VVS

VVS

VVS är det system som hanterar vattenförsörjning, avloppshantering och andra relaterade funktioner ombord på en båt eller ett fartyg. Detta kan ingå i ett VVS-system:

 • Vattenförsörjning: Båtar har vanligtvis färskvattentankar för att förse besättning och passagerare med dricksvatten och vatten för andra ändamål, till exempel tvätt eller dusch. Detta vatten kan tas från hamnanläggningar när båten är i hamn eller från inbyggda vattenavsaltnings- eller filtreringssystem om det behövs.
 • Pumpsystem: Pumpar används för att föra vatten ombord och ut ur båten. Det finns olika typer av pumpar som används i båtens VVS-system, inklusive tryckvattenpumpar för att distribuera färskvatten och länspumpar för att ta ort oönskat vatten, till exempel regnvatten eller vatten som tränger in i båten.
 • Avloppshantering: Avloppsvatten från båttoaletter och köksvaskar hanteras genom septitankar eller andra system för att säkerställa att avloppet inte släpps ut direkt i vattnet. I vissa fall kan båtar vara utrustade md marina toaletter som använder vakuum- eller förbränningsteknik för att minska vattenanvändningen och hantera avloppet effektivt.
 • Värme & kyla: Båtar kan ha VVS-system som hanterar värme och kyla ombord. Det kan inkludera värmesystem för att hålla besättning och passagerare bekväma i kalla förhållanden och kylsystem för att reglera temperaturen i båtens inre under varmare förhållanden.
 • Rörledningar & kopplingar: VVS-system för båtar använder rörledningar och kopplingar för att transportera vatten mellan olika delar av båten.

Underhåll

För att säkerställa att VVS-systemet fungerar som det ska är det viktigt att ha rätt utrustning och att underhålla systemet regelbundet. Detta inkluderar regelbunden rengöring och byte av filter, kontroll av slangar och ventiler samt andraunderhållsåtgärder som kan krävas för att hålla systemet i gott skick. Det är också viktigt att ha en grundläggande kunskap om hur systemet fungerar så att du kan identifiera och åtgärda problem som kan uppstå. Andra punkter som kan vara bra att utföra regelbundet är:

 • Kontrollera och rengör avloppssystemet regelbundet för att undvika igensättningar och obehagliga luktproblem ombord. Detta inkluderar att tömma och rengöra tankarna.
 • Se till att dräneringssystemet är i gott skick och fungerar korrekt för att undvika vattenläckage och översvämningar ombord.
 • Inspektera och rengör luftkanalerna i ventilationssystemet för att undvika blockeringar och öka luftflödet ombord.
 • Kontrollera och byt ut alla gamla slangar och rör som kan ha sprickor eller andra skador som kan orsaka läckage eller andra problem.
 • Se till att alla ventiler och kranar fungerar som de ska och att de är ordentligt märkta så att besättningen snabbt kan stänga av vattenflödet vid en nödsituation.
 • Kontrollera och byt ut alla slitna eller skadade packningar och tätningar för att undvika läckage och förlust av vatten eller kylvätska.
 • Se till att alla pumpar och andra komponenter i VVS-systemet fungerar som de ska genom regelbundna inspektioner och underhåll.
 • Förvara kemikalier och rengöringsmedel på ett säkert sätt så att de inte skadar VVS-systemet eller miljön.

Genom att vidta dessa åtgärder på ditt VVS-system kan du säkerställa att det fungerar som det ska och att din båt är bekväm och säker att använda på sjön.

Varför köpa hos Dintra?

Att köpa produkter inom VVS-kategorin eller andra båtrelaterade produkter från oss på Dintra AB går smidigt med korta leveranstider och experthjälp för att få rätt produkter för just ditt VVS-system och din båts behov samt även rådgivning när det gäller vårt andra sortiment. Utöver VVS-artiklar har vi på Dintra AB ett brett utbud av olika sorters marina tillbehör för din båt så som bland annat motorer, både diesel och elektriska motorer, backslag och reglage samt även många andra produkter som du kan tänkas behöva i ditt båtliv. För mer information om vårt utbud utöver VVS-kategorin kan du kolla runt här på vår hemsida och för rådgivning för din situation och vad du kan tänkas behöva hjälp med kan du kontakta oss via mejl eller telefon så ska vi göra vårt yttersta för att hitta en lösning tillsammans för dina behov.

Vårt utbud inom VVS består av bland annat kulventiler och sanitetsslangar, utöver detta har vi ännu bredare sortiment av produkter för din båt.

VVS hos Dintra AB - Vi har allt du kan tänkas behöva för din båt.

Underkategorier

 • Sanitetsslang
  Sanitetsslang

  Sanitetsslang/luktbeständig butyl

  Sanitetsslangar är en viktigt del av båtens toalettsystem. De används för att transportera avloppsvatten från toaletter och andra sanitetsanläggningar ombord till en tank eller direkt ut ur båten. Dessa slangar är speciellt utformade för att motstå kemikalier och avloppsvatten för att förhindra läckage och lukt. De är också tillverkade för att vara beständiga mot korrosion, UV-strålning, saltvatten och andra påfrestningar som kan förekomma i en marin miljö.

  Att tänka på vid köp av sanitetsslang

  Vid val av sanitetsslang är det viktigt att tänka på slangens diameter. Det är viktigt att välja rätt diameter för att undvika stopp och läckage. Vi tillhandahåller storlekar från 19mm upp till 38mm. Det är också viktigt att tänka på längden på slangen. Faktorer som påverkar hur lång slang du behöver är bland annat båtens storlek och layout. Se till att mäta avståndet mellan toaletten och avloppstanken eller utloppspunkten och välj en längd som är tillräckligt lång för att nå hela vägen.

  Installation & underhåll av sanitetsslangar

  Sanitetsslangar bör installeras med en lätt lutning för att underlätta avloppsvattnets flöde och minska risken för stopp i systemet. Slangen bör också skyddas mot UV-exponering och mekaniska skador genom att placeras inuti en skyddande kanal eller tunnel.

  För att undvika obehagliga lukter och bakterieuppbyggnad i slangarna är det viktigt att rengöra och sköta dem regelbundet. Detta kan inkludera att spola igenom slangarna med rent vatten efter varje användning och att använda en speciell rengöringslösning för sanitetssystemet på regelbunden basis. 

  Övrig information om våra sanitetsslangar

  Dessa slangar är absolut luktfria med 10 års garanti. Vi är det första företaget i Sverige som garanterar luktdensiteten, svart på vitt.

  Material på våra sanitetsslangar:

  Inre vägg: ljusblått gummi skyddat mot lukt och bakterietillväxt.

  Omslag: Speciellt vitt gummi med vaniljlukt, resistent mot åldrande, väderförhållanden, havsvatten och rengöring.

  Slangarna är flexibla, starka, luktbeständiga, lätta att montera och extremt lämpliga för alla applikationer i din sanitära miljö. Enligt europeisk standard FDA ISO 8099: 2000.

  Vårt utbud av sanitetsslangar består av två olika sorter.

  Alla våra sanitetsslangar har en garanti på 10 år.

  Varför köpa hos Dintra?

  Att köpa sanitetsslangar eller andra båtrelaterade produkter från oss på Dintra AB går smidigt med korta leveranstider och experthjälp för att få rätt längd på dina sanitetsslangar för just ditt och din båts behov samt även rådgivning när det gäller vårt andra sortiment. Utöver dessa sanitetsslangar har vi på Dintra AB ett brett utbud av olika sorters marina tillbehör för din båt så som bland annat motorer, både diesel och elektriska motorer, backslag och reglage samt även många andra produkter som du kan tänkas behöva i ditt båtliv. För mer information om vårt utbud utöver sanitetsslangar kan du kolla runt här på vår hemsida och för rådgivning för din situation och vad du kan tänkas behöva hjälp med kan du kontakta oss via mejl eller telefon så ska vi göra vårt yttersta för att hitta en lösning tillsammans för dina behov.

