ChrisCraft

ChrisCraft

Sherwood impellerpumpar är en populär typ av impellerpumpar som används för kylvattensystemet för bland annat ChrisCraft båtmotorer. Dessa pumpar används för att cirkulera kylvätska i en båtmotor för att hålla den på rätt temperatur och förhindra överhettning. Sherwood impellerpumpar är en välkänd tillverkare av högkvalitativa impellerpumpar för båtmotorer. Pumparna är kända för att vara tillförlitliga, effektiva och lätta att underhålla.

Val av impellerpump

När du väljer en impellerpump är det viktigt att ta hänsyn till faktorer som flödeshastighet, tryckkapacitet och pumpens storlek. Dessa faktorer angör hur effektivt pumpen kommer att kunna cirkulera kylvätska i din motor och hur väl den kommer att passa i din motorinstallation.

För att hitta rätt Sherwood impellerpump för din ChrisCraft båtmotor bör du först identifiera motorns specifikationer, inklusive modell och tillverkningsår. Använd sedan denna information för att hitta rätt impellerpump för din motor. Du kan hitta riktlinjer och rekommendationer om vilken pump som är korrekt genom att kontakta motorns tillverkare.

Installation

Installation av en Sherwood impellerpump till en ChrisCraft båtmotor kan vara en relativt enkel process. Här är några steg för installation:

 1. Se till att du har rätt impellerpump för din ChrisCraft båtmotor. Kontrollera motorns specifikationer, inklusive modell och tillverkningsår, och använd den informationen för att hitta rätt impellerpump för din motor.
 2. Stäng av motorn och töm kylvattenkretsen genom att öppna dräneringsventilen. Detta förhindrar att kylvatten rinner ut och gör installationen enklare.
 3. Ta bort den gamla impellerpumpen. Detta kan kräva att du tar bort några skruvar eller muttrar som håller pumpen på plats.
 4. Rengör monteringsytorna där impellerpumpen ska fästas. Använd en trasa och rengöringsmedel för att ta bort all smuts.
 5. Installera den nya impellerpumpen. Se till att pumpen sitter ordentligt fast och kontrollera att skruvarna eller muttrarna är åtdragna. Kontrollera även att pumpens rotationsriktning är korrekt.
 6. Anslut kylvattenintaget och utloppet på impellerpumpen till kylvattenkretsen. Det kan krävas slangklämmor eller andra anslutningsdelar för att koppla ihop pumpen med kylvattenkretsen.
 7. Fyll på kylvatten i motorn och impellerpumpen. Se till att du har rätt typ av kylvätska och att nivån är tillräcklig.
 8. Kontrollera impellern och se till att den är korrekt installerad och sitter ordentligt på axeln. Impellerns blad ska vara utformade för att rotera i en specifik riktning, se till så att du har installerat impellern med rätt rotationsriktning. 
 9. Starta motorn och kontrollera att impellerpumpen fungerar korrekt genom att övervaka kylvätskeflödet och temperaturen på motorn. Om allt ser ut att fungera som det ska, är installationen av impellerpumpen klar.

Underhåll

För att säkerställa att din impellerpump fungerar optimalt och att din motor håller rätt temperatur är det viktigt att regelbundet utföra underhållsarbete på impellerpumpen, inklusive att rengöra pumpens insida och byta ut impellern om det är nödvändigt enligt tillverkarens rekommendationer. Detta kommer att hjälpa till att förlänga pumpens livslängd och minska risken för överhettning av motorn. Andra faktorer som kan vara till hjälp för att underhålla impellerpumpen är:

 • Kontrollera pumpens tätningsytor: Tätningsytorna på impellerpumpen kan slitas ut över tid, vilket kan leda till läckage och minskad prestanda. Kontrollera pumpens tätningsytor regelbundet.
 • Se till att pumpen har tillräckligt med smörjmedel: Impellerpumpar behöver smörjmedel för att fungera korrekt. Kontrollera smörjmedelsnivån regelbundet och fyll på vid behov.
 • Kontrollera skruvarna: Skruvarna som håller pumpen på plats kan lossna över tid. Kontrollera skruvarna regelbundet och dra åt dem vid behov.

Genom att regelbundet utföra underhåll på din impellerpump säkerställer du att den fungerar korrekt och att din båtmotor håller den rätta temperaturen och minskar risken för överhettning, detta i sin tur ökar livslängden på båtmotorn.

Varför köpa hos Dintra?

Att köpa impellerpumpar eller andra båtrelaterade produkter från oss på Dintra AB går smidigt med korta leveranstider och experthjälp för att få rätt impellerpump som passar för just ditt och din båts behov samt även rådgivning när det gäller vårt andra sortiment. Utöver impellerpumpar har vi på Dintra AB ett brett utbud av olika sorters marina tillbehör för din båt så som bland annat motorer, både diesel och elektriska motorer, backslag och reglage samt även många andra produkter som du kan tänkas behöva i ditt båtliv. För mer information om vårt utbud utöver impellerpumpar kan du kolla runt här på vår hemsida och för rådgivning för din situation och vad du kan tänkas behöva hjälp med kan du kontakta oss via mejl eller telefon så ska vi göra vårt yttersta för att hitta en lösning tillsammans för dina behov.

Vi har även andra motortillbehör, såsom avgasslangar och fjäderbälgar, utöver detta har vi ännu bredare sortiment av motortillbehör för din båt.

ChrisCraft impellerpump / kylvattenpump / sjövattenpump från Sherwood

Aktiva filter