BRÄNSLEFILTER

Bränslefilter

Bränslefilter, Micro-Separator och Racor ersättningsfilter hittar du hos oss på Dintra AB. Dessa bränslefilter används för att rengöra bränslet från nedsmutsade partiklar och vatten. Vi har bränslefilterelement som passar till Seapar Racor, Parker, Volvo Penta med flera.

Micro-Separator:

- Inga rörliga delar.
- Lång livslängd.
- Inga insatsfilter som behöver ersättas.
- Micro-Separator tar bort partiklar till en storlek av 50 µm.
- Tester visar att 99,9997% av vattnet i bränslet tas bort.
- Tömmer även sand- och rostpartiklar ur bränslet och skyddar därmed motorn.
- Ökar driftssäkerheten av motorn.

Racor ersättningsfilter/Dubbelt bränslefilter - Komplett:

Dubbelt komplett bränslefilter som ersätter Racor Seapar, Volvo Penta, CAV samt Parker. Med detta filter kan du växla till ett nytt filter under resans gång vilket är extra användbart vid längre resor.

Byte av bränslefilter

Det är viktigt att byta ut bränslefiltret regelbundet för att undvika att orenheter och föroreningar byggs upp i systemet och orsakar problem. Hur ofta det behövs bytas beror på hur mycket och hur ofta båten används, samt filtrets storlek och kapacitet. Det är rekommenderat att konsultera båtens manual eller en professionell båtservicetekniker för att få råd om lämpliga underhållsintervaller för bränslefiltret på din båt. Det är viktigt att underhålla ett bränslefilter regelbundet, så som att kontrollera systemet för eventuella läckor eller andra problem som kan uppstå på grund av bränslehanteringssystemet.

För att byta bränslefilter på en båt, följ dessa steg:

 1. Stäng av båtens bränsletillförsel. Detta kan göras genom att stänga av bränsleventilen eller genom att ta bort säkringen för bränslepumpen.
 2. Ta bort det gamla bränslefiltret genom att använda en skiftnyckel eller en hylsnyckel. Var noga med att placera en behållare under filtret för att fånga upp eventuellt bränsle som kan läcka ut.
 3. Ta bort den gamla O-ringen från filtret och sätt på en ny.
 4. Montera det nya bränslefiltret på plats och dra åt med skiftnyckel eller hylsnyckeln. Se till att inte överdriva åtdragningen.
 5. Öppna båtens bränsletillförsel och kontrollera efter läckage.
 6. Starta motorn och kontrollera att den fungerar som den ska.
 7. Kasta det gamla bränslefiltret på rätt sätt genom att lämna det till en återvinningsstation som tar emot farligt avfall.

Varför köpa hos oss på Dintra?

Att köpa bränslefilter eller andra båtrelaterade produkter från oss på Dintra AB går smidigt med korta leveranstider och experthjälp för just ditt och din båts behov samt även rådgivning när det gäller vårt andra sortiment. Utöver bränslefilter har vi på Dintra AB ett brett utbud av olika sorters marina tillbehör för din båt så som bland annat motorer, både diesel och elektriska motorer, backslag och reglage samt även många andra produkter som du kan tänkas behöva i ditt båtliv. För mer information om vårt utbud utöver bränslefilter kan du kolla runt här på vår hemsida och för rådgivning för din situation och vad du kan tänkas behöva hjälp med kan du kontakta oss via mejl eller telefon så ska vi göra vårt yttersta för att hitta en lösning tillsammans för dina behov.

Vi har även andra produkter för din båt, såsom impellrar och avgasslangar.

Bränslefilter, Micro-Separator samt Racor ersättningsfilter hos Dintra

Underkategorier

 • MICRO-SEPARATOR DIESELFILTER
  MICRO-SEPARATOR...

  Micro-Separator Dieselfilter

  Ett mikroseparatordieselfilter är ett typ av bränslefilter som är avsett för dieselmotorer. Det används för att ta bort föroreningar från bränslet innan det når motorn. Mikroseparatordieselfiltret består av en serie små filter som tar bort partiklar och föroreningar från bränslet. Dessa filter är designade för att fånga upp partiklar så små som några mikrometer i storlek. Detta filter har även en vattenavskiljare för att avlägsna eventuellt vatten som kan finnas i bränslet, vilket kan orsaka skador på motorn. 

