VATTENKYLDA AVGASGRENRÖR

Vattenkylda avgasgrenrör

Vattenkylda avgasgrenrör är en typ av avgassystem som används på båtar för att kyla ner avgaserna från båtens motor innan de släpps ut i vattnet. Avgaserna från en båtmotor kan vara mycket varma och kan skada omgivande material, som exempelvis båtens skrov, om de släpps ut varma. Varma avgaser kan även bidra till vattenföroreningar.

För att undvika dessa problem kan dessa vattenkylda avgasgrenrör användas. De leder avgaserna genom en rörledning omgiven av kylvatten. Kylvattnet kyler ner avgaserna, vilket minskar risken för skador på båten och bidrar till att minska föroreningar.

Det finns olika typer av vattenkylda avgasgrenrör beroende på vilken typ av båt och motor som används. Det är viktigt att välja rätt typ av avgassystem för att säkerställa effektiv funktion och säkerhet. Vattenkylda avgasgrenrör är vanligtvis tillverkade av rostfritt stål eller av andra korrosionsbeständiga material för att tåla de höga temperaturerna och den fuktiga miljön som de utsätts för. Det är också viktigt att regelbundet underhålla och rengöra avgassystemet för att undvika eventuella problem som kan uppstå om systemet inte fungerar korrekt. 

Installation & underhåll

För att installera vattenkylda avgasgrenrör behöver du först välja rätt typ av system för din båtmotor och båttyp. Det är viktigt att välja en modell som passar din båt och dess motor så att du undviker problem med passform och funktion. 

När valet av modell är gjort och det är dags för installation, följ dessa steg:

 1. Ta bort det gamla avgassystemet: Det gamla avgassystemet måste avlägsnas för att ge plats åt det nya vattenkylda avgassystemet.
 2. Montera de nya avgasrören: Avgasrören bör monteras på en sådan plats att de inte skapar några korsande spänningar och inte kommer i kontakt med något annat område på båten.
 3. Montera kylvattenslangarna: För att kyla ner avgaserna måste kylvatten pumpas in i systemet. Slangarna som transporterar kylvattnet bör monteras så att de inte utsätts för onödigt slitage eller skadas av andra komponenter.
 4. Justera systemet: När avgasrören och kylvattenslangarna är monterade, bör du justera systemet så att det passar perfekt på din båt. Detta kan kräva justering av rörens placering eller längd.
 5. Testa systemet: Efter att installationen är klar bör du testa systemet noggrant för att se till att det fungerar som det ska. Du kan behöva justera eller finjustera systemet om det inte fungerar korrekt.

För att säkerställa att ditt vattenkylda avgasgrenrör fungerar optimalt och är säkert att använda är det viktigt att du regelbundet utför underhåll på systemet.

Här följer några tips för underhåll av vattenkylda avgasgrenrör:

 1. Rengör systemet regelbundet: Avgassystemet kan ackumulera sot, korrosion och annan smuts som kan minska systemets prestanda och skada det över tid. Genom att rengöra systemet regelbundet kan du undvika att dessa problem uppstår. Detta kan göras genom att skölja igenom systemet med färskvatten efter varje användning eller använda specialrengöringsmedel för att ta bort eventuella avlagringar eller korrosion.
 2. Inspektera systemet regelbundet: Du bör också regelbundet inspektera systemet för att upptäcka eventuella skador eller läckor. Kolla slangar och rör efter sprickor eller skador och se till att de ordentligt på plats. Kontrollera även att kylvattnet strömmar fritt genom systemet.
 3. Kontrollera vattnets pH-värde: Vattenkylda avgasgrenrör kan drabbas av korrosion om vattnet som används inte är tillräckligt alkaliskt. Du kan kontrollera pH-värdet med hjälp av en testremsa och justera det vid behov genom att tillsätta natriumkarbonat eller annat alkaliskt medel.
 4. Kontrollera impellern: Impellern är en viktig del i kylvattensystemet och måste fungera korrekt för att systemet ska fungera som det ska. Kontrollera impellern regelbundet och byt ut den vid behov. 
 5. Utför en årlig inspektion: För att säkerställa att systemet är i gott skick och fungerar optimalt, bör du överväga att genomföra en årlig inspektion. Detta kan göras av en professionell mekaniker eller genom att du själv genomför en mer grundlig inspektion av systemet. 

Varför köpa hos Dintra?

Att köpa vattenkylda avgasgrenrör eller andra båtrelaterade produkter från oss på Dintra AB går smidigt med korta leveranstider och experthjälp för just ditt och din båts behov samt även rådgivning när det gäller vårt andra sortiment. Utöver vattenkylda avgasgrenrör har vi på Dintra AB ett brett utbud av olika sorters marina tillbehör för din båt så som bland annat motorer, både diesel och elektriska motorer, propellrar och reglage samt även många andra produkter som du kan tänkas behöva i ditt båtliv. För mer information om vårt utbud utöver vattenkylda avgasgrenrör kan du kolla runt här på vår hemsida och för rådgivning för din situation och vad du kan tänkas behöva hjälp med kan du kontakta oss via mejl eller telefon så ska vi göra vårt yttersta för att hitta en lösning tillsammans för dina behov.

Vi har även andra produkter inom marinkonvertering, så som gummihylsor och drivskivor.

Vattenkylda avgasgrenrör - Marinkonvertering - hos oss på Dintra AB

Aktiva filter