12"

Propellrar 3-bladiga fast - 12"

Trebladiga propellrar på 12 tum är lämpliga för båtar av olika slag. Dessa propellrar kan erbjuda en balans mellan prestanda, effektivitet och hanterbarhet för båtar i olika storlekar och användningsområden. Det är viktigt att välja propellrar som är lämpliga för båtens motorstorlek, båtens vikt och dess användningssyfte för att optimera prestandan. Valet av propeller kan påverkas av faktorer som båtens storlek, vikt, motorstorlek, användningsområde och förväntad prestanda. Trebladiga propellrar har jämnare drift och högre effektivitet jämfört med propellrar med färre blad. 

Pitch (Stigning): Pitchen på propellrarna, vilket är avståndet som propellern skulle röra sig framåt under en fullständig rotation i en ideal miljö, påverkar båtens acceleration och maximala hastighet.

Diameter: Diameter på propellrarna är det totala måttet från en kant av propellern till den motsatta kanten, mätt genom propellerns nav. 

Rotation: Trebladiga propellrar finns i både höger- och vänsterdrivna versioner för att matcha båtens motor och styrsystem.

Användning: Trebladiga propellrar på 12 tum är lämpliga för olika typer av båtar och användningsområden, inklusive fritidsbåtar, fiskebåtar och motorbåtar.

Om du är osäker på vilken typ av propeller som är bäst lämpad för sin båt och motor kan du gärna kontakta oss för råd och vägledning. 

Installation

När du har bestämt vilken typ av propeller är det viktigt att följa installationsinstruktionerna för att säkerställa korrekt montering och optimal prestanda. Här är några allmänna steg som kan ingå i installationen:

 1. Förberedelse: Se till att du har rätt verktyg och utrustning för installationen. Kontrollera även att den nya propellern är kompatibel med din båts motor och att den är i rätt storlek och design för dina behov.
 2. Säkerhet: Innan du börjar, se till att båten är på ett säkert och stabilt ställe, förslagsvis på land eller i en båtkran. Se också till att motorn är avstängd och att nyckeln är urkopplad för att undvika olyckor.
 3. Avlägsna den gamla propellern: Använd en propellernyckel för att lossa och ta bort de muttrar eller bultar som håller den gamla propellern på plats.
 4. Rengöring: Innan du installerar den nya propellern, se till att propelleraxeln och navet är rena och fria från smuts, rost eller korrosion.
 5. Installera den nya propellern: Placera den nya propellern på propelleraxeln och se till att den sitter ordentligt. För ordentlig installation kan muttrar eller bultar behövas dra åt med en momentnyckel.
 6. Justering: Se till att propellern är korrekt justerad för att undvika vibrationer eller obalans. 
 7. Testning: Efter installationen, starta motorn och låt den gå i låga varvtal för att kontrollera att propellern fungerar korrekt och inte orsakar några oönskade vibrationer eller ljud. Se också till att propellern vrider sig jämt och att båten reagerar som förväntat. 
 8. Kontroll: Efter testningen, gör en noggrann inspektion av propellern och dess montering för att säkerställa att allt är korrekt och säkert.

Om du känner dig osäker på installationen av propellern, rekommenderar vi att söka hjälp av en erfaren servicetekniker för att säkerställa korrekt installation. Felaktig installation av propellern kan leda till allvarliga skador på båten och dess motor.

Underhåll

När du har valt rätt propeller är det viktigt att överväga hur du ska underhålla och vårda den för att säkerställa långvarig prestanda och hållbarhet. Regelbunden rengöring och inspektion av propellern för att ta bort eventuellt påväxt av alger eller andra föroreningar är avgörande för att säkerställa en effektiv funktion.

 • Rengöring: Regelbunden rengöring av propellern är viktigt för att avlägsna påväxt av alger, mossor eller andra föroreningar som kan påverka propellerns prestanda.
 • Inspektion: Utför regelbundna inspektioner av propellern för att upptäcka eventuella skador eller tecken på slitage. Kontrollera att inga blad är böjda eller spruckna. Om du märker några problem, överväg att sök professionell hjälp.
 • Smörjning: Se till att regelbundet smörja propellern för att minska friktionen och förlänga livslängden på propellern.
 • Skydd mot korrosion: Se till att propellern är ordentligt skyddad mot korrosion genom att applicera ett korrosionshämmande medel enligt tillverkarens rekommendationer.

Varför köpa hos Dintra?

Att köpa propellrar eller andra båtrelaterade produkter från oss på Dintra AB går smidigt med korta leveranstider och experthjälp för just ditt och din båts behov samt även rådgivning när det gäller vårt andra sortiment. Utöver propellrar har vi på Dintra AB ett brett utbud av olika sorters marina tillbehör för din båt så som bland annat motorer, både diesel och elektriska motorer, propelleraxlar och reglage samt även många andra produkter som du kan tänkas behöva i ditt båtliv. För mer information om vårt utbud utöver propellrar kan du kolla runt här på vår hemsida och för rådgivning för din situation och vad du kan tänkas behöva hjälp med kan du kontakta oss via mejl eller telefon så ska vi göra vårt yttersta för att hitta en lösning tillsammans för dina behov.

Utöver trebladiga propellrar har vi andra produkter inom framdrivning såsom propelleraxlar och motorkuddar.

12" 3 bladig propeller - Framdrivning för din båt hos oss på Dintra AB

Aktiva filter