DINTRAFLOW

Dintraflow impellerpump

Specialtillverkade impellerpumpar av vårt eget märke Dintraflow. Just nu finns det till Peugeot DTN och till Westerbeke Genset/elverk. 

En impellerpump är en vanlig typ av pump som används i båtar för att cirkulera kylvätska eller pumpa ut vatten med hjälp av en roterande impeller. 

 • Funktion: Impellerpumpar används främst för att cirkulera kylvätska genom båtmotorn och hålla den vid en optimal driftstemperatur. De hjälper till att avlägsna överskottsvärme från motorn och förhindra överhettning.
 • Konstruktion: En impellerpump består av en huskropp, en roterande impeller och en tätning.
 • Impellermaterial: Impellrar tillverkas vanligtvis av slitstarka och korrosionsbeständiga material som gummi eller termoplast.
 • Flödeskapacitet: Impellerpumpar har olika flödeskapacitet, vilket hänvisar till till mängden vätska de kan pumpa per tidsenhet. Det är viktigt att välja en impellerpump som matchar behoven hos din båtmotor och det rekommenderade kylvätskeflödet.

Installation

Installationen av en impellerpump i en båt följer generellt samma principer som för en båtmotor. Här är en allmän guide för installation:

 1. Placering: Bestäm den optimala platsen för impellerpumpen i båten. Vanligtvis är den monterad i motorrummet eller i närheten av motorn för att underlätta anslutningarna till kylvätskesystemet.
 2. Förberedelse: Se till att båtens motor är avstängd och avkyld. Töm kylvätskesystemet för att minimera spillning.
 3. Anslutningar: Anslut impellerpumpens inlopp och utlopp till båtens kylvätskesystem. Det kan krävas att du ansluter slangar eller rör för att säkerställa korrekt flöde och anslutning. Se till att alla anslutningar är tätade ordentligt för att undvika läckage.
 4. Fästning: Säkra impellerpumpen på lämpligt sätt i båten. Det kan vara genom att använda monteringsfästen, skruvar eller klämmor som är specifika för din båtmodell. Kontrollera att pumpen är ordentligt fäst och stabil för att undvika vibrationer eller rörelse under drift.
 5. Testning: Efter att impellerpumpen är installerad bör du utföra en grundlig kontroll. Fyll på kylvätska enligt tillverkarens rekommendationer och starta båtens motor. Övervaka pumpens funktion och kontrollera att kylvätskan cirkulerar korrekt genom systemet. Kontrollera också att det inte finns några läckage vid anslutningarna.

Underhåll

Underhåll av en impellerpump för båten är viktigt för att säkerställa dess pålitlighet och långvariga prestanda. Här är några viktiga aspekter att ha koll på när det gäller underhåll av impellerpumpar:

 • Regelbundna inspektioner: Utför regelbundna inspektioner av impellerpumpen för att upptäcka eventuella tecken på slitage, skador eller blockeringar. Kontrollera impellerns blad för sprickor, avslitning eller förvrängning. Inspektera även pumpens hus, tätning och anslutningar för läckage eller skador.
 • Impellerbyte: Impellern är en förbrukningsvara och bör bytas ut med jämna mellanrum. Impellerns livslängd kan variera beroende på användning och miljö, men det är vanligt att byta den varje säsong.
 • Rengöring: Vid behov kan impellerpumpen behöva rengöras för att avlägsna sediment, alger eller andra föroreningar som kan påverka dess funktion.
 • Kylvätska: Kontrollera regelbundet regelbundet kylvätskenivån och kylvätskans kvalitet. Fyll på med rätt typ av kylvätska och se till att det finns tillräckligt med kylvätska i systemet för att säkerställa optimal prestanda och skydda motorn mot överhettning.
 • Sköljning efter användning: Om du använder båten i saltvatten är det viktigt att skölja av impellerpumpen och kylvätskesystemet med färskvatten efter varje användning. Detta hjälper till att avlägsna eventuellt salt- eller korrosionsrester och förlänger pumpens livslängd.

Genom att följa dessa underhållstips kan du hjälpa till att upprätthålla impellerpumpens funktion och förlänga dess livslängd.

Varför köpa hos Dintra?

Att köpa impellerpumpar eller andra båtrelaterade produkter från oss på Dintra AB går smidigt med korta leveranstider och experthjälp för att få rätt impellerpump som passar för just ditt och din båts behov samt även rådgivning när det gäller vårt andra sortiment. Utöver impellerpumpar har vi på Dintra AB ett brett utbud av olika sorters marina tillbehör för din båt så som bland annat motorer, både diesel och elektriska motorer, backslag och reglage samt även många andra produkter som du kan tänkas behöva i ditt båtliv. För mer information om vårt utbud utöver impellerpumpar kan du kolla runt här på vår hemsida och för rådgivning för din situation och vad du kan tänkas behöva hjälp med kan du kontakta oss via mejl eller telefon så ska vi göra vårt yttersta för att hitta en lösning tillsammans för dina behov.

Vi har även andra sorters impellerpumpar från märken som JMP och Sherwood, utöver detta har vi ännu bredare sortiment av motortillbehör för din båt.

Dintraflow impellerpump / kylvattenpump / sjövattenpump - För din båt

Aktiva filter