YANMAR IMPELLRAR

Yanmar impellrar

En impeller är en viktig komponent i kylvattensystemet till en Yanmar båtmotor. Dessa används för att hålla motorn i rätt temperaturomfång. Detta görs genom att det cirkulerar kylvatten genom motorns kylsystem då impellern roterar och drar in kylvatten från omgivningen som sedan pumpen genom motorn. När impellern roterar skapar den ett undertryck som drar in kylvatten från sjön och vidare genom motorns kylvattenkanaler.

Här finns ett stort utbud av impellrar till Yanmar.

Val av impeller

När du väljer en impeller till din Yanmar båtmotor är det några saker du bör tänka på för att få den bästa prestandan och för att undvika skador på motorn. Här är några faktorer att tänka på:

 • Använd rätt storlek: Impellerns storlek är viktig för att den ska passa ordentligt till din Yanmar båtmotor. Det är viktigt att välja en impeller som har rätt diameter, höjd och bladbredd som passar din motor.
 • Rätt antal blad: Impellerns antal blad kan påverka dess prestanda och cirkulation av kylvatten genom motorn. Det är viktigt att välja en impeller med rätt antal blad för att få optimal prestanda från motorn.
 • Kvalitet: Det är viktigt välja en impeller av hög kvalitet som tål marina förhållanden.
 • Miljöförhållanden: Ta hänsyn till vilka miljöförhållanden impellern kommer att användas i.
 • Underhåll: Impellern är en viktig del av motorns kylsystem och det är viktigt att byta den regelbundet för att undvika problem. Det är därför viktigt att välja en impeller som är lätt att byta och underhålla.

Hittar du inte impellern du är ute efter?

- Skriv in OEM-nummer eller namn i sökfältet så hittar du den impeller du behöver.

Installation

Installation av en impeller till en Yanmar båtmotor är en relativt enkel process, men det är viktigt att följa tillverkarens instruktioner. En generell installation kan utföras med hjälp av dessa steg:

 1. Stäng av motorn och se till att den har svalnat innan du påbörjar installationen.
 2. Hitta den gamla impellern och ta bort eventuella skyddskåpor.
 3. Ta bort de fästen som håller impellern på plats. Notera hur impellern är monterad för att kunna sätta dit den nya impellern på samma sätt.
 4. Ta försiktigt bort impellern. Inspektera impellern och kylsystemet för eventuella tecken på skador eller slitage som kan ha orsakats av överhettning eller tidigare impellerproblem.
 5. Sätt in den nya impellern på samma sätt som den gamla var monterad. Se till att impellerns blad och rotationsriktning är rätt och att impellern sitter ordentligt på plats.
 6. Fäst impellern på plats med fästen eller klämmor.
 7. Kontrollera att impellern är monterad ordentligt och att alla fästen och klämmor sitter ordentligt.
 8. Sätt tillbaka eventuella eventuella skyddskåpor.
 9. Kontrollera kylvattnets nivå och fyll på vid behov.
 10. Starta motorn och kontrollera impellerns rotation och att kylvattnet cirkulerar ordentligt genom motorn.

Underhåll

För att din impeller ska fungera effektivt är det viktigt att ta hand om den genom regelbundet underhåll. Här är några tips som kan vara användbara:

 • Inspektera impellern: Innan du installerar den nya impellern, inspektera den gamla för tecken på slitning, skador eller missfärgningar. Om du hittar några av dessa problem, är det viktigt att ta reda på orsaken och åtgärda problemet innan du installerar den nya impellern.
 • Rengör kylsystemet: Kylsystemet bör rengöras regelbundet för att undvika ansamling av skräp, korrosion och kalkavlagringar som kan orsaka blockeringar och överhettning.
 • Kontrollera vattentrycket: Kontrollera vattentrycket regelbundet för att se till att impellern fungerar som den ska och att kylvattnet cirkulerar ordentligt genom motorn.
 • Använd rätt kylvätska: Använd rätt typ av kylvätska enligt tillverkarens rekommendation. Fel typ av kylvätska kan orsaka korrosion, överhettning och problem med impellern.
 • Byt impellern regelbundet: Impellern är en förbrukningsvara och slits ut med tiden. Det är därför viktigt att byta impellern regelbundet, vanligtvis efter varje säsong.

Genom att följa dessa tips kan du säkerställa att impellern fungerar effektivt och att överhettning och andra problem undviks.

Varför köpa hos Dintra?

Att köpa impellrar eller andra båtrelaterade produkter från oss på Dintra AB går smidigt med korta leveranstider och experthjälp för att få rätt impeller som passar för just ditt och din båts behov samt även rådgivning när det gäller vårt andra sortiment. Utöver impellrar har vi på Dintra AB ett brett utbud av olika sorters marina tillbehör för din båt så som bland annat motorer, både diesel och elektriska motorer, backslag och reglage samt även många andra produkter som du kan tänkas behöva i ditt båtliv. För mer information om vårt utbud utöver impellrar kan du kolla runt här på vår hemsida och för rådgivning för din situation och vad du kan tänkas behöva hjälp med kan du kontakta oss via mejl eller telefon så ska vi göra vårt yttersta för att hitta en lösning tillsammans för dina behov.

Vi har även andra motortillbehör, såsom klaffpumpar och motorkuddar, utöver detta har vi ännu bredare sortiment av motortillbehör för din båt.

Yanmar Impeller finns hos oss på Dintra AB - Vi har allt för din båt

Aktiva filter