ELREGLAGE

Elektroniska reglage

Elektroniska reglage för båtar används för att styra båtmotorer och andra båtsystem med elektroniska signaler istället för mekaniska kopplingar. Dessa reglage är vanligtvis utrustade med olika funktioner som gör det möjligt för båtföraren att kontrollera hastighet, om båten ska köras framåt eller bakåt. Det finns även möjlighet att köpa till en fjärrkontroll för att kontrollera framåt- och bakåtkörning. Dessa reglage från Flexball är enkla att installera och använda.

Vårt utbud av elektroniska reglage från Flexball är: 

Flexball 4000:

 • En motor en styrplats.
 • En motor två styrplatser.

Flexball 4200:

 • En motor en styrplats.

Flexball 4500:

 • En motor en styrplats.
 • En motor två styrplatser.
 • Två motorer en styrplats.
 • Två motorer två styrplatser.

Flexball 5000:

 • En motor en styrplats.
 • Två motorer en styrplats.

Funktioner

Här är några vanliga funktioner som elektroniska reglage kan ha:

 • Hastighetskontroll: Elektroniska reglage gör det möjligt för båtföraren att enkelt justera hastigheten på båtmotorn med hjälp av en spak eller knappar.
 • Framåt & bakåt: Med hjälp av en fjärrkontroll som köps separat kan du i kombination med dessa reglage både styra om båten ska köras framåt eller bakåt.
 • Trimning: Vissa elektroniska reglage har inbyggda trimfunktioner som gör det möjligt för båtföraren att justera båtens höjd i vattnet för att förbättra prestanda och bränsleekonomi.
 • Docking system: Dessa elektroniska reglage går att ansluta till vårt docking system för att styra till exempel växellåda och bogpropellern.

Elektroniska reglage till pressade priser hittar du hos oss på Dintra AB. Dessa kan kopplas ihop med ett Flexball dockning system.

Vårt utbud av elektriska reglage från Flexball består av elreglage ut 4000-serien, 4200-serien, 4500-serien och deras 5000-serie.

För mer information om våra mekaniska och elektroniska reglage är du välkommen att kontakta oss via mejl eller telefon. Vi hjälper dig gärna med råd och tips för att hitta rätt reglage för din situation.

Fördelar med elektroniska reglage

Några fördelar med elektroniska reglage jämfört med till exempel mekaniska reglage är att de elektroniska reglagen ger en mer exakt och mjuk styrning av motorn. Dessa reglage kan även leda till förbättrad bränsleeffektivitet samt enklare service och underhåll. 

Varför köpa hos Dintra?

Att köpa elektriska reglage eller andra båtrelaterade produkter produkter från oss på Dintra AB går smidigt med korta leveranstider och experthjälp för just ditt behov samt även rådgivning när det gäller vårt andra sortiment Utöver elektroniska reglage har vi på Dintra AB ett brett utbud av olika sorters marina tillbehör för din båt så som bland annat motorer, både diesel och elektriska motorer, backslag och reglagekablar samt även många andra produkter som du kan tänkas behöva i ditt båtliv. För mer information om vårt utbud utöver elektroniska reglage kan du kolla runt här på vår hemsida och för rådgivning för din situation och vad du kan tänkas behöva hjälp med kan du kontakta oss via mejl eller telefon så ska vi göra vårt yttersta för att hitta en lösning tillsammans för dina behov.

Vi har även andra produkter, så som reglagekablar och avgasslangar, utöver detta har vi ännu bredare sortiment av produkter för din båt.

Elektroniska reglage hos oss på Dintra AB - Vi har allt för din båt

Underkategorier

 • 4000-serien
  4000-serien

  4000-serien

  Flexball-reglagen är en typ av styrsystem/reglage för motorer och manövrering. Vanligtvis används reglagen för att ge smidigare och mer exakt kontroll över båtmotorn.

  Smidig kontroll

  4000-seriens Flexball-reglage är kända för att ge smidig och exakt kontroll över båtmotorn. Flexball möjliggör finjusteringar och responsiv hantering av gas och växling.

  Enkel montering

  Dessa reglage är vanligtvis utformade för enkel installation och montering på olika båtar och styrsystem. 

  Justeringsmöjligheter

  Många Flexball-reglage i 4000-serien kan justeras för att passa förarens preferenser och behov. Det kan inkludera justerbar friktion för reglaget och möjligheten att finjustera kablar för optimal prestanda.

  Ergonomisk design

  4000-seriens Flexball-reglage är designade med användarvänlighet i åtanke. Deras ergonomiska utformning gör dem bekväma att använda under långa perioder.

