PROPELLRAR 3-BLADIGA FAST

Trebladiga fasta propellrar

En trebladig propeller är en typ av propeller som har tre blad istället för två. En trebladig propeller ger högre prestanda och bättre effektivitet jämfört med en tvåbladig propeller. Trebladiga fasta propellrar används vanligtvis på båtar som har höga krav på prestanda och manövrerbarhet, som motorbåtar och segelbåtar. En fast propeller har en fast pitch, vilket betyder att bladens vinkel inte kan ändras. Detta innebär att propellern är mindre komplicerad än justerbara propellrar.

Fördelarna med en trebladig propeller:

 • Bättre acceleration: Eftersom en trebladig propeller har fler blad, skapar den mer drag och kan därför accelerera båten snabbare.
 • Bättre prestanda vid högre hastigheter: En trebladig propeller är också bättre lämpad för högre hastigheter, eftersom den kan hantera högre belastningar utan att förlora effektiviteten.
 • Bättre manövrerbarhet: Trebladiga propellrar ger också bättre manövrerbarhet och stabilitet, vilket gör det lättare att manövrera båten i trånga utrymmen.

Att tänka på vid val av propeller

När du väljer en trebladig fast propeller till din båt är det viktigt att tänka på faktorer som båtens vikt, motorns effekt och båtens användningsområde. En propeller som är för stor eller för liten kan orsaka överbelastning på motorn och ge sämre prestanda. Det finns även andra faktorer att tänka på som:

 • Båttyp & storlek: Propellern måste rätt storlek för din båt. En för liten propeller kan orsaka överbelastning på motorn, medan en för stor kan minska hastigheten och öka bränsleförbrukningen.
 • Motoreffekt: Propellern måste matcha motorns effekt för att ge optimal prestanda. Det finns en rekommenderad propellerstorlek till varje motoreffekt.
 • Båtvikt & last: Tyngre båtar kräver en större propeller för att få tillräcklig dragkraft och acceleration. Om din båt har en stor last, tänk på att det också kan påverka propellerns prestanda.
 • Användningsområde: Om du använder din båt för fiske, cruising eller vattensporter kan det påverka valet av propellerstorlek.

Installation

Installation av en trebladig fast propeller är en relativt enkel process, men det är viktigt att följa tillverkarens instruktioner noggrant och att ha rätt verktyg och utrustning till hands.

Här är några generella steg att följa vid installation av en trebladig fast propeller:

 1. Ta bort den gamla propellern: Börja med att ta bort den gamla propellern från båtens motoraxel. Beroende på typ av propeller kan det krävas specialverktyg för att ta bort den.
 2. Kontrollera motoraxeln: Kontrollera motoraxeln för eventuella skador eller korrosion innan du installerar den nya propellern. Om det finns några skador eller korrosion bör de åtgärdas innan installationen av den nya propellern.
 3. Applicera propellertätning: Applicera propellertätning på båtens motoraxel för att säkerställa en vattentät tätning mellan motoraxeln och propellern.
 4. Placera propellern på axeln: Placera den nya propellern på båtens motoraxel och justera den så att den sitter i rätt position.
 5. Dra åt propellern: Dra åt propellerns mutter eller bultar med hjälp av rätt verktyg och en monteringsnyckel. Se till att dra åt enligt tillverkarens specifikationer för att undvika skador på båten eller motorn.
 6. Kontrollera rotationen: Kontrollera att propellern roterar fritt och att inga delar kommer i kontakt med båten eller motorutrustningen.
 7. Testa propellern: Gör en testkörning för att säkerställa att propellern fungerar som den ska. Observera propellerns prestanda och justera om det är nödvändigt.

Vårt utbud

Här finns höger- och vänsterdrivande 3 bladiga propellrar i storlekarna 12" - 21". Dessa propellrar är tillverkade av manganbrons. De är även välbalanserade och fina vid kanterna för att motverka propellersång. Propellrarna har en bladarea på 0,52 (52% bladyta). Alla våra trebladiga propellrar levereras med ISO KONA 1:10.

Varför köpa hos Dintra?

Att köpa propellrar eller andra båtrelaterade produkter från oss på Dintra AB går smidigt med korta leveranstider och experthjälp för just ditt och din båts behov samt även rådgivning när det gäller vårt andra sortiment. Utöver propellrar har vi på Dintra AB ett brett utbud av olika sorters marina tillbehör för din båt så som bland annat motorer, både diesel och elektriska motorer, propelleraxlar och reglage samt även många andra produkter som du kan tänkas behöva i ditt båtliv. För mer information om vårt utbud utöver propellrar kan du kolla runt här på vår hemsida och för rådgivning för din situation och vad du kan tänkas behöva hjälp med kan du kontakta oss via mejl eller telefon så ska vi göra vårt yttersta för att hitta en lösning tillsammans för dina behov.

Utöver trebladiga propellrar har vi andra produkter inom framdrivning såsom propelleraxlar och propelleraxeltätningar.

Fasta 3 bladiga propellrar 12" - 21" - Framdrivning för din båt Dintra

Underkategorier

 • 12"
  12"

  Propellrar 3-bladiga fast - 12"

  Trebladiga propellrar på 12 tum är lämpliga för båtar av olika slag. Dessa propellrar kan erbjuda en balans mellan prestanda, effektivitet och hanterbarhet för båtar i olika storlekar och användningsområden. Det är viktigt att välja propellrar som är lämpliga för båtens motorstorlek, båtens vikt och dess användningssyfte för att optimera prestandan. Valet av propeller kan påverkas av faktorer som båtens storlek, vikt, motorstorlek, användningsområde och förväntad prestanda. Trebladiga propellrar har jämnare drift och högre effektivitet jämfört med propellrar med färre blad. 

  Pitch (Stigning): Pitchen på propellrarna, vilket är avståndet som propellern skulle röra sig framåt under en fullständig rotation i en ideal miljö, påverkar båtens acceleration och maximala hastighet.

  Diameter: Diameter på propellrarna är det totala måttet från en kant av propellern till den motsatta kanten, mätt genom propellerns nav. 

  Rotation: Trebladiga propellrar finns i både höger- och vänsterdrivna versioner för att matcha båtens motor och styrsystem.

  Användning: Trebladiga propellrar på 12 tum är lämpliga för olika typer av båtar och användningsområden, inklusive fritidsbåtar, fiskebåtar och motorbåtar.

  Om du är osäker på vilken typ av propeller som är bäst lämpad för sin båt och motor kan du gärna kontakta oss för råd och vägledning. 