  Vi har även andra produkter inom VVS-kategorin, såsom vattenslangar och pentrypumpar, utöver detta har vi ännu bredare sortiment av produkter för din båt.

 • Däcksförskruvning
  Däcksförskruvning

  Däcksförskruvning

  Däcksförskruvning till olika användningsområden tillverkad i kromad mässing. Vårt utbud består av däcksförskruvningar för: bränsle, vatten, diesel och skräp.

  Bränsle

  Däcksförskruvningar för bränsle till båtar är en viktig komponent som används för att ansluta bränsleslangen till bränsletanken på en båt. Däcksförskruvningen är vanligtvis monterad på däcket på båten och är utformad för att skydda mot vattenintrång och läckage. Det finns olika typer av däcksförskruvningar för bränsle till båtar som är tillgängliga på marknaden, inklusive förskruvningar med en eller flera utgångar och förskruvningar som är konstruerade för olika bränsletyper, såsom bensin eller diesel. Det är viktigt att välja rätt typ av däcksförskruvning för din båt och bränsletyp för att säkerställa säkerhet och effektivitet.

  När du installerar en däcksförskruvning för bränsle till båtar är det viktigt att följa tillverkarens installationsanvisningar för att säkerställa korrekt installation och för att undvika eventuella läckage eller andra problem. Det är också viktigt att regelbundet inspektera och underhålla däcksförskruvningen för att säkerställa att den fungerar korrekt och för att undvika eventuella säkerhetsrisker.

  Vatten

  Däcksförskruvningar för vatten till båtar är en annan viktig komponent som används för att ansluta vattenslangen till båten för att kunna tillföra eller tömma vatten. Denna typ av förskruvning är vanligtvis monterad på däcket på båten och är utformad för att för att förhindra vattenintrång i båten.

  Precis som för bränsle däcksförskruvningarna finns det olika typer av däcksförskruvningar för vatten till båtar. Dessa inkluderar förskruvningar med en eller flera utgångar. De finns i olika storlekar beroende på behoven i båten. 

  Installationen av dessa däcksförskruvningar är relativt enkel. Det är viktigt att följa tillverkarens anvisningar. För en väl fungerande däcksförskruvning är det viktigt att inspektera och underhålla däcksförskruvningen regelbundet. Däcksförskruvningar för vatten är viktigt för att båtens båtens vattenförsörjning ska fungera korrekt och för att undvika skador på båten på grund av vattenintrång.

  Diesel

  Däcksförskruvningar för diesel till båtar är en viktig del av bränslesystemet. Dessa förskruvningar används för att ansluta bränsleslangar till bränsleslangar eller bränslefilter på en båt.

  När du väljer en däcksförskruvning för diesel är det viktigt att välja rätt storlek för att säkerställa en tät och säker anslutning. Storleken på förskruvningen bör matcha storleken på slangens diameter samt bränsleledningens diameter.

  För en säker och korrekt installation är det viktigt att följa tillverkarens anvisningar. För korrekt hantering av underhåll är det viktigt att regelbundet inspektera däcksförskruvningen för att se till att den är i gott skick och inte har några sprickor eller skador.

  Skräp

  Däcksförskruvningar för skräp till båtar används för att ansluta avloppsslangar till båtens avloppssystem. Dessa förskruvningar är viktiga för att säkerställa en tät och säker anslutning mellan avloppsslangen och båtens avloppssystem för att undvika läckage och utsläpp i vattnet. 

  Det är viktigt att notera att det finns regler och riktlinjer för hantering av avlopp på båtar, särskilt i vissa områden och miljöskyddsområden. Det är viktigt att känna till dessa regler och följa dem för att undvika böter och skador på miljön.

  Varför köpa hos Dintra?

  Att köpa däcksförskruvningar eller andra båtrelaterade produkter från oss på Dintra AB går smidigt med korta leveranstider och experthjälp för att få rätt produkt som passar för just ditt och din båts behov samt även rådgivning när det gäller vårt andra sortiment. Utöver däcksförskruvningar har vi på Dintra AB ett brett utbud av olika sorters marina tillbehör för din båt så som bland annat motorer, både diesel och elektriska motorer, backslag och reglage samt även många andra produkter som du kan tänkas behöva i ditt båtliv. För mer information om vårt utbud utöver däcksförskruvningar kan du kolla runt här på vår hemsida och för rådgivning för din situation och vad du kan tänkas behöva hjälp med kan du kontakta oss via mejl eller telefon så ska vi göra vårt yttersta för att hitta en lösning tillsammans för dina behov.

  Vi har även andra produkter inom VVS, såsom sanitetsslangar och vattenslangar, utöver detta har vi ännu bredare sortiment av motortillbehör för din båt.

 • Bordsgenomföring i brons
  Bordsgenomföring i brons

  Bordsgenomföring

  Bordsgenomföringar tillverkade i brons i CR-kvalitet används på båtar för att föra igenom exempelvis vattenledningar, elkablar eller liknande genom båtens skrov. Materialvalet föll på brons för dessa genomföringar på grund av att brons är korrosionsbeständigt och har hög hållfasthet.

  En viktig faktor att tänka på vid val av bordsgenomföring är storleken för att säkerställa en tät och säker installation. Storleken på genomföringen bör matcha storleken på rörets eller kablarnas diameter för att undvika läckage och skador på skrovet.

  Installation av bordsgenomföring

  För att installera en bordsgenomföring i brons behöver du först välja rätt storlek på genomföringen och bestämma var den ska placeras på båten. Sen behöver du markera var genomföringen ska placeras och borra ett hål genom båtens skrov. Det är viktigt att hålet är tillräckligt stort för att rymma genomföringen och att det är ordentligt tätat runt genomföringen för att förhindra läckage.

  När genomföringen är på plats kan du dra kablar, slangar eller rör genom den och koppla ihop dem med båtens system. Var noga med att följa tillverkarens anvisningar för installationen av genomföringen och se till att den är ordentligt fastsatt för att förhindra skador på båten.

  Underhåll av bordsgenomföring

  För att underhålla bordsgenomföringarna är det viktigt att regelbundet inspektera dem för att upptäcka eventuella tecken på slitage, korrosion eller skador. Om några problem upptäcks bör de åtgärdas omedelbart för att undvika större problem i framtiden. Det är också viktigt att rengöra och smörja genomföringarna regelbundet för att säkerställa att de fungerar korrekt och att de inte fastnar eller blir svåra att hantera.

  För att undvika problem med bordsgenomföringar bör man också undvika att använda allt för många genomföringar, då varje genomföring utgör en potentiell risk för vattenintrång. En annan vanlig orsak till problem med bordsgenomföringar är dåligt underhåll, så det är viktigt att regelbundet inspektera och underhålla dem.

  Sammanfattningsvis är bordsgenomföringar en viktig del av båtens struktur och det är viktigt att de installeras och underhålls korrekt för att undvika problem med vattenintrång eller skador på båten.

  Varför köpa hos oss på Dintra?

  Att köpa bordsgenomföringar eller andra båtrelaterade produkter från oss på Dintra AB går smidigt med korta leveranstider och experthjälp för att få rätt storlek på dina bordsgenomföringar för just ditt och din båts behov samt även rådgivning när det gäller vårt andra sortiment. Utöver dessa bordsgenomföringar har vi på Dintra AB ett brett utbud av olika sorters marina tillbehör för din båt så som bland annat motorer, både diesel och elektriska motorer, backslag och reglage samt även många andra produkter som du kan tänkas behöva i ditt båtliv. För mer information om vårt utbud utöver bordsgenomföringar kan du kolla runt här på vår hemsida och för rådgivning för din situation och vad du kan tänkas behöva hjälp med kan du kontakta oss via mejl eller telefon så ska vi göra vårt yttersta för att hitta en lösning tillsammans för dina behov.