  Användningsområden

  4000-seriens Flexball-reglage är mångsidiga och kan användas för en mängd olika båttyper och applikationer, inklusive fritidsbåtar, sportbåtar och fiskebåtar med mera.

  Installation

  Installationen av ett elektroniskt Flexball reglage kräver noggrannhet och kunskap om båtens styrsystem och elektriska system. Här är en generell översikt över installationsprocessen:

  1. Förberedelser:

  • Se till att du har rätt reglage och att det är kompatibelt med din båtmotor och styrsystem.
  • Stäng av strömmen till båten för att undvika elektriska stötar eller skador under installationen.

  2. Demontering av befintligt reglage

  • Om du ersätter ett befintligt reglage måste du först demontera det gamla reglaget.
  • Koppla bort alla elektriska anslutningar och kopplingar som är kopplade till det gamla reglaget.

  3. Förberedelse av installationsplats

  • Placera det nya Flexball-reglaget på båtens styrkonsol.
  • Se till att reglaget är placerat på en bekväm och lättåtkomlig plats för föraren.

  4. Elektrisk anslutning

  • Anslut de elektriska ledningarna från reglaget till båtens elsystem.
  • Var noga med att se till att kablarna är ordentligt isolerade för att undvika kortslutning eller andra elektriska problem.

  5. Testning & justering

  • Testa reglagets funktion för att se till att det rör sig smidigt och att alla funktioner fungerar korrekt.
  • Justera friktionen och eventuella andra inställningar enligt behov för att passa förarens preferenser.

  7. Slutgiltig kontroll

  • Dubbelkolla alla elektriska anslutningar och mekaniska kopplingar för att säkerställa att de är ordentligt fastsatta och korrekt installerade.
  • Starta inte båtmotorn förrän du är säker på att installationen har genomförts korrekt och att reglaget fungerar som det ska.

  8. Avslutning

  • När installationen är klar, återanslut båtens batterier och kontrollera att allt fungerar som det ska.
  • Testa reglaget på vattnet under kontrollerade förhållanden för att se till att det fungerar korrekt innan du ger dug ut på längre resor.

  Observera att dessa steg enbart är generella riktlinjer. Om du känner dig osäker på att utföra installationen rekommenderas att anlita en professionell för installation.

  Underhåll

  För att säkerställa pålitlig och smidig användning av reglaget är regelbundet underhåll viktigt. Här följer några viktiga underhållstips:

  • Rengöring: Regelbunden rengöring av Flexball reglagen är viktigt för att avlägsna smuts, saltvatten och andra föroreningar som kan ackumuleras med tiden. Använd en mild tvållösning och en mjuk borste eller trasa för att rengöra reglaget noggrant. Skölj sedan av det med rent vatten och torka torrt.
  • Smörjning: Se till att smörja de rörliga delarna och mekanismerna i reglaget regelbundet för att säkerställa smidig och jämn rörelse.
  • Kontroll av kablar: Inspektera reglagets kablar regelbundet för eventuella tecken på slitage, korrosion eller skador. Se till att kablarna är korrekt justerade och att eventuella problem åtgärdas snabbt för att undvika driftstörningar eller säkerhetsrisker.
  • Kontroll av elektriska anslutningar: Kontrollera regelbunden alla elektriska anslutningar för att säkerställa att de är ordentligt fastsatta och att det inte finns några tecken på korrosion eller slitage.
  • Justering av friktion: Om reglaget har en justerbar friktionsställning, se till att justera den enligt preferenser och behov. Detta kan hjälpa till att förbättra reglagets känsla och respons vid användning.
  • Inspektion av allmän kondition: Inspektera regelbundet reglaget för eventuella tecken på skador, slitage eller korrosion. Byt ut slitna eller skadade delar och åtgärda eventuella problem så snart som möjligt för att förhindra ytterligare skador eller funktionsfel.

  Genom att följa dessa underhållstips kan du maximera livslängden och säkerställa pålitlig prestanda av reglaget.

  Varför köpa hos Dintra?

  Att köpa elektroniska reglage eller andra båtrelaterade produkter från oss på Dintra AB går smidigt med korta leveranstider och experthjälp för just ditt och din båts behov samt även rådgivning när det gäller vårt andra sortiment. Utöver elektroniska reglage har vi på Dintra AB ett brett utbud av olika sorters marina tillbehör för din båt så som bland annat motorer, både diesel och elektriska motorer och backslag samt även många andra produkter som du kan tänkas behöva i ditt båtliv. För mer information om vårt utbud utöver elektroniska reglage kan du kolla runt här på vår hemsida och för rådgivning för din situation och vad du kan tänkas behöva hjälp med kan du kontakta oss via mejl eller telefon så ska vi göra vårt yttersta för att hitta en lösning tillsammans för dina behov.