  Installation

  När du har bestämt vilken typ av propeller är det viktigt att följa installationsinstruktionerna för att säkerställa korrekt montering och optimal prestanda. Här är några allmänna steg som kan ingå i installationen:

  1. Förberedelse: Se till att du har rätt verktyg och utrustning för installationen. Kontrollera även att den nya propellern är kompatibel med din båts motor och att den är i rätt storlek och design för dina behov.
  2. Säkerhet: Innan du börjar, se till att båten är på ett säkert och stabilt ställe, förslagsvis på land eller i en båtkran. Se också till att motorn är avstängd och att nyckeln är urkopplad för att undvika olyckor.
  3. Avlägsna den gamla propellern: Använd en propellernyckel för att lossa och ta bort de muttrar eller bultar som håller den gamla propellern på plats.
  4. Rengöring: Innan du installerar den nya propellern, se till att propelleraxeln och navet är rena och fria från smuts, rost eller korrosion.
  5. Installera den nya propellern: Placera den nya propellern på propelleraxeln och se till att den sitter ordentligt. För ordentlig installation kan muttrar eller bultar behövas dra åt med en momentnyckel.
  6. Justering: Se till att propellern är korrekt justerad för att undvika vibrationer eller obalans. 
  7. Testning: Efter installationen, starta motorn och låt den gå i låga varvtal för att kontrollera att propellern fungerar korrekt och inte orsakar några oönskade vibrationer eller ljud. Se också till att propellern vrider sig jämt och att båten reagerar som förväntat. 
  8. Kontroll: Efter testningen, gör en noggrann inspektion av propellern och dess montering för att säkerställa att allt är korrekt och säkert.

  Om du känner dig osäker på installationen av propellern, rekommenderar vi att söka hjälp av en erfaren servicetekniker för att säkerställa korrekt installation. Felaktig installation av propellern kan leda till allvarliga skador på båten och dess motor.

  Underhåll

  När du har valt rätt propeller är det viktigt att överväga hur du ska underhålla och vårda den för att säkerställa långvarig prestanda och hållbarhet. Regelbunden rengöring och inspektion av propellern för att ta bort eventuellt påväxt av alger eller andra föroreningar är avgörande för att säkerställa en effektiv funktion.

  • Rengöring: Regelbunden rengöring av propellern är viktigt för att avlägsna påväxt av alger, mossor eller andra föroreningar som kan påverka propellerns prestanda.
  • Inspektion: Utför regelbundna inspektioner av propellern för att upptäcka eventuella skador eller tecken på slitage. Kontrollera att inga blad är böjda eller spruckna. Om du märker några problem, överväg att sök professionell hjälp.
  • Smörjning: Se till att regelbundet smörja propellern för att minska friktionen och förlänga livslängden på propellern.
  • Skydd mot korrosion: Se till att propellern är ordentligt skyddad mot korrosion genom att applicera ett korrosionshämmande medel enligt tillverkarens rekommendationer.

  Varför köpa hos Dintra?

  Att köpa propellrar eller andra båtrelaterade produkter från oss på Dintra AB går smidigt med korta leveranstider och experthjälp för just ditt och din båts behov samt även rådgivning när det gäller vårt andra sortiment. Utöver propellrar har vi på Dintra AB ett brett utbud av olika sorters marina tillbehör för din båt så som bland annat motorer, både diesel och elektriska motorer, propelleraxlar och reglage samt även många andra produkter som du kan tänkas behöva i ditt båtliv. För mer information om vårt utbud utöver propellrar kan du kolla runt här på vår hemsida och för rådgivning för din situation och vad du kan tänkas behöva hjälp med kan du kontakta oss via mejl eller telefon så ska vi göra vårt yttersta för att hitta en lösning tillsammans för dina behov.

  Utöver trebladiga propellrar har vi andra produkter inom framdrivning såsom propelleraxlar och motorkuddar.

 • 13"
  13"

  Propellrar 3-bladiga fast - 13"

  Craftsman marin tillverkar propellrar för olika typer av båtar. Deras trebladiga propellrar tillverkas i manganbrons, en bronslegering känd för sin höga korrosionsbeständighet och hållbarhet i saltvattenmiljöer. Den trebladiga designen är ett vanligt och populärt val för många båtägare tack vare dess balans mellan effektivitet och manövrerbarhet på vattnet. Denna typ av propeller erbjuder bra bränsleekonomi och prestanda över ett brett spektrum av båtstorlekar och motorer.

  • Material: Manganbrons är en typ av bronslegering som är vanligt förekommande i tillverkningen av marina propellrar. Det är känt för sin korrosionsbeständighet och hållbarhet i saltvattenmiljöer.
  • Trebladig design: Trebladiga propellrar är en vanlig design för många båtar. Denna design ger en bra balans mellan effektivitet och manövrerbarhet.
  • Effektivitet: Trebladiga propellrar tenderar att erbjuda god bränsleekonomi och prestanda över en rad olika båtstorlekar och motorer.

  Installation

  Installationen av propellrar av dessa slag är en relativt enkel process, men det är viktigt att följa instruktionerna för att säkerställa en korrekt och säker installation. Här är en generell översikt över stegen som kan ingå i installationen:

  1. Förberedelse: Se till att du har rätt verktyg och utrustning för installationen.
  2. Avlägsna den gamla propellern: Om du byter ut en befintlig propeller måste du först ta bort den gamla propellern. Lossa propellerns mutter och ta bort propellern försiktigt från axeln.
  3. Förbered axeln: Kontrollera axeln för eventuella skador eller korrosion. Rengör axeln noggrant och se till att den är jämn och fri från smuts eller skräp.
  4. Förbered propellern: Inspektera den nya propellern och se till att den är ren och i gott skick. Kontrollera också att propellern är korrekt balanserad.
  5. Installera propellern: Placera propellern försiktigt på axeln och se till att den sitter ordentligt. Dra åt propellermuttern med rätt moment enligt tillverkarens specifikationer.
  6. Kontrollera installationen: Efter att propellern är installerad, kontrollera att den roterar fritt och inte är i kontakt med någon annan del av båten. Se också till att propellern är korrekt justerad för att undvika vibrationer och prestandaavvikelser.
  7. Testa propellern: Innan du ger dig ut på öppet vatten, testa propellern på tomgång och vid olika hastigheter för att säkerställa att den fungerar korrekt och att det inte finns några oönskade vibrationer eller konstiga ljud.

  Genom att följa dessa steg bör du kunna utföra en korrekt installation på ett säkert och effektivt sätt. Om du känner dig osäker på något installationsmoment rekommenderar vi att du söker professionell hjälp.

  Underhåll

  För att säkerställa att dessa propellrar förblir i dess bästa skick och fungerar övertid krävs regelbunden underhåll. Här är några viktiga steg för underhåll av propellrarna:

  • Rengöring: Skölj regelbundet propellern med färskvatten för att avlägsna salt, sand och andra föroreningar som kan ha fastnat på den. Använd en borste för att rengöra propellern noggrant och se till att alla delar är fria från smuts och korrosion.
  • Inspektion: Regelbunden inspektion är viktig för att upptäcka eventuella skador eller slitage på propellern. Kontrollera propellern noggrant för sprickor, böjningar eller andra tecken på skador. Se också till att propellern är ordentligt balanserad och att alla delar är intakta.
  • Skydd mot påväxt: Förhindra påväxt av alger och andra organismer som kan fastna på propellern genom att använda lämpligt rengöringsmedel. Detta kan hjälpa till att minska motståndet och förbättra propellerns prestanda.
  • Smörjning: Om propellern är försedd med en smörjnippel, se till att smörja den regelbundet med lämpligt smörjmedel för att minska friktionen och förhindra korrosion.
  • Justering: Kontrollera regelbundet propellerns inställning och justera den om det behövs för att säkerställa optimal prestanda och manövrerbarhet.