  Vi har även andra produkter inom VVS-kategorin, såsom sanitetsslangar och kulventiler, utöver detta har vi ännu bredare sortiment av produkter för din båt.

 • Kulventil i brons/mässing
  Kulventil i brons/mässing

  Kulventil i brons/mässing

  En kulventil är en typ av ventil som används för att reglera flödet av vätskor eller gaser. En kulventil består av en rund kula som kan rotera inuti ventilen för att öppna eller stänga flödet av vätska. I båtar används oftast dessa kulventiler för att stänga av eller reglera flödet av vatten eller bränsle.

  Vid val av kulventil är det viktigt att välja rätt storlek för den aktuella applikationen. Ventilen bör vara tillräckligt stor för att hantera det maximala flödet av vätska eller gas som förväntas, men samtidigt inte vara för stor och tung för båten.

  En fördel med kulventiler är att de är enkla och pålitliga att använda. När ventilen är helt öppen tillåts en fri och obegränsad ström av vätskor eller gaser. När den är helt stängd stoppas flödet helt och hållet. Detta gör dem idealiska för situationer där snabb åtgärd behövs, till exempel vid en nödsituation.

  Kulventil för avstängning av flöde tillverkad av zinkfri förnicklad mässing. Den kan till exempel användas för att styra flödet i en dusch eller toalett. Kan användas över och under vattenytan.

  Installation & underhåll

  Det är viktigt att kulventilen är installerad korrekt och säkert för att undvika läckage och skador. Se till att följa tillverkarens installationsanvisningar och använda lämpliga rörkopplingar och tätningar.

  Kulventiler kräver regelbundet underhåll för att fungera pålitligt. Kontrollera regelbundet ventilen för tecken på slitage eller korrosion och byt ut den vid behov. Se också till att smörja ventilen med lämpligt smörjmedel för att undvika att den fastnar. Kulventiler kan användas för att stänga av vatten eller bränsle i en nödsituation. Det är därför viktigt att se till att ventilerna är lättåtkomliga och fungerar korrekt. En till aspekt som är viktig att ha koll på är att alla ombord ska veta var ventilerna finns och hur de används vid en nödsituation.

  Slutligen är det viktigt att installera kulventilen korrekt och noggrant för att säkerställa att den fungerar som den ska och för att undvika läckage. Om du inte har erfarenhet av att installera kulventiler eller andra typer av båtdelar, rekommenderar vi att du tar hjälp av en professionell båttekniker. 

  Varför köpa hos Dintra?

  Att köpa kulventiler eller andra båtrelaterade produkter från oss på Dintra AB går smidigt med korta leveranstider och experthjälp för att få rätt storlek på dina kulventiler för just ditt och din båts behov samt även rådgivning när det gäller vårt andra sortiment. Utöver dessa kulventiler har vi på Dintra AB ett brett utbud av olika sorters marina tillbehör för din båt så som bland annat motorer, både diesel och elektriska motorer, backslag och reglage samt även många andra produkter som du kan tänkas behöva i ditt båtliv. För mer information om vårt utbud utöver kulventiler kan du kolla runt här på vår hemsida och för rådgivning för din situation och vad du kan tänkas behöva hjälp med kan du kontakta oss via mejl eller telefon så ska vi göra vårt yttersta för att hitta en lösning tillsammans för dina behov.

  Vi har även andra produkter inom VVS-kategorin, såsom tryckackumulatorer och slangsocklar, utöver detta har vi ännu bredare sortiment av produkter för din båt.

 • Slangsockel
  Slangsockel

  Slangsocklar

  Slangsocklar, även kallade slanganslutningar eller slangkopplingar, används vanligtvis för att ansluta slangar till olika båtdelar såsom motorer, pumpar, kylsystem och bränsletankar. De är vanligtvis tillverkade av rostfritt stål, mässing eller plast.

  När du väljer slangsocklar till din båt är det viktigt att välja rätt storlek för att säkerställa en korrekt och hållbar anslutning. Det är också viktigt att se till att socklarna är ordentligt installerade och tätade för att förhindra läckage och andra problem.

  Slangsockel i olika storlekar tillverkad av brons i CR kvalitet.

  Installation & underhåll

  För att säkerställa korrekt installation av en slangsockel, bör du kontrollera att rätt typ och storlek av slang används. Olika typer av slangar kräver olika typer av socklar och anslutningar. Det är också viktigt att använda rätt typ av tätning, såsom teflontejp eller tätningssilikon, för att undvika läckage.

  När du arbetar med slangsocklar, bör du också ta hänsyn till säkerhetsaspekterna. Se till att båten är ordentligt fastsatt och att eventuella pumpar eller ventilationsöppningar är avstängda innan du börjar arbeta med slangsocklar. Använd också skyddshandskar och ögonskydd för att skydda dig själv mot eventuella skador. Det är viktigt att underhålla och inspektera slangsocklarna regelbundet för att se till att de fungerar som de ska och att de inte behöver bytas ut. Kontrollera efter läckage eller sprickor och byt ut slangsocklarna om du märker något av detta för att motverka problem.

  Att tänka på vid köp av slangsocklar

  • Tryckkrav: Om du har höga tryckkrav för ditt rörsystem, bör du välja en slangsockel som är stark nog att hantera trycket. Material som mässing och rostfritt stål är vanligtvis bättre för höga tryckapplikationer.
  • Storlek: Du bör välja en slangsockel som passar till din slangstorlek. En sockel som är för stor eller för liten kan leda till läckage och ineffektivitet.
  • Kompatibilitet: Om du har befintliga slangar och anslutningar ombord på din båt, bör du se till att den nya slangsockeln är kompatibel med dina befintliga delar. Det kan också vara en bra idé att kolla om det finns några rekommendationer från din båttillverkare eller underhållsguide.

  Utöver dessa punkter finns det en hel del andra aspekter att ta hänsyn till vid val av slangsockel.

  Varför köpa hos Dintra?

  Att köpa slangsocklar eller andra båtrelaterade produkter från oss på Dintra AB går smidigt med korta leveranstider och experthjälp för att få rätt storlek på dina slangsocklar för just ditt och din båts behov samt även rådgivning när det gäller vårt andra sortiment. Utöver dessa slangsocklar har vi på Dintra AB ett brett utbud av olika sorters marina tillbehör för din båt så som bland annat motorer, både diesel och elektriska motorer, backslag och reglage samt även många andra produkter som du kan tänkas behöva i ditt båtliv. För mer information om vårt utbud utöver slangsocklar kan du kolla runt här på vår hemsida och för rådgivning för din situation och vad du kan tänkas behöva hjälp med kan du kontakta oss via mejl eller telefon så ska vi göra vårt yttersta för att hitta en lösning tillsammans för dina behov.

  Vi har även andra produkter inom VVS-kategorin, såsom vattenslangar och tryckackumulatorer, utöver detta har vi ännu bredare sortiment av produkter för din båt.

 • Slangklämma rostfritt
  Slangklämma rostfritt

  Slangklämma - rostfritt stål

  En slangklämma används för att säkra en slang till en anslutning, till exempel en pump, en ventil en annan slang. På en båt används slangklämmor för att säkra slangar till bland annat motorn, vattenpumpen, tankar och andra system som kräver slangkopplingar.

  Val av slangklämma

  När man väljer en slangklämma för marint bruk bör man se till att den är tillverkad av rostfritt stål av högkvalitet, som till exempel SS316 eller 316L, eftersom dessa material är korrosionsbeständiga och tål saltvatten och andra marina miljöer.

