IMPELLRAR

Impellrar

En impeller är en del av båtens kylvattensystem och används för att cirkulera kylvattnet genom motorns kylare och för att hålla motorn vid rätt temperatur. Impellern består vanligtvis av en roterande gummidisk med blad som drar in kylvatten från omgivningen och sedan pumpar det genom motorn.

Impellrar kan vara en del av en vattenpump eller en separat enhet. Vattenpumpar med impellrar finns i olika storlekar och konfigurationer beroende på motorns storlek och krav. Impellrarna kan också variera i olika former och storlekar beroende på båttyp och motor.

Att byta impeller på en båt är relativt enkelt, men här följer några steg som kan vara användbara:

 1. Stäng av båtmotorn och koppla bort batteriet som en säkerhetsåtgärd.
 2. Hitta impellerhuset, som vanligtvis är beläget i kylvattenpumpen. Det kan vara lättast att hitta det genom att följa kylvatteninloppet från båtens skrov till motorn. 
 3. Ta bort impellerhusets lock och ta bort den gamla impellern. Kontrollera impellern för eventuella skador eller tecken på slitage som kan ha orsakat problem med kylsystemet.
 4. Sätt in den nya impellern på axeln, se till att bladens riktning pekar åt rätt håll.
 5. Sätt tillbaka impellerhusets lock och se till att det är säkert på plats.
 6. Öppna ventilerna på kylvattenintaget och starta motorn för att testa om kylsystemet fungerar som det ska.
 7. Kontrollera kylvattennivån och fyll på vid behov.

Impellrars livslängd

En impeller kan påverkas av flera faktorer som kan förkorta dess livslängd eller orsaka problem med kylsystemet. Dessa faktorer inkluderar användning i förorenat vatten, överhettning av motorn, bristande underhåll eller felaktig installation. Det är därför mycket viktigt att regelbundet inspektera och underhålla impellern och kylsystemet för att undvika dessa potentiella problem.

Olika typer av impellrar

Det finns också olika typer av impellrar som är anpassade för olika förhållanden och användningsområden. Exempelvis finns det impellrar med olika antal blad som kan ge högre flödeshastighet eller ökad effektivitet i specifika situationer. Det är viktigt att välja rätt impeller för din båt och motor baserat på tillverkarens rekommendationer och användningsområdet för båten.

Impellerguide. Klicka här.

Vårt utbud

Hos oss finns impellrar för nästan alla motorer och sjövattenpumpar. Vi säljer impellrar av stora märken som Volvo Penta, Cummins och Yanmar, men även andra märken. En förnyad impeller kan ge en pump många fler goda år. Med hjälp av impellerguiden kan du enkelt hitta den impeller som passar din motor.

Vi har ett brett utbud av lämpliga impellrar för de flesta marindieslar och andra applikationer. JMP-impellrarna är några av de bästa impellerna i världen.

Fördelarna med att handla impellrar av oss:

- Två års garanti tillhandahålls.

- ISO 9001-kvalitet garanterad.

Varför köpa hos Dintra?

Att köpa impellrar eller andra båtrelaterade produkter från oss på Dintra AB går smidigt med korta leveranstider och experthjälp för att få rätt impeller som passar för just ditt och din båts behov samt även rådgivning när det gäller vårt andra sortiment. Utöver impellrar har vi på Dintra AB ett brett utbud av olika sorters marina tillbehör för din båt så som bland annat motorer, både diesel och elektriska motorer, backslag och reglage samt även många andra produkter som du kan tänkas behöva i ditt båtliv. För mer information om vårt utbud utöver impellrar kan du kolla runt här på vår hemsida och för rådgivning för din situation och vad du kan tänkas behöva hjälp med kan du kontakta oss via mejl eller telefon så ska vi göra vårt yttersta för att hitta en lösning tillsammans för dina behov.

Vi har även andra motortillbehör, såsom sjövattenfilter och fjäderbälgar, utöver detta har vi ännu bredare sortiment av motortillbehör för din båt.

Impellrar till sjövatten- & impellerpumpar finns hos oss på Dintra AB

Underkategorier

 • VOLVO PENTA IMPELLRAR
  VOLVO PENTA IMPELLRAR

  Volvo Penta impellrar

  Dessa impellrar används vanligtvis i kylsystemet till Volvo Penta båtmotorer. De används för att hålla motorn i rätt temperatur. Detta genom att de cirkulerar kylvatten genom motorns kylsystem. Detta görs då impellern roterar och drar in kylvatten från omgivningen som sedan pumpas genom motorn.

