IMPELLERPUMPAR BLANDAT

Impellerpumpar blandat

Impellerpumpar är vanligtvis använda för att cirkulera kylvatten genom motorn och kylväxlaren för att hålla temperaturen på en lämplig nivå. Impellerpumpar fungerar genom att använda en roterande impeller som skapar ett undertryck som suger in kylvattnet och trycker sedan ut det genom kylvattensystemet.

Val av impellerpump

När du väljer en impellerpump för din motor är det viktigt att välja rätt pump som passar din motormodell och tillverkarens rekommendationer. Impellerpumpar finns i olika storlekar och material, så det är viktigt att välja rätt beroende på din motorns specifikationer.

Några andra punkter att tänka på vid val av impellerpump:

 • Typ av båt: Storlek och typ av båt kan påverka valet av impellerpump. En mindre båt med enklare krav kan ha en mindre impellerpump medan en större båt med högre krav kan kräva en mer kraftfull impellerpump.
 • Motorstorlek: Impellerpumpens prestanda påverkas av motorstorleken. Det är viktigt att välja en pump sim är kompatibel med båtens motor för att undvika överbelastning eller underprestation.
 • Användning: En impellerpump kan användas för att pumpa sjövatten, färskvatten eller spillvatten. Det är viktigt att välja en pump som är lämplig för den specifika användningen.
 • Pumpkapacitet: Pumpkapaciteten påverkar hur mycket vatten som kan pumpas per minut. Det är viktigt att välja en pump med tillräcklig kapacitet för att hantera det vattenflöde som krävs för båtens behov.
 • Pumpens kvalitet: En högkvalitativ impellerpump kan ge en mer effektiv och pålitlig prestanda. Det är viktigt att välja en pump av hög kvalitet för att undvika driftstopp och dyra reparationer.
 • Underhåll: Impellerpumpen kräver regelbundet underhåll för att fungera optimalt. Det är viktigt att välja en pump som är lätt att underhålla och rengöra för att minimera driftstopp och maximera prestanda.

För att hitta den pump som passar din motor, sök på OEM-nummer eller motortyp/märke längst upp på hemsidan i sökfunktionen.

Installation

För att installera en JMP impellerpump på en båt, följ dessa steg:

 1. Bestäm var pumpen ska placeras. Det är bäst att ha den nära vattnet som ska pumpas, och också nära tillgången till en elektrisk strömkälla.
 2. Se till att du har alla nödvändiga verktyg och material, inklusive skruvar, slangklämmor, rör och elektriska ledningar.
 3. Fäst pumpen på en lämplig plats med hjälp av skruvar och monteringsfästen.
 4. Anslut sugslangen till pumpens sugmunstycke och fäst den med slangklämmor.
 5. Anslut utloppsslangen till pumpens utlopp och fäst den med slangklämmor.
 6. Anslut pumpens elektriska kabel till en strömkälla som kan hantera dess krav på spänning och ström.
 7. Testa pumpen genom att starta den och se till att den fungerar som den ska. Se också till att det inte finns några läckor eller andra problem med slangar eller anslutningar.
 8. Om allt fungerar som det ska, stäng av pumpen och se till att alla anslutningar och fästen är säkra och tätade.
 9. När du är nöjd med installationen av pumpen, är viktigt att regelbundet kontrollera och underhålla den för att se till att den fortsätter att fungera på ett säkert och tillförlitligt sätt.

Underhåll

Regelbundet underhåll av impellerpumpar är viktigt för att säkerställa att de fortsätter att fungera på ett säkert och tillförlitligt sätt, här följer några steg som kan vara användbara:

 • Kontrollera regelbundet pumpens sug- och utloppsslangar för skador eller slitage. Byt ut eventuella slitna eller skadade slangar omedelbart.
 • Inspektera impellern regelbundet och byt ut den vid behov. Impellern bör bytas varje år eller oftare vid behov.
 • Kontrollera pumpens monteringsfästen och skruvar för att se till att de är säkra och åtdragna. Om det behövs, dra åt skruvarna och byt ut eventuellt skadade fästen.
 • Se till att pumpen är ordentligt smord med silikonfett eller annat lämpligt smörjmedel. Smörjmedlet bör appliceras på impellern och pumpens hus.
 • Rengör pumpens inlopp och utlopp för att ta bort eventuella blockeringar eller skräp. Se till att inloppet inte är täckt av sjögräs eller annat skräp.
 • Kontrollera pumpens elektriska anslutningar för att se till att de är säkra och tätade. Om det finns några skador eller tecken på slitage, byt ut elektriska kablar eller anslutningar.
 • Testa pumpen regelbundet genom att starta den och se till att den fungerar som den ska. Se också till att det inte finns några läckor eller andra problem med slangar eller anslutningar.

Genom att följa dessa steg kan du underhålla en JMP impellerpump på din båt och se till att den fortsätter att fungera på ett säkert och tillförlitligt sätt.

Byte av impeller

Det är viktigt att impellern byts ut regelbundet för att undvika skador på motorn från överhettning. Impellern bör bytas ut minst en gång per år eller efter 100 driftstimmar. När du byter ut impellern är det också viktigt att inspektera pumpens kropp och kylvattenslangar för sprickor skador eller läckor. Om det finns sprickor eller läckor bör de åtgärdas innan den nya impellern installeras för att undvika att vattnet läcker ut och orsaker skador på motorn.

Impellerpumpar är vanligtvis lätta att byta ut och kan göras av de flesta båtägare med vanliga verktyg och instruktioner. Om du inte känner dig bekväm med att byta ut impellern kan du vända dig till en professionell båtmekaniker för att få hjälp.

Varför köpa hos Dintra?

Att köpa impellerpumpar eller andra båtrelaterade produkter från oss på Dintra AB går smidigt med korta leveranstider och experthjälp för att få rätt impellerpump som passar för just ditt och din båts behov samt även rådgivning när det gäller vårt andra sortiment. Utöver impellerpumpar har vi på Dintra AB ett brett utbud av olika sorters marina tillbehör för din båt så som bland annat motorer, både diesel och elektriska motorer, backslag och reglage samt även många andra produkter som du kan tänkas behöva i ditt båtliv. För mer information om vårt utbud utöver impellerpumpar kan du kolla runt här på vår hemsida och för rådgivning för din situation och vad du kan tänkas behöva hjälp med kan du kontakta oss via mejl eller telefon så ska vi göra vårt yttersta för att hitta en lösning tillsammans för dina behov.

Vi har även andra motortillbehör, så som vinklade avgasgenomföringar och rostfria avgasslangar, utöver detta har vi ännu bredare sortiment av motortillbehör för din båt.

Impellerpumpar/kylvattenpumpar/sjövattenpumpar blandat från märket JMP

Aktiva filter