Volvo Penta S

Volvo Penta S

Dessa impellerpumpar från Sherwood används som kylvattenpumpar till Volvo Penta motorer. De är utformade för att cirkulera kylvatten genom motorn och ut i avgassystemet för att kyla och reglera motortemperaturen. En impellerpump fungerar genom att en roterande impeller drar in vatten genom insuget och pressar det genom kylvattensystemet. När impellern roterar skapas en sugkraft som drar in vatten genom insuget på pumpen och sugs in mellan impellerns blad. Vattnet transporteras sedan genom pumpen och vidare genom kylvattensystemet till motorn. När vattnet har passerat genom kylvattensystemet pressas det ut genom avgassystemet. Trycket som skapas i kylvattensystemet av impellerns rotation hjälper till att reglera temperaturen i motorn och hålla den på en optimal nivå.

Installation

Installationen av en Sherwood impellerpump till en Volvo Penta motor kan variera beroende på modell och år, men här är några generella steg som kan vara till hjälp:

 1. Stäng av motorn och töm kylvätskesystemet.
 2. Ta bort den befintliga pumpen genom att lossa slangarna och bultarna som håller fast den.
 3. Kontrollera att det inte finns några skador på motorväxlaren som kan påverka den nya pumpens prestanda.
 4. Installera den nya pumpen på samma plats som den gamla pumpen och se till att den är ordentligt fastsatt med bultar.
 5. Anslut kylvätskeslangarna till pumpen och se till att de är ordentligt fastsatta.
 6. Fyll på kylvätska i systemet och se till att alla luftbubblor är borta.
 7. Starta motorn och kontrollera att pumpen fungerar korrekt genom att se till att det finns tillräckligt med vatten som rinner igenom kylvattensystemet.
 8. Kontrollera att det inte finns några läckage eller andra problem med pumpen.

Underhåll

För att säkerställa att impellerpumpen fungerar optimalt och har lång livslängd är det viktigt att underhålla den regelbundet. Här är några tips som kan vara till hjälp:

 • Inspektera impellern regelbundet: Impellern bör inspekteras regelbundet för att se till att den inte är skadad eller sliten. Impellern är en viktig del av pumpen och om den är skadad eller sliten kan pumpningen av vatten påverkas, vilket i sin tur kan skada motorn.
 • Byt impellern varje säsong: Impellern bör bytas en gång per säsong eller efter ett visst antal driftstimmar. Ett byte av impeller regelbundet hjälper till att säkerställa att pumpen fungerar optimalt och att motorn inte överhettas.
 • Kontrollera pumpens kåpa & packningar: Pumpens kåpa och packningar bör kontrolleras regelbundet för att säkerställa att de inte läcker och att det inte finns några andra tecken på korrosion.
 • Rengör insugningsgallret: Insugningsgallret bör rengöras regelbundet för att förhindra att det blir igensatt med skräp och att vattenflödet blockeras.
 • Testa pumpen: Testa pumpen efter att den har rengjorts och impellern har bytts ut för att se till att den fungerar som den ska.

För att underhålla impellerpumpen på rätt sätt är det viktigt att följa tillverkarens rekommendationer.

Varför köpa hos oss på Dintra?

Att köpa impellerpumpar eller andra båtrelaterade produkter från oss på Dintra AB går smidigt med korta leveranstider och experthjälp för att få rätt impellerpump som passar för just ditt och din båts behov samt även rådgivning när det gäller vårt andra sortiment. Utöver impellerpumpar har vi på Dintra AB ett brett utbud av olika sorters marina tillbehör för din båt så som bland annat motorer, både diesel och elektriska motorer, backslag och reglage samt även många andra produkter som du kan tänkas behöva i ditt båtliv. För mer information om vårt utbud utöver impellerpumpar kan du kolla runt här på vår hemsida och för rådgivning för din situation och vad du kan tänkas behöva hjälp med kan du kontakta oss via mejl eller telefon så ska vi göra vårt yttersta för att hitta en lösning tillsammans för dina behov.

Vi har även andra motortillbehör, såsom sjövattenfilter och reglagekablar, utöver detta har vi ännu bredare sortiment av motortillbehör för din båt.

Volvo Penta S - impellerpump/kylvattenpump/sjövattenpump från Sherwood

Aktiva filter