OMC

OMC

Sherwood impellerpumpar är populära pumpar som används för kylvattensystemet. Dessa pumpar är kompatibla med båtmotorer av märket OMC. Impellerpumpar är en viktig komponent i systemet då de används för att cirkulera kylvatten genom båtmotorer för att förhindra överhettning.

Val av pump

Här är några punkter att ha i åtanke när du väljer en Sherwood impellerpump till en OMC båtmotor:

 • Pumpens dimensioner: Se till att pumpen passar din OMC båtmotor. Du bör kontrollera dimensionerna på pumpen och jämföra dem med specifikationerna för din motor för att se till att pumpen passar ordentligt.
 • Pumpens kapacitet: Det är viktigt att välja en pump som har tillräckligt hög kapacitet för att ge tillräckligt vattenflöde till din motor. Detta är särskilt viktigt om du använder din båt i saltvatten eller vid höga hastigheter.
 • Pumpens passform: Kontrollera att pumpen är kompatibel med din OMC båtmotor. Sherwood impellerpumpar till OMC motorer finns i olika modeller, så se till att välja en som är designad för din specifika motor.
 • Prestanda: Impellerpumpar är ansvariga för att leverera kylvatten till motorn, se till att välja en pump med tillräcklig kapacitet för din motor.
 • Underhållskrav: Kontrollera vad som krävs för att underhålla pumpen. Det är också viktigt att kontrollera om pumpen kräver någon form av smörjning eller rengöring för att fungera optimalt.
 • Tillgänglighet: Se till att pumpen är lätt att få tag på och att reservdelar finns tillgängliga om något behöver bytas ut eller repareras.

Installation

För att installera en Sherwood impellerpump till en OMC båtmotor, följ dessa steg:

 1. Stäng av strömmen till båtmotorn och töm kylvätskan ur systemet.
 2. Ta bort den gamla pumpen genom att lossa skruvarna som håller den på plats och avlägsna den.
 3. Rengör ytan där den nya pumpen kommer att monteras för att säkerställa en god tätning.
 4. Placera den nya impellerpumpen på plats och montera den med hjälp av skruvar. Se till att skruvarna dras åt ordentligt, men var försiktig så de inte blir för hårt åtdragna.
 5. Anslut kylvätskeslangarna till pumpen enligt tillverkarens instruktioner. Var noga med att slangarna sitter ordentligt för att undvika läckage.
 6. Fyll kylvätskesystemet med ny kylvätska och starta motorn för att kontrollera att allt fungerar som det ska. Kontrollera även pumpen för eventuella läckage.

Det är viktigt att följa tillverkarens instruktioner och rekommendationer. Detta är enbart generella steg av installation av en impellerpump. Om du är osäker på hur installationen ska gå till, överväg att ta hjälp av en professionell båtverkstad.

Underhåll

Här kommer några generella steg som kan vara användbara när det gäller underhåll av impellerpumparna:

 • Inspektera impellern regelbundet: Impellern är den del av pumpen som pumpar vattnet genom motorn. Inspektera impellern regelbundet för att se till att den inte är skadad eller sliten. Om den ser ut att vara skadad eller sliten, bör den bytas ut.
 • Byt impellern varje säsong: Även om impellern inte ser ut at vara sliten, är det en bra idé att byta ut den varje säsong. Impellern är en viktigt del av pumpen och en sliten eller skadad impeller kan orsaka överhettning av motorn.
 • Kontrollera packningen: Pumpen har en packning som förhindrar läckage av kylvatten. Inspektera packningen regelbundet för att se till att den inte är skadad eller sliten. Om packningen ser ut att vara skadad eller sliten, bör den bytas ut.
 • Rengör pumpen: Rengör pumpen regelbundet för att se till att den fungerar optimalt. Använd vatten och en mild tvål för att rengöra pumpen.
 • Inspektera skrovgenomföringen: Skrovgenomföringen är den delen av båten där kylvatten tas in. Inspektera skrovgenomföringen regelbundet för att se till att den inte är igensatt eller på något annat sätt blockerad.
 • Använd rätt impeller: Det är viktigt att använda rätt impeller för din specifika pump och motor. Användning av en felaktig impeller kan orsaka skador på pumpen och motorn.
 • Låt inte pumpen gå torr: Pumpen är konstruerad för att pumpa vatten. Om pumpen får gå torr kan den skadas. Se till att det alltid finns vatten i systemet innan du startar motorn.
Varför köpa hos oss på Dintra?

Att köpa impellerpumpar eller andra båtrelaterade produkter från oss på Dintra AB går smidigt med korta leveranstider och experthjälp för att få rätt impellerpump som passar för just ditt och din båts behov samt även rådgivning när det gäller vårt andra sortiment. Utöver impellerpumpar har vi på Dintra AB ett brett utbud av olika sorters marina tillbehör för din båt så som bland annat motorer, både diesel och elektriska motorer, backslag och reglage samt även många andra produkter som du kan tänkas behöva i ditt båtliv. För mer information om vårt utbud utöver impellerpumpar kan du kolla runt här på vår hemsida och för rådgivning för din situation och vad du kan tänkas behöva hjälp med kan du kontakta oss via mejl eller telefon så ska vi göra vårt yttersta för att hitta en lösning tillsammans för dina behov.

Vi har även andra motortillbehör, såsom bränslefilter och motorkuddar, utöver detta har vi ännu bredare sortiment av motortillbehör för din båt.

OMC impellerpump / kylvattenpump / sjövattenpump från märket Sherwood

Aktiva filter