20"

Propellrar 3-bladiga fast - 20"

En trebladig propeller i manganbrons är en viktig komponent för båtars framdrivning. Att välja rätt propeller är avgörande för att uppnå optimal prestanda och bränsleeffektivitet för din båt. Innan du köper en propeller är det viktigt att överväga din båts specifika behov och användningsscenarier.

Materialkvalitet: Manganbrons är känt för sin utmärkta korrosionsbeständighet och hållbarhet i marina miljöer. 

Prestanda & effektivitet: Trebladiga propellrar är vanligtvis en balans mallen prestanda och bränsleeffektivitet. Craftsman marins propellrar är konstruerade för att optimera dragkraften och manövrerbarheten vilket leder till en jämn och effektiv framdrivning.

Storlek & dimensioner: Storleken på propellern är avgörande för att matcha båtens motor och skrovdesign.

Rotationssida: Propellrar kan vara antingen höger- eller vänstervridande beroende på båtens behov.

Installation

Installationen av en trebladig propeller från Craftsman marin är en viktig komponent för att säkerställa optimal prestanda för din båt. Här går vi igenom hur en generell installation kan se ut:

 1. Förberedelse: Se till att båten är ordentligt förankrad och stabil innan du påbörjar installationen. Stäng av motorn och se till att installationen kan utföras säkert.
 2. Avlägsna den gamla propellern: Om du byter ut en befintlig propeller, börja med att ta bort den gamla propellern, börja med att ta bort den gamla propellern. Lossa muttern som håller propellern på plats och avlägsna propellern försiktigt från axeln.
 3. Rengör propelleraxeln: Innan du installerar den nya propellern, se till att propelleraxeln är ren och fri från smuts rost eller korrosion. Använd en borste för att rengöra ytan.
 4. Smörj propelleraxeln: Applicera propellerfett eller ett annat lämpligt smörjmedel på propelleraxeln innan du installerar den nya propellern. Detta hjälper till att minska friktionen och skydda mot korrosion. Se till att smörjmedlet når alla delar av propelleraxeln för att säkerställa optimal prestanda och hållbarhet.
 5. Montera den nya propellern: Placera den nya propellern på propelleraxeln och se till att den sitter ordentligt. Se till att muttern är korrekt monterad och dra åt den ordentligt.
 6. Kontrollera & justera: Efter installationen, kontrollera att propellern sitter korrekt och roterar fritt när axeln är i drift. Justera propellern vid behov för att säkerställa att den är korrekt centrerad och balanserad.
 7. Testkörning: Utför en testkörning för att säkerställa att propellern fungerar korrekt och att det inte finns några oönskade vibrationer eller ljud.

Observera att dessa steg enbart är riktlinjer. Det är viktigt att följa de riktlinjer som finns från tillverkaren. Om du är osäker på hur man utför installationen, överväg att söka professionell hjälp.

Underhåll

För att säkerställa att din propeller fortsätter att leverera optimal prestanda och har en lång livslängd är regelbundet underhåll avgörande.

 • Rengöring: Skölj regelbundet av propellern noggrant med färskvatten för att avlägsna saltvatten, sand och andra föroreningar som kan orsaka korrosion. Använd en mjuk borste för att rengöra både propellern och propelleraxeln.
 • Smörjning: Regelbunden smörjning av propelleraxeln är viktigt för att minska friktionen och förhindra korrosion. Applicera propellerfett eller ett lämpligt smörjmedel på axeln.
 • Inspektion: Utför regelbundna visuella inspektioner av propellern för att upptäcka eventuella skador, bucklor, repor eller korrosion. Kontrollera även att propellern är ordentligt monterad och att muttern är tillräckligt åtdragen.
 • Skador & reparationer: Om du upptäcker några skador på propellern, ta itu med dem så snabbt som möjligt för att förhindra att de förvärras och leder till sämre prestanda. Mindre skador kan vanligtvis repareras av en reparatör.
 • Efterbehandling: Efter rengöring och smörjning kan det fördelaktigt att applicera ett skyddande vax eller annan beläggning på propellern för att ytterligare skydda mot korrosion.

Varför köpa hos Dintra?

Att köpa propellrar eller andra båtrelaterade produkter från oss på Dintra AB går smidigt med korta leveranstider och experthjälp för just ditt och din båts behov samt även rådgivning när det gäller vårt andra sortiment. Utöver propellrar har vi på Dintra AB ett brett utbud av olika sorters marina tillbehör för din båt så som bland annat motorer, både diesel och elektriska motorer, propelleraxlar och reglage samt även många andra produkter som du kan tänkas behöva i ditt båtliv. För mer information om vårt utbud utöver propellrar kan du kolla runt här på vår hemsida och för rådgivning för din situation och vad du kan tänkas behöva hjälp med kan du kontakta oss via mejl eller telefon så ska vi göra vårt yttersta för att hitta en lösning tillsammans för dina behov.

Utöver trebladiga propellrar har vi andra produkter inom framdrivning såsom propelleraxlar och innerlager.

20" 3 bladig propeller - Framdrivning för din båt hos oss på Dintra AB

Aktiva filter