VÄRME

Värme - Autoterm

Autoterm dieselvärmare är populära produkter för uppvärmning av bland annat båtar under kalla väderförhållanden. De ger en pålitlig och effektiv lösning för att hålla båten varm och bekväm. Dessa värmare är även kompatibla för husvagnar, husbilar och lastbilar.

Bränsle: Dessa värmare använder diesel som bränsle. Detta för att diesel ofta är lättillgängligt och kan på ett säkert sätt lagras ombord.

Vattentät design: Autoterm dieselvärmare är konstruerade för att vara vattentäta och tåla de krävande förhållandena på havet.

Energisnåla: De är konstruerade för att vara energieffektiva och kan användas under långa perioder utan att ladda ur båtens batteri.

Timer & termostat: Vissa modeller har inbyggda timrar och termostatrar för att möjliggöra programmering och reglering av värmen, vilket hjälper till att optimera energianvändningen.

Frostskydd: Autoterm dieselvärmare kan också fungera som frostskydd genom att hålla båtens inre temperatur över fryspunkten. Detta är särskilt viktigt för att förhindra skador på vattenledningarna och andra känsliga system ombord.

Att ha en dieselvärmare på en båt kan vara särskilt viktigt under kalla säsonger och för att skydda båtens interiör och system från frostskador.

Installation

Innan du installerar en Autoterm dieselvärmare är det viktigt att läsa igenom instruktionerna noggrant för att säkerställa korrekt installation. Här är en allmän översikt hur en installation kan se ut:

1. Välj lämplig plats:

 • Hitta en lämplig plats för värmaren. Det bör vara välventilerat och skyddat från vatten och fukt.
 • Se till att det finns tillräckligt med utrymme runt värmaren för att möjliggöra korrekt luftcirkulation och underhåll.

2. Montera värmaren:

 • Fäst värmaren på den valda platsen.
 • Kontrollera att värmaren är ordentligt fastsatt för att undvika vibrationer under drift.

3. Anslut bränsleledningen:

 • Anslut bränsleledningen från båtens bränsletank till värmaren.
 • Installera ett bränslefilter om det inte redan finns i systemet.

4. Anslut utblåsröret:

 • Anslut utblåsröret från värmaren och se till att det är korrekt riktat för att undvika vattenintrång.

5. Elektrisk anslutning:

 • Anslut värmarens elsystem till båtens batteri enligt tillverkarens anvisningar
 • Kontrollera att det finns en säkring i kretsen för att skydda systemet.

6. Testa systemet:

 • Kontrollera att alla anslutningar är korrekta.
 • Fyll bränslesystemet och lufta eventuella luftfickor.
 • Utför en testkörning för att säkerställa att värmaren fungerar korrekt och att temperaturen kan regleras.

7. Slutför installationen:

 • Färdigställ eventuella ytterligare anslutningar eller justeringar som krävs.
 • Se till att alla komponenter är ordentligt monterade ch säkrade.

Observera att detta enbart är en generell guide. Det är viktigt att följa tillverkarens anvisningar.

Underhåll

Regelbundet underhåll är viktigt för att hålla en Autoterm dieselvärmare i optimalt skick och för att säkerställa dess säkra och effektiva prestanda. Här följer några allmänna tips som kan vara användbara:

1. Rengöring:

 • Håll värmaren och dess omgivning ren från damm och smuts. En ren värmare fungerar mer effektivt och minskar risken för överhettning.

2. Kontrollera bränslesystemet:

 • Se till att regelbundet inspektera bränslesystemet, inklusive bränsleledningar och filter.
 • Om det finns vatten i bränsletanken, se till att vattnet avlägsnas regelbundet för att förhindra problem med bränslepumpen och värmarens bränslesystem.

3. Kontrollera utblåsröret:

 • Inspektera utblåsröret för eventuella blockeringar eller skador. Se till att det är ordentligt riktat för att förhindra vattenintrång.

4. Inspektera elsystemet:

 • Kontrollera att alla elektriska anslutningar är säkra och inte har skadats.
 • Se över eventuella säkringar i systemet och byt ut dem vid behov.

5. Kontrollera för bränsleläckage:

 • Inspektera bränsleledningar och anslutningar för eventuella läckage.
 • Se över bränslepumpen och bränslefiltret för att försäkra dig om att de fungerar korrekt.

6. Uppdatera programvara (vid behov):

 • Om Autoterm dieselvärmaren har en styrenhet med programvara, kontrollera regelbundet för programuppdateringar och uppdatera enheten vid behov.

7. Justera termostaten:

 • Om värmaren har en termostat, kontrollera att den fungerar korrekt och kalibrera den vid behov.

Genom att följa dessa steg regelbundet kan du förlänga livslängden på dieselvärmaren och minska risken för oväntade problem under drift.

Varför köpa hos Dintra?

Att köpa dieselvärmare eller andra båtrelaterade produkter från oss på Dintra AB går smidigt med korta leveranstider och experthjälp för just ditt och din båts behov samt även rådgivning när det gäller vårt andra sortiment. Utöver dieselvärmare har vi på Dintra AB ett brett utbud av olika sorters marina tillbehör för din båt så som bland annat motorer, både diesel och elektriska motorer, propelleraxlar och reglage samt även många andra produkter som du kan tänkas behöva i ditt båtliv. För mer information om vårt utbud utöver dieselvärmare kan du kolla runt här på vår hemsida och för rådgivning för din situation och vad du kan tänkas behöva hjälp med kan du kontakta oss via mejl eller telefon så ska vi göra vårt yttersta för att hitta en lösning tillsammans för dina behov.

Utöver dieselvärmare och tillbehör för dem har vi andra produkter såsom impellerpumpar och backslag.

Varmluft till båt eller husbil med värmare från Autoterm Air - Dintra

Aktiva filter