John Deere

John Deere

Dessa Sherwood impellerpumpar används ofta som kylvattenpumpar för John Deere båtmotorer. De är kända för sin höga kvalitet och prestanda. Pumparna är vanligtvis tillverkade av korrosionsbeständiga material för att klara av saltvattenmiljöer. Dessa pumpar är mycket viktiga för att hålla båtmotorn vid rätt temperatur. Pumparna är tillförlitliga, effektiva och även lätta att underhålla.

Att tänka på vid val av impellerpump

Här är några viktiga punkter att tänka på när du väljer en Sherwood impellerpump till din John Deere båtmotor:

 • Kompatibilitet: Se till att impellerpumpen du väljer är kompatibel med din John Deere båtmotor. Detta inkluderar att se till att pumpen passar för rätt motormodell, hästkrafter och rotation.
 • Prestanda: Impellerpumpen spelar en avgörande roll för att hålla din John Deere båtmotor i rörelse. Se till att välja en impellerpump med hög prestanda som kan hantera vattenflödet och temperaturen som din motor kräver.
 • Användningsområde: Ta hänsyn till användningsområdet för din båt och motor när du väljer impellerpump.
 • Installation: Se till att impellerpumpen är enkel att installera. Om du inte känner dig bekväm med att installera impellerpumpen själv, rekommenderar vi att du anlitar en professionell tekniker för att göra installationen.
 • Underhåll: Impellerpumpen kräver regelbundet underhåll och service för att fungera optimalt. Se till att välja en impellerpump som är enkel att underhålla och reparera vid behov.

Installation

För att installera en Sherwood impellerpump till en John Deere båtmotor kan du följa dessa steg:

 1. Ta bort den gamla pumpen, detta kan kräva att du lossar och tar bort några fästen och slangar som är kopplade till pumpen.
 2. Rengör pumpområdet och säkerställ att allt är torrt och rent.
 3. Installera den nya Sherwood impellerpumpen. Följ tillverkarens anvisningar för att se till att pumpen är korrekt monterad och fäst.
 4. Anslut alla slangar till pumpen och se till att de är tätt förseglade.
 5. Fyll på kylvätska och kontrollera att allt fungerar korrekt.

Det är viktigt att följa tillverkarens anvisningar och anlitar en kvalificerad tekniker om du inte känner dig bekväm med att installera pumpen själv. Om installationen inte utförs korrekt kan skada på båtmotorn ske eller orsaka läckage.

Underhåll

Impellerpumpen är en viktigt del av båtmotors kylsystem och det är viktigt att underhålla den regelbundet för att säkerställa att den fungerar på bästa möjliga sätt. Här är några tips för underhåll av impellerpumpen:

 • Inspektera impellern regelbundet: Impellern är den del av pumpen som pumpar kylvätskan. Inspektera impellern regelbundet för att se till att den inte är skadad eller sliten. Om impellern är skadad eller sliten bör den bytas ut omedelbart.
 • Byt impellern regelbundet: Impellern bör bytas ut varje säsong eller när slitning på den är märkbar. Detta är en viktig del av att säkerställa att impellerpumpen fungerar på bästa sätt.
 • Kontrollera att pumpen inte läcker: Inspektera pumpen regelbundet för att se till att den inte läcker. Läckage kan orsaka att kylvätskan rinner ut och orsaka överhettning av båtmotorn.
 • Kontrollera pumpens remskiva: Pumpens remskiva bör också inspekteras regelbundet. Om remskivan är skadad eller sliten bör den bytas ut.
 • Skölj igenom kylvätskesystemet: Efter varje användning bör kylvätskesystemet sköljas igenom för att ta bort eventuellt skräp eller smuts som kan ha fastnat i systemet.
 • Använd rätt typ av kylvätska: Använd alltid den typ av kylvätska som rekommenderas av båtmotor tillverkaren.

Genom att följa dessa råd säkerställer du att impellerpumpen fungerar optimalt.

Varför köpa hos Dintra?

Att köpa impellerpumpar eller andra båtrelaterade produkter från oss på Dintra AB går smidigt med korta leveranstider och experthjälp för att få rätt impellerpump som passar för just ditt och din båts behov samt även rådgivning när det gäller vårt andra sortiment. Utöver impellerpumpar har vi på Dintra AB ett brett utbud av olika sorters marina tillbehör för din båt så som bland annat motorer, både diesel och elektriska motorer, backslag och reglage samt även många andra produkter som du kan tänkas behöva i ditt båtliv. För mer information om vårt utbud utöver impellerpumpar kan du kolla runt här på vår hemsida och för rådgivning för din situation och vad du kan tänkas behöva hjälp med kan du kontakta oss via mejl eller telefon så ska vi göra vårt yttersta för att hitta en lösning tillsammans för dina behov.

Vi har även andra motortillbehör, såsom vattenlås och fjäderbälgar, utöver detta har vi ännu bredare sortiment av motortillbehör för din båt.

John-Deere impellerpump/kylvattenpump/sjövattenpump - från Sherwood

Aktiva filter