  Impellrar kan vara en del av en vattenpump eller en separat enhet. Impellrar finns i olika storlekar beroende på båttyp och motor.

  Här finns ett stort utbud av impellrar till Volvo Penta. 

  Val av impeller

  När du väljer en impeller till din Volvo Penta båtmotor finns det några faktorer att tänka på för att hitta rätt impeller för din specifika motor och applikation. Här är några faktorer att tänka på:

  • Modell & årsmodell på din båt: Impellrar är utformade för att passa specifika motorer, så det är viktigt att välja en impeller som är kompatibel med din Volvo Penta motor.
  • Storlek på din båtmotor: Impellrar finns i olika storlekar för att passa olika motorstorlekar.
  • Applikation: Vilken typ av applikation används motorn för? En motor som används för höga hastigheter eller intensiv användning kan behöva en mer robust impeller än en motor som används för lägre hastigheter eller mindre krävande användning.
  • Underhåll & utbyte: Det är viktigt att byta ut impellern regelbundet för att undvika överhettning av motorn. Se till att välja en impeller som är lätt att underhålla och byta ut när det behövs.

  Hittar du inte impellern du är ute efter?

  - Skriv in OEM-nummer eller namn i sökfältet så hittar du den impeller du behöver.

  Installation

  Installation av en impeller till en Volvo Penta båtmotor kan variera något beroende på modell och typ av motor. Men här är några allmänna steg för att installera en impeller:

  1. Stäng av båtmotorn och dra ur tändstiftet för att förhindra att motorn startas oavsiktligt under installationen.
  2. Ta bort impellerns täckplatta och skruva loss impellerns fastsättningsskruvar för att komma åt impellern.
  3. Ta bort den gamla impellern från impellerhuset och rengör impellerhuset med hjälp av en mjuk borste och färskvatten. Var noga med att inte repa impellerhusets yta, eftersom det kan påverka impellerns prestanda.
  4. Inspektera den nya impellern för eventuella skador eller defekter. Smörj impellern och impellerhuset med silikonfett eller annat lämpligt smörjmedel.
  5. Sätt in den nya impellern på axeln och tryck den på plats, se till att impellern är rätt orienterad.
  6. Sätt tillbaka impellerns täckplatta och återmontera bultarna för fastsättning, dra åt skruvarna men var noga med att inte dra fast dem för hårt.
  7. Kontrollera att impellern rör sig fritt och att det inte finns några hinder eller skador på impellern eller dess omgivning.
  8. Sätt tillbaka tändstiftet och starta motorn för att kontrollera impellerns funktion. Inspektera för eventuella läckage.

  Notera att dessa steg bara är en generell guide för hur en installation går till. Det är viktigt att följa tillverkarens anvisningar då installationen kan skilja sig åt beroende på impeller och motor.

  Underhåll

  En impeller till en Volvo Penta båtmotor är en viktigt komponent av kylsystemet och behöver regelbundet underhåll för att säkerställa optimal funktion och undvika skador på motorn. Här är några förslag på underhåll av din impeller:

  • Inspektera impellern regelbundet: Det är viktigt att inspektera impellern regelbundet för tecken på slitage eller skador. Kontrollera impellerns blad för avskalning, sprickor, missfärgning eller andra skador. Om det finns tecken på slitage eller andra skador bör den bytas ut omedelbart.
  • Byt impellern enligt tillverkarens rekommendationer: Impellern bör bytas ut enligt tillverkarens rekommendationer. Att byta impeller regelbundet hjälper till att undvika överhettning av motorn och minskar risken för skador.
  • Rengör impellern: Rengör impellern med färskvatten och en mjuk borste för att avlägsna eventuellt smuts eller avlagringar som kan påverka impellerns prestanda.
  • Smörj impellern & impellerhuset: Smörj impellern och impellerhuset med silikonfett eller annat rekommenderat smörjmedel. Detta hjälper till att minska friktionen mellan impellern och impellerhuset och förlänger impellerns livslängd.
  • Kontrollera impellerns rotationsriktning: Impellerns rotationsriktning är en viktig för dess prestanda. Se till att impellerns blad är korrekt orienterade och följer tillverkarens anvisningar.
  • Kontrollera kylsystemets övriga komponenter: Impellern fungerar tillsammans med andra delar i kylsystemet, det är därför viktigt att regelbundet kontrollera kylsystemets övriga komponenter.