  Fördelarna med ett Micro-Separator Dieselfilter

  Fördelarna med att installera ett micro-separatordieselfilter inkluderar förbättrad motorprestanda, ökad bränsleeffektivitet och förlängd motorlivslängd. Genom att ta bort föroreningarna från bränslet hjälper filtret till att förhindra skador på bränsleinsprutarna och andra motorkomponenter, skador på dessa delar kan leda till kostsamma reparationer.

  Egenskaper för Micro-Separator:

  • Inga rörliga delar.
  • När den är monterad håller den motorns livstid.
  • Inga insatsfilter som ska ersättas.
  • Tar bort nedsmutsade partiklar till en storlek av 50 µm.
  • Tester visar att 99,9997% av vattnet i bränslet tas bort.
  • Tömmer även sand- och rostpartiklar ur bränslet och skyddar därmed motorn.
  • Nedsmutsat bränsle går att återanvända.
  • Bränsletanken spolas med rensat bränsle varigenom bränslets och tankens kondition förbättras.
  • Ökar driftssäkerheten av motorn.
  • Lönsam investering.

  Det nödvändiga underhållet begränsas till att regelbundet tappa av separatorhuset, för att ta bort slam, vatten och bakterier.

  Hur fungerar Micro-Separator?

  Micro-Separator använder en rengöringsprocess baserad på två kända separations principer: centrifugalkraft och coalescens; ingående bränsle förs genom en roterande rörelse via konduktansplåtar till understa delen. I den här första fasen bromsas vätskans strömning starkt och vatten och tjockare vätskor separeras. De tjockare vätskorna samlas på botten av separatorn tills avtappning sker. I den andra rengöringsfasen förs bränslet genom keramiska element och eventuella efterlämnade rester och vattendroppar slås ihop till större delar och samlas upp. 

  Det rengjorda bränslet ger en snabbare tändning i motorn och en bättre förbränning vilket ökar effektiviteten och pålitligheten av motorn. En Micro-Separator monteras mellan bränsletanken och bränslefiltret. Micro-Separator är det första försvaret mot fiender till bränslesystemet.

  Symptom som påpekar att montering av en Micro-Separator är nödvändig:

  Dieselbränslet luktar svavel (odör av ruttna ägg).

  Bränslet är mörkt tonat.

  Bränslet är grumligt och slemmigt.

  Motorn reagerar trögt.

  Rost i bränsletanken och andra komponenter och/eller blockering av filter och bränslesystemet.

  Miljöaspekter:

  Som ägare till en maskin, fordon eller någon annan enhet med common rail-motor är du kanske mindre intresserade av miljöaspekterna av rent bränsle. Ditt främsta intresse är att hålla din motor i drift och produktionen. Men vi vill informera er om att rent bränsle är det första steget till en bättre kontroll av avgasutsläppen.

  Ekonomiska fördelar:

  • Micro-Separator förebygger motorstopp som orsakas av smutsigt bränsle.
  • Förlänger insprutarnas och bränslepumpens livslängd.
  • Förlänger bränslefiltrets livslängd.
  • Skyddar motorn genom att den förebygger så att insprutarna inte går sönder eller går fel.
  • Micro-Separator har inga inbyggda filter som behöver bytas ut.

  Modeller:

  Produkten finns med kapacitet 100l/h upp till 17500l/h.

  Extra:

  • Vattensensorn varnar när smutsfacket kräver tömning.
  • Sensorn är ansluten till det akustiska larmet som medföljer, men kan även anslutas till andra alarmsystem.
  • Vattensensorn passar till alla Micro-Separator modeller och kopplas till Micro-Separator port.

  Varför köpa hos Dintra?

