16"

Propeller 3-bladig fast - 16"

Craftsman marin är ett varumärke som specialiserar sig på marina lösningar och produkter. Dessa trebladiga propellrar med en diameter på 16 tum är robusta och pålitliga. De är tillverkade av manganbrons för att garantera lång hållbarhet och korrosionsbeständighet i marina miljöer. 

Val av propeller

När du väljer en propeller för din båt finns det flera faktorer att ta hänsyn till för att säkerställa att den ger optimal prestanda. Pitchen (stigningen), som definierar hur långt propellern skruvar sig framåt under en rotationscykel, är avgörande för för både acceleration och toppfart. En högre pitch ger vanligtvis högre toppfart men kan minska accelerationen, medan en lägre pitch kan ge bättre acceleration men lägre toppfart. Det är viktigt att balansera dessa faktorer baserat på din båts användningsområde och motorstyrka. Vilken rotationssida propellern har är också en viktig aspekt att ha koll på. En propeller kan antingen vara höger- eller vänstervridande. Att välja rätt rotationssida är nödvändigt för att undvika ineffektivitet eller skador på motorn.

Installation

När det gäller installationen av dessa propellrar är det viktigt att följa tillverkarens riktlinjer. Här går vi igenom hur en generell installation kan se ut:

 1. Förberedelser: Se till att båten är ordentligt förankrad och på ett säkert ställe innan du påbörjar installationen. Se till att motorn är helt avstängd och att propelleraxeln är säkrad för att undvika skador.
 2. Avlägsnande av den gamla propellern: Om du byter ut en befintlig propeller, se till att ta bort den på ett säkert sätt genom att bland annat använda skyddsutrustning för att undvika personskador eller skador på båten.
 3. Rengöring & förberedelse av propelleraxeln: Innan du installerar den nya propellern, se till att propelleraxeln är ren och fri från smuts eller korrosion. Du kan behöva använda en borste för effektivare rengöring.
 4. Applicera propellerfett: Applicera propellerfett eller ett lämpligt smörjmedel på propelleraxeln innan du installerar den nya propellern. Detta hjälper till att minska friktionen och underlättar monteringen.
 5. Montering av den nya propellern: Placera den nya propellern på propelleraxeln och se till att den sitter fast ordentligt. Se till att skruva åt muttern tillräckligt.
 6. Kontroll & justering: Efter installationen, kontrollera att propellern sitter jämnt och roterar fritt när axeln är i drift. Om det behövs, justera propellern för att se till att den är korrekt centrerad och balanserad.
 7. Testkörning & övervakning: Efter installationen, genomför en kontrollerad testkörning för att säkerställa att propellern fungerar korrekt och att det inte finns några oönskade vibrationer eller ljud.

Underhåll

Att underhålla din propeller är avgörande för att säkerställa dess långsiktiga prestanda och hållbarhet. Här är några användbara åtgärder för underhållsarbete:

 • Regelbunden rengöring: Skölj regelbundet propellern noggrant med färskvatten för att avlägsna saltvatten, sand och andra föroreningar som kan skada propellern eller påverka dess effektivitet.
 • Inspektion av propellern: Inspektera regelbundet propellern för eventuella skador, inklusive bucklor, repor eller korrosion. Om du upptäcker några skador bör du åtgärda dem så snart som möjligt för att förhindra att de förvärras.
 • Smörjning av propelleraxeln: Applicera regelbundet propellerfett eller annat lämpligt smörjmedel på propelleraxeln för att minska friktionen och skydda mot korrosion.
 • Kontrollera muttern & bultarna: Kontrollera muttern och bultarna som håller propellern på plats regelbundet för att säkerställa att de är ordentligt åtdragna och i gott skick. Om du upptäcker slitage på muttern eller bultarna, överväg att byta ut dem.
 • Balansering & justering: Om du märker ojämn rotation eller vibrationer från propellern under körning, kan det vara nödvändigt att balansera eller justera propellern. Ta kontakt med en kvalificerad tekniker för att säkerställa att detta utförs korrekt.
Varför köpa hos oss på Dintra?

Att köpa propellrar eller andra båtrelaterade produkter från oss på Dintra AB går smidigt med korta leveranstider och experthjälp för just ditt och din båts behov samt även rådgivning när det gäller vårt andra sortiment. Utöver propellrar har vi på Dintra AB ett brett utbud av olika sorters marina tillbehör för din båt så som bland annat motorer, både diesel och elektriska motorer, propelleraxlar och reglage samt även många andra produkter som du kan tänkas behöva i ditt båtliv. För mer information om vårt utbud utöver propellrar kan du kolla runt här på vår hemsida och för rådgivning för din situation och vad du kan tänkas behöva hjälp med kan du kontakta oss via mejl eller telefon så ska vi göra vårt yttersta för att hitta en lösning tillsammans för dina behov.

Utöver trebladiga propellrar har vi andra produkter inom framdrivning såsom propelleraxlar och cutlesslager.

16" 3 bladig propeller - Framdrivning för din båt hos oss på Dintra AB

Aktiva filter