  Genom att bland annat följa dessa förslag kan du förlänga impellerns livslängd och säkerställa optimal prestanda för motorn.

  Varför köpa hos oss på Dintra?

  Att köpa impellrar eller andra båtrelaterade produkter från oss på Dintra AB går smidigt med korta leveranstider och experthjälp för att få rätt impeller som passar för just ditt och din båts behov samt även rådgivning när det gäller vårt andra sortiment. Utöver impellrar har vi på Dintra AB ett brett utbud av olika sorters marina tillbehör för din båt så som bland annat motorer, både diesel och elektriska motorer, backslag och reglage samt även många andra produkter som du kan tänkas behöva i ditt båtliv. För mer information om vårt utbud utöver impellrar kan du kolla runt här på vår hemsida och för rådgivning för din situation och vad du kan tänkas behöva hjälp med kan du kontakta oss via mejl eller telefon så ska vi göra vårt yttersta för att hitta en lösning tillsammans för dina behov.

  Vi har även andra motortillbehör, såsom fjäderbälgar och rostfria avgasslangar, utöver detta har vi ännu bredare sortiment av motortillbehör för din båt.

 • YANMAR IMPELLRAR
  YANMAR IMPELLRAR

  Yanmar impellrar

  En impeller är en viktig komponent i kylvattensystemet till en Yanmar båtmotor. Dessa används för att hålla motorn i rätt temperaturomfång. Detta görs genom att det cirkulerar kylvatten genom motorns kylsystem då impellern roterar och drar in kylvatten från omgivningen som sedan pumpen genom motorn. När impellern roterar skapar den ett undertryck som drar in kylvatten från sjön och vidare genom motorns kylvattenkanaler.

  Här finns ett stort utbud av impellrar till Yanmar.

  Val av impeller

  När du väljer en impeller till din Yanmar båtmotor är det några saker du bör tänka på för att få den bästa prestandan och för att undvika skador på motorn. Här är några faktorer att tänka på:

  • Använd rätt storlek: Impellerns storlek är viktig för att den ska passa ordentligt till din Yanmar båtmotor. Det är viktigt att välja en impeller som har rätt diameter, höjd och bladbredd som passar din motor.
  • Rätt antal blad: Impellerns antal blad kan påverka dess prestanda och cirkulation av kylvatten genom motorn. Det är viktigt att välja en impeller med rätt antal blad för att få optimal prestanda från motorn.
  • Kvalitet: Det är viktigt välja en impeller av hög kvalitet som tål marina förhållanden.
  • Miljöförhållanden: Ta hänsyn till vilka miljöförhållanden impellern kommer att användas i.
  • Underhåll: Impellern är en viktig del av motorns kylsystem och det är viktigt att byta den regelbundet för att undvika problem. Det är därför viktigt att välja en impeller som är lätt att byta och underhålla.

  Hittar du inte impellern du är ute efter?

  - Skriv in OEM-nummer eller namn i sökfältet så hittar du den impeller du behöver.

  Installation

  Installation av en impeller till en Yanmar båtmotor är en relativt enkel process, men det är viktigt att följa tillverkarens instruktioner. En generell installation kan utföras med hjälp av dessa steg:

  1. Stäng av motorn och se till att den har svalnat innan du påbörjar installationen.
  2. Hitta den gamla impellern och ta bort eventuella skyddskåpor.
  3. Ta bort de fästen som håller impellern på plats. Notera hur impellern är monterad för att kunna sätta dit den nya impellern på samma sätt.
  4. Ta försiktigt bort impellern. Inspektera impellern och kylsystemet för eventuella tecken på skador eller slitage som kan ha orsakats av överhettning eller tidigare impellerproblem.
  5. Sätt in den nya impellern på samma sätt som den gamla var monterad. Se till att impellerns blad och rotationsriktning är rätt och att impellern sitter ordentligt på plats.
  6. Fäst impellern på plats med fästen eller klämmor.
  7. Kontrollera att impellern är monterad ordentligt och att alla fästen och klämmor sitter ordentligt.
  8. Sätt tillbaka eventuella eventuella skyddskåpor.
  9. Kontrollera kylvattnets nivå och fyll på vid behov.
  10. Starta motorn och kontrollera impellerns rotation och att kylvattnet cirkulerar ordentligt genom motorn.

