MICRO-SEPARATOR DIESELFILTER

Micro-Separator Dieselfilter

Ett mikroseparatordieselfilter är ett typ av bränslefilter som är avsett för dieselmotorer. Det används för att ta bort föroreningar från bränslet innan det når motorn. Mikroseparatordieselfiltret består av en serie små filter som tar bort partiklar och föroreningar från bränslet. Dessa filter är designade för att fånga upp partiklar så små som några mikrometer i storlek. Detta filter har även en vattenavskiljare för att avlägsna eventuellt vatten som kan finnas i bränslet, vilket kan orsaka skador på motorn. 

Fördelarna med ett Micro-Separator Dieselfilter

Fördelarna med att installera ett micro-separatordieselfilter inkluderar förbättrad motorprestanda, ökad bränsleeffektivitet och förlängd motorlivslängd. Genom att ta bort föroreningarna från bränslet hjälper filtret till att förhindra skador på bränsleinsprutarna och andra motorkomponenter, skador på dessa delar kan leda till kostsamma reparationer.

Egenskaper för Micro-Separator:

 • Inga rörliga delar.
 • När den är monterad håller den motorns livstid.
 • Inga insatsfilter som ska ersättas.
 • Tar bort nedsmutsade partiklar till en storlek av 50 µm.
 • Tester visar att 99,9997% av vattnet i bränslet tas bort.
 • Tömmer även sand- och rostpartiklar ur bränslet och skyddar därmed motorn.
 • Nedsmutsat bränsle går att återanvända.
 • Bränsletanken spolas med rensat bränsle varigenom bränslets och tankens kondition förbättras.
 • Ökar driftssäkerheten av motorn.
 • Lönsam investering.

Det nödvändiga underhållet begränsas till att regelbundet tappa av separatorhuset, för att ta bort slam, vatten och bakterier.

Hur fungerar Micro-Separator?

Micro-Separator använder en rengöringsprocess baserad på två kända separations principer: centrifugalkraft och coalescens; ingående bränsle förs genom en roterande rörelse via konduktansplåtar till understa delen. I den här första fasen bromsas vätskans strömning starkt och vatten och tjockare vätskor separeras. De tjockare vätskorna samlas på botten av separatorn tills avtappning sker. I den andra rengöringsfasen förs bränslet genom keramiska element och eventuella efterlämnade rester och vattendroppar slås ihop till större delar och samlas upp. 

Det rengjorda bränslet ger en snabbare tändning i motorn och en bättre förbränning vilket ökar effektiviteten och pålitligheten av motorn. En Micro-Separator monteras mellan bränsletanken och bränslefiltret. Micro-Separator är det första försvaret mot fiender till bränslesystemet.

Symptom som påpekar att montering av en Micro-Separator är nödvändig:

Dieselbränslet luktar svavel (odör av ruttna ägg).

Bränslet är mörkt tonat.

Bränslet är grumligt och slemmigt.

Motorn reagerar trögt.

Rost i bränsletanken och andra komponenter och/eller blockering av filter och bränslesystemet.

Miljöaspekter:

Som ägare till en maskin, fordon eller någon annan enhet med common rail-motor är du kanske mindre intresserade av miljöaspekterna av rent bränsle. Ditt främsta intresse är att hålla din motor i drift och produktionen. Men vi vill informera er om att rent bränsle är det första steget till en bättre kontroll av avgasutsläppen.

Ekonomiska fördelar:

 • Micro-Separator förebygger motorstopp som orsakas av smutsigt bränsle.
 • Förlänger insprutarnas och bränslepumpens livslängd.
 • Förlänger bränslefiltrets livslängd.
 • Skyddar motorn genom att den förebygger så att insprutarna inte går sönder eller går fel.
 • Micro-Separator har inga inbyggda filter som behöver bytas ut.

Modeller:

Produkten finns med kapacitet 100l/h upp till 17500l/h.

Extra:

 • Vattensensorn varnar när smutsfacket kräver tömning.
 • Sensorn är ansluten till det akustiska larmet som medföljer, men kan även anslutas till andra alarmsystem.
 • Vattensensorn passar till alla Micro-Separator modeller och kopplas till Micro-Separator port.

Varför köpa hos Dintra?

Att köpa bränslefilter eller andra båtrelaterade produkter från oss på Dintra AB går smidigt med korta leveranstider och experthjälp för just ditt och din båts behov samt även rådgivning när det gäller vårt andra sortiment. Utöver bränslefilter har vi på Dintra AB ett brett utbud av olika sorters marina tillbehör för din båt så som bland annat motorer, både diesel och elektriska motorer, backslag och reglage samt även många andra produkter som du kan tänkas behöva i ditt båtliv. För mer information om vårt utbud utöver bränslefilter kan du kolla runt här på vår hemsida och för rådgivning för din situation och vad du kan tänkas behöva hjälp med kan du kontakta oss via mejl eller telefon så ska vi göra vårt yttersta för att hitta en lösning tillsammans för dina behov.

Vi har även andra motortillbehör, såsom avgasslangar och impellerpumpar, utöver detta har vi ännu bredare sortiment av motortillbehör för din båt.

Micro - Separator dieselfilter för dieselbakterier finns hos Dintra AB

Aktiva filter