STYRNING

Styrcylinder

En styrcylinder för båtar används för att kontrollera båtens styrning genom att överföra kraft från båtens styrspak eller ratt till styrsystemet. Här är några grundläggande fakta om styrcylindrar för båtar:

 • Funktion: Styrcylindrar omvandlar rotationsrörelse från styrspaken eller ratten till linjär rörelse som styr båtens utombordsmotor, inombordsmotor eller styrspak för extern styranordning. Det gör det möjligt för föraren att styra båten genom att vrida på styret. 
 • Hydrauliska styrcylindrar: De vanligaste styrcylindrarna för båtar är hydrauliska. Hydrauliska system använder hydraulvätska och en pump för att överföra kraften från styrenheten till styrcylindern. När föraren vrider på ratten pressas hydraulvätskan genom cylindern och orsakar rörelse.
 • Mekaniska styrcylindrar: Det finns även mekaniska styrcylindrar som använder kablar och stag för att överföra rörelsen från styrspaken eller ratten till motorns styrsystem. Dessa cylindrar är vanligare på mindre båtar och kan vara enklare att installera och underhålla.
 • Konstruktion: Styrcylindrar för båtar består vanligtvis av en cylindrisk behållare, en kolvarm och packningar. Kolvarmen rör sig framåt och bakåt när hydraulvätskan eller kabeln appliceras eller släpps, vilket ger den nödvändiga styrkraften för att vrida bråtens motor eller styrenhet.
 • Storlek & kapacitet: Styrcylindrar finns i olika storlekar och kapaciteter för att passa olika båtar och motorer. Det är viktigt att välja en styrcylinder som är lämplig för din båts storlek, vikt och motorstorlek för att säkerställa optimal prestanda och säkerhet.

Installation & underhåll

Installationen av en styrcylinder kan variera beroende på båttyp, motor och styrsystem. Här är några generella steg att följa för installationen:

 1. Förberedelse: Innan installationen är det viktigt att du har rätt verktyg och utrustning tillgängliga. Kontrollera även att du har rätt styrcylinder för din båt och motor.
 2. Placering: Bestäm den optimala placeringen för styrcylindern i båten. Styrcylindern brukar monteras i närheten av motorn eller styrenheten för att minimera kraftförlust och ge en direkt styrning.
 3. Montering av styrcylinder: Fäst styrcylindern med hjälp av monteringsbeslag. Se till att monteringen är stadig och att cylindern är ordentligt fastsatt.
 4. Anslutning av hydraulslangar: Vid montering av en hydraulisk styrcylinder, anslut hydraulslangarna till styrenheten. Se till att slangarna är ordentligt anslutna och att det inte finns några läckage.
 5. Justering: Efter att styrcylindern är korrekt installerad och ansluten, justera den enligt tillverkarens rekommendationer. Det kan innebära att lufta systemet, justera styrvägen och säkerställa att styret rör sig smidigt och korrekt.
 6. Testning: Innan användning, testa styrcylindern genom att vrida på styret och observera hur motorn eller styrenheten reagerar. Kontrollera att styret rör sig smidigt och att båten svarar på styrkommandon på ett korrekt sätt.

För att säkerställa att styrcylindern fungerar optimalt och för att förlänga dess livslängd är regelbundet underhåll viktigt. Här är några allmänna tips för underhåll av styrcylindrar:

 • Rengöring: Håll styrcylindern ren från smuts, salt, sand och andra föroreningar som kan påverka dess funktion. Använd en mild tvållösning och vatten för att rengöra cylindern. Se till att skölja noggrant och torka av den efter rengöring.
 • Inspektion: Inspektera regelbundet styrcylindern för att upptäcka eventuella tecken på slitage, skador eller läckage. Kontrollera packningar, slangar och anslutningar för att se till att de är i gott skick. Om du märker några problem, åtgärda dem så snart som möjligt.
 • Smörjning: Vissa styrcylindrar kan kräva smörjning av rörliga delar. Kontrollera tillverkarens rekommendationer och använd lämpligt smörjmedel för att smörja cylindern vid behov. Detta hjälper till att säkerställa smidig rörelse och minska friktionen.
 • Kontroll av hydraulvätska: Om du använder dig av en hydraulisk styrcylinder bör du regelbundet kontrollera nivån på hydraulvätskan. Se till att nivån är inom rekommenderade gränser och fyll på vid behov. Kontrollera också hydraulvätskans kvalitet och byt u den vid behov.

Styrpump

Styrpumpar används i hydrauliska styrningssystem för att generera tryck och leverera hydraulvätska till styrcylindern, vilket gör det möjligt att styra båten. Här är några grundläggande fakta om styrpumpar:

 • Funktion: Styrpumpen är en central komponent i ett hydrauliskt styrsystem. Dess huvudsakliga funktion är att omvandla rotationsrörelsen från båtens styrspak eller ratt till hydraultryck, som sedan används för att flytta styrcylindern och därmed ändra riktningen på båtens styrning.
 • Hydrauliska styrpumpar: Den vanligaste typen av styrpumpar är hydrauliska. Dessa pumpar drivs vanligtvis av båtens motor och använder hydraulvätska för att generera trycket som behövs för att styra båten. De är effektiva och tillförlitliga.
 • Storlek & kapacitet: Styrpumpar finns i olika storlekar och kapaciteter för att passa olika båtar och styrsystem. Valet av rätt storlek och kapacitet beror på faktorer som båtens storlek, vikt, motorstorlek och det hydrauliska systemets behov. Det är viktigt att välja en pump som kan generera tillräckligt med tryck och flöde för att säkerställa en korrekt styrning av båten.