  Underhåll

  För att din impeller ska fungera effektivt är det viktigt att ta hand om den genom regelbundet underhåll. Här är några tips som kan vara användbara:

  • Inspektera impellern: Innan du installerar den nya impellern, inspektera den gamla för tecken på slitning, skador eller missfärgningar. Om du hittar några av dessa problem, är det viktigt att ta reda på orsaken och åtgärda problemet innan du installerar den nya impellern.
  • Rengör kylsystemet: Kylsystemet bör rengöras regelbundet för att undvika ansamling av skräp, korrosion och kalkavlagringar som kan orsaka blockeringar och överhettning.
  • Kontrollera vattentrycket: Kontrollera vattentrycket regelbundet för att se till att impellern fungerar som den ska och att kylvattnet cirkulerar ordentligt genom motorn.
  • Använd rätt kylvätska: Använd rätt typ av kylvätska enligt tillverkarens rekommendation. Fel typ av kylvätska kan orsaka korrosion, överhettning och problem med impellern.
  • Byt impellern regelbundet: Impellern är en förbrukningsvara och slits ut med tiden. Det är därför viktigt att byta impellern regelbundet, vanligtvis efter varje säsong.

  Genom att följa dessa tips kan du säkerställa att impellern fungerar effektivt och att överhettning och andra problem undviks.

  Varför köpa hos Dintra?

  Att köpa impellrar eller andra båtrelaterade produkter från oss på Dintra AB går smidigt med korta leveranstider och experthjälp för att få rätt impeller som passar för just ditt och din båts behov samt även rådgivning när det gäller vårt andra sortiment. Utöver impellrar har vi på Dintra AB ett brett utbud av olika sorters marina tillbehör för din båt så som bland annat motorer, både diesel och elektriska motorer, backslag och reglage samt även många andra produkter som du kan tänkas behöva i ditt båtliv. För mer information om vårt utbud utöver impellrar kan du kolla runt här på vår hemsida och för rådgivning för din situation och vad du kan tänkas behöva hjälp med kan du kontakta oss via mejl eller telefon så ska vi göra vårt yttersta för att hitta en lösning tillsammans för dina behov.

  Vi har även andra motortillbehör, såsom klaffpumpar och motorkuddar, utöver detta har vi ännu bredare sortiment av motortillbehör för din båt.

 • CUMMINS IMPELLRAR
  CUMMINS IMPELLRAR

  Cummins impellrar

  Impellern är en viktig del av kylsystemet i en båtmotor och används för att pumpa kylvatten genom motorn för att hålla den i rätt temperatur. Detta görs genom att impellern roterar och drar in kylvatten från omgivningen som sedan pumpas genom motorn. 

  Impellrar finns i många olika utföranden och storlekar. De kan vara en del av en vattenpump eller en separat enhet.

  Här finns ett stort utbud av impellrar till Cummins.

  Val av impeller

  När du väljer en impeller till en Cumminsmotor är det viktigt att tänka på följande faktorer:

  • Impellerns storlek: Impellern måste vara rätt storlek för att passa kylvattencirkulationssystemet. Kontrollera motorns dokumentation för att hitta den lämpliga impellerstorleken.
  • Kompatibilitet: Impellern måste vara kompatibel med Cummins båtmotorn och passa i dess kylvattencirkulationssystem. Välj en impeller som är kompatibel med din specifika modell av motor.
  • Prestanda: Impellern påverkar direkt motorns prestanda, så det är viktigt att välja en som ger tillräckligt med vattenflöde och kylning för att hålla motorn inom rätt temperaturintervall. Om en impeller med fel typ av vattenflöde och kylning används kan motorn överhettas och skadas.
  • Reservdelar: Kontrollera om det finns lättillgängliga reservdelar för impellern i händelse av att den behöver bytas ut eller repareras.
  • Installationskrav: Impellern kan kräva specifika verktyg och kunskaper för att installeras. Om du inte har erfarenhet och känner dig otrygg med installationen, rekommenderar vi att du tar kontakt en en professionell som utför installationen åt dig.
  • Underhåll: Impellern behöver underhållas regelbundet för att fungera korrekt och undvika överhettning av motorn.

  Hittar du inte impellern du är ute efter?

  - Skriv in OEM-nummer eller namn i sökfältet så hittar du den impeller du behöver.

