Cummins

Cummins

Sherwood tillverkar impellerpumpar till många olika båtmotorer, till exempel Cummins båtmotorer. Dessa pumpar är kända för att vara tillförlitliga och robusta, och de är ett populärt val för många båtägare. Dessa impellerpumpar används för att cirkulera kylvatten genom Cummins båtmotorer.

En impellerpump fungerar genom att en impeller roterar och drar in vatten genom inloppsöppningen på pumpen och sedan trycker ut vattnet genom utloppsöppningen för att cirkulera genom motorns kylvattenkanaler.

Val av impellerpump

När du väljer en Sherwood impellerpump till en Cummins båtmotor, finns det flera faktorer att tänka på och ta hänsyn till:

 • Impellerstorlek: Impellerns storlek måste vara lämplig för motorns storlek och kraft. Att välja en för liten impeller kan leda till problem med pumpen och/eller motorn.
 • Flödeshastighet: Pumpens flödeshastighet måste matcha motorns kylsystem. Att välja en pump med för hög eller för låg flödeshastighet kan överhettning eller ineffektiv kylning av motorn.
 • Montering: Pumpens montering måste passa till motorns installation. Detta innebär att du måste överväga vilken typ av montering som krävs för din specifika motor.
 • Underhåll: Impellerpumpar kräver regelbundet och impellern bör bytas ut varje säsong eller enligt tillverkarens rekommendationer. Se till att du är medveten om underhållsbehoven för den pump du väljer.

Installation

Installationen av en Sherwood impellerpump till en Cummins båtmotor kan variera beroende på motorns specifika modell. Här är några allmänna steg som kan vara till hjälp:

 1. Ta bort den gamla pumpen: Innan du installerar en ny impellerpump måste du ta bort den gamla pumpen. Se till att du stänger av motorn och tömmer kylvätskan från kylsystemet innan du tar bort den gamla pumpen.
 2. Installera den nya pumpen: Placera den nya pumpen på plats och anslut den till motorns kylsystem enligt tillverkarens instruktioner. Det är viktigt att se till att pumpen är ordentligt monterad och att alla slangar är fastsatta på rätt sätt.
 3. Fyll kylsystemet med kylvätska: Efter att du har installerat den nya pumpen, fyll kylsystemet med rätt typ av kylvätska enligt tillverkarens instruktioner.
 4. Testa pumpen: När installationen är klar, starta motorn och se till att pumpen fungerar korrekt. Kontrollera att det finns tillräckligt med vattenflöde genom kylsystemet och att motorn inte överhettas.

Om du är osäker på hur du ska installera pumpen bör du överväga att anlita en professionell båtverkstad som kan installera pumpen åt dig.

Underhåll

För att se till att Sherwood impellerpumpen till din Cummins båtmotor fungerar på bästa sätt och har en lång livslängd, är det viktigt att regelbundet underhålla den. Här följer några allmänna steg som kan vara till hjälp när du underhåller din pump:

 • Inspektera impellern: Kontrollera impellern regelbundet för tecken på slitage eller skador. Impellern bör bytas ut varje säsong eller enligt tillverkarens rekommendationer.
 • Kontrollera vattenflödet: Se till att det finns tillräckligt med vattenflöde genom kylsystemet. Om vattenflödet är för lågt, kan detta orsaka överhettning eller ineffektiv kylning av motorn.
 • Kontrollera slangar & anslutning: Inspektera alla slangar och anslutningar för tecken på läckage eller skador. Se till att alla slangar och anslutningar är ordentligt fastsatta.
 • Rengör pumpen: Rengör pumpen regelbundet för att undvika att smuts och avlagringar samlas upp och blockerar flödet av kylvätska. Använd lämpliga rengöringsprodukter och följ tillverkarens anvisningar.
 • Smörj pumpen: Kontrollera om din pump behöver smörjas regelbundet. Använd rätt typ av smörjmedel och följ tillverkarens instruktioner.
 • Utför en grundlig service: Vid behov, låt en professionell båtverkstad utföra en grundlig service på pumpen, inklusive byte av impeller och kontroll av alla komponenter.

Genom att regelbundet utföra underhåll på pumpen kan du förlänga dess livslängd och se till så att den fortsätter att fungera korrekt och pålitligt.

Varför köpa hos Dintra?

Att köpa impellerpumpar eller andra båtrelaterade produkter från oss på Dintra AB går smidigt med korta leveranstider och experthjälp för att få rätt impellerpump som passar för just ditt och din båts behov samt även rådgivning när det gäller vårt andra sortiment. Utöver impellerpumpar har vi på Dintra AB ett brett utbud av olika sorters marina tillbehör för din båt så som bland annat motorer, både diesel och elektriska motorer, backslag och reglage samt även många andra produkter som du kan tänkas behöva i ditt båtliv. För mer information om vårt utbud utöver impellerpumpar kan du kolla runt här på vår hemsida och för rådgivning för din situation och vad du kan tänkas behöva hjälp med kan du kontakta oss via mejl eller telefon så ska vi göra vårt yttersta för att hitta en lösning tillsammans för dina behov.

Vi har även andra motortillbehör, såsom sjövattenfilter och fjäderbälgar, utöver detta har vi ännu bredare sortiment av motortillbehör för din båt.

Cummins - impellerpump / kylvattenpump / sjövattenpump från Sherwood

Aktiva filter