14"

Propellrar 3-bladiga fast - 14"

Craftsman marin är ett företag specialiserat på tillverkning av marina produkter, inklusive dessa trebladiga propellrar. De är utformade för att ge optimal prestanda.

Materialkvalitet: Craftsman marin använder högkvalitativa material för tillverkning av propellrarna. Detta innefattar manganbrons för att kunna säkerställa lång hållbarhet.

Effektivitet: Trebladiga propellrar är kända för sin effektivitet när det gäller att överföra motorns kraft till vattnet för att driva båten framåt. 

Manövrerbarhet: Genom att använda trebladiga propellrar kan båten ha god manövrerbarhet, vilket är särskilt viktigt vid trängre utrymmen, vid backning och vid lägre hastigheter.

Minskad vibration & ljud: En väl utformad propeller kan bidra till att minska vibrationer och ljudnivåer ombord på båten, vilket ger en behagligare och tystare åktur.

Att tänka på vid val av propeller

Innan du köper en propeller är det viktigt att se till att den är kompatibel med din båts motor och att du väljer rätt storlek och konfiguration för att uppnå optimal prestanda och bränsleekonomi. Här är några viktiga saker att överväga:

 • Båttyp & användning: Vilken typ av båt du har och vad du ska använda den till är en aspekt att tänka på. En propeller som är lämplig för en mindre fiskebåt kanske inte passar lika bra för en större motorbåt.
 • Motorstorlek & effekt: Propellern måste vara dimensionerad för din båts motorstorlek och effekt. För stor eller för liten propeller kan leda till ineffektiv drift, överbelastning av motorn eller bristande prestanda.
 • Båtens vikt & skrovdesign: Båtens vikt och skrovdesign påverkar valet av propeller. En tyngre båt kräver vanligtvis en kraftigare propeller för att ge tillräckligt med drivkraft.
 • Rätt pitch & diameter: Pitch och diameter är avgörande mått för propellern. Pitchen bestämmer hur långt propellern "biter" in i vattnet med varje varv, medan diametern påverkar den totala kraften som propellern kan generera. Att välja rätt kombination av pitch och diameter är viktigt för att uppnå optimal prestanda och bränsleeffektivitet. 

Installation

Installationen av dessa propellrar är en relativt enkel process. Här går vi igenom några steg som kan ingå i processen:

 1. Förberedelse & säkerhet: Innan du påbörjar installationen, se till att båten är ordentligt säkrad på land. Det är även viktigt att ha rätt verktyg till hands. 
 2. Avlägsna den gamla propellern: Om du byter ut en befintlig propeller, börja med att avlägsna den gamla propellern från motorns axel.
 3. Rengöring & förberedelse: Innan du installerar den nya propellern, se till att propelleraxeln är ren och fri från smuts rost eller andra föroreningar. För att underlätta installationen av den nya propellern kan du smörja den.
 4. Installera den nya propellern: Placera den nya propellern på axeln och se till att den är ordentligt centrerad. Dra åt propellermuttern med korrekt moment. Det är viktigt att inte överdra momentet, detta kan skada propellern eller propelleraxeln.
 5. Kontrollera & testa: Efter installationen, utför en visuell inspektion för att säkerställa att propellern är ordentligt installerad. Gör även en grundlig funktionstestning innan du använder propellern på öppet vatten för att säkerställa korrekt funktion.
 6. Justering & finjustering: Ibland kan det vara nödvändigt att göra små justeringar efter installationen för att uppnå optimal prestanda. Detta kan innefatta att lägga till eller ta bort propellerbrickor för att balansera propellern korrekt.

Om du är osäker på hur du utför installationen korrekt, eller om du av någon anledning har en mer komplicerad situation rekommenderar vi att ta professionell hjälp. Att göra en felaktig installation kan leda till allvarliga skador på din båt eller motor.

Underhåll

Att utföra regelbundet underhåll på din propeller är avgörande för att säkerställa optimal prestanda och lång livslängd. Här är några viktiga underhållsåtgärder:

 • Rengöring: Det är viktigt att regelbundet skölja av propellern och propelleraxeln med färskvatten, speciellt om den används i saltvattenmiljöer, för att avlägsna salt och andra föroreningar som kan orsaka korrosion.
 • Inspektion: Regelbunden inspektion av propellern är viktig för att kunna upptäcka eventuella skador eller slitage i tid. Kontrollera propellerns blad efter sprickor, böjningar eller andra skador. Se även till att bladen är fria från skräp eller annat som kan påverka prestandan.
 • Smörjning: Se till att regelbundet smörja propellern. Detta hjälper till att minska friktionen och slitage på propelleraxeln och lagret.
 • Balansering: Om du märker ovanlig vibration eller brus från propellern under användning kan det indikera en obalans. I så fall bör propellern balanseras av en behörig person för att undvika skador på axeln eller på andra delar av båten.
 • Korrosionsskydd: För båtar som används i saltvattenmiljöer är det viktigt att tillämpa korrosionsskyddande åtgärder. Det kan inkludera att använda zinkanoder eller andra korrosionsbeskyddande beläggningar på propelleraxeln och propellern för att minska risken för korrosion.
 • Justering & reparation: Om du upptäcker några problem med propellern, såsom böjning av bladen eller försämrad prestanda bör du snarast åtgärda problemen. Att ignorera problemen kan leda till ytterligare skador på propellern.
Varför köpa hos oss på Dintra?

Att köpa propellrar eller andra båtrelaterade produkter från oss på Dintra AB går smidigt med korta leveranstider och experthjälp för just ditt och din båts behov samt även rådgivning när det gäller vårt andra sortiment. Utöver propellrar har vi på Dintra AB ett brett utbud av olika sorters marina tillbehör för din båt så som bland annat motorer, både diesel och elektriska motorer, propelleraxlar och reglage samt även många andra produkter som du kan tänkas behöva i ditt båtliv. För mer information om vårt utbud utöver propellrar kan du kolla runt här på vår hemsida och för rådgivning för din situation och vad du kan tänkas behöva hjälp med kan du kontakta oss via mejl eller telefon så ska vi göra vårt yttersta för att hitta en lösning tillsammans för dina behov.

Utöver trebladiga propellrar har vi andra produkter inom framdrivning såsom propelleraxlar och foldingpropellrar.

14" 3 bladig propeller - Framdrivning för din båt hos oss på Dintra AB

Aktiva filter