19"

Propellrar 3-bladiga fast - 19"

Craftsman marin är känt för sin höga kvalitet på sina produkter, inklusive dessa trebladiga propellrar. De levererar överlägsen prestanda och hållbarhet. Genom att välja en sådan propeller kan du vara säker på att du investerar i en högkvalitativ propeller som förbättrar din effektivitet på vattnet.

Material & konstruktion: Manganbrons är en populär legering för marina propellrar på grund av dess utmärkta korrosionsbeständighet och hållbarhet. Dessa propellrar är robusta och tillförlitliga.
Storlek & dimensioner: Storleken på propellern är avgörande för att uppnå önskad prestanda och effektivitet.
Pitch (Stigning): Pitchen på propellern är avståndet som propellern teoretiskt sett skulle kunna röra sig framåt under en rotationscykel i en ideal miljö.
Rotationssida: Propellrar kan vara antingen höger- eller vänstergående. Det är viktigt att välja rätt rotationssida för att säkerställa optimal prestanda och manövrerbarhet.

Med en trebladig propeller från Craftsman marin kan du förvänta dig högkvalitativ och tillförlitlig propeller som ger dig en pålitlig funktion. Det är viktigt att väga in din båts specifika behov vid valet av propeller för att säkerställa bästa möjliga resultat.

Installation

Installation av en propeller är en viktig process som ska utföras med noggrannhet för att säkerställa optimal prestanda och säkerhet för din båt. Här går vi igenom hur en generell installation kan se ut:

 1. Förberedelse: Se till att båten är ordentligt förankrad och stabil innan du påbörjar installationen. Stäng av motorn och se till att du har god tillgänglighet till området där installationen ska utföras på båten.
 2. Avlägsnande av den gamla propellern: Om du byter ut en befintlig propeller, börja med att ta bort den gamla propellern. Lossa bultarna som håller propellern på plats och avlägsna propellern från axeln försiktigt.
 3. Rengöring av propelleraxeln: Innan du installerar den nya propellern, se till att propelleraxeln är ren och fri från smuts, rost eller korrosion. Använd en borste för att rengöra ytan.
 4. Smörjning av propelleraxeln: Applicera propellerfett eller annan lämplig smörjning på propelleraxeln innan du installerar den nya propellern. Detta hjälper till att minska friktionen och skydda mot korrosion. Se till att smörja alla delar av propelleraxeln för att säkerställa optimal prestanda och hållbar.
 5. Montering av den nya propellern: Placera den nya propellern på propelleraxeln och se till att den sitter ordentligt. Se till att bultarna sitter korrekt och dra åt.
 6. Kontroll & justering: Efter installationen, kontrollera att propellern sitter jämnt och roterar fritt när axeln är i drift. Justera propellern vid behov för att säkerställa att den är korrekt centrerad och balanserad.
 7. Testning & finjustering: Utför en testkörning för att säkerställa att propellern fungerar korrekt och att det inte finns några oönskade vibrationer och ljud. Om det behövs, finjustera propellern för att optimera prestandan och bränsleeffektiviteten.

Observera att detta enbart är riktlinjer för hur en installation kan se ut. Det är viktigt att följa tillverkarens installationsinstruktioner. Om du är osäker på hur en installation ska utföras kan det vara klokt att anlita professionell hjälp.

Underhåll

För att hålla din propeller i optimalt skick och säkerställa långvarig prestanda, är regelbundet underhåll viktigt. Här går vi igenom några viktiga punkter att överväga när det gäller underhållsarbete:

 • Rengöring: Skölj av propellern med färskvatten regelbundet för att avlägsna salt, sand och andra föroreningar som kan orsaka korrosion eller på annat sätt skada propellern. Använd en mjuk borste för att rengöra propellern.
 • Smörjning: Regelbunden smörjning av propelleraxeln är avgörande för att minska friktionen och förhindra korrosion. Applicera propellerfett eller annat lämpligt smörjmedel på propelleraxeln.
 • Inspektion: Utför regelbundna inspektioner av propellern för att upptäcka eventuella skador, bucklor eller repor. Kontrollera också att bultar är ordentligt åtdragna och att propellern är balanserad och centrerad på axeln.
 • Skador & reparationer: Om du upptäcker några skador på propellern, ta itu med dem så snabbt som möjligt för att förhindra att de förvärras.
 • Efterbehandling: Efter rengöring och smörjning, överväg att applicera en skyddande beläggning på propellern för att skydda ytterligare mot korrosion.

Genom att utföra dessa underhållsåtgärder kan du förlänga livslängden och säkerställa optimal prestanda.

Varför köpa hos Dintra?

Att köpa propellrar eller andra båtrelaterade produkter från oss på Dintra AB går smidigt med korta leveranstider och experthjälp för just ditt och din båts behov samt även rådgivning när det gäller vårt andra sortiment. Utöver propellrar har vi på Dintra AB ett brett utbud av olika sorters marina tillbehör för din båt så som bland annat motorer, både diesel och elektriska motorer, propelleraxlar och reglage samt även många andra produkter som du kan tänkas behöva i ditt båtliv. För mer information om vårt utbud utöver propellrar kan du kolla runt här på vår hemsida och för rådgivning för din situation och vad du kan tänkas behöva hjälp med kan du kontakta oss via mejl eller telefon så ska vi göra vårt yttersta för att hitta en lösning tillsammans för dina behov.

Utöver trebladiga propellrar har vi andra produkter inom framdrivning såsom propelleraxlar och hylsrör.

19" 3 bladig propeller - Framdrivning för din båt hos oss på Dintra AB

Aktiva filter