  Genom att utföra dessa steg kan du förlänga livslängden och optimera prestandan på din propeller.

  Varför köpa hos Dintra?

  Att köpa propellrar eller andra båtrelaterade produkter från oss på Dintra AB går smidigt med korta leveranstider och experthjälp för just ditt och din båts behov samt även rådgivning när det gäller vårt andra sortiment. Utöver propellrar har vi på Dintra AB ett brett utbud av olika sorters marina tillbehör för din båt så som bland annat motorer, både diesel och elektriska motorer, propelleraxlar och reglage samt även många andra produkter som du kan tänkas behöva i ditt båtliv. För mer information om vårt utbud utöver propellrar kan du kolla runt här på vår hemsida och för rådgivning för din situation och vad du kan tänkas behöva hjälp med kan du kontakta oss via mejl eller telefon så ska vi göra vårt yttersta för att hitta en lösning tillsammans för dina behov.

  Utöver trebladiga propellrar har vi andra produkter inom framdrivning såsom propelleraxlar och hylsrör.

 • 14"
  14"

  Propellrar 3-bladiga fast - 14"

  Craftsman marin är ett företag specialiserat på tillverkning av marina produkter, inklusive dessa trebladiga propellrar. De är utformade för att ge optimal prestanda.

  Materialkvalitet: Craftsman marin använder högkvalitativa material för tillverkning av propellrarna. Detta innefattar manganbrons för att kunna säkerställa lång hållbarhet.

  Effektivitet: Trebladiga propellrar är kända för sin effektivitet när det gäller att överföra motorns kraft till vattnet för att driva båten framåt. 

  Manövrerbarhet: Genom att använda trebladiga propellrar kan båten ha god manövrerbarhet, vilket är särskilt viktigt vid trängre utrymmen, vid backning och vid lägre hastigheter.

  Minskad vibration & ljud: En väl utformad propeller kan bidra till att minska vibrationer och ljudnivåer ombord på båten, vilket ger en behagligare och tystare åktur.

  Att tänka på vid val av propeller

  Innan du köper en propeller är det viktigt att se till att den är kompatibel med din båts motor och att du väljer rätt storlek och konfiguration för att uppnå optimal prestanda och bränsleekonomi. Här är några viktiga saker att överväga:

  • Båttyp & användning: Vilken typ av båt du har och vad du ska använda den till är en aspekt att tänka på. En propeller som är lämplig för en mindre fiskebåt kanske inte passar lika bra för en större motorbåt.
  • Motorstorlek & effekt: Propellern måste vara dimensionerad för din båts motorstorlek och effekt. För stor eller för liten propeller kan leda till ineffektiv drift, överbelastning av motorn eller bristande prestanda.
  • Båtens vikt & skrovdesign: Båtens vikt och skrovdesign påverkar valet av propeller. En tyngre båt kräver vanligtvis en kraftigare propeller för att ge tillräckligt med drivkraft.
  • Rätt pitch & diameter: Pitch och diameter är avgörande mått för propellern. Pitchen bestämmer hur långt propellern "biter" in i vattnet med varje varv, medan diametern påverkar den totala kraften som propellern kan generera. Att välja rätt kombination av pitch och diameter är viktigt för att uppnå optimal prestanda och bränsleeffektivitet. 

  Installation

  Installationen av dessa propellrar är en relativt enkel process. Här går vi igenom några steg som kan ingå i processen:

  1. Förberedelse & säkerhet: Innan du påbörjar installationen, se till att båten är ordentligt säkrad på land. Det är även viktigt att ha rätt verktyg till hands. 
  2. Avlägsna den gamla propellern: Om du byter ut en befintlig propeller, börja med att avlägsna den gamla propellern från motorns axel.
  3. Rengöring & förberedelse: Innan du installerar den nya propellern, se till att propelleraxeln är ren och fri från smuts rost eller andra föroreningar. För att underlätta installationen av den nya propellern kan du smörja den.
  4. Installera den nya propellern: Placera den nya propellern på axeln och se till att den är ordentligt centrerad. Dra åt propellermuttern med korrekt moment. Det är viktigt att inte överdra momentet, detta kan skada propellern eller propelleraxeln.
  5. Kontrollera & testa: Efter installationen, utför en visuell inspektion för att säkerställa att propellern är ordentligt installerad. Gör även en grundlig funktionstestning innan du använder propellern på öppet vatten för att säkerställa korrekt funktion.
  6. Justering & finjustering: Ibland kan det vara nödvändigt att göra små justeringar efter installationen för att uppnå optimal prestanda. Detta kan innefatta att lägga till eller ta bort propellerbrickor för att balansera propellern korrekt.

  Om du är osäker på hur du utför installationen korrekt, eller om du av någon anledning har en mer komplicerad situation rekommenderar vi att ta professionell hjälp. Att göra en felaktig installation kan leda till allvarliga skador på din båt eller motor.

  Underhåll

  Att utföra regelbundet underhåll på din propeller är avgörande för att säkerställa optimal prestanda och lång livslängd. Här är några viktiga underhållsåtgärder:

  • Rengöring: Det är viktigt att regelbundet skölja av propellern och propelleraxeln med färskvatten, speciellt om den används i saltvattenmiljöer, för att avlägsna salt och andra föroreningar som kan orsaka korrosion.
  • Inspektion: Regelbunden inspektion av propellern är viktig för att kunna upptäcka eventuella skador eller slitage i tid. Kontrollera propellerns blad efter sprickor, böjningar eller andra skador. Se även till att bladen är fria från skräp eller annat som kan påverka prestandan.
  • Smörjning: Se till att regelbundet smörja propellern. Detta hjälper till att minska friktionen och slitage på propelleraxeln och lagret.
  • Balansering: Om du märker ovanlig vibration eller brus från propellern under användning kan det indikera en obalans. I så fall bör propellern balanseras av en behörig person för att undvika skador på axeln eller på andra delar av båten.
  • Korrosionsskydd: För båtar som används i saltvattenmiljöer är det viktigt att tillämpa korrosionsskyddande åtgärder. Det kan inkludera att använda zinkanoder eller andra korrosionsbeskyddande beläggningar på propelleraxeln och propellern för att minska risken för korrosion.
  • Justering & reparation: Om du upptäcker några problem med propellern, såsom böjning av bladen eller försämrad prestanda bör du snarast åtgärda problemen. Att ignorera problemen kan leda till ytterligare skador på propellern.
  Varför köpa hos oss på Dintra?

  Att köpa propellrar eller andra båtrelaterade produkter från oss på Dintra AB går smidigt med korta leveranstider och experthjälp för just ditt och din båts behov samt även rådgivning när det gäller vårt andra sortiment. Utöver propellrar har vi på Dintra AB ett brett utbud av olika sorters marina tillbehör för din båt så som bland annat motorer, både diesel och elektriska motorer, propelleraxlar och reglage samt även många andra produkter som du kan tänkas behöva i ditt båtliv. För mer information om vårt utbud utöver propellrar kan du kolla runt här på vår hemsida och för rådgivning för din situation och vad du kan tänkas behöva hjälp med kan du kontakta oss via mejl eller telefon så ska vi göra vårt yttersta för att hitta en lösning tillsammans för dina behov.

