CUMMINS

Cummins

JMP är en tillverkare av impellerpumpar till bland annat Cumminsmotorer. Dessa pumpar används för att cirkulera kylvätska genom motorn och kylvätskesystemet för att förhindra överhettning. JMP:s impellerpumpar är tillverkade av högkvalitativt material och har en konstruktion som är utformad för att ge hög prestanda och hållbarhet.

Val av pump, installation & underhåll

Pumparna har en enkel och kompakt design som gör det enkelt att installera och underhålla dem. Det finns flera olika modeller av impellerpumpar från JMP som är kompatibla med Cumminsmotorer, så det är viktigt att välja den rätta för din specifika motor och tillämpning. Det är också viktigt att regelbundet underhålla och inspektera pumpen för att se till att den fungerar korrekt och för att undvika eventuella problem med överhettning eller skador på motorn.

När du väljer en impellerpump från JMP för din Cumminsmotor, är det viktigt att tänka på följande faktorer:

 • Motorstorlek & effekt: Välj en impellerpump som är lämplig för din Cumminsmotors storlek och effekt för att säkerställa optimal prestanda.
 • Applikation: Tänk på vilken typ av applikation som du kommer att används motorn i för att välja rätt pump.
 • Kylvätsketryck & flöde: Impellerpumpen måste ha tillräckligt högt flöde och tryck för att cirkulera kylvätskan effektivt genom motorn.

Genom att välja rätt impellerpump från JMP för din Cumminsmotor kan du säkerställa att motorn presterar optimalt och att den håller länge med minimalt underhåll.

För att hitta den pump som passar din motor, sök på OEM-nummer eller motortyp/märke längst upp på hemsidan i sökfunktionen.

Installation av en impellerpump för en Cumminsmotor kan variera beroende på modell och applikation. Det är därför viktigt att följa de specifika instruktioner från JMP och/eller tillverkaren av motorn. Här följer några allmänna steg som kan vara till hjälp vid en installation:

 1. Stäng av motorn & töm kylvätskesystemet: Innan du börjar med installationen av impellerpumpen måste du stänga av motorn och vänta tills den har svalnat. Töm sedan kylvätskesystemet och avlägsna eventuellt den gamla impellerpumpen.
 2. Montera impellerpumpen: Montera impellerpumpen på rätt plats enligt tillverkarens instruktioner. Kontrollera att alla fästen är ordentligt åtdragna.
 3. Installera impellern: Placera den nya impellern i impellerhuset och se till att den är ordentligt monterad och att alla delar sitter på plats.
 4. Kontrollera packningar & tätningar: Kontrollera att alla packningar och tätningar är rena och intakta. Byt ut dem vid behov.
 5. Återanslutning av kylvätskesystemet: Anslut kylvätskesystemet igen och se till att alla slangar och anslutningar är ordentligt anslutna. Fyll på med ny kylvätska.
 6. Starta motorn & kontrollera: Starta motorn och kontrollera att impellerpumpen fungerar som den ska och att det inte finns några läckor eller andra problem med kylvätskesystemet.

Det är viktigt att följa tillverkarens instruktioner för installation av impellerpumpen för att säkerställa att den fungerar som den ska och för att undvika eventuella skador på motorn. Om du inte känner dig bekväm med att installera impellerpumpen på egen hand bör du ta professionell hjälp.

För att impellerpumpen för din Cumminsmotor ska fungera optimalt och ha lång livslängd är det viktigt att utföra regelbundet underhåll. Här är några tips för underhåll av impellerpumpen:

 • Inspektera impellern regelbundet: Impellern är en av de viktigaste delarna av impellerpumpen och kan slitas ut med tiden. Inspektera impellern regelbundet för att se till att den inte har några tecken på skador eller slitage. Om det finns några tecken på skador bör den bytas ut.
 • Byt ut packningar & tätningar vid behov: Kontrollera regelbundet packningar och tätningar för att se till att de är rena och intakta. Byt ut dem vid behov.
 • Kontrollera slangar & anslutningar: Kontrollera regelbundet alla slangar och anslutningar för att se till att de är ordentligt anslutna och att det inte finns några läckor eller sprickor.
 • Byt ut kylvätskan: Kylvätskan kan bli förorenad och tappa sin effektivitet över tid. Byt ut kylvätskan enligt tillverkarens rekommendationer för att se till att impellerpumpen fungerar optimalt och att motorn inte överhettas.
 • Rengör impellerhuset: Rengör impellerhuset regelbundet för att ta bort eventuell ackumulerad smuts eller sediment som kan minska impellerns prestanda.

Varför köpa hos Dintra?

Att köpa impellerpumpar eller andra båtrelaterade produkter från oss på Dintra AB går smidigt med korta leveranstider och experthjälp för att få rätt impellerpump som passar för just ditt och din båts behov samt även rådgivning när det gäller vårt andra sortiment. Utöver impellerpumpar har vi på Dintra AB ett brett utbud av olika sorters marina tillbehör för din båt så som bland annat motorer, både diesel och elektriska motorer, backslag och reglage samt även många andra produkter som du kan tänkas behöva i ditt båtliv. För mer information om vårt utbud utöver impellerpumpar kan du kolla runt här på vår hemsida och för rådgivning för din situation och vad du kan tänkas behöva hjälp med kan du kontakta oss via mejl eller telefon så ska vi göra vårt yttersta för att hitta en lösning tillsammans för dina behov.

Vi har även andra motortillbehör, såsom impellrar och klaffpumpar, utöver detta har vi ännu bredare sortiment av motortillbehör för din båt.

Cummins - impellerpump / kylvattenpump / impellerpump från märket JMP

Aktiva filter