  Installation

  Installationen av en impeller till en Cumminsmotor kan variera något beroende på modell på motorn och impellern, men generellt sett följer de flesta impellrar en liknande installationsprocess, Här är en allmän guide för att installera en impeller:

  1. Stäng av motorn och koppla bort strömmen för att undvika elektriska stötar.
  2. Lokalisera impellern i kylvattensystemet.
  3. Avlägsna försiktigt den gamla impellern.
  4. Rengör impellerns monteringsyta och se till att det inte finns några skador eller korrosion på impellerns hus.
  5. Placera den nya impellern på axeln, se till att den är monterad i rätt riktning.
  6. Kontrollera att kylvattenslangarna och alla andra kopplingar är återmonterade korrekt och dra åt slangklämmorna.
  7. Fyll på kylvatten i systemet och kontrollera att det inte finns några läckor. Starta motorn och kontrollera att impellern fungerar korrekt genom att känna efter att det kommer ut vatten ur avgasutsläppet och se till så att motorn inte överhettar.

  Underhåll

  För att säkerställa att impellern för Cumminsmotorn fungerar korrekt och håller länge är regelbundet underhåll viktigt. Här är några allmänna tips som lan vara till hjälp:

  • Inspektera impellern: Inspektera impellern regelbundet för tecken på slitage, sprickor eller andra skador. Byt ut impellern om du hittar några tecken på skada.
  • Rengör kylvattensystemet: Rengör kylvattensystemet med jämna mellanrum för att undvika att smuts eller sediment byggs upp och blockerar impellern eller kylvattensystemet.
  • Kontrollera kylvattennivån: Kontrollera kylvattennivån regelbundet och se till att det finns tillräckligt med kylvatten i systemet för att undvika överhettning och skador på impellern och 
  • Byt ut impellern: Byt ut impellern enligt tillverkarens rekommendationer för att säkerställa att motorn att motorn håller sig inom rätt temperaturintervall och fungerar korrekt.
  • Kontrollera kylvattennivån: Kontrollera kylvattennivån regelbundet och se till att det finns tillräckligt med kylvatten i systemet för att undvika överhettning och skador på impellern och motorn.
  Varför köpa hos Dintra?

  Att köpa impellrar eller andra båtrelaterade produkter från oss på Dintra AB går smidigt med korta leveranstider och experthjälp för att få rätt impeller som passar för just ditt och din båts behov samt även rådgivning när det gäller vårt andra sortiment. Utöver impellrar har vi på Dintra AB ett brett utbud av olika sorters marina tillbehör för din båt så som bland annat motorer, både diesel och elektriska motorer, backslag och reglage samt även många andra produkter som du kan tänkas behöva i ditt båtliv. För mer information om vårt utbud utöver impellrar kan du kolla runt här på vår hemsida och för rådgivning för din situation och vad du kan tänkas behöva hjälp med kan du kontakta oss via mejl eller telefon så ska vi göra vårt yttersta för att hitta en lösning tillsammans för dina behov.

  Vi har även andra motortillbehör, såsom impellerpumpar och klaffpumpar, utöver detta har vi ännu bredare sortiment av motortillbehör för din båt.

 • BLANDADE IMPELLRAR
  BLANDADE IMPELLRAR

  Blandade impellrar

  En impeller är en viktig del av en båtmotors kylsystem. Den används för att pumpa kylvatten genom motorn för att hålla motorn vid en säker driftstemperatur. Vid varje rotation av impellerns blad skapas ett undertryck som drar in vatten genom inloppet och trycker ut det genom genom utloppet. Detta leder till att det pumpas kylvatten kylvatten genom motorns kylvattenkanaler för att absorbera värme från motorn och förhindra överhettning.

  Här finns ett stort utbud av impeller till Volvo Penta, Yanmar, Doosan, Craftsman Marin, Cummins, Catepillar, John Deere, Seasall och flera.