  Att köpa bränslefilter eller andra båtrelaterade produkter från oss på Dintra AB går smidigt med korta leveranstider och experthjälp för just ditt och din båts behov samt även rådgivning när det gäller vårt andra sortiment. Utöver bränslefilter har vi på Dintra AB ett brett utbud av olika sorters marina tillbehör för din båt så som bland annat motorer, både diesel och elektriska motorer, backslag och reglage samt även många andra produkter som du kan tänkas behöva i ditt båtliv. För mer information om vårt utbud utöver bränslefilter kan du kolla runt här på vår hemsida och för rådgivning för din situation och vad du kan tänkas behöva hjälp med kan du kontakta oss via mejl eller telefon så ska vi göra vårt yttersta för att hitta en lösning tillsammans för dina behov.

  Vi har även andra motortillbehör, såsom avgasslangar och impellerpumpar, utöver detta har vi ännu bredare sortiment av motortillbehör för din båt.

 • DUBBELT BRÄNSLEFILTER - KOMPLETT
  DUBBELT BRÄNSLEFILTER...

  Dubbelt bränslefilter - Komplett

  Dubbelt komplett bränslefilter som ersätter Racor Seapar, Volvo Penta, CAV samt Parker. Detta bränslefilter används så att man kan växla till ett nytt filter under resans gång. Detta dubbla bränslefilter är speciellt användbart vid längre resor så att du vid smutsigt filter smidigt kan byta till ett rent. Här finns också bränslefilterelement som kan kopplas ihop till ett dubbelt.

  Hur fungerar bränslefilter?

  Ett bränslefilter på en båt fungerar på samma sätt som ett bränslefilter på en bil eller andra motoriserade fordon. Bränslefilter placeras i bränslesystemet och dess huvudfunktion är att filtrera bort föroreningar och orenheter från bränslet innan det når motorn. Detta är viktigt eftersom föroreningar och orenheter i bränslet kan orsaka skador på motorn och minska dess livslängd. Med dessa filter kan du även tappa av vatten med hjälp av skruven i underkant på bränslefiltren för att avlägsna vatten i bränslet.

  Byte av bränslefilter

  Det är viktigt att byta ut bränslefiltret regelbundet för att undvika att orenheter och föroreningar byggs upp i systemet och orsakar problem. Hur ofta det behövs bytas beror på hur mycket och hur ofta båten används, samt filtrets storlek och kapacitet. Det är rekommenderat att konsultera båtens manual eller en professionell båtservicetekniker för att få råd om lämpliga underhållsintervaller för bränslefiltret på din båt. Det är viktigt att underhålla ett dubbelt bränslefilter regelbundet, så som att kontrollera systemet för eventuella läckor eller andra problem som kan uppstå på grund av bränslehanteringssystemet.

  Det finns i denna kategorin av dubbla bränslefilter en avancerad typ av bränslefilter som innehåller två filterelement i serie. Det första filtret avlägsnar större föroreningar från bränslet. Det andra filtret avlägsnar mindre partiklar och orenheter från bränslet. Dock är våra bränslefilter som vi säljer samma typ av bränslefilter som utför samma typ av uppgifter och när det ena filtret är fullt byter du enkelt till det andra. Genom att använda ett dubbelt bränslefilter kan man förbättra bränslehanteringen på båten och minimera risken för skador på motorn på grund av föroreningar av bränslet. Det dubbla filtret ger en extra nivå av skydd och kan förlänga livslängden på bränslefiltersystemet och motorn. 

  Varför köpa hos Dintra?

  Att köpa bränslefilter eller andra båtrelaterade produkter från oss på Dintra AB går smidigt med korta leveranstider och experthjälp för just ditt och din båts behov samt även rådgivning när det gäller vårt andra sortiment. Utöver bränslefilter har vi på Dintra AB ett brett utbud av olika sorters marina tillbehör för din båt så som bland annat motorer, både diesel och elektriska motorer, backslag och reglage samt även många andra produkter som du kan tänkas behöva i ditt båtliv. För mer information om vårt utbud utöver bränslefilter kan du kolla runt här på vår hemsida och för rådgivning för din situation och vad du kan tänkas behöva hjälp med kan du kontakta oss via mejl eller telefon så ska vi göra vårt yttersta för att hitta en lösning tillsammans för dina behov.

