Utan vattenintag

Propelleraxeltätning utan vattenintag

En propelleraxeltätning utan vattenintag kallas vanligtvis för en torr axeltätning eller en vattentät axeltätning. Denna typ av tätning möjliggör att propelleraxeln roterar utan att behöva använda sig av vatten för att smörja eller kyla tätningen. Istället använder den sig av andra metoder för att förhindra läckage och minska friktionen. Fördelarna med en torr axeltätning inkluderar minskad vattenförbrukning och miljöpåverkan, eftersom inget vatten behövs användas för att smörja tätningen. Dessutom minskar risken för att vatten läcker in i båten, vilket kan minska risken för skador och korrosion.

Här hittar du axeltätningar utan vattenintag. Vi tillhandahåller axeltätningar i storlekarna 25mm - 50mm.

Installation

Att installera en propelleraxeltätning utan vattenintag är en viktig process för att förhindra vattenläckage in i båtskrovet. Här är en allmän guide som kan vara behjälplig vid installationen:

1. Förberedelser:

 • Ta reda på vilken typ av propelleraxeltätning som är lämplig för din båtmodell och motor.
 • Se till att du har rätt verktyg för installationen, till exempel skruvmejslar, insexnycklar, skiftnycklar och momentnyckel.
 • Se till att båten är på land för enklare åtkomst till propelleraxeln.

2. Ta bort den gamla tätningen:

 • Stäng av båtens huvudström och ta bort propellern från axeln.
 • Lokalisera den befintliga tätningen vid båtskrovet där propelleraxeln kommer in.
 • Ta bort eventuella fästskruvar eller klämmor som håller tätningen på plats.
 • Dra försiktigt bort den gamla tätningen från axeln och rengör området noggrant.

3. Förbered den nya tätningen:

 • Kontrollera den nya tätningen och se till att den är rätt storlek och typ för din båt.
 • Applicera medföljande tätningssmörjmedel på tätningens yta för att underlätta installationen och minska friktionen.

4. Installera den nya tätningen:

 • Placera den nya tätningen över propelleraxeln och skjut den försiktigt på plats i båtskrovet.
 • Se till att tätningen är jämnt placerad runt axeln och inte snedvriden
 • Använd fästskruvar eller klämmor för att säkra tätningen ordentligt på plats. Dra åt skruvarna jämnt för att undvika ojämn fördelning av tryck.

5. Testa tätningen:

 • Kontrollera noga att tätningen sitter ordentligt och att det inte finns några tecken på läckage eller felaktig montering.
 • För att vara extra söker kan du fylla området runt tätningen med vatten och övervaka det efter eventuella läckage.

6. Återmontera propellern:

 • När tätningen är korrekt installerad och testad kan du återmontera propellern på propelleraxeln.
 • Se till att propellern är ordentligt fastsatt och att eventuella fästskruvar är åtdragna enligt tillverkarens instruktioner.

Det är viktigt att komma ihåg att installationen av en propelleraxeltätning kan variera något beroende på båtmodell.

Underhåll

Underhåll av en propelleraxeltätning är viktigt för att säkerställa dess effektivitet och förhindra potentiella läckage. Här är några allmänna tips som kan vara användbara när du gör underhållsarbete på din axeltätning:

 • Regelbunden inspektion: Kontrollera tätningen för att identifiera eventuella tecken på slitage eller skador. Inspektera området runt tätningen för läckage eller fukt. Om du märker några avvikelser eller problem bör du åtgärda dem omedelbart.
 • Smörjning: Vissa propelleraxeltätningar kräver smörjning för att minska friktionen och förhindra överhettning. Se till att smörjmedlet du använder är kompatibelt med tätningens material.
 • Rengöring: Håll tätningen och området runt den rent från smuts, alger och annan ansamling. Använd en mjuk borste eller trasa och rengör noggrant för att undvika att skada tätningen eller dess monteringsytor.
 • Kontroll av vattenfiltrering: Var uppmärksam på eventuella tecken på vatteninfiltrering genom tätningen. Om du märker att det tränger in vatten eller om du upplever ökad fuktighet, kan det vara ett tecken på att tätningen behöver justeras eller bytas ut.

Varför köpa hos Dintra?

Att köpa propelleraxeltätningar utan vattenintag eller andra båtrelaterade produkter från oss på Dintra AB går smidigt med korta leveranstider och experthjälp för just ditt och din båts behov samt även rådgivning när det gäller vårt andra sortiment. Utöver propelleraxeltätningar utan vattenintag har vi på Dintra AB ett brett utbud av olika sorters marina tillbehör för din båt så som bland annat motorer, både diesel och elektriska motorer, propelleraxlar och reglage samt även många andra produkter som du kan tänkas behöva i ditt båtliv. För mer information om vårt utbud utöver propelleraxeltätningar utan vattenintag kan du kolla runt här på vår vår hemsida och för rådgivning för din situation och vad du kan tänkas behöva hjälp med kan du kontakta oss via mejl eller telefon så ska vi göra vårt yttersta för att hitta en lösning tillsammans för dina behov.

Utöver propelleraxeltätningar har vi andra produkter inom framdrivning såsom propelleraxlar och cutlesslager.

Propelleraxeltätning utan vattenintag - Hittar du hos oss på Dintra AB

Aktiva filter