  Utöver trebladiga propellrar har vi andra produkter inom framdrivning såsom propelleraxlar och foldingpropellrar.

 • 15"
  15"

  Propeller 3-bladiga fast - 15"

  Craftsman marin är ett välkänt varumärke inom marinindustrin som tillverkar högkvalitativa båtprodukter. Deras trebladiga propellrar är speciellt utformade för att ge optimal prestanda för olika båtar och motorer.

  Material: Manganbrons är en legering av koppar, zink och andra metaller, och det är känt för sin hållbarhet och korrosionsbeständighet, vilket är viktigt för marina tillämpningar där propellrarna utsätts för saltvattenmiljöer.

  Dimensioner: Dimensionerna för en 15" propeller anger vanligtvis diameter och stigning. Diameter är den totala bredden på propellern, och stigningen är avståndet som propellern skjuter båten framåt för varje varv den gör. Dessa dimensioner är avgörande för att välja rätt propeller för din specifika båt och motorapplikation.

  Effekt & prestanda: Propellrar från Craftsman marin strävar efter optimal prestanda och bränsleeffektivitet. Den trebladiga designen är balanserad för att ge jämn kraftfördelning och minimala vibrationsnivåer.

  Installation

  Installationen av en trebladig propeller från Craftsman marin kräver noggrannhet för att säkerställa korrekt montering för att säkerställa både en säker och effektiv prestanda. Här går vi igenom hur en installation kan gå till:

  1. Förberedelse

  • Se till att du har rätt storlek och typ av propeller för din båt och motor.
  • Kontrollera att propellern är i gott skick.
  • Säkerställ att du har alla nödvändiga verktyg och utrustning för installationen.

  2. Säkerhet

  • Se till att båten är ordentligt förankrad för att undvika oavsiktlig rörelse.
  • Använd personligt skyddsmaterial för att skydda dig från personskador.

  3. Demontering av den gamla propellern

  • Om du byter ut en befintlig propeller, demontera den från propelleraxeln.

  4. Förberedelse av propellern

  • Applicera en lämplig mängd fett på axeln och propellernavet för att underlätta installationen av den nya propellern. 

  5. Installation av den nya propellern

  • Skjut propellern på axeln och se till så att den är ordentligt placerad.
  • Använd nycklar eller muttrar för att säkra propellern på plats.
  • Dra åt muttrarna jämnt för att undvika ojämn belastning på axeln.

  6. Kontroll & justering

  • Kontrollera att propellern rör sig fritt och inte är i kontakt med båtens skrov eller andra delar.
  • Se till att propellern är centrerad och balanserad för att undvika vibrationer.

  7. Provkörning & justering

  • Testa båten under kontrollerade förhållanden med den nya propellern installerad för att säkerställa att den fungerar korrekt.
  • Observera eventuella vibrationer eller ljud som kan indikera problem med installationen.

  Om du inte har erfarenhet eller känner dig osäker på att utföra installationen på egen hand kan det vara bra att söka professionell hjälp.

  Underhåll

  Regelbundet underhåll av din båts propeller är avgörande för att säkerställa optimal prestanda, säkerhet och livslängd på både propellern och båten. Här är några underhållstips för propellrarna:

  • Rengöring: Rengör propellern noggrant kontinuerligt för att avlägsna saltvatten, alger och andra föroreningar som kan förekomma. Använd förslagsvis en borste för att rengöra både propellern och propellernavet. Skölj sedan med färskvatten för att avlägsna eventuella kvarvarande föroreningar.
  • Kontroll av skador: Inspektera propellern regelbundet för sprickor, bucklor eller andra skador. Om skador upptäcks bör dessa åtgärdas omedelbart för att undvika bristande prestanda och risk för större skador.
  • Korrosionskontroll: Manganbrons är relativt motståndskraftigt mot korrosion, men det är fortfarande en viktig aspekt att kontrollera eventuell korrosion på propellern och propellernavet. Applicera rostskyddande fett eller korrosionshämmande medel på propellern och axeln regelbundet för att skydda dem mot korrosion.
  • Balansering: En obalanserad propeller kan orsaka oönskade vibrationer och skada både på propellern och båten. Kontrollera regelbundet propellerns balansering och justera den vid behov. Om du misstänker att propellern är obalanserad, bör du söka professionell hjälp för att få den korrekt balanserad.
  • Skydd mot kollisioner: Undvik att köra båten på grunt vatten eller i områden med föremål som kan skada propellern, såsom stenar, rev eller andra föremål. 

  Dessa underhållsåtgärder kommer bidra till att förlänga livslängden och säkerställa optimal prestanda på din propeller.

  Varför köpa hos oss på Dintra?

  Att köpa propellrar eller andra båtrelaterade produkter från oss på Dintra AB går smidigt med korta leveranstider och experthjälp för just ditt och din båts behov samt även rådgivning när det gäller vårt andra sortiment. Utöver propellrar har vi på Dintra AB ett brett utbud av olika sorters marina tillbehör för din båt så som bland annat motorer, både diesel och elektriska motorer, propelleraxlar och reglage samt även många andra produkter som du kan tänkas behöva i ditt båtliv. För mer information om vårt utbud utöver propellrar kan du kolla runt här på vår hemsida och för rådgivning för din situation och vad du kan tänkas behöva hjälp med kan du kontakta oss via mejl eller telefon så ska vi göra vårt yttersta för att hitta en lösning tillsammans för dina behov.

  Utöver trebladiga propellrar har vi andra produkter inom framdrivning såsom cutlesslager och motorkuddar.

 • 16"
  16"

  Propeller 3-bladig fast - 16"

  Craftsman marin är ett varumärke som specialiserar sig på marina lösningar och produkter. Dessa trebladiga propellrar med en diameter på 16 tum är robusta och pålitliga. De är tillverkade av manganbrons för att garantera lång hållbarhet och korrosionsbeständighet i marina miljöer. 

  Val av propeller

  När du väljer en propeller för din båt finns det flera faktorer att ta hänsyn till för att säkerställa att den ger optimal prestanda. Pitchen (stigningen), som definierar hur långt propellern skruvar sig framåt under en rotationscykel, är avgörande för för både acceleration och toppfart. En högre pitch ger vanligtvis högre toppfart men kan minska accelerationen, medan en lägre pitch kan ge bättre acceleration men lägre toppfart. Det är viktigt att balansera dessa faktorer baserat på din båts användningsområde och motorstyrka. Vilken rotationssida propellern har är också en viktig aspekt att ha koll på. En propeller kan antingen vara höger- eller vänstervridande. Att välja rätt rotationssida är nödvändigt för att undvika ineffektivitet eller skador på motorn.

