Caterpillar

Caterpillar

Sherwood impellerpumpar används vanligtvis som kylvattenpumpar för Caterpillar båtmotorer. Dessa pumpar är konstruerade för att hantera saltvatten och sötvatten och är tillverkade av högkvalitativt korrosionsbeständiga material. Sherwood impellerpumpar är också utformade för att minimera vibrationer och ljudnivåer, vilket ger en jämn och tyst drift. Impellerpumparna har en hög effektivitet, vilket innebär att de kan generera tillräckligt med kylvatten med minimal energiförbrukning.

Val av impellerpump

När du väljer en Sherwood impellerpump för din Caterpillar båtmotor finns det några punkter du bör tänka på för att säkerställa att valet av pump blir korrekt:

 • Kompatibilitet: Innan du köper en Sherwood impellerpump, se till att pumpen är kompatibel med din Caterpillar båtmotor. 
 • Användning: Ta hänsyn till din båts användningsområden och driftförhållanden, såsom vattenförhållanden och temperatur. Vissa av pumparna är mer lämpade för högpresterande båtar och andra för mer fritidsanvändning.
 • Effekt: Välj en impellerpump som är lämplig för din motorns effekt och storlek. Om pumpen är för stor eller för liten för din motor kan det leda till problem med pumpningen av vatten och till överhettning av motorn.
 • Installation: Ta hänsyn till hur enkel eller svår pumpen är att installera. Vissa pumpar kan kräva specialverktyg eller professionellt installerande, medans andra pumpar kan installeras relativt lätt med grundläggande verktyg.
 • Underhåll: Ta också hänsyn till hur enkel eller svår pumpen är att underhålla och rengöra. Impellerpumpar kräver regelbunden underhållning och rengöring för att fungera effektivt och för att undvika skador på motorn.

Installation

Installationen av en Sherwood impellerpump till en Caterpillar båtmotor kan skilja sig något beroende på modell och tillverkare, men här är några allmänna steg att följa:

 1. Stäng av motorn och ta bort den gamla pumpen. Det kan vara nödvändigt att tömma kylvätskan från motorn för att undvika skador.
 2. Kontrollera att den nya pumpen är av samma typ som den gamla och att alla delar passar ihop.
 3. Montera pumpen och dra åt alla nödvändiga bultar och fästen.
 4. Anslut slangarna till pumpen och se till att de är ordentligt fastsatta.
 5. Fyll kylvätskesystemet med den rekommenderade typen och mängden av kylvätska.
 6. Starta motorn och kontrollera att pumpen fungerar korrekt genom att övervara vattentrycket och temperaturen.
 7. Kontrollera pumpen regelbundet för att se till att den fungerar som den ska och för att förebygga problem.

Observera att du bör följa tillverkarens specifika instruktioner för installationen.

Underhåll

Att regelbundet underhålla pumpen är viktigt för att förlänga dess livslängd och säkerställa att den fungerar korrekt. Här är några allmänna steg som du kan följa för att underhålla pumpen:

 • Kontrollera och rengör pumpens filter för att undvika igensättning och skador på pumpen.
 • Se till att impellern inte är sliten eller skadad och byt ut den om det behövs. En sliten impeller kan minska pumpens effektivitet och orsaka överhettning.
 • Kontrollera pumpens vattenslangar och slangklämmor för tecken på slitage eller skador. Byt ut dessa om det behövs för att undvika läckage.
 • Kontrollera pumpens bälten och remmar och justera eller byt ut dem om de är slitna eller har blivit lösa.
 • Kontrollera pumpens packningar och tätningar för tecken på slitage och byt ut dem om det behövs för att undvika läckage.
 • Smörj pumpens lager regelbundet enligt tillverkares rekommendationer.
 • Kontrollera pumpens rotationsriktning och se till att den roterar korrekt enligt tillverkarens rekommendationer.
 • Om pumpen inte används under en längre tid, förvara den på en torr och säker plats.
Varför köpa hos Dintra?

Att köpa impellerpumpar eller andra båtrelaterade produkter från oss på Dintra AB går smidigt med korta leveranstider och experthjälp för att få rätt impellerpump som passar för just ditt och din båts behov samt även rådgivning när det gäller vårt andra sortiment. Utöver impellerpumpar har vi på Dintra AB ett brett utbud av olika sorters marina tillbehör för din båt så som bland annat motorer, både diesel och elektriska motorer, backslag och reglage samt även många andra produkter som du kan tänkas behöva i ditt båtliv. För mer information om vårt utbud utöver impellerpumpar kan du kolla runt här på vår hemsida och för rådgivning för din situation och vad du kan tänkas behöva hjälp med kan du kontakta oss via mejl eller telefon så ska vi göra vårt yttersta för att hitta en lösning tillsammans för dina behov.

Vi har även andra motortillbehör, så som avgasslangar och sjövattenfilter, utöver detta har vi ännu bredare sortiment av motortillbehör för din båt.

Caterpillar - impellerpump / kylvattenpump / sjövattenpump - Sherwood

Aktiva filter