  Slangklämmor finns i olika storlekar och varianter, inklusive öppningsbara slangklämmor som gör det lätt att montera och demontera slangar utan att behöva ta bort hela klämman. Det är också viktigt att se till att slangklämmans dimensioner passar slangens diameter och att den är stark nog för att säkra slangfästet på plats. 

  Installation av slangklämma

  För att installera en slangklämma på båten, behöver du först se till att slanganslutningen är ren och torr. Placera sedan slangklämman runt slanganslutningen och dra åt skruven tills klämman sitter fast på plats och slanganslutningen är säkrad.

  Att välja rätt slangklämma för din båt och att säkra alla slanganslutningar är viktigt för att undvika läckage och för att säkerställa att alla system ombord fungerar korrekt.

  Information om slangklämmor

  • Material: De flesta slangklämmor för båtar är tillverkade av rostfritt stål, vilket är ett material som är resistent mot korrosion och rost i marina miljöer. Det finns också slangklämmor tillverkade av andra material, men rostfritt stål är det mest vanliga och pålitliga materialet.
  • Storlek: Slangklämmor finns i olika storlekar för att passa olika slangdiametrar. När du köper slangklämmor är det viktigt att välja rätt storlek för att få en säker och pålitlig passform.
  • Användning: Slangklämmor används för att säkra slangar på båtar, såsom bränsleledningar, vattenledningar och avloppsledningar. De är viktiga för att förhindra läckage och för att se till att slangarna sitter säkert på plats under rörelse och vibrationer på båten.
  • Installation: Slangklämmor är enkla att installera och kräver vanligtvis inga specialverktyg. Du behöver bara placera slangklämman över slangens ände och dra åt skruven.
  • Underhåll: Rostfria slangklämmor kräver vanligtvis inte mycket underhåll, men det kan vara bra att regelbundet kontrollera slangklämmorna för att se till att de sitter säkert och att det inte finns några tecken på korrosion eller skador.
  Vårt utbud

  Vi på Dintra erbjuder slangklämmor i storlekar från 8mm till 110mm. Slangklämmorna finns på lager för direktleverans hos oss i Karlstad.

  Varför köpa hos Dintra?

  Att köpa slangklämmor eller andra båtrelaterade produkter från oss på Dintra AB går smidigt med korta leveranstider och experthjälp för att få rätt slangklämmor för just ditt och din båts behov samt även rådgivning när det gäller vårt andra sortiment. Utöver dessa slangklämmor har vi på Dintra AB ett brett utbud av olika sorters marina tillbehör för din båt så som bland annat motorer, både diesel och elektriska motorer, backslag och reglage samt även många andra produkter som du kan tänkas behöva i ditt båtliv. För mer information om vårt utbud utöver slangklämmor kan du kolla runt här på vår hemsida och för rådgivning för din situation och vad du kan tänkas behöva hjälp med kan du kontakta oss via mejl eller telefon så ska vi göra vårt yttersta för att hitta en lösning tillsammans för dina behov.

  Vi har även andra produkter inom VVS-kategorin, såsom däcksförskruvningar och slangsocklar, utöver detta har vi ännu bredare sortiment av produkter för din båt.

 • Slangklämma heavy duty
  Slangklämma heavy duty

  Slangklämma heavy duty - rostfritt stål

  En slangklämma används för att säkra en slang till en anslutning, till exempel en pump, en ventil en annan slang. På en båt används slangklämmor för att säkra slangar till bland annat motorn, vattenpumpen, tankar och andra system som kräver slangkopplingar. Dessa slangklämmor är extra starka för mer kraft.

  Val av slangklämma

  När man väljer en slangklämma för marint bruk bör man se till att den är tillverkad av rostfritt stål av högkvalitet, som till exempel SS316 eller 316L, eftersom dessa material är korrosionsbeständiga och tål saltvatten och andra marina miljöer.

  Slangklämmor finns i olika storlekar och varianter, inklusive öppningsbara slangklämmor som gör det lätt att montera och demontera slangar utan att behöva ta bort hela klämman. Det är också viktigt att se till att slangklämmans dimensioner passar slangens diameter och att den är stark nog för att säkra slangfästet på plats. 

  Installation av slangklämma

  För att installera en slangklämma på båten, behöver du först se till att slanganslutningen är ren och torr. Placera sedan slangklämman runt slanganslutningen och dra åt skruven tills klämman sitter fast på plats och slanganslutningen är säkrad.

  Att välja rätt slangklämma för din båt och att säkra alla slanganslutningar är viktigt för att undvika läckage och för att säkerställa att alla system ombord fungerar korrekt.

  Information om slangklämmor

  Material: De flesta slangklämmor för båtar är tillverkade av rostfritt stål, vilket är ett material som är resistent mot korrosion och rost i marina miljöer. Det finns också slangklämmor tillverkade av andra material, men rostfritt stål är det mest vanliga och pålitliga materialet.

  Storlek: Slangklämmor finns i olika storlekar för att passa olika slangdiametrar. När du köper slangklämmor är det viktigt att välja rätt storlek för att få en säker och pålitlig passform.

  Användning: Slangklämmor används för att säkra slangar på båtar, såsom bränsleledningar, vattenledningar och avloppsledningar. De är viktiga för att förhindra läckage och för att se till att slangarna sitter säkert på plats under rörelse och vibrationer på båten.

  Installation: Slangklämmor är enkla att installera och kräver vanligtvis inga specialverktyg. Du behöver bara placera slangklämman över slangens ände och dra åt skruven.

  Underhåll: Rostfria slangklämmor kräver vanligtvis inte mycket underhåll, men det kan vara bra att regelbundet kontrollera slangklämmorna för att se till att de sitter säkert och att det inte finns några tecken på korrosion eller skador.

  Vårt utbud

  Vi på Dintra erbjuder slangklämmor i storlekar från 26mm till 174mm. Slangklämmorna finns på lager för direktleverans hos oss i Karlstad. 

  Varför köpa hos Dintra?

  Att köpa slangklämmor eller andra båtrelaterade produkter från oss på Dintra AB går smidigt med korta leveranstider och experthjälp för att få rätt slangklämmor för just ditt och din båts behov samt även rådgivning när det gäller vårt andra sortiment. Utöver dessa slangklämmor har vi på Dintra AB ett brett utbud av olika sorters marina tillbehör för din båt så som bland annat motorer, både diesel och elektriska motorer, backslag och reglage samt även många andra produkter som du kan tänkas behöva i ditt båtliv. För mer information om vårt utbud utöver slangklämmor kan du kolla runt här på vår hemsida och för rådgivning för din situation och vad du kan tänkas behöva hjälp med kan du kontakta oss via mejl eller telefon så ska vi göra vårt yttersta för att hitta en lösning tillsammans för dina behov.

  Vi har även andra produkter inom VVS-kategorin, såsom slangsocklar och sanitetsslangar, utöver detta har vi ännu bredare sortiment av produkter för din båt.

 • Böj 90° tillverkad i brons
  Böj 90° tillverkad i...

  Böj 90° tillverkad i brons

  En VVS-böj på 90 grader används ofta i båtar för att skapa rörledningar med rätt vinkel och riktning. Dessa böjar möjliggör anslutningar mellan olika VVS-komponenter som rör eller slangar ombord på en båt. De används vanligtvis för att transportera vatten eller andra vätskor genom båten.

  Dessa böjar är av CR-kvalitet och saltvattenresistenta.