  Installation

  När det gäller installationen av dessa propellrar är det viktigt att följa tillverkarens riktlinjer. Här går vi igenom hur en generell installation kan se ut:

  1. Förberedelser: Se till att båten är ordentligt förankrad och på ett säkert ställe innan du påbörjar installationen. Se till att motorn är helt avstängd och att propelleraxeln är säkrad för att undvika skador.
  2. Avlägsnande av den gamla propellern: Om du byter ut en befintlig propeller, se till att ta bort den på ett säkert sätt genom att bland annat använda skyddsutrustning för att undvika personskador eller skador på båten.
  3. Rengöring & förberedelse av propelleraxeln: Innan du installerar den nya propellern, se till att propelleraxeln är ren och fri från smuts eller korrosion. Du kan behöva använda en borste för effektivare rengöring.
  4. Applicera propellerfett: Applicera propellerfett eller ett lämpligt smörjmedel på propelleraxeln innan du installerar den nya propellern. Detta hjälper till att minska friktionen och underlättar monteringen.
  5. Montering av den nya propellern: Placera den nya propellern på propelleraxeln och se till att den sitter fast ordentligt. Se till att skruva åt muttern tillräckligt.
  6. Kontroll & justering: Efter installationen, kontrollera att propellern sitter jämnt och roterar fritt när axeln är i drift. Om det behövs, justera propellern för att se till att den är korrekt centrerad och balanserad.
  7. Testkörning & övervakning: Efter installationen, genomför en kontrollerad testkörning för att säkerställa att propellern fungerar korrekt och att det inte finns några oönskade vibrationer eller ljud.

  Underhåll

  Att underhålla din propeller är avgörande för att säkerställa dess långsiktiga prestanda och hållbarhet. Här är några användbara åtgärder för underhållsarbete:

  • Regelbunden rengöring: Skölj regelbundet propellern noggrant med färskvatten för att avlägsna saltvatten, sand och andra föroreningar som kan skada propellern eller påverka dess effektivitet.
  • Inspektion av propellern: Inspektera regelbundet propellern för eventuella skador, inklusive bucklor, repor eller korrosion. Om du upptäcker några skador bör du åtgärda dem så snart som möjligt för att förhindra att de förvärras.
  • Smörjning av propelleraxeln: Applicera regelbundet propellerfett eller annat lämpligt smörjmedel på propelleraxeln för att minska friktionen och skydda mot korrosion.
  • Kontrollera muttern & bultarna: Kontrollera muttern och bultarna som håller propellern på plats regelbundet för att säkerställa att de är ordentligt åtdragna och i gott skick. Om du upptäcker slitage på muttern eller bultarna, överväg att byta ut dem.
  • Balansering & justering: Om du märker ojämn rotation eller vibrationer från propellern under körning, kan det vara nödvändigt att balansera eller justera propellern. Ta kontakt med en kvalificerad tekniker för att säkerställa att detta utförs korrekt.
  Varför köpa hos oss på Dintra?

  Att köpa propellrar eller andra båtrelaterade produkter från oss på Dintra AB går smidigt med korta leveranstider och experthjälp för just ditt och din båts behov samt även rådgivning när det gäller vårt andra sortiment. Utöver propellrar har vi på Dintra AB ett brett utbud av olika sorters marina tillbehör för din båt så som bland annat motorer, både diesel och elektriska motorer, propelleraxlar och reglage samt även många andra produkter som du kan tänkas behöva i ditt båtliv. För mer information om vårt utbud utöver propellrar kan du kolla runt här på vår hemsida och för rådgivning för din situation och vad du kan tänkas behöva hjälp med kan du kontakta oss via mejl eller telefon så ska vi göra vårt yttersta för att hitta en lösning tillsammans för dina behov.

  Utöver trebladiga propellrar har vi andra produkter inom framdrivning såsom propelleraxlar och cutlesslager.

 • 17"
  17"

  Propellrar 3-bladiga fast - 17"

  Craftsman marin är en känd och välkomponerad tillverkare av marina produkter och deras trebladiga propellrar i manganbrons är kända för sin höga kvalitet och prestanda.

  Material: Manganbrons är en populär legering för marina propellrar på grund av dess utmärkta korrosionsbeständighet och hållbarhet i saltvattenmiljöer. Detta material säkerställer en lång livslängd och stor pålitlighet på propellrarna.

  Storlek: Storleken på propellern är avgörande för att matcha båtens motor och för att uppnå önskad prestanda och effektivitet. Se till att välja en storlek som är optimal med din båt.

  Pitch (Stigning): Pitchen på propellern är avståndet som propellern teoretiskt sett skulle kunna röra sig framåt under en rotationscykel i en ideal miljö.

  Rotationssida: Propellern kan vara antingen höger- eller vänsterdrivande beroende på riktningen den roterar vid användning.

  Att välja rätt storlek på din propeller är avgörande för att optimera din båts prestanda och bränsleeffektivitet. 

  Installation

  Installationen av dessa propellrar kräver noggrannhet och precision. Här är en övergripande guide för hur installationen kan se ut:

  1. Förberedelse: Se till att båten är ordentligt förankrad och stabil innan du börjar installationen. Stäng av motorn och se till att arbetsområdet är säkert.
  2. Avlägsnande av den gamla propellern: Om du byter ut en befintlig propeller, börja med att ta bort den gamla propellern. Lossa muttern/bultarna som håller propellern på plats och avlägsna försiktigt propellern från axeln.
  3. Rengöring av propelleraxeln: Innan du installerar den nya propellern, se till att propelleraxeln är ren och fri från smuts, rost och korrosion. 
  4. Smörjning av propelleraxeln: Applicera propellerfett på propelleraxeln innan du installerar den nya propellern. Detta hjälper till att minska friktionen och underlättar monteringen.
  5. Montering av den nya propellern: Placera den nya propellern på propelleraxeln och se till att den sitter ordentligt. Var noga med att muttern som håller propellern på plats är korrekt placerad och dra åt den jämnt och ordentligt.
  6. Kontroll & justering: Efter installationen, kontrollera att propellern sitter jämnt och roterar fritt när axeln är i drift. Justera propellern vid behov för att säkerställa att den är korrekt centrerad och balanserad.
  7. Testning & finjustering: Utför en testkörning för att säkerställa att propellern fungerar korrekt och att det inte finns några oönskade vibrationer eller ljud. Om det behövs, finjustera propellern för att optimera prestanda och bränsleeffektivitet.

  Observera att detta enbart är generella riktlinjer. Det är viktigt att följa de anvisningar som kommer från tillverkaren. Om du känner osäkerhet kring att utföra installationen, överväg att anlita professionell hjälp från en erfaren båtmekaniker.

  Underhåll

  För att hålla din propeller i optimalt skick är regelbundet underhåll avgörande. Här är några viktiga åtgärder som kan vara bra att följa:

  • Rengöring: Du bör regelbundet skölja av propellern med färskvatten för att avlägsna salt, sand och andra föroreningar som kan orsaka korrosion eller andra skador på propellern.
  • Smörjning: Regelbunden smörjning av propelleraxeln minskar friktionen och skyddar mot korrosion.
  • Inspektion: Utför regelbundna inspektioner av propellern för att inspektera efter eventuella skador, bucklor eller repor. Kontrollera också att muttern är ordentligt åtdragen och att propellern är balanserad och centrerad på axeln.
  • Skador & reparationer: Om du upptäcker några skador på propellern, som bland annat bucklor eller repor, åtgärda dem så snabbt som möjligt för att förhindra att de förvärras.
  • Efterbehandling: Efter rengöring och smörjning, applicera en skyddade ytbehandling på propellern för att skydda mot korrosion.

