngande vatten.

Här hittar du axeltätningar med vattenintag. Vi tillhandahåller axeltätningar i storlekarna 25mm - 50mm.

Installation

Installationen av en propelleraxeltätning med vattenintag kan vara en komplex process och kräver noggrannhet och kunskap om båtens eller fartygets konstruktion. Här är en generell översikt över installationsproceduren:

 1. Förberedelse: Innan installationen påbörjas är det viktigt att ha rätt verktyg och utrustning tillgängliga. Kontrollera också att du har rätt tätningssatser för den specifika tätningen.
 2. Tillgång till propelleraxeln: Båten eller fartyget måste hissas upp eller placeras på torr mark för att få tillgång till propelleraxeln. Det kan vara nödvändigt att ta bort propellern och eventuella andra komponenter som blockerar åtkomsten.
 3. Ta bort den gamla tätningen: Om det redan finns en propelleraxeltätning på plats måste den tas bort försiktigt. Det kan kräva att du lossar fästskruvar eller muttrar och sedan försiktigt drar bort tätningen från axeln.
 4. Förbered tätningen: Beroende på tätningens konstruktion kan det vara nödvändigt att förbereda den genom att installera packningar eller andra tätningselement enligt tillverkarens anvisningar.
 5. Placera tätningen: Placera den nya tätningen runt propelleraxeln och se till att den sitter ordentligt på plats. Kontrollera att eventuella packningar är jämnt fördelade runt axeln för att säkerställa en jämn tätning.
 6. Justera tätningen: Följ tillverkarens anvisningar för att justera tätningen korrekt. Det kan innebära att dra åt fästskruvar eller muttrar på rätt sätt för att uppnå rätt tätningstryck.
 7. Installera vattenintagsanordningen: Om det inte redan finns en vattenintagsanordning på plats måste den installeras enligt tillverkarens anvisningar. Det kan innebära att montera en vattenintagspump och ansluta den till en avloppsledning som leder ut vattnet från motorrummet.
 8. Testning & inspektion: Efter installationen är det viktigt att testa tätningen och säkerställa att den fungerar som avsett. Kontrollera noggrant för eventuella vattenläckor och se till att vattenintagsanordningen fungerar korrekt genom att simulera läckage och kontrollera att vattnet leds bort på rätt sätt.

Underhåll

För att bibehålla optimal funktion och förlänga livslängden på propelleraxeltätningen är regelbundet underhåll viktigt. Här är några tips som kan vara användbara:

 • Inspektion: Utför regelbundna visuella inspektioner av tätningen för att upptäcka eventuella tecken på slitage, skador eller läckage. Kontrollera också tätningens montering, fästskruvar eller muttrar för att säkerställa att de är ordentligt åtdragna.
 • Smörjning: Följ tillverkarens riktlinjer för smörjning av tätningen. Vissa tätningar kan kräva regelbunden smörjning med lämpligt smörjmedel för att minska friktionen och slitage på tätningselementen.
 • Packningsbyte: Om du upptäcker att packningarna har blivit slitna eller skadade bör de bytas ut omedelbart. Följ tillverkarens rekommendationer för att välja rätt packningar och följ korrekt installationsutförande.
 • Kontrollera vattenintagsanordningen: Inspektera och testa regelbundet vattenintagsanordningen för att säkerställa att den fungerar korrekt. Kontrollera att pumpen är i gott skick och att eventuella avloppsledningar är fria från blockeringar. 
 • Vattentätningstest: Utför regelbunden vattentätningstest genom att simulera läckage och kontrollera att tätningen fungerar som avsett. Detta kan göras genom att spruta vatten mot tätningen och inspektera om det finns några tecken på läckage.

Varför köpa hos Dintra?

Att köpa propelleraxeltätningar med vattenintag eller andra båtrelaterade produkter från oss på Dintra AB går smidigt med korta leveranstider och experthjälp för just ditt och din båts behov samt även rådgivning när det gäller vårt andra sortiment. Utöver propelleraxeltätningar med vattenintag har vi på Dintra AB ett brett utbud av olika sorters marina tillbehör för din båt så som bland annat motorer, både diesel och elektriska motorer, propelleraxlar och reglage samt även många andra produkter som du kan tänkas behöva i ditt båtliv. För mer information om vårt utbud utöver propelleraxeltätningar med vattenintag kan du kolla runt här på vår vår hemsida och för rådgivning för din situation och vad du kan tänkas behöva hjälp med kan du kontakta oss via mejl eller telefon så ska vi göra vårt yttersta för att hitta en lösning tillsammans för dina behov.

Utöver propelleraxeltätningar har vi andra produkter inom framdrivning såsom trebladiga propellrar och motorkuddar.

Propelleraxeltätning med vattenintag - Finns hos oss på Dintra  AB

Aktiva filter