  Installation

  Installation av en 90 graders VVS-böj följer i stort sett samma principer som andra VVS-rördelar, här följer några allmänna steg:

  1. Mät och markera platsen där böjen ska placeras i VVS-systemet. Se till att det finns tillräckligt med utrymme för böjen och att den inte kommer att blockera någon annan del av systemet.
  2. Placera böjen på röret och se till att det sitter i rätt vinkel. Om det behövs kan du använd ett vattenpass för att säkerställa att böjen är helt lodrät.
  3. Använd lämpliga verktyg, till exempel en rörtång eller skiftnyckel, för att ansluta röret till böjen. Se till att alla anslutningar är ordentligt täta.
  4. Kontrollera noggrant alla anslutningar för att säkerställa att det inte finns några läckor. Testa systemet genom att tillsätta vatten och inspektera om det finns några tecken på läckage.
  5. När allt är klart, se till att rengöra och underhålla VVS-systemet och böjen regelbundet för att minimera risken för eventuella problem.

  Underhåll

  Att regelbundet underhålla VVS-systemet på båtar är viktigt för att förlänga dess livslängd och undvika problem. Här är några allmänna tips som kan vara användbara:

  • Inspektera regelbundet VVS-systemet och böjarna för tecken på korrosion, sprickor, läckage eller andra skador. Om du upptäcker några problem bör du åtgärda dem så snart som möjligt för att förhindra ytterligare skador.
  • Rengör regelbundet VVS-systemet och böjarna för att undvika uppbyggnad av mineraler och avlagringar. Använd en lämplig rengöringslösning och skölj noga med vatten.
  • Kontrollera att alla anslutningar är ordentligt åtdragna och täta. Om du upptäcker några läckor, åtgärda dem omedelbart.
  • Se till så att det finns tillräckligt med utrymme runt böjarna för att undvika att de utsätts för onödiga belastningar eller tryck.
  • Undvik att utsätta VVS-systemet och böjarna för extrema temperaturer eller fuktighet.

  Genom att följa dessa steg kan du förlänga livslängden på ditt VVS-system och undvika kostsamma reparationer eller problem.

  Varför köpa hos Dintra?

  Att köpa böjar för VVS-systemet eller andra båtrelaterade produkter från oss på Dintra AB går smidigt med korta leveranstider och experthjälp för att få rätt böj för just ditt och din båts behov samt även rådgivning när det gäller vårt andra sortiment. Utöver dessa böjar har vi på Dintra AB ett brett utbud av olika sorters marina tillbehör för din båt så som bland annat motorer, både diesel och elektriska motorer, backslag och reglage samt även många andra produkter som du kan tänkas behöva i ditt båtliv. För mer information om vårt utbud utöver dessa böjar kan du kolla runt här på vår hemsida och för rådgivning för din situation och vad du kan tänkas behöva hjälp med kan du kontakta oss via mejl eller telefon så ska vi göra vårt yttersta för att hitta en lösning tillsammans för dina behov.

  Vi har även andra produkter inom VVS-kategorin, såsom sanitetsslangar och tryckackumulatorer, utöver detta har vi ännu bredare sortiment av produkter för din båt.

 • Böj 45° tillverkad i brons
  Böj 45° tillverkad i...

  Böj 45° tillverkad i brons

  En VVS-böj på 45 grader används ofta i båtar för att skapa rörledningar med rätt vinkel och riktning. Dessa böjar möjliggör anslutningar mellan olika VVS-komponenter som rör eller slangar ombord på en båt. De används vanligtvis för att transportera vatten eller andra vätskor genom båten.

  Böj 45° tillverkad i brons med CR-kvalitet med gäng in- och utvändigt som är saltvattenresistent.

  Installation

  Installationen av en VVS-böj beror på applikationen och storleken på rörsystemet den ska användas i. Generellt sett följer installationen följande steg:

  1. Förbered rören som ska anslutas till böjen genom att rengöra rören. Se till att böjen har rätt storlek för att vara kompatibel med rören.
  2. Applicera lämplig fogmassa eller tätning runt rören och böjen där de ska anslutas för att skapa en tät försegling.
  3. Placera böjen på plats och justera den så att den är i rätt position och vinkel för att ansluta rören korrekt.
  4. Använd lämpliga verktyg, till exempel en skiftnyckel eller en skruvmejsel, för att ansluta rören tätt.
  5. Kontrollera att böjen är ordentligt säkrad och att rören sitter fast och inte kan röra sig. Testa sedan rörsystemet för att säkerställa att det inte finns några läckor.

  Notera att dessa steg bara är generella steg och att installationen kan se annorlunda ut beroende på rörsystemets storlek.

  Underhåll

  För att bibehålla en god funktion och livslängd på VVS-böjar är regelbundet underhåll och inspektion viktigt. Här är några tips som kan vara användbara för att underhålla och vårda VVS-böjar:

  • Inspektera böjarna regelbundet för tecken på korrosion, sprickor eller andra skador. Om du upptäcker några tecken på skador eller slitage, byt ut böjarna så snart som möjligt.
  • Rengör böjarna regelbundet genom att torka av dem med en mjuk trasa eller tvätta av dem med en mild tvål och vatten. Undvik att använda slipande eller på något annat sätt aggressiva rengöringsmedel som kan skada ytan på böjarna.
  • Om du misstänker att böjarna har utsatts för höga temperaturer eller högt tryck, kontrollera att de fortfarande är lämpliga för användning. Böjarna kan behöva bytas ut om de har utsatts för höga belastningar eller slitage.
  • Se till att böjarna inte utsätts för onödig belastning, till exempel genom att undvika hänga tunga föremål på rören.

  Genom att följa dessa råd kan du säkerställa att böjarna fungerar korrekt och håller länge.

  Varför köpa hos Dintra?

  Att köpa böjar för VVS-systemet eller andra båtrelaterade produkter från oss på Dintra AB går smidigt med korta leveranstider och experthjälp för att få rätt böj för just ditt och din båts behov samt även rådgivning när det gäller vårt andra sortiment. Utöver dessa böjar har vi på Dintra AB ett brett utbud av olika sorters marina tillbehör för din båt så som bland annat motorer, både diesel och elektriska motorer, backslag och reglage samt även många andra produkter som du kan tänkas behöva i ditt båtliv. För mer information om vårt utbud utöver dessa böjar kan du kolla runt här på vår hemsida och för rådgivning för din situation och vad du kan tänkas behöva hjälp med kan du kontakta oss via mejl eller telefon så ska vi göra vårt yttersta för att hitta en lösning tillsammans för dina behov.

  Vi har även andra produkter inom VVS-kategorin, såsom däcksförskruvningar och bordsgenomföringar, utöver detta har vi ännu bredare sortiment av produkter för din båt.

 • Övergång med invändigt & utvändigt gäng
  Övergång med invändigt...

  Övergång med invändigt & utvändigt gäng

  Övergångar med invändigt och utvändigt gäng är vanligt förekommande delar till VVS-system på båtar, och används för att ansluta rör och slangar av olika storlekar. Dessa övergångar har in- och utvändigt gäng. Sidan med invändigt gäng på övergångarna har ett gängat hål på insidan som gör det möjligt att ansluta en slang eller ett rör med ett gängat uttag på utsidan. Sidan med utvändigt gäng har istället ett gängat uttag på utsidan, vilket gör det möjligt att ansluta en slang eller ett rör med ett gängat invändigt uttag.

  Här finns övergångar i olika utföranden med in- och utvändigt gäng.