  Genom att följa dessa steg kan du bidra till en förlängd livslängd och säkerställa optimal prestanda. 

  Varför köpa hos Dintra?

  Att köpa propellrar eller andra båtrelaterade produkter från oss på Dintra AB går smidigt med korta leveranstider och experthjälp för just ditt och din båts behov samt även rådgivning när det gäller vårt andra sortiment. Utöver propellrar har vi på Dintra AB ett brett utbud av olika sorters marina tillbehör för din båt så som bland annat motorer, både diesel och elektriska motorer, propelleraxlar och reglage samt även många andra produkter som du kan tänkas behöva i ditt båtliv. För mer information om vårt utbud utöver propellrar kan du kolla runt här på vår hemsida och för rådgivning för din situation och vad du kan tänkas behöva hjälp med kan du kontakta oss via mejl eller telefon så ska vi göra vårt yttersta för att hitta en lösning tillsammans för dina behov.

  Utöver trebladiga propellrar har vi andra produkter inom framdrivning såsom propelleraxlar och cutlesslager.

 • 18"
  18"

  Propellrar 3-bladiga fast - 18"

  Craftsman marin erbjuder ett brett sortiment av marina produkter, inklusive dessa trebladiga propellrar. En trebladig propeller tillverkad i manganbrons är en robust och pålitlig komponent för framdrivning av båtar.

  Material: Manganbrons är ett populärt val för marina propellrar på grund av dess utmärkta korrosionsbeständighet och hållbarhet i saltvattenmiljöer.

  Storlek & dimensioner: Storleken på propellern är viktig för att matcha båtens motor och för att matcha båtens motor och för att uppnå önskad prestanda och effektivitet.

  Pitch (stigning): Pitchen på propellern är avståndet som propellern teoretiskt sett skulle kunna röra sig framåt under en rotationscykel i en ideal miljö.

  Rotationssida: Propellern kan vara antingen höger- eller vänstervridande beroende på riktningen den roterar när den är i drift.

  Installation

  En korrekt installation av dessa propellrar är en viktig process för att säkerställa optimal prestanda och säkerheten för båten. Här går vi igenom hur en övergripande installation kan se ut:

  • Förberedelse: Se till att båten är ordentligt förankrad och stabil innan du börjar installationen.
  • Avlägsnande av den gamla propellern: Om du byter ut en befintlig propeller, börja med att ta bort den gamla propellern. Lossa muttern som håller propellern på plats och avlägsna försiktigt propellern från axeln.
  • Rengöring av propelleraxeln: Innan du monterar den nya propellern, se till att propelleraxeln är ren och fri från smuts, rost eller korrosion. 
  • Smörjning av propelleraxeln: Applicera propellerfett eller annan lämplig smörjning på propelleraxeln innan du installerar den nya propellern. Detta hjälper till att minska friktionen och skydda mot korrosion. Se till att applicera smörjmedel på hela propelleraxeln för att säkerställa optimal prestanda och hållbarhet.
  • Montering av den nya propellern: Placera den nya propellern på propelleraxeln och se till att den sitter ordentligt. Se till att muttern som håller propellern på plats sitter korrekt och att den är ordentligt åtdragen.
  • Kontroll & justering: Efter installationen, kontrollera att propellern sitter jämnt och roterar fritt när axeln är i drift. Justera propellern vid behov för att säkerställa att den är korrekt centrerad och balanserad.
  • Testning & finjustering: Utför en testkörning för att säkerställa att propellern fungerar korrekt och att det inte finns några oönskade vibrationer eller ljud.

  Observera att detta enbart är en generell guide för installationen. Det kan tillkomma steg i processen.

  Underhåll

  För att bibehålla din propeller i gott skick och kunna säkerställa optimal prestanda, är regelbundet underhåll avgörande. Här är några viktiga underhållsåtgärder:

  1. Rengöring: Skölj regelbundet av propellern med färskvatten för att avlägsna salt, sand och andra möjliga föroreningar som kan orsaka korrosion eller på andra sätt skada propellern. Använd en mjuk borste för att rengöra propellern och propelleraxeln noggrant.
  2. Smörjning: Regelbunden smörjning av propelleraxeln med propellerfett bidrar till minskad friktion och skydd mot korrosion. Se till att smörja alla delar av propelleraxeln för att säkerställa optimal prestanda och lång hållbarhet.
  3. Inspektion: Utför regelbundna inspektioner av propellern för att upptäcka eventuella skador, bucklor eller repor. Kontrollera också att muttrar och bultar är ordentligt åtdragna och att propellern är korrekt balanserad och centrerad på axeln.
  4. Skador & reparationer: Om du upptäcker några skador på propellern, likt bucklor eller repor, ta itu med dem så snabbt som möjligt för att förhindra att de förvärras. Mindre skador kan repareras av utbildade reparatörer medans värre skador kan mynna ut i ett byte av propeller.

  Genom regelbundet underhåll kan du bidra till att förlänga livslängden och säkerställa optimal prestanda på propellern.

  Varför köpa hos Dintra?

  Att köpa propellrar eller andra båtrelaterade produkter från oss på Dintra AB går smidigt med korta leveranstider och experthjälp för just ditt och din båts behov samt även rådgivning när det gäller vårt andra sortiment. Utöver propellrar har vi på Dintra AB ett brett utbud av olika sorters marina tillbehör för din båt så som bland annat motorer, både diesel och elektriska motorer, propelleraxlar och reglage samt även många andra produkter som du kan tänkas behöva i ditt båtliv. För mer information om vårt utbud utöver propellrar kan du kolla runt här på vår hemsida och för rådgivning för din situation och vad du kan tänkas behöva hjälp med kan du kontakta oss via mejl eller telefon så ska vi göra vårt yttersta för att hitta en lösning tillsammans för dina behov.

  Utöver trebladiga propellrar har vi andra produkter inom framdrivning såsom propelleraxlar och foldingpropellrar.

 • 19"
  19"

  Propellrar 3-bladiga fast - 19"

  Craftsman marin är känt för sin höga kvalitet på sina produkter, inklusive dessa trebladiga propellrar. De levererar överlägsen prestanda och hållbarhet. Genom att välja en sådan propeller kan du vara säker på att du investerar i en högkvalitativ propeller som förbättrar din effektivitet på vattnet.

  Material & konstruktion: Manganbrons är en populär legering för marina propellrar på grund av dess utmärkta korrosionsbeständighet och hållbarhet. Dessa propellrar är robusta och tillförlitliga.
  Storlek & dimensioner: Storleken på propellern är avgörande för att uppnå önskad prestanda och effektivitet.
  Pitch (Stigning): Pitchen på propellern är avståndet som propellern teoretiskt sett skulle kunna röra sig framåt under en rotationscykel i en ideal miljö.
  Rotationssida: Propellrar kan vara antingen höger- eller vänstergående. Det är viktigt att välja rätt rotationssida för att säkerställa optimal prestanda och manövrerbarhet.

