ONAN impellerpump

Onan

Onan är en tillverkare av båtmotor och generatorer. Impellerpumpar är en typ av vattenpump som använd i många olika applikationer, inklusive båtmotorer. Impellerpumpar är vanliga i samband med båtmotorer eftersom de är effektiva och tillförlitliga vid att att flytta vatten genom motorn för att kyla den. 

Denna JMP impellerpump är en högkvalitativ impellerpump som är speciellt utvecklad för användning med Onan båtmotorer. Denna pump är tillverkad av högkvalitativt material är är konstruerad för att ge långvarig och tillförlitlig prestanda i tuffa marina miljöer. Pumpen är också enkel att installera och underhålla, vilket gör den till ett populärt val bland båtägare.

För att hitta den pump som passar din motor, sök på OEM-nummer eller motortyp/märke längst upp på hemsidan i sökfunktionen.

Installation

Installation av JMP impellerpump för Onan båtmotorer är en relativt enkel process som kan utföras med grundläggande verktyg och kunskap om båtmotorer. Här är en generell steg-för-steg guide för installation för en JMP impellerpump:

 1. Stäng av motorn och koppla från batteriet.
 2. Ta bort den gamla impellerpumpen genom att lossa monteringsbultarna och dra bort den från motorn.
 3. Rengör monteringsytorna på motorn och impellerpumpen.
 4. Placera den nya impellerpumpen på plats och fäst den med monteringsbultarna enligt tillverkarens rekommendationer. Se till att packningar och tätningar är på plats och att pumpen är korrekt inriktad.
 5. Anslut vattenintags- och utloppsledningar och se till att de är säkert fastsatta.
 6. Anslut även eventuella vakuumledningar eller elektriska anslutningar som krävs för din specifika impellerpump.
 7. Fyll kylsystemet med kylvätska och kontrollera för eventuella läckor.
 8. Starta motorn och kontrollera att impellerpumpen fungerar som den ska och att kylsystemet cirkulerar kylvätska på ett tillfredsställande sätt.

Underhåll

Underhåll av en JMP impellerpump till en Onan båtmotor är viktigt för att säkerställa en tillförlitlig och effektiv pumpning av kylvätska till motorn. Här är några allmänna tips för underhåll av impellerpumpar:

 • Kontrollera impellern: Impellern är en viktig del av pumpen som pumpar kylvätska till motorn. Det är viktigt att kontrollera impellern regelbundet för slitage och sprickor. Om impellern är skadad bör den bytas ut.
 • Kontrollera packningar: Packningar är en annan viktig del av impellerpumpen. Kontrollera packningarna regelbundet för tecken på slitage eller läckage. Om packningarna är slitna eller läcker, bör de bytas ut.
 • Kontrollera remskivan: Remskivan som driver impellern bör också kontrolleras regelbundet. Se till att remmen inte är för slak eller för spänd och att remskivan inte är skadad eller sliten.
 • Rengör pumpen: Rengör impellerpumpen regelbundet för att hålla den fri från smuts och skräp. En smutsig pump kan minska dess effektivitet och livslängd.
 • Byt oljan: Byt oljan i impellerpumpen regelbundet för att hålla den smord och korrekt fungerande.
 • Byt impellern: Impellern bör bytas ut minst en gång per säsong eller när tecken på slitage syns för att säkerställa maximal prestanda och livslängd.

Byte av impeller

Att byta impeller i en impellerpump är en viktig del av underhållet, eftersom impellern är en del av pumpen som pumpar kylvätska till motorn. Att byta impellern regelbundet är viktigt för att säkerställa en tillförlitlig och effektiv pumpning av kylvätska till motorn. Här är några generella steg i bytet av impeller i en impellerpump:

 1. Stäng av motorn & töm kylvätskan: Stäng av motorn och låt den svalna helt innan du börjar arbeta på impellerpumpen. Tom kylvätskan ur pumpen och avlägsna eventuella lock.
 2. Ta bort impellerhuset: Ta bort impellerhuset från pumpen genom att lossa skruvarna eller klämman som håller impellerhuset på plats.
 3. Ta bort impellern: Ta bort impellern från pumpen genom att försiktigt dra eller använda ett verktyg för att varsamt peta ut impellern från huset.
 4. Inspektera impellerhuset: Inspektera impellerhuset för sprickor, korrosion eller andra skador. Om det finns några skador på impellerhuset, bör det bytas ut.
 5. Byt impellern: Sätt in den nya impellern på plats i impellerhuset och se till att den sitter ordentligt. Använd eventuellt fett eller silikon för att smörja impellern och underlätta monteringen.
 6. Sätt tillbaka impellerhuset: Sätt tillbaka impellerhuset på pumpen och återmontera skruvarna eller klämman som håller impellerhuset på plats.
 7. Fyll på kylvätskan: Fyll på kylvätskan i pumpen och kontrollera att den är på rätt nivå enligt tillverkarens rekommendationer.
 8. Starta motorn: Starta motorn och kontrollera att impellerpumpen fungerar korrekt och att det inte finns några läckor eller andra problem.

För att undvika skador på impellerpumpen eller motorn är det viktigt att använda rätt verktyg och smörjmedel samt att följa tillverkarens anvisningar.

Varför köpa hos Dintra?

Att köpa impellerpumpar eller andra båtrelaterade produkter från oss på Dintra AB går smidigt med korta leveranstider och experthjälp för att få rätt impellerpump som passar för just ditt och din båts behov samt även rådgivning när det gäller vårt andra sortiment. Utöver impellerpumpar har vi på Dintra AB ett brett utbud av olika sorters marina tillbehör för din båt så som bland annat motorer, både diesel och elektriska motorer, backslag och reglage samt även många andra produkter som du kan tänkas behöva i ditt båtliv. För mer information om vårt utbud utöver impellerpumpar kan du kolla runt här på vår hemsida och för rådgivning för din situation och vad du kan tänkas behöva hjälp med kan du kontakta oss via mejl eller telefon så ska vi göra vårt yttersta för att hitta en lösning tillsammans för dina behov.

Vi har även andra motortillbehör, såsom avgasslangar och ljuddämpare/avgasdämpare, utöver detta har vi ännu bredare sortiment av motortillbehör för din båt.

Onan - impellerpump / kylvattenpump / sjövattenpump från märket JMP

Aktiva filter