  Vi har även andra produkter, såsom vattenlås och reglagekablar, utöver detta har vi ännu bredare sortiment av produkter för din båt.

 • FILTERELEMENT
  FILTERELEMENT

  Filterelement

  Filterelement till båtar används för att rena bränsle ombord på en båt. Våra bränslefilter som vi säljer avlägsnar föroreningar från bränslet. 

  Här finns filterelement som passar till Seapar, Racor, Parker, Volvo Penta med flera. Här finns även element för vattenseparator, enkelt- och dubbelt bränslefilter med glaskupol så att du med enkelhet kan inspektera skicket på ditt bränsle. 

  Hur fungerar ett bränslefilter?

  Ett bränslefilter på en båt fungerar på samma sätt som ett bränslefilter på en bil eller andra motoriserade fordon. Bränslefilter placeras i bränslesystemet och dess huvudfunktion är att filtrera bort föroreningar och orenheter från bränslet innan det når motorn. Detta är viktigt eftersom föroreningar och orenheter i bränslet kan orsaka skador på motorn och minska dess livslängd. Med dessa filter kan du även tappa av vatten med hjälp av skruven i underkant på bränslefiltren för att avlägsna vatten i bränslet.

  Byte av bränslefilter

  Det är viktigt att byta ut bränslefiltret regelbundet för att undvika att orenheter och föroreningar byggs upp i systemet och orsakar problem. Hur ofta det behövs bytas beror på hur mycket och hur ofta båten används, samt filtrets storlek och kapacitet. Det är rekommenderat att konsultera båtens manual eller en professionell båtservicetekniker för att få råd om lämpliga underhållsintervaller för bränslefiltret på din båt. Det är viktigt att underhålla ett bränslefilter regelbundet, så som att kontrollera systemet för eventuella läckor eller andra problem som kan uppstå på grund av bränslehanteringssystemet.

  För att byta bränslefilter på en båt, följ dessa steg:

  1. Stäng av båtens bränsletillförsel. Detta kan göras genom att stänga av bränsleventilen eller genom att ta bort säkringen för bränslepumpen.

  2. Ta bort det gamla bränslefiltret genom att använda en skiftnyckel eller en hylsnyckel. Var noga med att placera en behållare under filtret för att fånga upp eventuellt bränsle som kan läcka ut.

  3. Ta bort den gamla O-ringen från filtret och sätt på en ny.

  4. Montera det nya bränslefiltret på plats och dra åt med skiftnyckeln eller hylsnyckeln. Se till att inte överdriva åtdragningen.

  5. Öppna båtens bränsletillförsel och kontrollera efter läckage.

  6. Starta motorn och kontrollera att den fungerar som den ska.

  7. Kasta det gamla bränslefiltret på rätt sätt genom att lämna det till en återvinningsstation som tar emot farligt avfall.

  Varför köpa hos Dintra?

  Att köpa bränslefilter eller andra båtrelaterade produkter från oss på Dintra AB går smidigt med korta leveranstider och experthjälp för just ditt och din båts behov samt även rådgivning när det gäller vårt andra sortiment. Utöver bränslefilter har vi på Dintra AB ett brett utbud av olika sorters marina tillbehör för din båt så som bland annat motorer, både diesel och elektriska motorer, backslag och reglage samt även många andra produkter som du kan tänkas behöva i ditt båtliv. För mer information om vårt utbud utöver bränslefilter kan du kolla runt här på vår hemsida och för rådgivning för din situation och vad du kan tänkas behöva hjälp med kan du kontakta oss via mejl eller telefon så ska vi göra vårt yttersta för att hitta en lösning tillsammans för dina behov.

  Vi har även andra produkter, såsom vattenlås och impellrar, utöver detta har vi ännu bredare sortiment av produkter för din båt.

 • BRÄNSLEFILTER CROSS REFERENSLISTA
  BRÄNSLEFILTER CROSS...

  Här finns en referenslista över kompletta bränslefilter ur turbinserien.

Aktiva filter