  Med en trebladig propeller från Craftsman marin kan du förvänta dig högkvalitativ och tillförlitlig propeller som ger dig en pålitlig funktion. Det är viktigt att väga in din båts specifika behov vid valet av propeller för att säkerställa bästa möjliga resultat.

  Installation

  Installation av en propeller är en viktig process som ska utföras med noggrannhet för att säkerställa optimal prestanda och säkerhet för din båt. Här går vi igenom hur en generell installation kan se ut:

  1. Förberedelse: Se till att båten är ordentligt förankrad och stabil innan du påbörjar installationen. Stäng av motorn och se till att du har god tillgänglighet till området där installationen ska utföras på båten.
  2. Avlägsnande av den gamla propellern: Om du byter ut en befintlig propeller, börja med att ta bort den gamla propellern. Lossa bultarna som håller propellern på plats och avlägsna propellern från axeln försiktigt.
  3. Rengöring av propelleraxeln: Innan du installerar den nya propellern, se till att propelleraxeln är ren och fri från smuts, rost eller korrosion. Använd en borste för att rengöra ytan.
  4. Smörjning av propelleraxeln: Applicera propellerfett eller annan lämplig smörjning på propelleraxeln innan du installerar den nya propellern. Detta hjälper till att minska friktionen och skydda mot korrosion. Se till att smörja alla delar av propelleraxeln för att säkerställa optimal prestanda och hållbar.
  5. Montering av den nya propellern: Placera den nya propellern på propelleraxeln och se till att den sitter ordentligt. Se till att bultarna sitter korrekt och dra åt.
  6. Kontroll & justering: Efter installationen, kontrollera att propellern sitter jämnt och roterar fritt när axeln är i drift. Justera propellern vid behov för att säkerställa att den är korrekt centrerad och balanserad.
  7. Testning & finjustering: Utför en testkörning för att säkerställa att propellern fungerar korrekt och att det inte finns några oönskade vibrationer och ljud. Om det behövs, finjustera propellern för att optimera prestandan och bränsleeffektiviteten.

  Observera att detta enbart är riktlinjer för hur en installation kan se ut. Det är viktigt att följa tillverkarens installationsinstruktioner. Om du är osäker på hur en installation ska utföras kan det vara klokt att anlita professionell hjälp.

  Underhåll

  För att hålla din propeller i optimalt skick och säkerställa långvarig prestanda, är regelbundet underhåll viktigt. Här går vi igenom några viktiga punkter att överväga när det gäller underhållsarbete:

  • Rengöring: Skölj av propellern med färskvatten regelbundet för att avlägsna salt, sand och andra föroreningar som kan orsaka korrosion eller på annat sätt skada propellern. Använd en mjuk borste för att rengöra propellern.
  • Smörjning: Regelbunden smörjning av propelleraxeln är avgörande för att minska friktionen och förhindra korrosion. Applicera propellerfett eller annat lämpligt smörjmedel på propelleraxeln.
  • Inspektion: Utför regelbundna inspektioner av propellern för att upptäcka eventuella skador, bucklor eller repor. Kontrollera också att bultar är ordentligt åtdragna och att propellern är balanserad och centrerad på axeln.
  • Skador & reparationer: Om du upptäcker några skador på propellern, ta itu med dem så snabbt som möjligt för att förhindra att de förvärras.
  • Efterbehandling: Efter rengöring och smörjning, överväg att applicera en skyddande beläggning på propellern för att skydda ytterligare mot korrosion.

  Genom att utföra dessa underhållsåtgärder kan du förlänga livslängden och säkerställa optimal prestanda.

  Varför köpa hos Dintra?

  Att köpa propellrar eller andra båtrelaterade produkter från oss på Dintra AB går smidigt med korta leveranstider och experthjälp för just ditt och din båts behov samt även rådgivning när det gäller vårt andra sortiment. Utöver propellrar har vi på Dintra AB ett brett utbud av olika sorters marina tillbehör för din båt så som bland annat motorer, både diesel och elektriska motorer, propelleraxlar och reglage samt även många andra produkter som du kan tänkas behöva i ditt båtliv. För mer information om vårt utbud utöver propellrar kan du kolla runt här på vår hemsida och för rådgivning för din situation och vad du kan tänkas behöva hjälp med kan du kontakta oss via mejl eller telefon så ska vi göra vårt yttersta för att hitta en lösning tillsammans för dina behov.

  Utöver trebladiga propellrar har vi andra produkter inom framdrivning såsom propelleraxlar och hylsrör.

 • 20"
  20"

  Propellrar 3-bladiga fast - 20"

  En trebladig propeller i manganbrons är en viktig komponent för båtars framdrivning. Att välja rätt propeller är avgörande för att uppnå optimal prestanda och bränsleeffektivitet för din båt. Innan du köper en propeller är det viktigt att överväga din båts specifika behov och användningsscenarier.

  Materialkvalitet: Manganbrons är känt för sin utmärkta korrosionsbeständighet och hållbarhet i marina miljöer. 

  Prestanda & effektivitet: Trebladiga propellrar är vanligtvis en balans mallen prestanda och bränsleeffektivitet. Craftsman marins propellrar är konstruerade för att optimera dragkraften och manövrerbarheten vilket leder till en jämn och effektiv framdrivning.

  Storlek & dimensioner: Storleken på propellern är avgörande för att matcha båtens motor och skrovdesign.

  Rotationssida: Propellrar kan vara antingen höger- eller vänstervridande beroende på båtens behov.

  Installation

  Installationen av en trebladig propeller från Craftsman marin är en viktig komponent för att säkerställa optimal prestanda för din båt. Här går vi igenom hur en generell installation kan se ut:

  1. Förberedelse: Se till att båten är ordentligt förankrad och stabil innan du påbörjar installationen. Stäng av motorn och se till att installationen kan utföras säkert.
  2. Avlägsna den gamla propellern: Om du byter ut en befintlig propeller, börja med att ta bort den gamla propellern, börja med att ta bort den gamla propellern. Lossa muttern som håller propellern på plats och avlägsna propellern försiktigt från axeln.
  3. Rengör propelleraxeln: Innan du installerar den nya propellern, se till att propelleraxeln är ren och fri från smuts rost eller korrosion. Använd en borste för att rengöra ytan.
  4. Smörj propelleraxeln: Applicera propellerfett eller ett annat lämpligt smörjmedel på propelleraxeln innan du installerar den nya propellern. Detta hjälper till att minska friktionen och skydda mot korrosion. Se till att smörjmedlet når alla delar av propelleraxeln för att säkerställa optimal prestanda och hållbarhet.
  5. Montera den nya propellern: Placera den nya propellern på propelleraxeln och se till att den sitter ordentligt. Se till att muttern är korrekt monterad och dra åt den ordentligt.
  6. Kontrollera & justera: Efter installationen, kontrollera att propellern sitter korrekt och roterar fritt när axeln är i drift. Justera propellern vid behov för att säkerställa att den är korrekt centrerad och balanserad.
  7. Testkörning: Utför en testkörning för att säkerställa att propellern fungerar korrekt och att det inte finns några oönskade vibrationer eller ljud.