  Installation

  Installation av övergångar till VVS-system för båtar kan variera beroende på typ av övergång och VVS-system. Här är några allmänna steg som kan vara användbara vid installationen av övergångar till ett VVS-system på en båt:

  1. Välj rätt typ av övergång: Det är viktigt att välja en övergång av rätt storlek för att säkerställa en tät passning och undvika läckage.
  2. Förbered övergången: Innan installationen av övergången, bör du förbereda den genom att rengöra och eventuellt smörja gängorna. Du kan också behöva applicera en tätning runt gängorna för att säkerställa en tät passning.
  3. Anslut övergången till röret eller slangen: Nästa steg är att ansluta övergången till röret eller slangen som den ska vara installerad med.
  4. Anslut övergången till VVS-systemet: När övergången är korrekt installerad på röret eller slangen, kan du ansluta övergången till VVS-systemet på båten. Detta kan inkludera att ansluta övergången till en kran, ventil eller annan VVS-komponent.
  5. Testa för läckage: När installationen är klar, bör du testa övergången för att säkerställa att den fungerar korrekt och inte läcker. Detta kan göras genom att öppna kranen eller ventilen som övergången är ansluten till och kontrollera för eventuella läckor.

  Underhåll

  Underhåll av övergångar för VVS-system på båtar är viktigt för att säkerställa att de fungerar korrekt och undvika problem med läckage och andra VVS-relaterade problem. Här är några allmänna steg som kan vara användbara för underhåll av övergångar för VVS-system på båtar:

  • Inspektion: Regelbunden inspektion av övergångarna är viktigt för att upptäcka eventuella skador, korrosion eller tecken på läckage. Du bör undersöka övergångarna noggrant för att se till att gängorna är rena och fria från korrosion eller andra skador.
  • Rengöring: Rengöring av övergångarna är viktigt för att undvika korrosion eller andra problem som kan orsaka läckage. Du kan rengöra övergångarna med en mjuk trasa och en lösning av vatten och vinäger eller specialrengöringsmedel som är speciellt tillverkat för VVS-system.
  • Smörjning: Smörjning av gängorna på övergångarna kan hjälpa till att förhindra korrosion och läckage. Använd ett silikonbaserat smörjningsmedel.
  • Byt ut slitna eller defekta övergångar: Om du upptäcker några slitna eller defekta övergångar, bör du byta ut dem så snart som möjligt för att undvika problem med läckage eller systemfel.
  • Anlita professionell hjälp: Om du är osäker på hur du ska underhålla övergångarna för VVS-systemet på din båt, eller om du upptäcker problem som du inte kan lösa själv, är det viktigt att anlita professionell hjälp.

  Varför köpa hos Dintra?

  Att köpa övergångar för VVS-systemet eller andra båtrelaterade produkter från oss på Dintra AB går smidigt med korta leveranstider och experthjälp för att få rätt övergång för just ditt och din båts behov samt även rådgivning när det gäller vårt andra sortiment. Utöver dessa övergångar har vi på Dintra AB ett brett utbud av olika sorters marina tillbehör för din båt så som bland annat motorer, både diesel och elektriska motorer, backslag och reglage samt även många andra produkter som du kan tänkas behöva i ditt båtliv. För mer information om vårt utbud utöver dessa övergångar kan du kolla runt här på vår hemsida och för rådgivning för din situation och vad du kan tänkas behöva hjälp med kan du kontakta oss via mejl eller telefon så ska vi göra vårt yttersta för att hitta en lösning tillsammans för dina behov.

  Vi har även andra produkter inom VVS-kategorin, såsom slangsocklar och bordsgenomföringar, utöver detta har vi ännu bredare sortiment av produkter för din båt.

 • T-rör i CR-kvalitet
  T-rör i CR-kvalitet

  T-rör i CR-kvalitet

  T-rör är en vanligt förekommande komponent inom VVS för båtar. De används för att ansluta rörledningar och skapa en förgrening i systemet. Dessa T-rör är tillverkade i CR-kvalitet och är saltvattenresistent. När du väljer ett T-rör för ditt båtsystem är det viktigt att välja rätt storlek för att säkerställa att systemet fungerar optimalt. Storleken på T-röret bör matcha storleken på de rörledningar som det ska anslutas till.

  Installation

  Installationen av ett T-rör till en båts VVS-system kan skilja sig åt beroende på hur det befintliga systemet ser ut. Här följer några allmänna steg som kan hjälpa dig att installera ett T-rör:

  1. Stäng av vattnet till det område där du ska installera T-röret. Detta kan innebära att stänga av en ventil i båtens huvudventilsystem.
  2. Skär av rörledningen där T-röret ska installeras. Se till att skärningen är rak och ren.
  3. Anslut den befintliga rörledningen till T-rörets mittenanslutning. Se till att anslutningen är ordentligt tätad och säkrad.
  4. Anslut de nya rörledningarna till T-rörets två sidoanslutningar. Använd rätt anslutningstyp för ditt system, såsom gängade anslutningar eller presskopplingar.
  5. Kontrollera noggrant att alla anslutningar är tätade och säkrade.
  6. Öppna ventilerna och starta upp systemet igen. Kontrollera noggrant för eventuella läckor eller andra problem.

  Det är viktigt att notera att installation av T-rör eller andra VVS-komponenter på båtar kan kräva viss kunskap. Om du inte känner dig bekväm med att utföra installationen själv, bör du anlita en professionell VVS-tekniker.

  Underhåll

  Regelbundet underhåll av T-rören i båtens VVS-system kan hjälpa till att förlänga livslängden och säkerställa att systemet fungerar på bästa sätt. Här är några användbara tips för T-rör i ditt VVS-system:

  • Inspektera regelbundet T-rören för eventuella tecken på slitage eller skador. Se till att rören är säkert fastsatta och att alla anslutningar är tätade.
  • Kontrollera och rengör eventuella filter som är anslutna till T-rören. Detta kan hjälpa till att förhindra igensättning av rören och eventuella blockeringar.
  • Se till att T-rören är korrekt monterade och inte utsatta för onödigt tryck eller spänning. T-rör som utsätts för högt tryck eller som är utsatta för mekanisk stress kan läcka eller till och med gå sönder.
  • Byt ut eventuella defekta T-rör eller andra VVS-komponenter så snart som möjligt. Defekta T-rör kan orsaka läckage eller andra problem i ditt VVS-system.
  • Om du demonterar T-rören, se till att du använder rätt verktyg och teknik för att minimera risken för skador på rören eller på ditt befintliga VVS-system.

  Regelbundet underhåll på T-rören och andra delar av VVS-systemet kan hjälpa till att säkerställa att systemet fungerar optimalt och att du minskar risken för problem och skador.

  Varför köpa hos Dintra?

  Att köpa T-rör för VVS-systemet eller andra båtrelaterade produkter från oss på Dintra AB går smidigt med korta leveranstider och experthjälp för att få rätt T-rör för just ditt och din båts behov samt även rådgivning när det gäller vårt andra sortiment. Utöver dessa T-rör har vi på Dintra AB ett brett utbud av olika sorters marina tillbehör för din båt så som bland annat motorer, både diesel och elektriska motorer, backslag och reglage samt även många andra produkter som du kan tänkas behöva i ditt båtliv. För mer information om vårt utbud utöver dessa T-rör kan du kolla runt här på vår hemsida och för rådgivning för din situation och vad du kan tänkas behöva hjälp med kan du kontakta oss via mejl eller telefon så ska vi göra vårt yttersta för att hitta en lösning tillsammans för dina behov.

  Vi har även andra produkter inom VVS-kategorin, såsom bordsgenomföringar och slangsocklar, utöver detta har vi ännu bredare sortiment av produkter för din båt.

 • Tryckackumulator
  Tryckackumulator

  Tryckackumulator

  En tryckackumulator i en båt fungerar på samma sätt som en tryckackumulator i andra hydrauliska system. Det är en enhet som lagrar hydrauliskt tryck, vilket kan användas för att minska antalet gånger som en pump behöver starta och stoppa för att leverera hydraulisk kraft.