  Vi har även elektroniska reglage ur andra serier, så som 4200-serien och 4500-serien, utöver detta har vi ännu bredare sortiment av produkter för din båt.

 • 4200-serien
  4200-serien

  4200-serien

  4200-serien av elektroniska reglage från Flexball är en avancerad elektroniskt system för båtar och används för att styra motorns hastighet med hög precision.

  Installation

  Installationen av Flexball 4200-seriens elektroniska reglage kan variera beroende på båtens specifika konfiguration och systemet som används. Här följer några punkter som kan vara involverade:

  1. Förberedelser: Innan installation påbörjas är det viktigt att se till så att du har alla nödvändiga verktyg och material till hands. Du behöver också identifiera lämplig plats för att montera reglaget och se till att det finns tillräckligt med utrymme och åtkomlighet för installationen.
  2. Montering av reglage: Fäst reglaget på den valda platsen enligt tillverkarens rekommendationer. Det kan innebära att borra hål för monteringsfästen eller använda befintliga monteringsanläggningar.
  3. Anslutning av kablar: Anslut alla kablar från Flexball 4200-reglaget till motorn och andra elektroniska komponenter. Det kan inkludera anslutningar för strömförsörjning, styrkablar och kommunikationskablar beroende på systemets konfiguration.
  4. Jordning: Se till att reglaget är korrekt jordat för att undvika elektriska problem och säkerställa stabil prestanda.
  5. Testning & kalibrering: Efter att installationen är klar är det viktigt att testa reglaget noggrant för att säkerställa att det fungerar korrekt. Det kan också kräva en kalibrering för att justera inställningarna för gasreglaget och säkerställa optimal prestanda.
  6. Säkerhetskontroller: Innan du ger dig ut på öppet hav, se till att genomföra noggranna säkerhetskontroller för att säkerställa att alla system och komponenter fungerar som de ska och att reglaget är korrekt installerat och fungerande.

  Om du känner dig osäker på att utföra installationen själv, överväg att anlita en professionell båtmekaniker för att säkerställa en korrekt installation.

  Underhåll

  För att säkerställa att Flexball 4200-systemet fortsätter att fungera korrekt och håller sig i gott skick över tiden är regelbundet underhåll viktigt. Här är några underhållstips att överväga:

  • Rengöring: Regelbunden rengöring är viktig för att förhindra uppbyggnaden av smuts och korrosion som kan påverka reglagets funktion. Använd en mild tvållösning och en mjuk borste eller trasa för att rengöra ytan på reglaget. Undvik att använda starka kemikalier eller trycktvätt, eftersom detta kan skada reglaget.
  • Inspektion: Genomför regelbundna inspektioner av reglaget för att identifiera eventuella tecken på slitage, skador eller lösa komponenter. Kontrollera kablar, anslutningar och monteringsfästen extra noga för att säkerställa att de är i gott skick.
  • Smörjning: Vissa delar av reglaget kan kräva smörjning för att säkerställa smidig funktion. Se till att används smörjmedel som är lämpligt för marina applikationer.
  • Kontroll av elektriska anslutningar: Se till att göra regelbundet kontroll av alla elektriska anslutningar för att säkerställa att de är rena, torra och ordentligt anslutna. Korroderade eller lösa anslutningar kan orsaka elektriska problem och påverka reglagets prestanda.

  Genom att följa och regelbundet utföra dessa åtgärder kan du förlänga livslängden och säkerställa optimal prestanda för reglaget.

  Varför köpa hos Dintra?

  Att köpa elektroniska reglage eller andra båtrelaterade produkter från oss på Dintra AB går smidigt med korta leveranstider och experthjälp för just ditt och din båts behov samt även rådgivning när det gäller vårt andra sortiment. Utöver elektroniska reglage har vi på Dintra AB ett brett utbud av olika sorters marina tillbehör för din båt så som bland annat motorer, både diesel och elektriska motorer och backslag samt även många andra produkter som du kan tänkas behöva i ditt båtliv. För mer information om vårt utbud utöver elektroniska reglage kan du kolla runt här på vår hemsida och för rådgivning för din situation och vad du kan tänkas behöva hjälp med kan du kontakta oss via mejl eller telefon så ska vi göra vårt yttersta för att hitta en lösning tillsammans för dina behov.