Installation & underhåll

Installationen av en styrpump kan variera beroende på båttyp, motor och det hydrauliska styrsystemet. Här är en allmän guide att följa för installationen:

 1. Förberedelse: Se till att du har rätt verktyg och utrustning för installationen. Kontrollera att du har den korrekta styrpumpen för din båt och att den är kompatibel med din motor och ditt styrsystem.
 2. Placering: Bestäm en lämplig plats för att montera styrpumpen i båten. Vanligtvis monteras den nära motorn eller i närheten av hydraulvätskeresvoaren. Se till att det finns tillräckligt med utrymme runt pumpen för att möjliggöra enkel åtkomst för installation och underhåll.
 3. Montering: Fäst styrpumpen på en stabil yta med hjälp av fästen eller klämmor. Se till att den är stadigt fastsatt och att det inte finns någon risk att pumpen flyttar sig.
 4. Anslutningar: Anslut hydraulslangarna till rätt anslutningspunkter på styrpumpen och styrcylindern. Se till att anslutningarna är korrekta och säkra genom att använda rätt kopplingar och slangklämmor. Kontrollera att det inte finns några läckage genom att noggrant inspektera anslutningarna.
 5. Anslutning till motor & styrenhet: Anslut styrpumpen till båtens motor och styrenhet. Det kan innebära att ansluta styrsystemets vajrar eller kablar till pumpens rörelsemekanism eller att ansluta pumpen till motorns hydrauliska system.
 6. Justering & testning: Justera styrsystemet, det kan innebära att lufta systemet, justera styrvägen eller utföra andra justeringar för att säkerställa en smidig och responsiv styrning. Testa styrningen genom att vrida på styret och observera hur båten reagerar. Kontrollera att styret rör sig smidigt och att båten reagerar korrekt på styrkommandon.

För att säkerställa att styrpumpen fungerar korrekt och för att förlänga dess livslängd är regelbundet underhåll viktigt. Här är några allmänna steg som kan vara användbara i ditt underhållsarbete:

 • Rengöring: Håll styrpumpen ren från smuts, skräp och korrosion. Använd en mild tvållösning och vatten för att rengöra pumpen och torka av den noggrant. Se till att rengöra eventuella ventilspringor eller filter för att säkerställa att pumpen får tillräcklig lufttillförsel.
 • Inspektion: Inspektera regelbundet styrpumpen för att upptäcka eventuella tecken på slitage, skador eller läckage. Kontrollera pumpens anslutningar, slangar och ventiler för att se till att de är i gott skick. Om du märker några problem, åtgärda dem så snart som möjligt.
 • Kontroll av hydraulvätska: Om styrpumpen använder hydraulvätska, kontrollera regelbundet nivån och kvaliteten på vätskan. Se till att nivån är tillräcklig och att vätskan är ren och fri från föroreningar. Vid behov, fyll på med rätt typ och mängd hydraulvätska.
 • Smörjning: Vissa styrpumpar kan kräva smörjning av rörliga delar. Använd lämpligt smörjmedel för att smörja pumpen om det behövs. Detta hjälper till att säkerställa smidig rörelse och att minska friktionen.
 • Förvaring: Om båten inte kommer att användas under en längre tid, se till att styrpumpen är förberedd. Det kan innebära att tömma hydraulvätskesystemet, rengöra och skydda pumpen mot fukt och korrosion samt att förvara den på en torr och säker plats.
Varför köpa hos Dintra?

Att köpa styrcylindrar eller styrpumpar eller andra båtrelaterade produkter från oss på Dintra AB går smidigt med korta leveranstider och experthjälp för just ditt och din båts behov samt även rådgivning när det gäller vårt andra sortiment. Utöver styrpumpar och styrcylindrar har vi på Dintra AB ett brett utbud av olika sorters marina tillbehör för din båt så som bland annat motorer, både diesel och elektriska motorer, propelleraxlar och reglage samt även många andra produkter som du kan tänkas behöva i ditt båtliv. För mer information om vårt utbud utöver styrpumpar och styrcylindrar kan du kolla runt här på vår hemsida och för rådgivning för din situation och vad du kan tänkas behöva hjälp med kan du kontakta oss via mejl eller telefon så ska vi göra vårt yttersta för att hitta en lösning tillsammans för dina behov.

Utöver styrcylindrar har vi andra produkter såsom motorkuddar och bogpropellrar.

Hydraulisk styrning - Styrsystem från Scam-marin hos oss på Dintra AB

Aktiva filter