  En ackumulatortank eller expansionskärl används ofta på båtar och fartyg som en del av ett stängt kylsystem för att hantera ökningen av tryck och temperatur när kylvätskan expanderar och kontraherar under drift. Expansionstanken fungerar som en buffert för att absorbera tryckvariationer och minska trycket på rören och anslutningarna i kylsystemet. När kylvätskan i kylsystemet värms upp och expanderar, expanderar också luften i expansionskärlet, vilket gör att trycket ökar i kärlet. Om trycket blir för högt, släpps överflödig luft ut genom tryckventilen och flexibla slangar, vilket skyddar kylsystemet från att övertryckas och skadas.

  Tryckackumulatorer i båtar används också för att förbättra prestandan hos hydrauliska system som styrning, ankarspel och bogpropellrar. Genom att lagra tryck kan ackumulatorn förse hydrauliska system snabbt med kraftfull ström av hydrauliskt tryck, vilket är särskilt användbart i situationer där snabba och exakta manövrar krävs. 

  Konstruktion & installation

  En ackumulatortank för båtar är vanligtvis tillverkad av rostfritt stål eller annat korrosionsbeständigt material, och är konstruerad för att hantera de krav som ställs på en marin miljö. Expansionstanken är normalt installerad i närheten av kylsystemet och är ansluten till kylsystemet via en tryckventil och en flexibel slang.

  Vid installation av ett expansionskärl är det viktigt att följa tillverkarens instruktioner för korrekt installation och justering av tryckventilen. Tryckventilen måste vara inställd på det korrekta trycket för att säkerställa att kylsystemet fungerar korrekt och för att undvika skador på kylsystemet. Det är också viktigt att inspektera och underhålla expansionskärlet regelbundet för att säkerställa att det fungerar som det ska och att det inte finns några tecken på skador eller läckage.

  I stora kylsystem ombord på fartyg kan flera expansionskärl användas för att säkerställa en jämn och stabil drift av kylsystemet. I mindre kylsystem, till exempel på mindre båtar, kan ett enda expansionskärl vanligtvis räcka för att hantera expansionen av kylvätskan.

  Varför köpa hos Dintra?

  Att köpa tryckackumulatorer eller andra båtrelaterade produkter från oss på Dintra AB går smidigt med korta leveranstider och experthjälp för just ditt och din båts behov samt även rådgivning när det gäller vårt sortiment. Utöver dessa ackumulatortankar har vi på Dintra AB ett brett utbud av olika sorters marina tillbehör för din båt så som bland annat motorer, både diesel och elektriska motorer, backslag och reglage samt även många andra produkter som du kan tänkas behöva i ditt båtliv. För mer information om vårt utbud utöver ackumulatortankar kan du kolla runt här på vår hemsida och för rådgivning för din situation och vad du kan tänkas behöva hjälp med kan du kontakta oss via mejl eller telefon så ska vi göra vårt yttersta för att hitta en lösning tillsammans för dina behov.

  Vi har även andra produkter inom VVS-kategorin, såsom slangsocklar och pentrypumpar, utöver detta har vi ännu bredare sortiment av produkter för din båt.

 • Vattenslang
  Vattenslang

  PVC-vattenslang för marinbruk

  En PVC-vattenslang för marinbruk är en vattenslang som är tillverkad av polyvinylklorid (PVC) och är utformad för att användas i marina miljöer. Dessa slangar är vanligtvis tillverkade av högkvalitativt PVC-material som är motståndskraftiga mot korrosion, UV-strålning, saltvatten och andra kemikalier som kan finnas i havsmiljöer.

  Dessa slangar är relativt lätta och flexibla, vilket gör dem lätta att hantera och installera. PVC-vattenslangar för marinbruk finns i olika storlekar och längder, och kan användas för en rad olika applikationer på båtar och fartyg, såsom att transportera vatten från en källa till ett annat område av fartyget, eller att rengöra däck och utrustning. Det är viktigt att välja en slang som är rätt dimensionerad för den specifika applikationen och som uppfyller de nödvändiga säkerhetsstandarderna.

  När du väljer en PVC-vattenslang för marinbruk, bör du också överväga faktorer som hållbarhet, flexibilitet och hållbarhet över tid. Det är också viktigt att se till att slangen har en lämplig längd och diameter för applikationen, och att den är lätt att koppla ihop med andra delar av vattenledningen.

  Att tänka på med PVC-vattenslangar

  Här följer några råd och saker att tänka på:

  • Storlek: Välj rätt storlek på slang för dina behov. En för stor eller för liten slang kan göra att vattnet inte rinner tillräckligt bra och kan orsaka tryckproblem.
  • Hållbarhet: En högkvalitativ PVC-vattenslang är utformad för att vara hållbar och tåla påfrestningar från marina miljöer.
  • Skötsel: För att förlänga livslängden på din PVC-vattenslang bör du skölja av den regelbundet med sötvatten och förvara den på en torr plats. Se också till att inte utsätta den för direkt solljus under en längre tid. För att maximera livslängden på dessa vattenslangar är det viktigt att regelbundet inspektera och underhålla dem för att säkerställa att de fortsätter att fungera korrekt och inte har blivit skadade eller slitna. Om tendenser på skador eller slitage skulle uppstå kan det vara en bra idé att byta ut slangen.

  Våra PVC-vattenslangar är utrustade med stålspiraler och är lämpade för tuffa arbetsförhållanden. Dessa slangar har ett temperaturomfång -10°C - +60°C. 

  Varför köpa hos oss på Dintra?

  Att köpa vattenslangar eller andra båtrelaterade produkter från oss på Dintra AB går smidigt med korta leveranstider och experthjälp för just ditt och din båts behov samt även rådgivning när det gäller vårt andra sortiment. Utöver dessa vattenslangar har vi på Dintra AB ett brett utbud av olika sorters marina tillbehör för din båt så som bland annat motorer, både diesel och elektriska motorer, backslag och reglage samt även många andra produkter som du kan tänkas behöva i ditt båtliv. För mer information om vårt utbud utöver vattenslangar kan du kolla runt här på vår hemsida och för rådgivning för din situation och vad du kan tänkas behöva hjälp med kan du kontakta oss via mejl eller telefon så ska vi göra vårt yttersta för att hitta en lösning tillsammans för dina behov.

  Vi har även andra produkter inom VVS-kategorin, såsom sanitetsslangar och pentrypumpar, utöver detta har vi ännu bredare sortiment av produkter för din båt.

 • Craftsman Marin tankar & tanklock
  Craftsman Marin tankar...

  Craftsman Marin tankar & tanklock

  Här hittar du Craftsman Marin tankar och tanklock i olika storlekar och för olika användningsområden. Oavsett om du behöver lagringskapacitet för bränsle, dricksvatten eller avloppsvatten står dessa tankar och tanklock för en enkel installation och minimala underhåll. Craftsman Marins tankar är alla gjorda av det syntetiska materialet LDPE. Detta material leder till att dessa tankar att de är extremt starka och praktiskt taget oförstörbara. På grund av isoleringsegenskaperna är kondensen i tanken mycket mindre än i någon metalltank och risken för rostbildning elimineras.

  Plasttankar för marinbruk i båtar är vanligtvis tillverkade av polyeten eller polypropen och används för att lagra och transportera vatten eller bränsle ombord på en båt. Dessa tankar finns tillgängliga i olika storlekar och former.

  Punkter att tänka på:

  • Kapacitet: Tankens kapacitet är viktig för att se till att den rymmer tillräckligt med bränsle eller vatten för dina behov. Storleken på tanken beror på storleken på båten och hur långt du förväntar dig resa.
  • Installation: När du installerar en plasttank måste du se till att den är ordentligt fastsatt och att den inte rubbar eller rör sig under användning. Det är också viktigt att tanken har tillräckligt med ventilation och att du följer tillverkarens installationsanvisningar. Här är en övergripande översikt över installationsprocessen:

  - Placera tanken korrekt: Plasttanken bör placeras på ett säkert och tillgängligt ställe på båten, där den inte utsätts för överdriven vikt eller kraftiga rörelser. Du bör också se till att det finns tillräckligt med ventilation runt tanken för att undvika ackumulering av gaser.