  Vi har även elektroniska reglage ur andra serier, så som 4000-serien och 4500-serien, utöver detta har vi ännu bredare sortiment av produkter för din båt.

 • 4500-serien
  4500-serien

  4500-serien

  Flexball 4500-serien är en modell av elektroniska reglage för båtar. Denna serie erbjuder avancerade funktioner och prestanda för att möta behoven hos båtägare.

  • Avancerad styrning: Flexball 4500-serien erbjuder avancerade styrningsfunktioner för att ge användarna en smidig och responsiv kontroll över båtens hastighet.
  • Elektronisk precision: Med elektroniska komponenter och avancerad teknik kan Flexball 4500-serien erbjuda hög precision och exakt kontroll över motorhastigheten.
  • Pålitlighet & hållbarhet: Flexball 4500-serien är utformad för att vara robust och tillförlitlig även under tuffa marina förhållanden. Material av hög kvalitet och noggrann tillverkning bidrar till att säkerställa långvarig prestanda och hållbarhet.

  Installation

  Installationen av Flexballs 4500-seriens elektroniska reglage kan variera beroende på båtens specifika modell och utrustning. Här är en övergripande guide över installationsprocessen:

  1. Förberedelse: Innan du börjar installationen är det viktigt att se till så att du har alla nödvändiga verktyg och material till hands. Du bör också välja en lämplig plats för att montera reglaget där det är lättillgängligt och ger en bekväm användning.
  2. Montering av reglaget: Fäst reglaget på den valda platsen på båten. Se till att monteringen är stadig och säker för att undvika vibrationer eller rörelser under användning.
  3. Anslutningar: Anslut de elektriska kablarna från reglaget till båtens elsystem och motor. Det kan inkludera anslutningar för strömförsörjning, styrkablar och kommunikationskablar.
  4. Jordning: Se till att reglaget är korrekt jordat för att säkerställa en stabil och säker elektrisk anslutning.
  5. Säkerhetskontroller: Innan du använder båten i verkliga förhållanden, se till att genomföra en sista säkerhetskontroll för att verifiera att alla system och komponenter fungerar som de ska och att allt är korrekt installerat.

  Notera att detta bara är en generell guide. Det är alltid viktigt att följa tillverkarens instruktioner för installation. Om du känner dig osäker att utföra installationen själv, överväg att ta professionell hjälp.

  Underhåll

  För att säkerställa att reglaget fortsätter att fungerar korrekt och håller sig i gott skick över tiden är regelbundet underhåll viktigt. Här är några viktiga punkter att gå igenom när det häller underhåll:

  • Rengöring: Regelbunden rengöring är viktig för att förhindra uppbyggnad av smuts och korrosion som kan påverka reglagets funktion. Använd en mild tvållösning och en mjuk borste eller trasa för att rengöra ytan på reglaget. Undvik att använda starka kemikalier då detta kan skada reglaget.
  • Inspektion: Genomför regelbundna inspektioner av reglaget för att identifiera eventuella tecken på slitage, skador eller lösa komponenter. Kontrollera särskilt kablar, anslutningar och monteringsfästen för att säkerställa att de är i gott skick.
  • Smörjning: Vissa delar av reglaget kan kräva smörjning för att säkerställa smidig funktion. Se till att använda lämpligt smörjmedel för marina applikationer.
  • Kontroll av elektriska anslutningar: Kontrollera regelbundet alla elektriska anslutningar för att säkerställa att de är rena, torra och ordentligt anslutna. Korroderade eller lösa anslutningar kan orsaka elektriska problem och påverka reglagets prestanda.
  • Skydd mot väder & miljö: Använd en skyddskåpa eller kapell när reglaget inte används för att täcka och skydda det från väder och andra miljöförhållanden som kan orsaka skador eller korrosion.

  Varför köpa hos Dintra?

  Att köpa elektroniska reglage eller andra båtrelaterade produkter från oss på Dintra AB går smidigt med korta leveranstider och experthjälp för just ditt och din båts behov samt även rådgivning när det gäller vårt andra sortiment. Utöver elektroniska reglage har vi på Dintra AB ett brett utbud av olika sorters marina tillbehör för din båt så som bland annat motorer, både diesel och elektriska motorer och backslag samt även många andra produkter som du kan tänkas behöva i ditt båtliv. För mer information om vårt utbud utöver elektroniska reglage kan du kolla runt här på vår hemsida och för rådgivning för din situation och vad du kan tänkas behöva hjälp med kan du kontakta oss via mejl eller telefon så ska vi göra vårt yttersta för att hitta en lösning tillsammans för dina behov.

