Perkins

Perkins

Dessa impellerpumpar från Sherwood används som kylvattenpumpar till Perkins båtmotorer. Dessa pumpar är viktiga för att hålla motorn sval under drift. En impellerpump består av ett pumphus med en inlopps- och utloppsport samt en impeller som vid rotation skapar tryck och drar in vatten från inloppsporten och pumpar ut det genom utloppsporten. 

Installation

Installation av en Sherwood impellerpump till en Perkins båtmotor är en relativt enkel process, men kräver att du följer några steg för att installationen ska utföras korrekt. Här är en allmän guide för installationen:

 1. Förberedelser: Innan du börjar är det viktigt att se till att motorn är avstängd och sval.
 2. Ta bort den gamla pumpen: Börja med att ta bort den gamla pumpen. Detta kan innebära att du måste lossa slangar och kopplingar och ta bort fästen och skruvar.
 3. Rengör området: När du har tagit bort den gamla pumpen, rengör området runt pumpens monteringsplats. 
 4. Installera den nya pumpen: Placera den nya pumpen på monteringsplatsen. Använd sedan bultar och fästen för att montera fast den.
 5. Anslut slangar & kopplingar: Anslut slangar och kopplingar till pumpen. Se till att alla anslutningar är ordentligt dragna och att det inte finns några läckor.
 6. Fyll på kylvätska: Fyll på kylvätska i motorns kylsystem.
 7. Testkör: Starta motorn och låt den gå på tomgång i några minuter för att se till att allt fungerar som det ska. Kontrollera också för eventuella läckor eller andra problem.

Underhåll

För att hålla en Sherwood impellerpump för Perkins båtmotorer i bra skick och fungerande under en längre tid är det viktigt att utföra regelbundet underhåll. Här är några allmänna tips för underhåll av impellerpumpen:

 • Inspektera impellern regelbundet: Impellern är den del som slits mest på impellerpumpen och måste därför inspekteras regelbundet. Impellern ska bytas ut varje säsong.
 • Rengör impellerpumpen: Impellerpumpen behöver rengöras regelbundet för att undvika igensättning och korrosion. Använd vatten och en mild tvål för att rengöra pumpen och se till att alla delar är ordentligt rengjorda.
 • Kontrollera slangar & kopplingar: Slangar och kopplingar kan lossna eller bli slitna över tid, vilket kan leda till läckage eller problem med impellerpumpen. Inspektera därför regelbundet slangar och kopplingar och se till att de sitter fast ordentligt.
 • Testa impellerpumpen regelbundet: Testa impellerpumpen regelbundet genom att starta båtmotorn och kontrollera att impellern pumpar kylvätska genom kylsystemet. Om impellern inte pumpar ordentligt kan det indikera på att den behöver bytas ut eller att det finns andra problem med impellerpumpen.

Varför köpa hos Dintra?

Att köpa impellerpumpar eller andra båtrelaterade produkter från oss på Dintra AB går smidigt med korta leveranstider och experthjälp för att få rätt impellerpump som passar för just ditt och din båts behov samt även rådgivning när det gäller vårt andra sortiment. Utöver impellerpumpar har vi på Dintra AB ett brett utbud av olika sorters marina tillbehör för din båt så som bland annat motorer, både diesel och elektriska motorer, backslag och reglage samt även många andra produkter som du kan tänkas behöva i ditt båtliv. För mer information om vårt utbud utöver impellerpumpar kan du kolla runt här på vår hemsida och för rådgivning för din situation och vad du kan tänkas behöva hjälp med kan du kontakta oss via mejl eller telefon så ska vi göra vårt yttersta för att hitta en lösning tillsammans för dina behov.

Vi har även andra motortillbehör, såsom motorkuddar och fjäderbälgar, utöver detta har vi ännu bredare sortiment av motortillbehör för din båt.

Perkins impellerpump/kylvattenpump/sjövattenpump, från märket Sherwood

Aktiva filter