CATERPILLAR

Caterpillar

JMP är en tillverkare av impellerpumpar som är specialiserade på att tillverka högkvalitativa pumpar för båtmotorer, till bland annat Caterpillar motorer. Deras impellerpumpar är utformade för att ge pålitlig kylning och vattenflöde till din motor. Impellerpumpar är en viktig del för många Caterpillar båtmotorer och används för att cirkulera kylvatten genom motorn för att hålla den vid rätt temperatur och undvika överhettning. Impellerpumpar fungerar genom att en roterande impeller skapar ett vakuum som suger in vatten och sedan trycker det genom motorn och ut igen.

Val av modell

Valet av impellerpump för en Caterpillar båtmotor beror på flera faktorer, inklusive motorns storlek och effekt, applikationen och vilka specifika krav som behöver uppfyllas. För att välja rätt impellerpump för din Caterpillar båtmotor är det bäst att ta hänsyn till följande faktorer:

 • Motoreffekt & storlek: Det är viktigt att välja en pump som är lämplig för din specifika motor för att uppnå optimal prestanda.
 • Applikation: Impellerpumpar är tillgängliga för en mängd olika applikationer, från fritidsbåtar till kommersiella fartyg. Det är viktigt att välja en pump som är lämplig för den specifika applikationen och som uppfyller de krav som ställs.
 • Underhåll & reparation: Det är viktigt att välja en impellerpump som är lätt att underhålla och reparera om det behövs.

För att hitta den pump som passar din motor, sök på OEM-nummer eller motortyp/märke längst upp på hemsidan i sökfunktionen. 

Underhåll

Att utföra regelbundet underhåll på impellerpumpen är viktigt för att säkerställa att den fungerar effektivt och för att förlänga dess livslängd. Här är några tips för underhåll av impellerpumpar för Caterpillar båtmotorer:

 • Inspektera impellern regelbundet: Kontrollera impellern för tecken på slitage, sprickor, missfärgningar eller andra skador. Om impellern ser utsliten eller skadad ut bör den bytas ut.
 • Kontrollera packboxen: Inspektera packboxen runt axeln på impellerpumpen för läckor och spänningar. Om det finns några tecken på läckor bör packboxen bytas ut.
 • Rengör pumpen: Rengör impellerpumpen regelbundet för att ta bort smuts och avlagringar. Använd en mjuk borste och mild tvål för att rengöra pumpen.
 • Byt ut impellern regelbundet: Impellern bör bytas ut varje säsong eller enligt tillverkarens rekommendationer. Detta för att undvika impellerns försämring som kan leda till överhettning av motorn.
 • Kontrollera kylvattnets flöde: Kontrollera kylvattnets flöde genom att titta på vattenutloppet på båten när motorn körs. Om flödet är svagt eller avbryts bör impellern kontrolleras och eventuellt bytas ut.

Installation

Installation av en impellerpump för en Caterpillar båtmotor varierar beroende på modell och typ av pump. Men här är några allmänna steg som kan användas som en guide för installationen:

 1. Förbered impellerpumpen: Kontrollera att impellern är ren och i gott skick. Kontrollera också packboxen och byt ut den om det behövs. Kontrollera också att pumpen har alla nödvändiga delar och monteringsanvisningar.
 2. Placera pumpen: Placera impellerpumpen på rätt plats på motorn enligt tillverkarens anvisningar. Kontrollera att pumpen är korrekt justerad och säkrad på plats.
 3. Anslut slangarna: Anslut vattenintags- och utloppsslangarna till impellerpumpen enligt tillverkarens anvisningar. Slangarna bör vara ordentligt fastsatta med slangklämmor för att undvika läckor.
 4. Fyll på kylvätska: Fyll på kylvätska i systemet genom att öppna ventilerna och låta vätskan rinna in i systemet. Se till att kylvätskan når rätt nivå och att eventuella luftfickor har avlägsnats.
 5. Testa impellerpumpen: Starta motorn och kontrollera att impellerpumpen fungerar korrekt genom att titta på vattenutloppet och kontrollera att vatten strömmar ut som det ska.
 6. Kontrollera pumpen regelbundet: Efter installationen, kontrollera pumpen regelbundet för tecken på läckor eller andra problem. Genom att utföra regelbundet underhåll på impellerpumpen kan du säkerställa att den fungerar optimalt och förlänga dess livslängd.

Det är viktigt att följa tillverkarens anvisningar vid installation av impellerpumpen för att undvika skador på pumpen eller motorn. Om du är osäker på hur du installerar impellerpumpen bör du kontakta en auktoriserad återförsäljare eller servicetekniker.

Varför köpa hos Dintra?

Att köpa impellerpumpar eller andra båtrelaterade produkter från oss på Dintra AB går smidigt med korta leveranstider och experthjälp för att få rätt impellerpump som passar för just ditt och din båts behov samt även rådgivning när det gäller vårt andra sortiment. Utöver impellerpumpar har vi på Dintra AB ett brett utbud av olika sorters marina tillbehör för din båt så som bland annat motorer, både diesel och elektriska motorer, backslag och reglage samt även många andra produkter som du kan tänkas behöva i ditt båtliv. För mer information om vårt utbud utöver impellerpumpar kan du kolla runt här på vår hemsida och för rådgivning för din situation och vad du kan tänkas behöva hjälp med kan du kontakta oss via mejl eller telefon så ska vi göra vårt yttersta för att hitta en lösning tillsammans för dina behov.

Vi har även andra motortillbehör, såsom motorkuddar och gummimembran, utöver detta har vi ännu bredare sortiment av motortillbehör för din båt.

Caterpillar - impellerpump/kylvattenpump/sjövattenpump från märket JMP

Aktiva filter