  Observera att dessa steg enbart är riktlinjer. Det är viktigt att följa de riktlinjer som finns från tillverkaren. Om du är osäker på hur man utför installationen, överväg att söka professionell hjälp.

  Underhåll

  För att säkerställa att din propeller fortsätter att leverera optimal prestanda och har en lång livslängd är regelbundet underhåll avgörande.

  • Rengöring: Skölj regelbundet av propellern noggrant med färskvatten för att avlägsna saltvatten, sand och andra föroreningar som kan orsaka korrosion. Använd en mjuk borste för att rengöra både propellern och propelleraxeln.
  • Smörjning: Regelbunden smörjning av propelleraxeln är viktigt för att minska friktionen och förhindra korrosion. Applicera propellerfett eller ett lämpligt smörjmedel på axeln.
  • Inspektion: Utför regelbundna visuella inspektioner av propellern för att upptäcka eventuella skador, bucklor, repor eller korrosion. Kontrollera även att propellern är ordentligt monterad och att muttern är tillräckligt åtdragen.
  • Skador & reparationer: Om du upptäcker några skador på propellern, ta itu med dem så snabbt som möjligt för att förhindra att de förvärras och leder till sämre prestanda. Mindre skador kan vanligtvis repareras av en reparatör.
  • Efterbehandling: Efter rengöring och smörjning kan det fördelaktigt att applicera ett skyddande vax eller annan beläggning på propellern för att ytterligare skydda mot korrosion.

  Varför köpa hos Dintra?

  Att köpa propellrar eller andra båtrelaterade produkter från oss på Dintra AB går smidigt med korta leveranstider och experthjälp för just ditt och din båts behov samt även rådgivning när det gäller vårt andra sortiment. Utöver propellrar har vi på Dintra AB ett brett utbud av olika sorters marina tillbehör för din båt så som bland annat motorer, både diesel och elektriska motorer, propelleraxlar och reglage samt även många andra produkter som du kan tänkas behöva i ditt båtliv. För mer information om vårt utbud utöver propellrar kan du kolla runt här på vår hemsida och för rådgivning för din situation och vad du kan tänkas behöva hjälp med kan du kontakta oss via mejl eller telefon så ska vi göra vårt yttersta för att hitta en lösning tillsammans för dina behov.

  Utöver trebladiga propellrar har vi andra produkter inom framdrivning såsom propelleraxlar och innerlager.

 • 21"
  21"

  Propellrar 3-bladiga fast - 21"

  En trebladig propeller tillverkad i manganbrons från Craftsman marin är en viktig komponent för båtens prestanda och manövrerbarhet. Dessa propellrar är utformade för att ge en jämn och kraftfull framdrivning samtidigt som den är robust och motståndskraftig mot marina förhållanden. Den trebladiga designen leder till en bra balans mellan dragkraft och bränsleeffektivitet, vilket gör propellern idealisk för många olika båtar och användningsområden. När du väljer en trebladig propeller är det viktigt att överväga din båts specifika krav och behov, inklusive storlek, motor och användningsområde.

  Installation

  Installationen av en trebladig propeller från Craftsman marin är en process som är viktig att den utförs korrekt för att optimal prestanda. Här går vi igenom hur en generell installation kan se ut:

  1. Förberedelse: Innan du påbörjar installationen, se till att båten är ordentligt förankrad och att motorn är avstängd för att undvika skador eller större olyckor.
  2. Avlägsna den gamla propellern: Om du byter ut en befintlig propeller, börja med att ta bort den gamla propellern. Lossa muttern som håller propellern på plats och avlägsna den försiktigt från axeln.
  3. Rengör propelleraxeln: Innan du installerar den nya propellern, se till att propelleraxeln är ren och fri från smuts, rost eller korrosion. Använd en borste för att rengöra ytan.
  4. Smörj propelleraxeln: Applicera propellerfett eller annat lämpligt smörjmedel på propelleraxeln innan du installerar den nya propeller. Detta hjälper till att minska friktionen och skydda mot korrosion.
  5. Montera den nya propellern: Montera den nya propellern på axeln och se till att den sitter ordentligt. Se till muttern som håller propellern på plats är korrekt installerad och ordentligt åtdragen.
  6. Kontrollera & justera: Efter installationen, kontrollera att propellern fungerar korrekt och att det inte finns några oönskade vibrationer eller ljud. Kontrollera även att båten accelererar jämnt och att motorn inte överhettas.

  Notera att detta enbart är en generell guide över hur en installation kan se ut. Det är viktigt att följa de anvisningar som finns från tillverkaren. Om du känner dig osäker på att utföra installationen, överväg att ta kontakt med en behörig installatör.

  Underhåll

  För att propellern ska fortsätta prestera optimalt och ha lång livslängd är regelbundet underhåll avgörande. Här går vi igenom några punkter som kan vara användbara:

  • Rengöring: Det är viktigt att regelbundet skölja propellern noggrant med färskvatten för att avlägsna salt, sand och andra föroreningar som kan orsaka korrosion. Använd en mjuk borste för att rengöra både propellern och propelleraxeln.
  • Smörjning: Regelbunden smörjning av propelleraxeln är nödvändig för att minska friktionen och förhindra korrosion. Applicera propellerfett eller annat lämpligt smörjmedel på axeln.
  • Inspektion: Genomför regelbundna inspektioner av propellern för att upptäcka eventuella skador, bucklor, repor eller korrosion. Kontrollera också att propellern är ordentligt monterad och att bultar är ordentligt åtdragna.
  • Reparation av skador: Om du upptäcker några skador på propellern, hantera dem så snart som möjligt för att motverka att de förvärras. Små skador kan oftast repareras av behöriga tekniker.
  • Skyddande beläggning: Efter rengöring och smörjning kan det vara fördelaktigt att applicera en skyddande. beläggning på propellern för att skydda den ytterligare mot korrosion.

  Varför köpa hos Dintra?

  Att köpa propellrar eller andra båtrelaterade produkter från oss på Dintra AB går smidigt med korta leveranstider och experthjälp för just ditt och din båts behov samt även rådgivning när det gäller vårt andra sortiment. Utöver propellrar har vi på Dintra AB ett brett utbud av olika sorters marina tillbehör för din båt så som bland annat motorer, både diesel och elektriska motorer, propelleraxlar och reglage samt även många andra produkter som du kan tänkas behöva i ditt båtliv. För mer information om vårt utbud utöver propellrar kan du kolla runt här på vår hemsida och för rådgivning för din situation och vad du kan tänkas behöva hjälp med kan du kontakta oss via mejl eller telefon så ska vi göra vårt yttersta för att hitta en lösning tillsammans för dina behov.

  Utöver trebladiga propellrar har vi andra produkter inom framdrivning såsom propelleraxlar och cutlesslager.

Aktiva filter