  Val av impeller

  När du väljer en impeller till din båtmotor är det viktigt att välja en som är kompatibel med din motor och pump. Impellerns storlek och form kan variera beroende på motorn effekt och kylvattensystemets design. Här är några faktorer att ta hänsyn till vid val av impeller:

  • Kompatibilitet: Impellern måste vara kompatibel med din båtmotors kylvattensystem och pump. Var därför noga med att kolla vilken typ av impeller som passar med din motor och pump.
  • Prestanda: Välj en impeller som ger tillräckligt med flöde och tryck för att kyla din båtmotor ordentligt.
  • Storlek: Impellerns storlek ska vara rätt för din båtmotors modell och effekt. Dubbelkolla gärna så att storleken blir rätt.
  • Form: Impellerns form är också viktig. Vissa impellrar har flera blad, medans andra har färre. Välj en impeller som har rätt antal blad för din båtmotors modell och användningsområde.
  • Installation: Impellerns installation kan variera beroende på din båtmotors modell och pump. Välj en impeller som är enkel att installera och se till att du har rätt kunskap för att utföra en installation.
  • Underhåll: Impellern är en del som kräver regelbundet underhåll. Välj en impeller som är lätt att underhålla och byta ut vid behov.

  Hittar du inte impellern du är ute efter?

  - Skriv in OEM-nummer eller namn i sökfältet så hittar du den impeller du behöver.

  Installation

  Installation av en impeller kan variera beroende på din motor och impellerns modell, men här är några allmänna steg som kan ingå:

  1. Stäng av motorn och säkra båten på land eller i vattnet.
  2. Hitta impellerhuset, som vanligtvis är beläget på motorns nedre del.
  3. Ta bort impellerhusets lock genom att lossa alla skruvar eller fästen som håller locket på plats.
  4. Inspektera impellerhuset för eventuella skador eller slitna delar. Om någon del ser ut att vara skadad, byt ut den innan du installerar den nya impellern.
  5. Smörj den nya impellern med lite silikonfett för att hjälpa den glida på plats i huset.
  6. Sätt in den nya impellern i huset, och se till att den sitter på plats ordentligt.
  7. Sätt tillbaka locket på impellerhuset och se till att det är ordentligt fastsatt.
  8. Testa motorn och se till att impellern fungerar som den ska.

  Underhåll

  Impellern är en viktig del av kylvattensystemet i din båtmotor och regelbundet underhåll av impellern är avgörande för att se till att motorn fungerar korrekt och undvika potentiella skador på motorn. Här är några punkter som är bra att tänka på när det gäller underhåll av impellern:

  • Inspektion: Inspektera impellern regelbundet för att eventuellt upptäcka tecken på slitage, skador eller andra problem. Montera bort impellern och undersök alla blad på impellern för eventuella sprickor, missfärgning eller avskalning. Om du upptäcker några problem, byt ut impellern direkt.
  • Rengöring: Rengör impellern och kylvattensystemet för att avlägsna eventuella föroreningar. Detta hjälper till att se till att impellern fungerar korrekt och undviker överhettning.
  • Smörjning: Smörj impellern och pumpen med lämpligt smörjmedel. Detta hjälper till att minska friktionen och skydda impellern från slitage.
  • Förvaring: Förvara impellern på ett torrt och svalt ställe för att undvika att den utsätts för direkt solljus eller värme som kan skada den.
  • Byte: Byt impellern enligt den rekommenderade intervallen, detta kan variera beroende på motorns modell och användningsområde, men ett byte sker oftast efter varje säsong eller efter ett visst antal driftstimmar. Att byta impeller regelbundet hjälper till att se till att kylvattensystemet fungerar ordentligt.

  Om du är osäker på hur du underhåller din impeller eller om du upptäcker problem som du inte kan lösa själv, sök professionell hjälp.

  Varför köpa hos Dintra?

  Att köpa impellrar eller andra båtrelaterade produkter från oss på Dintra AB går smidigt med korta leveranstider och experthjälp för att få rätt impeller som passar för just ditt och din båts behov samt även rådgivning när det gäller vårt andra sortiment. Utöver impellrar har vi på Dintra AB ett brett utbud av olika sorters marina tillbehör för din båt så som bland annat motorer, både diesel och elektriska motorer, backslag och reglage samt även många andra produkter som du kan tänkas behöva i ditt båtliv. För mer information om vårt utbud utöver impellrar kan du kolla runt här på vår hemsida och för rådgivning för din situation och vad du kan tänkas behöva hjälp med kan du kontakta oss via mejl eller telefon så ska vi göra vårt yttersta för att hitta en lösning tillsammans för dina behov.

  Vi har även andra motortillbehör, såsom vattenlås och elektroniska reglage, utöver detta har vi ännu bredare sortiment av motortillbehör för din båt.

Aktiva filter