Sherwood remdriven

Sherwood remdriven

Sherwood remdrivna impellerpumpar används för att pumpa vatten eller andra vätskor i båtar och andra marina applikationer. Dessa pumpar drivs av en rem som kopplas till en motor eller en annan drivkälla. Sherwood är en välkänd tillverkare av marina pumpar. Dessa pumpar är kända för sin pålitlighet och höga prestanda.

Remdrivna impellerpumpar fungerar genom att använda en roterande impeller för att skapa ett undertryck som suger in vätskan och sedan trycker ut den genom en utloppsventil. Dessa pumpar är vanligtvis självsugande och kan användas för att pumpa både färskvatten och saltvatten.

Att tänka på vid val av remdriven impellerpump

När du väljer en remdriven impellerpump från Sherwood, finns det några faktorer att tänka på för att säkerställa att du väljer rätt pump för dina behov:

 • Pumpens kapacitet: Det är viktigt att välja en pump som har tillräcklig kapacitet för att pumpa vatten genom ditt system med tillräckligt tryck och flödeshastighet.
 • Motorns effekt: Motorns effekt är en annan viktig faktor att tänka på. En högre motoreffekt kan ge bättre prestanda.
 • Kompatibilitet: Kontrollera att pumpen är kompatibel med din båts motor. Sherwood tillverkar pumpar som är kompatibla med ett brett utbud av motorer.
 • Underhåll: Kontrollera hur enkel pumpen är att underhålla och serva. Det underlättar om pumpen är enkel att demontera och rengöra.

Installation

Här är några steg som kan vara till hjälp vid installation av en Sherwood remdriven impellerpump:

 1. Förbered båtmotorn: Stäng av båtmotorn och låt den svalna. Se till att bränsletanken är avstängd och att båten är stabil.
 2. Avlägsna den gamla pumpen: Avlägsna den gamla impellerpumpen. Se till att du stänger av vattnet och dränerar systemet innan du börjar arbeta.
 3. Kontrollera monteringsplatsen: Kontrollera monteringsplatsen för den nya pumpen och se till att den är ren och torr. Använd en fuktig trasa för att rengöra om det behövs.
 4. Anslut remmen: Anslut remmen till pumpens remskiva. Se till att remmen sitter ordentligt fast och inte är för lös eller för stram.
 5. Installera pumpen: Placera pumpen på monteringsplatsen och justera monteringsskruvarna så att pumpen sitter stadigt. Se till att pumpens inlopp och utlopp är anslutna korrekt och att slangklämmorna sitter ordentligt.
 6. Justera remmen: Justera remmen genom att flytta pumpen framåt eller bakåt tills remmen är rätt spänd. Kontrollera även att remmen är centrerad på remskivan.
 7. Fyll på vattnet: Fyll på vattnet i systemet och kontrollera att det inte finns några läckor.
 8. Testa pumpen: Starta motorn och kontrollera att pumpen fungerar korrekt. Kontrollera att vattnet strömmar som det ska genom systemet.
 9. Underhåll & service: Se till att du regelbundet underhåller och servar pumpen för att säkerställa dess optimala prestanda och livslängd.

Ha i åtanke att dessa steg enbart är riktlinjer. Det är viktigt att följa tillverkarens installationsanvisningar och säkerhetsinstruktioner för den specifika pumpen och båtmotorn.

Underhåll

Här är några tips för underhåll av din remdrivna impellerpump och för att förlänga dess livslängd:

 • Inspektera pumpen regelbundet: Kontrollera pumpen regelbundet för att se till att den är i bra skick. Inspektera pumpens impeller, remskiva, lager och tätningar för skador eller tecken på slitage.
 • Byt impellern regelbundet: Impellern är en förbrukningsvara och slits ut över tid. Byt impeller regelbundet efter tillverkarens instruktioner eller när du märker att det behövs.
 • Rengör pumpen: Rengör pumpen regelbundet genom att ta bort impellern och rensa ut eventuella rester eller avlagringar. Använd ett milt rengöringsmedel och en mjuk borste för att rengöra pumpen.
 • Byt ut tätningarna: Om du upptäcker läckor eller tecken på slitage på tätningarna, byt ut dem omedelbart för att undvika skador på pumpen eller båtmotorn.
 • Kontrollera remmen: Kontrollera regelbundet att remmen är i bra skick och inte är för lös eller för stram. Byt ut en sliten eller trasig rem omedelbart.
 • Försiktighet vid avlägsnande: Var försiktig när du tar bort pumpen, så att det inte sker skador.
 • Följ tillverkarens anvisningar: Följ alltid tillverkarens rekommendationer när det gäller underhåll och service av impellerpumpen. Detta hjälper till att undvika eventuella problem och säkerställa att pumpen fungerar som den ska.
Varför köpa hos oss på Dintra?

Att köpa impellerpumpar eller andra båtrelaterade produkter från oss på Dintra AB går smidigt med korta leveranstider och experthjälp för att få rätt impellerpump som passar för just ditt och din båts behov samt även rådgivning när det gäller vårt andra sortiment. Utöver impellerpumpar har vi på Dintra AB ett brett utbud av olika sorters marina tillbehör för din båt så som bland annat motorer, både diesel och elektriska motorer, backslag och reglage samt även många andra produkter som du kan tänkas behöva i ditt båtliv. För mer information om vårt utbud utöver impellerpumpar kan du kolla runt här på vår hemsida och för rådgivning för din situation och vad du kan tänkas behöva hjälp med kan du kontakta oss via mejl eller telefon så ska vi göra vårt yttersta för att hitta en lösning tillsammans för dina behov.

Vi har även andra motortillbehör, såsom motorkuddar och reglagekablar, utöver detta har vi ännu bredare sortiment av motortillbehör för din båt.

Sherwood remdriven impellerpump/kylvattenpump/sjövattenpump hos Dintra

Aktiva filter