  Vi har även elektroniska reglage ur andra serier, så som 4000-serien och 4200-serien, utöver detta har vi ännu bredare sortiment av produkter för din båt.

 • 5000-serien
  5000-serien

  5000-serien

  Denna serie är en modell av elektroniska reglage för båtar. Denna serie erbjuder avancerade funktioner och prestanda för att möta behoven hos båtägare och operatörer.

  Avancerad styrning

  Flexball 5000-serien erbjuder avancerade styrningsfunktioner för att ge användarna en smidig och responsiv kontroll över båtens hastighet.

  Elektronisk precision

  Med elektroniska komponenter och avancerad teknik kan denna serie erbjuda hög precision och exakt kontroll över motorhastigheten.

  Pålitlighet & hållbarhet

  Denna serie är utformad för att vara robust och tillförlitlig även under tuffa marina förhållanden. Material av hög kvalitet och noggrann tillverkning bidrar till att säkerställa långvarig prestanda och hållbarhet.

  Installation

  Installationen av Flexball 5000-seriens elektroniska reglage kan variera beroende på båtens specifika modell och utrustning. Här går vi igenom hur en övergripande installationsprocess kan se ut:

  1. Förberedelser: Innan du börjar installationen är det viktigt att se till att du har alla nödvändiga verktyg och material till hands. Du bör också välja en lämplig plats för att montera reglaget där det är lättillgängligt och ger en bekväm användning.
  2. Montering av reglaget: Fästreglaget på den valde platsen på båten. Se till att monteringen är stadig och säker för att undvika vibrationer eller rörelse under användning.
  3. Anslutningar: Anslut reglaget till båtens elsystem och motor. Det kan inkludera anslutningar för strömförsörjning, styrkablar och kommunikationskablar.
  4. Jordning: Se till att reglaget är korrekt jordat för att säkerställa en stabil och säker elektrisk anslutning.
  5. Testning: Efter installationen är klar är det viktigt att testa reglaget noggrant för att säkerställa att det fungerar korrekt. Testa alla funktioner, inklusive styrning av motorhastighet, för att verifiera att reglaget fungerar som det ska.
  6. Säkerhetskontroller: Innan du använder båten i verkliga förhållanden, se till att göra en sista säkerhetskontroll för att verifiera att alla system och komponenter fungerar som det ska.

  Underhåll

  När det gäller underhåll av Flexball 5000-seriens elektroniska reglage finns det några faktorer att ta hänsyn till:

  • Regelbunden rengöring: Håll reglaget rent från smuts, salt och andra föroreningar genom att regelbundet rengöra ytan med en mild tvållösning och en mjuk trasa. Se till att även rengöra anslutningar och kontakter för att förhindra korrosion.
  • Inspektion: Genomför regelbundna inspektioner för att kontrollera efter tecken på slitage, skador eller lösa komponenter. Kontrollera särskilt kablar, anslutningar och monteringsfästen för att säkerställa att de är i gott skick.
  • Smörjning: Vissa delar av reglaget kan kräva smörjning för att säkerställa smidig funktion.
  • Kontroll av elektriska anslutningar: Kontrollera regelbundet alla elektriska anslutningar för att säkerställa att de är torra och ordentligt anslutna. Lösa eller korroderade anslutningar kan orsaka elektriska problem och kan påverka reglagets prestanda.
  • Skydd mot väder & miljö: Förvara båten och reglaget på ett skyddat ställe när de inte används för att skydda dem från väder och miljöförhållanden som kan orsaka skador eller korrosion.

  Varför köpa hos Dintra?

  Att köpa elektroniska reglage eller andra båtrelaterade produkter från oss på Dintra AB går smidigt med korta leveranstider och experthjälp för just ditt och din båts behov samt även rådgivning när det gäller vårt andra sortiment. Utöver elektroniska reglage har vi på Dintra AB ett brett utbud av olika sorters marina tillbehör för din båt så som bland annat motorer, både diesel och elektriska motorer och backslag samt även många andra produkter som du kan tänkas behöva i ditt båtliv. För mer information om vårt utbud utöver elektroniska reglage kan du kolla runt här på vår hemsida och för rådgivning för din situation och vad du kan tänkas behöva hjälp med kan du kontakta oss via mejl eller telefon så ska vi göra vårt yttersta för att hitta en lösning tillsammans för dina behov.

  Vi har även elektroniska reglage ur andra serier, så som 4000-serien och 4500-serien, utöver detta har vi ännu bredare sortiment av produkter för din båt.

Aktiva filter