Craftsman Vetus Mitsubishi Sole

Craftsman Vetus Mitsubishi Sole

En impellerpump fungerar genom att en roterande impeller drar vatten från en ingång och trycker det genom pumpens utlopp. Impeller roterar inne i pumphuset och skapar en sugkraft för att dra in vattnet och sedan trycka ut den genom pumpens utlopp.

Impeller-/sjövattenpumpar som passar bra till Vetus Craftsman marin Mitsubishi marindieslar.

Val av impellerpump

För att hitta rätt impellerpump till en Craftsman, Vetus, Mitsubishi eller Sole båtmotor, behöver du veta motorns modell och serienummer. Det är också viktigt att se till att du köper en impellerpump som är rätt dimensionerad för din motor, så att den kan ge tillräckligt med vattenflöde och tryck för att kyla motorn och utföra andra funktioner som kräver vatten. 

Några punkter att ha i åtanke vid val av impellerpump är dessa:

 • Flödeshastighet: Impellerpumpar har olika flödeshastigheter. Du bör välja en pump som kan hantera den mängd vätska du behöver pumpa.
 • Tryckhöjd: Pumpens tryckhöjd bestämmer hur högt den kan lyfta vätskan. Välj en pump som kan hantera den höjd du behöver.
 • Användningsområde: Tänk på vilket användningsområde pumpen kommer att ha. Ska den användas för att pumpa vatten, kemikalier eller annan vätska? Detta kan påverka valet av pump.
 • Storlek: Det är viktigt att välja en pump som är kompatibel med det utrymme där den ska användas.
 • Underhåll: Impellerpumpar kräver regelbundet underhåll för att fungera optimalt.

För att hitta den pump som passar din motor, sök på OEM-nummer eller motortyp/märke längst upp på hemsidan i sökfunktionen.

Underhåll

För att underhålla en impellerpump är det viktigt att regelbundet inspektera impellern för tecken på slitage och byta ut den när det behövs. Det är också viktigt att rengöra impellerpumpen och dess filter regelbundet för att säkerställa att den fungerar effektivt och att den inte blir igensatt med smuts eller annat avfall som kan hindra vattenflödet.

Punkter att tänka på vid underhåll av impellerpumparna:

 • Kontrollera impellern: Impellern är den viktigt delen i pumpen och måste kontrolleras regelbundet för att se till att den inte är skadad eller sliten. Om impellern är skadad eller sliten bör den bytas ut.
 • Kontrollera kylvätskenivån: Kylvätskan är viktig för att hålla pumpen sval och förhindra överhettning. Kontrollera regelbundet kylvätskenivån och fyll på om det behövs.
 • Rengör pumpen: Rengör pumpen regelbundet för att förhindra att smuts och skräp samlas i den. Använd en mjuk borste eller trasa och tvål och vatten för att rengöra pumpen.
 • Kontrollera slangarna: Kontrollera slangarna som är anslutna till pumpen för att se till att de inte är skadade eller slitna. Om slangarna är skadade eller slitna bör de bytas ut.

Genom att följa dessa tips säkerställer du att impellerpumpen fungerar pålitligt och effektivt.

Byte av impeller

För att byta ut impellern i en impellerpump behöver du först stänga av motorn och tömma kylvatten- och sjövattensystemen. Sedan behöver du öppna pumpens hus och ta bort impellern genom att dra den ut från dess position. Innan du sätter i den nya impellern är det viktigt att smörja den med vatten eller silikonfett för att undvika skador på impellern och pumpen. När impellern är på plats igen, se till att pumpens hus och packningar är ordentligt monterade för att alla slangar och ledningar är korrekt anslutna.

Installation

Att följa tillverkarens anvisningar vid installationen är viktigt då installationen kan variera beroende på modell. Här är några allmänna steg som kan hjälpa dig att installera pumpen:

 1. Förbered båten: Innan du börjar installationen, se till att båten är i ett säkert läge och att motorn är avstängd och säkrad. Se också till att du har allt material och verktyg som är nödvändigt.
 2. Ta bort den gamla pumpen: Om du redan har en impellerpump installerad, måste du ta bort den för att installera den nya. För att ta bort pumpen, lossa slangarna och skruvarna som håller fast den.
 3. Montera impellerpumpen: Placera impellerpumpen på den plats där den gamla pumpen var installerad. Se till att den är ordentligt justerad och använd skruvarna för att säkra den på plats.
 4. Anslut slangarna: Anslut slangarna till impellerpumpen. Se till att slangarna är rätt monterade och dra åt slangklämmorna ordentligt.
 5. Kontrollera impellern: Kontrollera att impellern är rätt installerad i pumpen och att den roterar lätt.
Varför köpa hos oss på Dintra?

Att köpa impellerpumpar eller andra båtrelaterade produkter från oss på Dintra AB går smidigt med korta leveranstider och experthjälp för att få rätt impellerpump som passar för just ditt och din båts behov samt även rådgivning när det gäller vårt andra sortiment. Utöver impellerpumpar har vi på Dintra AB ett brett utbud av olika sorters marina tillbehör för din båt så som bland annat motorer, både diesel och elektriska motorer, backslag och reglage samt även många andra produkter som du kan tänkas behöva i ditt båtliv. För mer information om vårt utbud utöver impellerpumpar kan du kolla runt här på vår hemsida och för rådgivning för din situation och vad du kan tänkas behöva hjälp med kan du kontakta oss via mejl eller telefon så ska vi göra vårt yttersta för att hitta en lösning tillsammans för dina behov.

Vi har även andra motortillbehör, såsom dubbelverkande klaffpumpar och sjövattenfilter, utöver detta har vi ännu bredare sortiment av motortillbehör för din båt.

Craftsman/Vetus/Mitsubishi/Sole impellerpumpar finns hos oss på Dintra

Aktiva filter