  - Anslut rätt slangar & ventiler: Slangar och ventiler som används för att ansluta plasttanken till din båts bränsle- eller vattensystem måste vara av hög kvalitet och lämpliga för marint bruk. De måste också vara korrekt monterade och säkrade för att undvika läckage.

  - Testa tanken: Innan du använder din plasttank ombord på din båt, bör du testa den noggrant för att säkerställa att den inte läcker eller har andra problem. 

  • Underhåll: För att hålla plasttanken i bra skick måste du regelbundet kontrollera den för eventuella sprickor, läckage eller andra skador. Du bör också se till att tanken rengörs regelbundet och hålls fri från smuts och avfall.
  • Kvalitet: Plasttankar för marinbruk är tillgängliga från olika tillverkare och i olika kvaliteter. Det är viktigt att välja en högkvalitativ plasttank som uppfyller dina behov och som är tillverkad av ett material som är lämpligt för marinbruk.

  Vårt andra utbud

  Utöver våra tankar har vi dessutom tanklock för olika ändamål att erbjuda. Våra tanklock är tillverkade för diesel, dricksvatten samt avlopp. Vi har även ett tanklock för att koppla ihop flera tankar för att få utökad kapacitet. Vi har också luktfilter för att reducera lukter från diesel eller avlopp. Vi erbjuder även tanksensorer av olika slag.

  Varför köpa hos Dintra?

  Att köpa tankar och tanklock eller andra båtrelaterade produkter från oss på Dintra AB går smidigt med korta leveranstider och experthjälp för att få rätt kapacitet på dina tankar för just ditt och din båts behov samt även rådgivning när det gäller vårt andra sortiment. Utöver dessa tankar har vi på Dintra AB ett brett utbud av olika sorters marina tillbehör för din båt så som bland annat motorer, både diesel och elektriska motorer, backslag och reglage samt även många andra produkter som du kan tänkas behöva i ditt båtliv. För mer information om vårt utbud utöver dessa tankar kan du kolla runt här på vår hemsida och för rådgivning för din situation och vad du kan tänkas behöva hjälp med kan du kontakta oss via mejl eller telefon så ska vi göra vårt yttersta för att hitta en lösning tillsammans för dina behov.

  Vi har även andra produkter inom VVS-kategorin, såsom sanitetsslangar och slangklämmor, utöver detta har vi ännu bredare sortiment av produkter för din båt.

 • Pentrypump
  Pentrypump

  Pentrypump

  Dessa tryckpumpar har många användningsområden såsom trädgårdsavändning, dusch och/eller vattenkranen i båten, husvagnen eller husbilen. Pumparna kan hantera vatten i graderna från 0-60. Det finns olika typer av pentrypumpar, men de vanligaste är manuella och elektriska.

  Manuella pentrypumpar är de enklaste och billigaste alternativen. De är vanligtvis handdrivna och fungerar genom att den som använder den pumpar en spak upp och nerför att driva vatten genom pumpen och ut ur båten. De kräver ingen ström och är därför ett populärt val för mindre båtar och segelbåtar. Elektriska pumpar är mer bekväma och kräver mindre arbete från användaren. De är vanligtvis anslutna till båtens elektriska system och drivs av en motor. Elektriska pumpar är ett bättre alternativ för större båtar eftersom de har en högre kapacitet och kan tömma större mängder vatten snabbt. Våra pumpar är elektriska.

  Installation

  Installation av en elektrisk pentrypump i din båt kan variera beroende på modell. Men här är några allmänna steg som kan vara till hjälp:

  1. Välj en lämplig plats för pumpen: En elektrisk pentrypump bör placeras nära diskhon/handfatet för enkel åtkomst. Det är också viktigt att se till att pumpen kan monteras på ett sätt som gör att den kan rengöras och underhållas på ett enkelt sätt.
  2. Installera vattenintaget: En pump för båtpentryn kräver ett vattenintag som normalt är placerat under vattenlinjen. Detta kan installeras med hjälp av en thru-hull. Se till att alltid följa tillverkarens installationsanvisningar för att undvika skador på båten.
  3. Anslut kablarna: En elektrisk pentrypump kräver en strömkälla för att fungera. Anslut pumpens kabelsats till båtens elektriska system med hjälp av en säkring och en strömbrytare. Se till att kabeln är tillräckligt lång för att nå strömkällan och placera en skarvkontakt eller kopplingsdosa på kabeln för enkel service och underhåll.
  4. Installera slangarna: För att vattnet ska flöda från enheten som används till pumpen, och sedan till utloppet, måste slangarna installeras korrekt. slangen som förbinder enheten med pumpen bör vara av hög kvalitet och inte vara för lång eller för trång. Kontrollera att slangarna är fastsatta ordentligt och inte riskerar att lossna under användning.
  5. Testa pumpen: Efter att alla delar har installerats korrekt, bör du testa pumpen för att säkerställa att den fungerar som den ska. Töm diskhon eller handfatet och starta pumpen för att se till att vattnet strömmar ordentligt och att det inte finns några läckor.

  Följ alltid tillverkarens installationsanvisningar. Om du känner dig osäker på hur installationen ska utföras, överväg att ta hjälp ifrån en person med kunskap om hur man går tillväga.

  Underhåll

  För att säkerställa att din elektriska pentrypump fungerar korrekt och har en lång livslängd är det viktigt att utföra regelbundet underhåll. Här är några allmänna tips på hur du kan underhålla din pump:

  • Rengör pumpen regelbundet: Rengör pumpen regelbundet för att undvika att smuts och skräp samlas i pumpen och orsakar blockeringar. Använd milt rengöringsmedel och skölj noga med vatten efter rengöring.
  • Kontrollera slangarna: Kontrollera slangarna regelbundet efter sprickor, hål eller andra tecken på slitage. Byt ut slangarna om de är skadade eller om de har blivit för gamla och styva.
  • Testa pumpen regelbundet: Testa pumpen regelbundet för att säkerställa att den fungerar korrekt och att vattnet flödar som det ska. Om pumpen inte fungerar som den ska, är ett tips att ta hjälp av en professionell för eventuell reparation.
  • Stäng av strömmen när pumpen inte används: Stäng av strömmen till pumpen när den inte används för att undvika överbelastning och spara energi.

  Genom att regelbundet utföra underhåll på din pentrypump kan du säkerställa att den fungerar optimalt och hjälpa till att förlänga dess livslängd.

  Varför köpa hos Dintra?

  Att köpa pentrypumpar eller andra båtrelaterade produkter från oss på Dintra AB går smidigt med korta leveranstider och experthjälp för att få rätt pump för just ditt och din båts behov samt även rådgivning när det gäller vårt andra sortiment. Utöver dessa pumpar har vi på Dintra AB ett brett utbud av olika sorters marina tillbehör för din båt så som bland annat motorer, både diesel och elektriska motorer, backslag och reglage samt även många andra produkter som du kan tänkas behöva i ditt båtliv. För mer information om vårt utbud utöver dessa pentrypumpar kan du kolla runt här på vår hemsida och för rådgivning för din situation och vad du kan tänkas behöva hjälp med kan du kontakta oss via mejl eller telefon så ska vi göra vårt yttersta för att hitta en lösning tillsammans för dina behov.

  Vi har även andra produkter inom VVS-kategorin, såsom kulventiler och tryckackumulatorer, utöver detta har vi ännu bredare sortiment av produkter för din båt.

Aktiva filter